від 10 грудня 2019 р. № 1006
Київ
Про Програму розвитку та підтримки комунального підприємства "Автобаза" Рівненської обласної ради на 2020 – 2022 роки


Відповідно до статей 13, 19 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання", з метою забезпечення стабільної роботи та розвитку комунального підприємства "Автобаза" Рівненської обласної ради:

1. Схвалити Програму розвитку та підтримки комунального підприємства "Автобаза" Рівненської обласної ради на 2020 – 2022 роки (далі – Програма), що додається.

2. Управлінню інфраструктури та промисловості облдержадміністрації подати Програму на затвердження обласній раді в установленому порядку.

3. Департаменту фінансів облдержадміністрації передбачати кошти для реалізації Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

4. Покласти на комунальне підприємство "Автобаза" Рівненської обласної ради функції, пов'язані із виконанням Програми.

5. Комунальному підприємству "Автобаза" Рівненської обласної ради про хід виконання Програми інформувати управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації щороку до 10 лютого.

6. Управлінню інфраструктури та промисловості облдержадміністрації про хід виконання Програми інформувати облдержадміністрацію щороку до
20 лютого.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Ігоря Тимошенка.Голова адміністрації                                 Віталій КОВАЛЬ


Додаток

до розпорядження голови облдержадміністрації

10.12.2019 № 1006ПРОГРАМА

розвитку та підтримки комунального підприємства "Автобаза" Рівненської обласної ради на 2020 - 2022 роки


 • Загальні положення

Комунальне підприємство "Автобаза" Рівненської обласної ради (далі – КП "Автобаза") є комунальним підприємством, яке засноване на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області. 

Підприємство є єдиним спеціалізованим автопідприємством, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області і надає транспортні послуги, послуги з діагностики, стоянки, технічного огляду автомобілів та медичного огляду водіїв органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, а також іншим юридичним та фізичним особам.

У роботі КП "Автобаза" керується Статутом, затвердженим рішенням Рівненської обласної ради від 02 червня 2017 року № 603.

Головним завданням КП "Автобаза" є організація належного транспортного обслуговування потреб обласної ради та облдержадміністрації, їх структурних підрозділів.

Основними видами статутної діяльності КП "Автобаза" є:

автомобільні пасажирські перевезення;

забезпечення якісного і оперативного обслуговування транспортними засобами;

надання послуг організаціям і населенню в перевезенні вантажів
і пасажирів;

надання послуг із ремонту і технічного обслуговування автомобілів;

надання послуг із користування автостоянкою;

надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

надання в оренду автомобілів і легкових транспортних засобів;

загальна медична практика;

торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;

роздрібна торгівля пальним;

здійснення інших видів діяльності у встановленому законом порядку,
які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються КП "Автобаза" для розвитку матеріально-технічної бази, матеріального забезпечення працівників.


 • Сучасний стан підприємства

Станом на 01 грудня 2019 року автомобільний парк КП "Автобаза" налічує 21 автомобіль, з яких 17 перебувають на балансі підприємства,
4 орендуються. Підприємство надає в оперативну оренду 12 автомобілів.

Підприємство має технічну службу, на яку покладено обов'язки
з перевірки автотранспорту перед виїздом.

На балансі КП "Автобаза" перебуває адміністративний корпус, в якому розміщено їдальню, кімнату відпочинку водіїв, службові кабінети адміністрації. Виробничі приміщення складаються із ремзони, душової, майстерень: токарної, з ремонту двигунів, з ремонту електрообладнання, з підготовки та фарбування автомобілів, газоелектрозварювальної, загального боксу парковки транспортних засобів і 19 індивідуальних боксів та інших приміщень загальною площею 2874,3 кв. метрів.

КП "Автобаза" укладено договори з юридичними та фізичними особами про надання ним платних послуг нерегулярних пасажирських перевезень, стоянки, медичного огляду водіїв та технічного огляду автомобілів, ремонтів автомобілів тощо. Кошти, що надходять за вказані послуги, є основною дохідною частиною підприємства.

При наявному автотранспортному парку (середній вік рухомого складу становить 11 років), матеріально-технічному забезпеченні підприємства
та існуючому фінансуванні, КП "Автобаза" не в змозі функціонувати
на належному рівні та виконувати покладені на нього завдання.

Для оновлення транспортного парку, переобладнання ремонтних виробничих майстерень, придбання механізмів, інструментів, виробничих матеріалів необхідні відповідні кошти. Зважаючи на основні завдання
КП "Автобаза" щодо обслуговування органів місцевого самоврядування
та органів виконавчої влади, заробити ці кошти власними силами без відповідної підтримки не є можливим.

 •  
 • Мета та основні завдання Програми
 • Мета Програми полягає у забезпеченні реалізації основних статутних завдань, покладених на КП "Автобаза", шляхом проведення комплексу заходів, спрямованих на підвищення ефективності і економічної рентабельності підприємства.
 • Основними завданнями Програми є:
 • оновлення рухомого складу КП "Автобаза";
 • капітальний ремонт та технічне оновлення автомобілів;
 • придбання обладнання та устаткування для проведення технічного обслуговування, ремонту та діагностики транспортних засобів;
 • проведення ремонту окремих виробничих, службових приміщень, покрівлі, системи вентиляції та водопостачання підприємства.
 • Заходи Програми наведено в додатку 1.


 • Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, отриманих
від господарської діяльності, обласного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Прогнозовані обсяги та джерела фінансування Програми наведено  
у додатках 1, 2.


 • Очікувані результати виконання Програми
 • Виконання заходів Програми сприятиме реалізації комплексу заходів щодо: оновлення транспортного парку КП "Автобаза", утримання його
  в належному технічному стані; комплектування транспортних засобів запасними частинами, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, високотехнологічним обладнанням та устаткуванням для проведення технічного обслуговування, ремонту та діагностики; ремонту окремих виробничих, службових приміщень, що в результаті підвищить ефективність, економічну рентабельність підприємства та якість надання послуг.
Начальник управління інфраструктури

та промисловості адміністрації                                                   Федір МИСЮРАДодаток 1 до Програми

 

ЗАХОДИ

Програми розвитку та підтримки комунального підприємства "Автобаза" Рівненської обласної ради 

на 2020 – 2022 роки

 

Найменування заходу

Виконавці

Термін

виконання

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. гривень)

2020

2021

2022

1.

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання, всього,
у тому числі на:

Управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації,

КП "Автобаза"

2020 – 2022 роки

Обласний бюджет

1750,0

1150,0

650,0

1) оновлення рухомого складу

1600,0

1000,0

500,0

2) придбання обладнання для діагностики та ремонту автомобілів

150,0

150,0

150,0

2.

Капітальний ремонт та технічне оновлення автомобілів

КП "Автобаза"

2020 – 2021 роки

Власні кошти

50,0

50,0


3.

Облаштування відкритої автостоянки

КП "Автобаза"

2020 – 2022 роки

Власні кошти

600,0

800,0

200,0


Разом за Програмою, 

у тому числі:
2400,0

2000,0

850


обласний бюджет

 

 

 

1750,0

1150,0

650,0


власні кошти 

 

 

 

650,0

850,0

200,0


Додаток 2 до Програми


ПАСПОРТ

Програми розвитку та підтримки комунального підприємства "Автобаза" Рівненської обласної ради на 2020 – 2022 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, комунальне підприємство "Автобаза" Рівненської обласної ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Ініціативний

3.

Розробник Програми

Управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації

4.

Співрозробник Програми

Комунальне підприємство "Автобаза" Рівненської обласної ради

5.

Головний розпорядник коштів

Управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації

6.

Відповідальні виконавці Програми

Комунальне підприємство "Автобаза" Рівненської обласної ради, управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації

7.

Термін реалізації Програми

2020 – 2022 роки

8.

Перелік джерел, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний бюджет, власні кошти

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (тис. гривень)

5 250,0


1) обласний бюджет, всього,

у тому числі:

3 550,0


2020 рік

1 750,0


2021 рік

1 150,0


2022 рік

650,0


2) власні кошти, всього,

у тому числі:

1 700,0


2020 рік

650,0


2021 рік

850,0


2022 рік

200,0
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux