від 29 січня 2020 р. № 30
Київ
Про стан військового обліку в Рівненській області за 2019 рік та завдання на 2020 рік


Протягом 2019 року в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях Рівненської області ведення військового обліку громадян України в цілому було організовано та здійснювалось відповідно до вимог нормативно-правових актів. У ході  перевірок стану військового обліку були виявлені недоліки та упущення, які потребують усунення та вжиття заходів відповідного реагування.

Обласною комісією проведено 29 перевірок стану військового обліку та бронювання у районних державних адміністраціях, виконкомах  рад міст обласного значення, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях.

Районними, міськими комісіями проведено 633 перевірки стану військового обліку і бронювання військовозобов’язаних та призовників у виконкомах органів місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях області.  Реалізовано 91 відсоток запланованих перевірок стану військового обліку.

Метою перевірок було з’ясування стану справ з організації та ведення військового обліку на об’єктах, які підлягали перевірці, надання методичної та практичної допомоги посадовим особам, які відповідають за вказаний напрям роботи на підприємствах, в установах  і організаціях.

Забезпечено на належному рівні функціонування системи військового обліку у Гощанському,  Костопільському та Володимирецькому районах.

Не в повному обсязі провели перевірки на запланованих об’єктах комісії м. Вараш  (84 відсотки), Радивилівського  району  (85 відсотків),  м. Рівного  (81 відсоток).

Під час перевірок було виявлено такі основні недоліки:

незабезпечення органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями повноти та достовірності облікових даних призовників і військовозобов’язаних, а саме - не перебувають на військовому обліку всі громадяни віком  до 60  років;

недотримання строків та форми повідомлень, які надсилаються в районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про зміну облікових даних;

відсутність графіків звіряння в сільських радах, сільських радах об’єднаних територіальних громад з підприємствами, організаціями, які розташовані на території відповідальності сільської ради, сільської ради об’єднаної територіальної громади, та неякісне їх проведення;

порушення вимог Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921, щодо заповнення  особової картки працівника форми  № П-2;

військовий облік призовників і військовозобов’язаних, які навчаються у навчальних закладах, ведеться за картками не встановленого зразка.

Відповідно до статей 6, 13, 27, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 17 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, статей 33, 35, 37, 38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних”, з метою забезпечення функціонування системи військового обліку громадян України на території області:

1. Утворити обласну комісію для здійснення перевірок стану військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях Рівненської області (далі – комісія) та затвердити її склад згідно з додатком 1.

2. Комісії у своїй діяльності керуватися вимогами чинного законодавства щодо організації функціонування системи військового обліку громадян України.

3. Затвердити план проведення перевірок стану військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях Рівненської області у 2020 році згідно з додатком 2.

За результатами здійснених перевірок складаються акти, які в чотирнадцятиденний строк після закінчення вказаних перевірок надсилаються керівникам відповідних підприємств,  установ та організацій, державних органів, до оперативного командування  та відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки області для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством.

4. Зобов’язати голів районних державних адміністрацій, рекомендувати міським головам міст обласного значення:

1) утворити спільно із районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки комісії для здійснення перевірок стану військового обліку у виконавчих комітетах сільських, селищних,  міських рад,   на підприємствах, в установах та організаціях;

2) у 2020 році затвердити розпорядженнями плани проведення перевірок стану військового обліку та плани проведення звірки облікових даних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з картками первинного обліку та особовими картками працівників (форма № П-2);

3) до 01 травня  2020 року організувати та провести у взаємодії з військовими комісарами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки заняття з працівниками органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, підприємств, установ та організацій, які відповідають за ведення військового обліку, з вивчення Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921;

4) до 01 лютого 2020 року видати розпорядження про стан військового обліку за 2019 рік та завдання на 2020 рік на підставі інформацій територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки області про стан військового обліку за  2019 рік та пропозицій щодо його поліпшення у 2020 році, результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку на відповідній території.

5. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції у Рівненській області:

1) за зверненнями районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки проводити досудове розслідування стосовно ухилення військовозобов’язаних від військового обліку;

2) за зверненнями районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки області здійснювати розшук, затримання і доставку до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку.

6. Рекомендувати Рівненському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки:

1) організувати та забезпечити спільно з державними органами функціонування системи військового обліку;

2) організувати та активізувати роботу щодо притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, призовників і військовозобов'язаних районними (міськими) військовими комісарами за порушення порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних;

3) до 15 січня 2021 року подати обласній державній адміністрації інформацію щодо стану військового обліку за 2020 рік, пропозиції щодо його поліпшення у 2021 році, результати аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку на території Рівненської області.

7. Комунальному навчальному закладу “Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій” організувати проведення до 01 червня та 01 грудня 2020 року інструкторсько-методичних занять з питань забезпечення функціонування системи військового обліку громадян України за участю посадових осіб райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, відповідальних за організацію ведення військового обліку та бронювання, із залученням представників Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

8. Витрати, пов’язані із забезпеченням бланками облікових документів, штампами і канцелярським приладдям, відрядженнями та наданням транспортних послуг для забезпечення оповіщення призовників і військовозобов’язаних, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

9. Виконавцям про проведену роботу інформувати Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки до 31 грудня 2020 року.

10. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації                                                                            Віталій КОВАЛЬ

Додаток 1 до розпорядження голови облдержадміністрації 29.01.2020 № 30

СКЛАД ОБЛАСНОЇ КОМІСІЇ

для здійснення перевірок стану військового обліку в державних

органах, на підприємствах, в установах та організаціях

Рівненської області

          Перший заступник голови  облдержадміністрації,  співголова комісії. Заступник військового комісара - начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, співголова комісії.

Члени комісії:

Завідувач сектору мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації.

          Головний спеціаліст сектору мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації.

          Головний спеціаліст відділу професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки облдержадміністрації.

          Заступник начальника відділу організації і лікувально-профілактичної роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

          Заступник начальника відділу комплектування управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

          Начальник відділу військового обліку, бронювання та впровадження Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних сектору мобілізаційно-оборонної роботи Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

          Офіцер відділу військового обліку, бронювання та впровадження Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних сектору мобілізаційно-оборонної роботи Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

          Представник відділу призову сектору комплектування Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

  Примітка: перевірки стану військового обліку проводяться у складі не менше    трьох представників зі складу комісії.


ТВО військового комісара Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки


                             Андрій НАКОНЕЧНИЙ


 Додаток 2 до розпорядження голови облдержадміністрації  29.01.2020 № 30

ПЛАН

проведення перевірок стану військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях Рівненської області у 2020 році


Період перевірки

                            Об’єкти  перевірки

1.

Лютий

1. Березнівська міська рада

 2. Державне підприємство "Березнівське лісове господарство"

 3. Соснівська селищна рада

 4. Обарівська сільська рада

 5. ТОВ "Агрохолдинг "Зоря"

 6. ТОВ "Торговий дім "Любисток"

 7. Володимирецька селищна рада

 8. Державне підприємство "Володимирецьке лісове господарство"

 9. Дочірнє підприємство "Регіон-Інвест"

2.

Березень

10. ПрАТ "Гощанський завод продтоварів"

11.ТОВ "Сільськогосподарське підприємство ім. Воловікова"

12. Гощанська селищна рада

13. Дубенська міська рада

14. Державне підприємство "Дубенське лісове господарство"

15. ПрАТ "Дубномолоко"

16. Дубровицька міська рада

17. Державне підприємство "Дубровицьке лісове господарство"

18. Державний професійно-технічний навчальний заклад "Дубровицький професійний ліцей"

3.

    Квітень

19. Зарічненська селищна рада

20. Комунальне некомерційне підприємство "Зарічненський центр первинної медико-санітарної допомоги" Зарічненської районної ради Рівненської області

21. Локницька сільська рада

22. Здолбунівська міська рада

23. Станція Здолбунів виробничого структурного підрозділу  "Рівненська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Львівська залізниця"  АТ "Укрзалізниця"

24. ТОВ "Укрцемремонт"

25. ПрАТ "Костопільський завод скловиробів"

26. ТОВ "Костопільський фанерний завод"

27. ТОВ "Свиспан Лімітед"

28. ТОВ "Українські лісопильні"

4.

Травень29. Корецька міська рада

30. Гвіздівська сільська рада

31. Комунальне некомерційне підприємство "Корецька центральна районна лікарня"

32. Млинівська селищна об’єднана територіальна громада

33. Державне підприємство "Млинівське лісове господарство"

34. ТОВ "Дубава"

35. Острозька міська рада

36. Комунальний заклад "Острозький обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Костянтина Івановича Острозького" Рівненської обласної ради

37. Державне підприємство "Острозьке лісове господарство"

5.

Червень

38. Радивилівська міська об’єднана територіальна громада

39. ТОВ "Юрмія"

40. Державне підприємство "Радивилівський комбінат хлібопродуктів"

41. Вараська міська рада

42. ВП "Рівненська АЕС" ДП "НАЕК Енергоатом", відокремлений підрозділ "Складське господарство"

43. Державний заклад "Спеціалізована медико-санітарна частина № 3 МОЗ України"

44. Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради

45. ТзОВ "Камаз-Транс-Сервіс"

46. Рівненська загальноосвітня школа I-III ступенів № 23 Рівненської міської ради

6.

Вересень

47. Національний університет водного господарства та природокористування

48. ТОВ "РЕНОМЕ-ЄВРОБУД"

49. ТОВ "Високовольтний союз - РЗВА"

50. Рокитнівська селищна рада

51. ПрАТ "Рокитнівський скляний завод"

52. Державне підприємство "Рокитнівське лісове господарство"

53. Сарненська міська рада

54. ТОВ "Сарненський хлібозавод"

55. ТОВ Клесівський кар’єр нерудних копалин "Технобуд"

7.

Жовтень

56. ПАТ "Любомирський вапняно-силікатний завод"

57. ПрАТ "Рівнеазот" 

58. ТОВ "ОДЕК" Україна

59. ПрАТ "Єврошпон-Смига"

60. ТОВ "Укрмолпродукт"

61. Повчанська  сільська об’єднана територіальна громада

62. Державний професійно-технічний навчальний заклад "Березнівське вище професійне училище"

63. Малинська сільська об’єднана територіальна громада

64. ТОВ "Українська сірникова фабрика"

8.

Листопад

65. ТОВ "АРГО-Р"

66. Акціонерне товариство "Оператор газорозподільної системи  "Рівнегаз"

67. ПрАТ "Агроресурс"

68. Малолюбашанська сільська об’єднана територіальна громада

69. Відокремлений підрозділ "Костопільський медичний коледж" Комунального закладу вищої освіти "Рівненська медична академія" Рівненської обласної ради

70. Костопільський будівельно-технологічний коледж НУВГП

71. ТОВ "Морган Феніче"

72. МП  ТОВ "Олісма"

73. Корнинська сільська об’єднана територіальна громада

ТВО військового комісара Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки                           Андрій НАКОНЕЧНИЙ

         
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux