Публічний звіт голови Корецької райдержадміністрації про проведену роботу за 2019 рік

(відповідно до вимог  ст. 34 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 20.12.2016  № 277 „Про затвердження Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади”)


Робота районної державної адміністрації у звітному періоді була спрямована на системне забезпечення соціально-економічного розвитку району, реалізацію комплексу організаційних та практичних заходів щодо виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації.

З метою здійснення основних галузевих повноважень у структурі  Корецької районної державної адміністрації утворені відповідні управління, відділи, сектори. У зв’язку з прийняттям  низки постанов Кабінету Міністрів України у 2019 році  стосовно   забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 21.11.2019 № 112-к ,,Про затвердження граничної чисельності працівників апарату облдержадміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій” проведена робота з упорядкування структури районної державної адміністрації.      

Станом на 31.12.2019  штатна чисельність працівників районної державної адміністрації складала 93 одиниці, в тому числі, апарат – 30 штатних одиниць, структурні підрозділи – 63 штатних одиниці. В результаті  оптимізації чисельність районної державної адміністрації становитиме 66 штатних одиниць (апарат – 14, структурні підрозділи – 52). Ліквідовується управління економіки, торгівлі та агропромислового розвитку райдержадміністрації, реорганізовуються шляхом перетворення управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації та сектор культури і туризму райдержадміністрації.

Протягом звітного 2019 року робота районної державної адміністрації проводилася за планом основних заходів на рік, затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації від  28 грудня 2018 року № 380, квартальними та місячними планами.

Упродовж 2019 року проведено 12 засідань колегії райдержадміністрації, в  тому числі 1 виїзне на базі Гвіздівської сільської ради,  на яких розглянуто 32 питання. За підсумками розгляду питань прийнято 27  розпоряджень та 5 доручень голови райдержадміністрації.

Забезпечено  оперативне вирішення поточних  та нагальних  питань на апаратних та оперативних  нарадах при голові райдержадміністрації, на яких розглядалися питання щодо шляхів наповнення місцевих бюджетів, стану функціонування закладів соціальної сфери, забезпечення соціального захисту населення району та ін.  Протягом 2019 року проведено 8 нарад,  за наслідками розгляду питань, які вносились на розгляд,   прийнято відповідні  доручення голови райдержадміністрації.

Протягом 2019 року в райдержадміністрації на контролі перебувало 479 документів органів виконавчої влади вищого рівня, в т.ч. 4 акти   і  доручення Президента України, 5 актів і доручень Кабінету Міністрів України, 5 документів інших центральних органів виконавчої влади, 145 розпоряджень і 31 доручення голови облдержадміністрації.

Виконано 155 документів, контроль за виконанням 324  продовжено.

Крім того,    проаналізовано     протягом    2019 року  стан виконання  355 розпорядчих документів голови  райдержадміністрації.

Всього протягом 2019 року, головою райдержадміністрації прийнято 235 розпоряджень  відповідно до повноважень.

Звернення громадян.

Важливим напрямком роботи керівництва районної державної адміністрації, її структурних підрозділів є розгляд звернень громадян.

Загальна кількість усіх звернень, що розглядалися райдержадміністрацією протягом 2019 року становить 599 звернень: 363 – безпосередньо надійшли до РДА, 20 – надійшло на розгляд за належністю від ОДА, 180 – надійшло через Урядову телефонну „гарячу лінію” та 36 – через „гарячу лінію” голови ОДА.

Порівнюючи з  2018 роком  відбулося зменшення зареєстрованих  заяв на 568 або на 48,7%. Зменшення звернень обумовлене тим, що з 01.01.2019  набрав чинності Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні”, відповідно до якого, повноваження щодо виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) передано міським, сільським  радам.

Основні питання з якими звертаються громадяни до райдержадміністрації,  вищестоящих органів,  на Урядову телефонну „гарячу лінію” та телефонну „гарячу лінію” Рівненської обласної державної адміністрації”, що надходять на розгляд за належністю до райдержадміністрації, стосуються:

соціального захисту;

матеріальної підтримки учасників антитерористичної операції/ООС, мобілізованих осіб та осіб, які зараховані на військову службу за контрактом;

сім’ї, дітей та молоді;

аграрної політики та земельних відносин.

Всі звернення розглянуті вчасно, заявникам надано обґрунтовані відповіді без порушення строків розгляду, встановлених законодавством.

Протягом 2019 року проведено 12 засідань районної комісії з надання фінансової допомоги громадянам району,  розглянуто 223 заяви,  громадянам району відповідно надана матеріальна допомога в сумі   167,5 тис. грн.

Крім того, протягом звітного періоду проведено 7 засідань районної комісії з надання  матеріальної підтримки учасникам антитерористичної операції, мобілізованим особам та особам, які зараховані на військову службу за контрактом,  розглянуто 28 заяв та відповідно надана матеріальна допомога в сумі  160,0 тис. грн.

Протягом звітного періоду керівництвом  райдержадміністрації проведено  52 виїзні прийоми громадян на яких  прийнято 96 громадян, розглянуто 3 колективних звернення (17 осіб).

Протягом 2019 року по прямому телефонному зв’язку надійшло 10 звернень,  до громадської приймальні  звернулось 24 жителі району, які отримали вичерпну інформацію з різнобічних питань життєдіяльності – про порядок надання матеріальної підтримки учасникам антитерористичної операції, мобілізованим особам, які зараховані на військову службу за контрактом, про порядок надання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, про порядок врегулювання земельних питань.

Корецькою райдержадміністрацією, виконавчими органами місцевого самоврядування району протягом 2019 року вживались заходи спрямовані на реалізацію та забезпечення в районі виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, удосконалення та поглиблення співпраці органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, запровадження та втілення усіх наявних форм цієї роботи. За участю керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та відомств району організовано  вивчення здійснення  делегованих повноважень органів виконавчої влади у   5 виконкомах місцевих рад. У 10 виконавчих комітетах місцевих рад забезпечено проведення 160 перевірок  з виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади  в окремих галузях та сферах. Звіти 5 сільських голів  заслухано на засіданнях колегії райдержадміністрації. За наслідками розгляду прийнято відповідні  доручення, які перебувають на контролі  в райдержадміністрації.

 У 2019 році продовжено практику проведення Дня адміністрації на базі сільських рад - проведено 5 Днів адміністрації на базі  Морозівської, Користівської, Великомежиріцької, Новокорецької та Річецької сільських рад, на яких заслухано звіти сільських голів та комплексно вивчено структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та відомств  району стан виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади на місцях.  За наслідками проведення Днів адміністрації головою райдержадміністрації прийнято відповідні  доручення,  які перебувають на контролі.

Протягом 2019 року проведено 32 контрольні перевірки роботи виконкомів міської, сільських рад  з питань виконання попередньо прийнятих доручень голови райдержадміністрації щодо забезпечення здійснення делегованих повноважень. 

Забезпечено безперервність навчань посадових осіб органів місцевого самоврядування - проведено 8 нарад з посадовими особами органів місцевого самоврядування та стажування для 7 посадових осіб органів місцевого самоврядування (секретарів сільських рад)  в апараті райдержадміністрації. 

В 2019 році вивчено та поширено серед органів місцевого самоврядування  15 досвідів роботи  місцевих рад з питань здійснення делегованих повноважень у сферах фінансів, освіти, культури, охорони здоров’я, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, торговельного обслуговування, соціального захисту населення,  роботи   із зверненнями громадян, фізкультури і спорту.

     Щомісячно здійснюється моніторинг засідань виконкомів місцевих рад. Всього  за 2019 рік виконкомами місцевих рад проведено 313 засідань виконавчих комітетів, розглянуто 1622 питання щодо виконання  делегованих повноважень       в різних галузях і сферах, заслухано звіти 238 керівників  підприємств, установ, організацій, розташованих на підвідомчих територіях. Впродовж зазначеного періоду в 38 засіданнях  виконавчих комітетів місцевих рад прийняли участь перші посадові особи райдержадміністрації, у 200 - керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та відомств району, у  73  - працівники апарату райдержадміністрації.  

З метою активізації впровадження процесів децентралізації влади у Корецькому районі, проведення просвітницько-роз’яснювальної роботи та посилення поінформованості населення прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 06.11.2015 № 328 „Про впровадження процесів децентралізації влади у   Корецькому    районі” (зі змінами), відповідно до якого утворено робочу групу з питань впровадження реформи децентралізації  у   Корецькому    районі.

Райдержадміністрацією п’ятий рік поспіль  здійснюється організаційно-методичний супровід процесу добровільного об’єднання територіальних громад.

         Районною робочою групою з підготовки перспективного плану формування територій громад Корецького району, утвореною спільним розпорядженням голів Корецької райдержадміністрації та Корецької районної ради від 16.04.2015 № 116/22 (зі змінами - від  20.02.2019 № 28/9-о),   проведено попередній аналіз можливості формування дієздатних громад в районі, здійснено практичне моделювання громад для усіх нинішніх територіальних об’єднань (25-ти сільських та 1-ї міської рад) та напрацьовано пропозиції, відповідно до вимог Методики формування спроможних територіальних громад.

         У результаті проведеної роботи  визначено типологію громад, обраховано їх площі, враховуючи історичний аспект, природно-економічні умови, визначивши межі громад та на базі 26-ти місцевих рад змодельовано  2 територіальні об’єднані  громади з центрами в м. Корець та в с. Великі Межирічі.

Протягом січня місяця 2019 року по всіх територіальних громадах за участю керівництва райдержадміністрації проведено публічні обговорення з питань регіонального розвитку підвідомчих територій, перспективних планів дій  та реалізації інфраструктурних проектів на яких розглядалось питання щодо впровадження реформ з децентралізації.

21 лютого 2019 року  проведено засідання  „круглого столу” - дебати на тему „Реформа децентралізації в дії: особливості створення і розвитку об’єднаної територіальної громади. Реалізація перспективного плану формування ОТГ навколо м. Корець”.

Процес утворення об’єднаних територіальних громад триває.

Співпраця.

 Вже понад три з половиною роки,  як і Рівненщина, так  і Корецький район  на офіційному рівні співпрацює з Луганщиною. Окрім меморандуму  між  областями,  підписано угоду  про співпрацю одразу з двома районами Луганської області – Новоайдарським та Білокуракинським.

В травні місяці 2019 року на запрошення  керівництва Білокуракинської райдержадміністрації  Луганської області, в рамках підписання угоди  про співпрацю   між Корецькою  РДА з Білокуракинською РДА в галузі ,.Культура”, делегація з міста Корця прийняла участь у щорічному  відкритому  обласному  молодіжному фестивалі - конкурсі патріотичної пісні  та поезії  ,.Воронцева слобода”. Офіційні делегації з Новоайдарського та Білокуракинського районів Луганської області 12-14 липня 2019 року взяли участь у  1 Всеукраїнському  фестивалі народної творчості ,,Зелене Купало в літо упало”, який проходив на березі річки Корчик.

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”  районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території району та реалізує повноваження, делеговані їй районною радою, серед яких найважливішими є виконання програм соціально-економічного розвитку, наповнення бюджетів, соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та інших, передбачених статтею 44 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Протягом  2019 року основні зусилля органів виконавчої влади були спрямовані на реалізацію заходів, передбачених Програмою еко­номічного та соціального розвитку Корецького району на 2019 рік. Реалізація зазначених заходів забезпечила стабільну роботу господарського комплексу та розвиток соціальної сфери району.

Бюджет.

Пріоритетним напрямком роботи районної державної адміністрації у 2019 році було ефективне виконання бюджету та залучення всіх ресурсів для його наповнення.

Зведений бюджет району по власних та закріплених доходах   за  2019 рік виконаний на 103,8%, при затвердженому плані на звітний період 77655,1 тис.грн. фактично надійшло 80619,0 тис.грн, або більше на 2963,9 тис.грн.  Порівняно з 2018 роком  власні надходження збільшилися на 5175,2 тис.грн, або на 6,9%.  В розрізі місцевих бюджетів ріст надходжень відбувся по 16 бюджетах. Найбільше зросли надходження  по Веснянській, Крилівській та Щекичинській  сільських радах.

До загального фонду  бюджету району  стовідсотково надійшли передбачена з державного  бюджету  базова дотація в сумі 25524,6  тис.грн,  дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету – 402,9 тис.грн. та  дотація з місцевого бюджету на здійснення передбачених з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 15608,9 тис.грн.

 Субвенцій з державного  бюджету до зведеного бюджету району надійшло 110400,6 тис.грн, що становить 100,0% планових призначень. Субвенцій з місцевих бюджетів впродовж 2019 року  надійшло 120067,5 тис.грн (95%). Відраховано іншої додаткової дотації до сільських та міського бюджетів 16156,0 тис.грн. (100%).

В цілому сільські бюджети  виконано  на 101,1%, при плані 27932,1 тис.грн. надійшло 28232,3 тис.грн. Найвищих показників по наповненню місцевих бюджетів досягли Даничівська (130,5%), Устянська (112,2%), Сапожинська (110,8%) та Самострілівська (108,6%)   сільські  ради.

 Міський бюджет виконано на 107,0%, при плані 8807,5 тис.грн. фактично надійшло 9423,8 тис.грн.

            До районного бюджету надійшло доходів у сумі 42962,8 тис.грн,  що перевищило планові призначення на 2047,3 тис.грн.  В порівнянні з 2018 роком надходження зросли на 3890,5 тис.грн.

         Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів  у районі є податок на доходи фізичних осіб, який в структурі надходжень займає 52,8%. За звітний період до зведеного бюджету району даного виду податку відраховано 42574,5 тис.грн, що на 2030,1 тис.грн. більше планових призначень. В порівнянні з 2018 роком надходження  зросли на 9,2%.

Із загального фонду місцевих бюджетів  району проведено видатків на суму 358529,3 тис.грн, що складає  97  відсотків до призначень на звітний період. На заробітну плату з нарахуваннями  працівникам бюджетних установ  використано 167952,8 тис.грн., або 46,8% всіх видатків району, поточні трансферти населенню -102577,2 тис.грн. або 28,6%, оплату комунальних послуг та енергоносії – 9626,4 тис.грн, або 2,7%,  придбання продуктів  харчування – 2166,5  тис.грн.,  або  0,6%, поточні трансферти підприємствам та органам державного управління  - 37497,7 тис.грн або 10,4 %,  видатки на окремі заходи по реалізації державних  (регіональних) програм – 13663,8 тис.грн., або 5,3%.  Слід відзначити, що станом на 31.12.2019 заборгованість по заробітній платі та енергоносіях в районі відсутня.

Промисловість, торгівля та підприємництво.

Промисловими підприємствами району основного кола статистичної звітності, згідно з  оперативними даними,  за  2019 рік  вироблено промислової продукції у діючих цінах  на суму 36172,6 тис. грн., що становить 102,9 %  до 2018 року.

         Протягом 2019 року в районі відкрито 12  закладів торгівлі та закладів ресторанного господарства, яких  всього в районі нараховується 349. Всього на території району діє 305 магазинів, із них 172 по торгівлі продовольчими товарами, 133 по торгівлі непродовольчими товарами. У сфері ресторанного господарства працює 44 одиниці підприємств на  2413 посадочних місць. На території району знаходиться 9 автозаправних станцій та 14 аптек.

Агропромисловий комплекс.

Сільгосппідприємствами району за 2019 рік вироблено валової продукції сільського господарства на суму 146100 тис. грн. (2018 рік – 145300 тис.грн.), що на 0,5% більше   2018 року.

Проведено посіви сільськогосподарських культур на площі 20572 га., що на  1805 га більше  в порівнянні з 2018 роком.

         Озимих культур  посіяно на площі 5615 га, що на 2767 га більше до 2018 року. В структурі посівних площ по сільськогосподарських підприємствах  найбільш   питому вагу займали зернові культури 63,6 %  та  36,4 % технічні  культури до загальної посівної площі.

         Серед господарств, які збільшили посівні площі,  порівняно з 2018 роком, слід відмітити: ТОВ ,,Агроорг” на 431 га та  ТОВ ,,Поліський Стандарт” на 53 га.

Сільгосппідприємствами району  повністю зібрано зернові культури. Із загальної площі зернових культур 13072 га,  з них намолочено 95484 т зерна, середня урожайність становить 71,0 ц/га ( у 2018 році – 52,7 ц/га).

                У 2019 році найвищу урожайність зернових отримали ТОВ ,,Фаворит Агро”- 57 ц/га, ТОВ ,,Захід Агро” – 50,0 ц/га, ТОВ ,,Селянське Агро” – 47,5 ц/га.

Під урожай 2020 року сільгосппідприємствами посіяно озимих зернових культур на площі 1611га, що становить 62,4% до 2018 року, з них посіяно озимої пшениці – 1611 га. Озимий ріпак посіяний на площі 2400 га., що у 4,0 рази більше до 2018 року.

Для забезпечення поповнення обігових коштів, необхідних для здійснення господарської діяльності, сільгосппідприємствами району   протягом  2019 року залучено 85500 тис.грн. кредитних ресурсів.

 У 2019 році в районі, відповідно до  оперативних даних, агроформуваннями, які орендують земельні частки (паї) укладено 12380 договорів оренди земельних часток (паїв).  Всього орендовано земель на площі 20799 га. Загальна сума виплат, згідно з укладеними  договорами оренди земельних часток (паїв), становить 36670,8 тис. грн.  Станом на 31.12.2019, виплата орендної плати становить  95,0 %. Виплата орендної плати триває.

        З метою покращення генетичного стану поголів’я та вдосконалення селекційно-племінної роботи на території району функціонує 13 пунктів штучного осіменіння великої рогатої худоби в господарствах населення. Протягом 2019 року  штучно осімінено 1530 голів великої рогатої худоби.  Послуги по штучному осіменінню здійснюються ПП  ,,Рівнеплемсервіс”.

       Земельні відносини.

       За 2019 рік продано у власність 3 земельні ділянки несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності, загальною площею 1,111 га на суму 222,1 тис. грн.

Протягом  звітного періоду  проведено 5 аукціонів   з продажу права оренди земельних ділянок загальною площею  71,0145 га на суму 371,3 тис. грн.

Всього  включено до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, право оренди на які планується передати на земельних торгах для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 25 земельних ділянок загальною площею 273,3 га.

Адміністративні послуги.

В районі функціонує центр надання адміністративних послуг Корецької райдержадміністрації.

Протягом звітного року Центр надання адміністративних послуг працював над вдосконаленням своєї роботи відповідно до вимог чинного законодавства, а саме над впровадженням нових адміністративних послуг, спрощенням, оперативністю та покращенням умов їх отримання.

З метою забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації  та інформаційних стендах Центру розміщена інформація про діяльність Центру, графік роботи, контактні телефони, інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, зразки заяв. 

Важливим показником роботи Центру була відсутність скарг від громадян щодо отримання послуг та роботи адміністраторів.

Станом на 01.01.2020 через центр надано 16529  адміністративних послуг, що на 11585 послуг більше ніж у 2018 році (або на 334%), з них: 4 послуги дозвільного характеру, 14289 – відділу у Корецькому районі Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області, 1007 – управління соціального захисту населення райдержадміністрації, 74 – відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, 1149   – реєстрація права власності на нерухоме майно, 4 – реєстрація, зміни до установчих документів громадських об’єднань, 2 – служби у справах дітей райдержадміністрації.

Загальний обсяг надходжень до бюджетів становить   273,0 тис. Грн.

         Крім того, надано близько 10 тис. консультацій, 4192 супутні послуги.

         Публічні закупівлі.

          В районі забезпечується прозора процедура закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти.

         За 2019 рік через  систему електронних закупівель „ProZorro” оголошено 204 закупівлі на суму 39248 тис. грн.,  з них проведено  186 закупівель  на суму  28899,6 тис. грн. Економія бюджетних коштів склала   719,9 тис. грн., що становить 101,5 %  в порівнянні з 2018 роком.

          Житлово-комунальна сфера.

Станом на 01.01.2020 рівень розрахунків споживачів району за використану електроенергію  склав  94,9 %, (4 місце в області), природний газ – 113,3%, послуги з водопостачання та водовідведення –  104,9%, теплопостачання – 100,0 %.

Протягом 2019 року за рахунок коштів місцевих бюджетів  проведено ремонт 19 доріг (12377 м2) на загальну суму 5091,5 тис. грн., з них: капітальний ремонт – 3 доріг на суму 3095,4тис. грн. (5828 м2) на території м.Корець, поточний ремонт – 16 доріг на суму 1996,2 тис. грн. (6549,2м2) на територіях м.Корець, сіл Самостріли, Світанок, Бранів.

За рахунок субвенції з державного бюджету проведено поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування  (26770 м2 на загальну суму 18427,0 тис.грн. (В.Межирічі - Самостріли, Корець-В.Межирічі-Вовкушів).

Всього протягом 2019 року проведено ремонтні роботи на 23 об’єктах (39,1 тис.м2) на суму 23518,5 тис. грн.

Протягом 2019 року філією „Корецький райавтодор” проведені   роботи   по поліпшенню автомобільних доріг в районі   на суму 23518,5 тис. грн., що на 14,0 % більше  у порівнянні з 2018 роком.

Проведено реконструкцію вуличного освітлення з впровадженням енергозберігаючих технологій    в селах Головниця та Невірків   на загальну суму 940,0 тис. грн.

Впроваджено проект „Капітальний ремонт водопроводу Новокорецької ЗШ І-ІІІ ст. по вул. Шкільна, 41, с. Н.Корець, Корецького району” на суму 340,3 тис. грн.

         Проведено капітальний ремонт будівлі Річецької ЗШ І-ІІ ст. по вул. Шевченка в с. Річки Корецького району (заміна вікон та зовнішніх дверей) на суму 634,7 тис. грн.

Впроваджено проект „Реконструкція (із застосуванням енергозберігаючих технологій) котельні будівлі стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Корецького районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”, Корецький район, с. Крилів, вул. Молодіжна, 9а кошторисною вартістю 534,5 тис. грн.,  за рахунок співфінансування  обласного бюджету -60% та районного - 40% - 215,0 тис.грн.

                За рахунок коштів державного бюджету в сумі 1500,0 тис.грн. проведено заміну  дверей та вікон  у відділеннях комунального некомерційного підприємства „Корецька центральна районна лікарня”  Корецької районної ради Рівненської області.

Соціальна сфера. 

Відповідна робота протягом 2019 року проведена з питань  соціального захисту, зокрема  з покращення якості надання соціальних послуг населенню району.

В Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, станом на 01.01.2020, перебувало 8467 осіб –жителів району.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 щомісячно отримували субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг  3016 сімей на загальну суму 10820,3 тис.грн., на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та на оплату житлово-комунальних послуг субсидію призначено 1587 сім’ям на суму 4935,8 тис.грн. 

За минулий рік пільговій категорії населення за житлово-комунальні послуги проведено нарахувань на суму 4977,2 тис.грн. На придбання твердого палива та скрапленого газу на суму 955,9 тис.грн.

Заборгованість станом на 01.01.2020 по оплаті відсутня.

Управлінням соціального захисту населення Корецької райдержадміністрації протягом 2019 року на соціальну підтримку місцевого населення спрямовано 321,3 тис. грн. фінансової допомоги 444 громадянам району.

Допомогу, що надається відповідно до Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” отримали  1313 осіб  на суму 25206,4 тис. грн.

Щомісячно проводиться виплата на дітей-сиріт та грошове забезпечення батькам, зайнятих  їх доглядом. Протягом 2019 року даний вид допомоги профінансовано на суму 1047,7 тис. грн.

Для виплати допомоги інвалідам дитинства та дітям інвалідам за 2019 рік  нараховано 10778,7 тис. грн., її отримали 455 осіб з інвалідністю, в тому числі 168 дітей.

Дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів профінансовано відповідну тимчасову допомогу на загальну суму 147,3 тис. грн., допомогу отримали 7 сімей.

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям з початку року профінансована на суму   22364,4  тис. грн. і виплачена 353 сім’ям.

З початку 2019 року 51 малозабезпечена  особа, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, одержала  грошову допомогу на суму 1721,2 тис. грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 „Про затвердження  порядку призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” впродовж 2019 року 104 особи отримали грошову компенсацію на загальну суму 285,3 тис. грн.

Упродовж  2019 року  компенсаційну виплату особі, яка здійснює догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80 років, отримали 457 осіб на загальну суму 215,9 тис. грн.

На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги перебуває 4 сім’ї загиблих (померлих) та 274 учасники бойових дій з числа учасників АТО/ООС, з них 6 осіб з інвалідністю внаслідок війни 3 групи та 1 особа з інвалідністю внаслідок війни 1 групи, яким надано пільги на житлово-комунальні послуги.

На обліку для забезпечення путівками на санаторно-курортне оздоровлення перебувало 18 учасників АТО, ООС, в т.ч. 1 особа з інвалідністю внаслідок війни 1 групи, інвалідність якої пов’язана з участю в Революції Гідності,  8 осіб з числа учасників антитерористичної операції направлено на оздоровлення до санаторно-курортних закладів на загальну суму 68,6 тис.грн, 1 учасник антитерористичної операції пройшов психологічну реабілітацію в ТзОВ „Пансіонат „Ірбіс” Херсонської області.

         За 12 місяців 2019 року 30 учасників антитерористичної операції проліковано стаціонарно в КНП „Корецька районна центральна лікарня” Корецької районної ради Рівненської області,  22 особи даної категорії направлено на лікування  до комунального підприємства „Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни” Рівненської обласної ради.

         Відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, станом на 01.01.2020,  виплачено:

 - кошти на додаткову відпустку громадянам, потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС в сумі 4,7 тис. грн.;

 - компенсацію на продукти харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 215,9 тис. грн.;

- щорічну допомогу на оздоровлення громадянам потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС,  віднесеним до категорії 1 в сумі 8,7 тис. грн.

Проведено оплату санаторно-курортного лікування громадянам, потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС віднесеним до категорії 1 в сумі 51,5 тис. грн.

Відшкодовано коштів за надані послуги по забезпеченню осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, медикаментами за безоплатними рецептами лікарів в сумі  7,3 тис. грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 № 512 „Деякі питання реалізації  пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка” з 01.01. по 31.12.2019 видано 32 пакунки малюка.

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 „Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції” та  від 01.10.2014   № 505 „Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”  в управлінні соціального захисту населення РДА щоденно ведеться облік та вивчення потреб сімей, переселених з тимчасово окупованих територій та зони проведення АТО, впроваджена та діє Web-орієнтована інформаційна технологія формування сегменту „Облік ВПО”, станом на 01.01.2020, на обліку перебуває 76 осіб (42 сім’ї), з них:

-21 особа працездатного віку, з них 2 особи з інвалідністю;

-24 дитини;

-31 пенсіонер, з них  2 особи з інвалідністю.

Згідно з Порядком призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 протягом 2019 року проведено 16 засідань комісії з призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним. За рішеннями  комісії, виплачено щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання  на суму 265,5 тис.грн.

Протягом року здійснювався моніторинг виплати заробітної плати в розрізі підприємств та організацій. Постійно здійснювався  дієвий контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо розміру мінімальної заробітної плати. Протягом звітного періоду проведено 10 засідань  районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, на яких заслухано звіти 27 суб’єктів підприємницької діяльності.

Станом на 01.01.2020, відповідно до оперативних даних,  заборгованість із виплати заробітної плати на ПУО Корецького району відсутня.

Покращено матеріальну базу управління - придбано  багатофункціональний принтер, на що витрачено кошти районного бюджету в сумі 16,0 тис.грн.

 Корецьким районним  територіальним  центром  соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) протягом 2019 року  надано  62258 (за 2018 рік - 53341) соціальних    послуг,   2420 (за 2018 рік  – 2470) пенсіонерам та особам з інвалідністю.

В стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового проживання надано 5183 послуги стаціонарного догляду  17  пенсіонерам.

Станом на 01.01.2020   у відділенні проживає 14 осіб.

         Захист дітей.

На території Корецького району функціонує 1 прийомна сім’я, у якій на вихованні та спільному проживанні перебуває 4 дітей, позбавлених батьківського піклування та 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких  виховується 14 дітей, з них 1 дитину довлаштовано у 2019 році.

                Станом на 01.01.2020 на первинному обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування перебуває 77 дітей (на 01.01.2019 – 79 дітей), з них: 14 – дітей-сиріт та 63 – дитини, позбавлені батьківського піклування (на 01.01.2019 –  13  та  66 дітей відповідно)  та  70 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.    Впродовж 2019 року на первинний облік служби у справах дітей РДА поставлено 11 дітей. Усім дітям статус надано в строки передбачені чинним законодавством.

Охоплено сімейними формами виховання 75 дітей вищезазначеної категорії,  з яких: 58 – перебувають на вихованні в сім’ях опікунів/піклувальників, 11 – в дитячих будинках сімейного типу, 6 - в прийомних сім’ях, потребують влаштування 2 дітей, позбавлених батьківського піклування.

За 2019 рік  службою у справах дітей райдержадміністрації спільно з представниками міськсільвиконкомів, Корецького відділення поліції Костопільського відділу поліції ГУНП  в Рівненській області, Корецьким районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено 148 профілактичних заходів ,,Діти вулиці”  та 27 рейдів по місцях масового відпочинку молоді. Із підлітками схильними до правопорушень та які мають девіантну поведінку проведено 148 індивідуальних бесід.

          Протягом  2019 року мобільним консультаційним пунктом соціальної роботи здійснено 66 виїздів у сільські ради району. Відвідано  102 сім сім’ї, які опинилася в складних життєвих обставинах. Надано  350 індивідуальних послуг та проведено 15 колективних заходів серед учнів з метою пропаганди здорового способу життя, якими охоплено 453 особу.

Соціальним супроводом районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  охоплено 29 сімей, які опинилася в складних життєвих обставинах, в яких  виховується 66 дітей.

На обліку центру перебуває 184 демобілізовані особи. Здійснено оцінку потреб демобілізованих осіб та  з початку 2019 року надано 838  соціальних послуг.

У 2019 році 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування поставлено на квартирний облік. Станом на 01.01.2020  10 дітей зазначеної категорії перебувають на такому  обліку.

У 2019 році 4 особам з числа  дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на квартирному обліку за місцем проживання,  надано кошти  субвенції державного бюджету для забезпечення їх житлом на суму 1443,1 тис.грн. Вказані особи на протязі одного року з моменту зарахування коштів на їх особові рахунки, відкриті в АТ „Ощадбанк” матимуть змогу придбати житло в будь-якому населеному пункті Рівненської області.

Зайнятість населення.

Послугами служби зайнятості протягом  2019 року скористались 1389 осіб, з них 1216 особам  надано  статус безробітних. 1088 безробітних отримували матеріальне забезпечення - допомогу по безробіттю.   

Із 1389 безробітних, 28 - учасники антитерористичної операції. Усі отримали послуги служби зайнятості щодо сприяння  у працевлаштуванні відповідно до  чинного законодавства про зайнятість населення. 1 безробітний залучений до професійної перепідготовки, 25 безробітним  призначено виплату допомоги по безробіттю,  8 учасників АТО направлено на навчання за професією „водій автотранспортного засобу”.  

Станом на 01.01.2020,  на обліку у Корецькій районній філії Рівненського обласного центру зайнятості, перебуває 13 безробітних учасників антитерористичної операції.         

      Від 233 роботодавців до Корецької районної філії  Рівненського обласного центру зайнятості подано 938 вакансій, з яких 845 укомплектовано. Рівень укомплектування вакансій склав 90,1%. Для підвищення конкурентоздатності безробітних громадян на ринку праці, більш повного задоволення  потреб роботодавців у спеціалістах, до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації було залучено 241 безробітного.

      З метою інформування населення про ринок праці, його попит та пропозиції, перспективи розвитку, районною філією проводяться профорієнтаційні заходи із зайнятим та незайнятим населенням, з початку року до участі у таких заходах залучено 4207 осіб, у тому числі 1134 особи з числа безробітних.

     Станом на 01.01.2020,  на обліку у Корецькій районній філії перебували 813 осіб, які шукали роботу.

Медична сфера.

В медичній галузі району, протягом 2019 року, медичну допомогу населенню району надавали комунальний заклад „Корецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги” Корецької районної ради Рівненської області, комунальне некомерційне підприємство „Корецька центральна районна лікарня”,  8 лікарських амбулаторій, 37 фельдшерсько-акушерських пунктів та Корецька підстанція швидкої медичної допомоги  КЗ „Обласний центр екстреної медичної допомоги та медичних катастроф” Рівненської обласної ради.

З  реалізації завдань, визначених Законом України від 14.11.2017 №2206-VІІІ „Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості”, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів, наказів Міністерства охорони здоров’я, розпоряджень обласної та районної державних адміністрацій, рішень обласної та районної рад, проведена відповідна робота.

За 2019 рік на функціонування закладів КНП „Корецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги” національною службою здоров’я України виділено  11841,9 тис. грн., що на 56,2 % більше у порівнянні   з 2018 роком.

Крім того, з районного бюджету, на виконання  районної  Програми розвитку та фінансової підтримки КНП „Корецький РЦ ПМСД”  Корецької районної ради Рівненської області на 2018-2020 роки, на оплату енергоносіїв та медикаментів виділено кошти в сумі 561,0  тис. грн.

          Станом на 01.01.2020  підписано 21303  декларації між лікарями первинної ланки та пацієнтами. 

З 1 квітня 2019 року впроваджена виписка електронних рецептів на лікарські засоби  відповідно до  програми „Доступні ліки”.

          У рамках реалізації проекту Світового банку „Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” проводиться реконструкція лікарських амбулаторій загальної практики/ сімейної медицини в селах: Велика Клецька,  Невірків, Користь та ФАПу в  с. Головниця  під лікарську амбулаторію загальної практики/сімейної медицини. За рахунок коштів інших субвенцій (сільських рад) придбано будівельних матеріалів на суму 10,5 тис.грн.

З метою покращення надання медичної допомоги населенню придбано медичну апаратуру (обладнання): електрокардіограф, 6 сумок-укладок для сімейних лікарів та 2 електронні ваги для дітей на загальну суму 43,2 тис.грн.

Проведено реконструкцію реєстратури Центру,  придбано меблі  в лікарські кабінети   Центру  на загальну суму 74,8 тис. грн.

         Протягом  2019 року  на функціонування  комунального некомерційного підприємства „Корецька центральна районна лікарня”  Корецької районної ради Рівненської області  виділено – 31081,5 тис. грн., що на 13,7 % більше в порівнянні з 2018 роком. 

У січні – грудні 2019 року  проліковано в стаціонарі 5602 хворих (у 2018 році – 5778). Рівень госпіталізації склав 173,8 на 1000 населення (у 2018 році – 171,2).

          В умовах стаціонару прооперовано 872 чоловіки (за  2018 рік – 882).

Стосовно  показників роботи та стану здоров’я населення слід відзначити, що показник народжуваності зменшився в порівнянні з 2018 роком і становить 8,3 на 1000 населення проти 8,7. (Народилось 277 немовлят, у 2018 році – 291).

Загальна смертність зменшилась з 16,7 до 15,6  на 1000 населення. (У 2019 році померло  514 жителів району,  у 2018 -  557).

Показник  природного приросту покращився з мінус 8,0 до мінус 7,3 на 1000 населення.

Показник онкосмертності зменшився із 161,4  до 148,6 на 100 000 населення.

         Смертність від туберкульозу на рівні минулого року -  12,1 на 100 000 населення.

                Освітня сфера.

У 2019/2020 навчальному році у районі функціонує  34 заклади освіти, з яких 1 – опорний заклад ,,Великомежиріцький ліцей”,    1 – НВК ,,Школа І-ІІ ступенів – ліцей”, 15 НВК ,,Загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад”, 3 - ЗНЗ – І ст., 6 - ЗНЗ І-ІІ ст., 8 - ЗНЗ І-ІІІ ст. В 34 закладах освіти району здобувають освіту 4223 учнів.

Крім того функціонує 11 дошкільних навчальних закладів, 2 позашкільні навчальні заклади. 

У закладах дошкільної освіти району виховуються 70,7 % дітей, у НВК –   29,3 % із загальної кількості тих, що відвідують заклади. Усі діти 5-річного віку охоплені різними формами дошкільної освіти. Дошкільними закладами охоплено 76 % дітей віком від 3 до 5 років та 87% дітей віком від 5 до 6 (7) років. Із загальної кількості груп  працюють 2 групи з короткотривалим перебуванням (Колодіївська філія Великомежиріцького ліцею та Коловертівський НВК ,,ЗШ І-ІІ ступенів-ДНЗ”). У листопаді 2019 проведено районний етап конкурсу ,,Кращий дошкільний заклад”.

Забезпечується підвіз  учнів до місць навчання і додому. У 2019-2020 навчальному році у районі потребував підвезення 691 учень закладів загальної середньої освіти, з них забезпечено перевезенням 689 учнів. З усієї кількості дітей 508 підвозяться до місць навчання 11-ма шкільними автобусами, решта 179 учнів підвозиться громадським транспортом, 2 дітей підвозяться власним транспортом батьків.

         У районі функціонує два позашкільні навчальні заклади - районний  Будинок школярів та дитячо-юнацька спортивна школа.

          У 2019-2020 навчальному році у позашкільних навчальних закладах району займається 1078 дітей (РБШ – 650 дітей, ДЮСШ – 428), що становить 26 % від загальної кількості дітей. 

                31.05.2019 відкрито комунальну установу ,,Корецький інклюзивно-ресурсний центр” Корецької районної ради Рівненської області, на що витрачено кошти районного бюджету  в сумі 638,5 тис.гривень.

Вжито заходів щодо покращення умов перебування учнів  в ЗНЗ району. Завершено роботи з облаштування внутрішніх вбиралень в опорному закладі ,,Великомежиріцький ліцей”,  Устянській ЗШ І-ІІІ ст., Гвіздівській ЗШ І-ІІ ст., Великокецьківському НВК, Залізницькій ЗШ І ст.., Головницькій ЗШ І-ІІІ ст.., Крилівській ЗШ І-ІІІ ст.., Морозівській ЗШ І-ІІІ ст. Загальна сума субвенції з державного бюджету 1172,8 тис. грн.. та 142,6 тис. грн.. з місцевого бюджету.

Корецькою міською та сільськими радами району виділено кошти в сумі  427,2 тис.грн. на зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти та сппівфінансування НУШ.

Протягом 2019 року сільськими радами району надано кошти в сумі 193,1 тис.грн. на оплату  праці кухарів. 

Забезпечено харчування учнів. У 2019-2020 навчальному році безкоштовне харчування отримують 49 учнів з особливими освітніми потребами, 33 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 132 дитини учасників АТО, 16 дітей-інвалідів, 153 дитини із малозабезпечених сімей. Для 1415 дітей 1 - 11 класів непільгової категорії організовано гаряче харчування за рахунок батьківських коштів.

З метою створення належних умов для забезпечення освітнього простору в умовах реалізації Концепції Нової української школи, забезпечення якісного переходу школи І ступеня до роботи за новим Державним стандартом початкової загальної освіти у 2019-2020 навчальному році придбано шкільні меблі на загальну суму 431, 3 тис. грн, дидактичне обладнання на загальну суму 349,0 тис. грн, комп’ютерну техніку на суму 695,1 тис. грн. У цілому з державного бюджету було отримано 1475,3 тис. грн. субвенції для реалізації Концепції Нової української школи.

            Фізична культура і  спорт.

На території м.Корець функціонує ДЮСШ, в якій у 6 відділеннях  заняття відвідують 428 вихованців, що становить 10,2 % від загальної кількості  учнів району, громадська організація ,,Велоклуб ,,Велошок”, громадська організація ,,Автомотоклуб ,,Фортуна Корець”,   громадська  організація  ФСТ  ,,Колос”,  громадська організація  ,,Корецька районна  Федерація футболу”. Протягом 2019 року проведено  28 районних заходів. Збірні команди району прийняли участь у 26 обласних змаганнях, в тому числі - у 2 заходах обласного рівня, які  проведені  на території Корецького району -  обласних сільських спортивних іграх і відкритій першості області з карате, 1 заході  Всеукраїнського рівня – 11 етапі Кубку Федерації мотоциклетного спорту України серед ветеранів та аматорів та 1 Міжнародному турнірі -  Чемпіонаті Європи з тхеквондо.

Протягом  року  громадська організація ,,Велоклуб ,,Велошок” провела 15 етапів змагань в розіграші Кубка сезону. У травні місяці 2019 року проведено районний етап Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу ,,Вело Україна” 2019 року ,,Велодень”, в якому приймало участь  85 велосипедистів-любителів.

14.10.2019, проведено турнір з міні-футболу до Дня Українського козацтва та Дня захисника України. Участь приймали команди з с.Головниця, с. Морозівка, с. Весняне, с. Жадківка та м. Корець.

                19.12.2019, до Дня Святого Миколая, проведено турніри з міні-футболу та волейболу серед школярів району.

За рахунок коштів обласного та районного бюджетів в сумі 1500 тис.грн.  облаштовано спортивний майданчик зі штучним покриттям на території ДЮСШ.

Оздоровлення дітей.

Для забезпечення співфінансування оздоровчої кампанії у 2019 році з районного бюджету передбачено ,,Іншу субвенцію” обласному бюджету на фінансування заходів програми відпочинку та оздоровлення дітей у сумі 100,0 тис.грн., що нарівні 2018 року.

Всього за кошти співфінансування обласного і місцевого бюджету оздоровлено 36 дітей району. Із них 17 дітей направлено на оздоровлення до ДЗОВСТ ,,Агатівка” с.Симонів Гощанського району,  8 дітей – до ПДЗОДСОК ,,Країна мрій” с.Межиріч Острозького району, 8 дітей оздоровлені в ДЗОВСТ ,,Електронік-Рівне” с.Кустин Рівненського району та 3 дітей оздоровлені в СОК ,,Сигнал” Рівненського району.

Протягом року 8 дітей пільгових категорій району оздоровлено в ДПУ МДЦ ,,Артек” Київської області та 8 дітей направлено на оздоровлення до ДП УДЦ ,,Молода гвардія” м.Одеса.

Крім того,  на санаторно-курортне лікування по лінії МОЗ направлено 1 дитину з району. (Корецькою міською радою закуплено путівки та 5 дітей із сімей учасників АТО відправлено на відпочинок до ДЗОВСТ ,,Агатівка” Гощанського району, 3 дітей забезпечено відпочинком у таборі відпочинку в с.Олександрія  Рівненського району).

Загалом протягом оздоровчої кампанії  2019 року послугами оздоровлення та відпочинку забезпечено 58 дітей району.

        

Культура.

Державна політика у галузі культури на районному рівні реалізується   через мережу культурно-мистецьких установ, до якої входять КЗ ,,Мистецька школа” Корецької районної ради Рівненської області, КЗ ,,Корецький районний будинок культури і дозвілля” Корецької районної ради Рівненської області, КЗ ,,Корецька бібліотечна система”  Корецької  районної  ради  Рівненської  області  до складу  якого входять Корецька центральна районна бібліотека,  Корецька районна дитяча бібліотека, 30 сільських бібліотек та на базі якого з   01 вересня 2017 року функціонує Корецький туристичний інформаційний центр, Корецький  районний історичний музей, 34 сільських заклади клубного типу (з них:10 будинків культури  та 24  сільських клуби).

За звітний період (січень-грудень 2019 року) покращено матеріальну базу районних закладів культури  на суму 357,6 тис.грн.  Зокрема, для потреб  районних установ придбано  музичні інструменти, комплектуючі, сценічні костюми, комп’ютерну техніку, офісні меблі. 

Проведено проплату за  виготовлення ПКД  по ремонту покрівлі КЗ ,,Мистецька школа” Корецької районної ради Рівненської області  в сумі 30,0 тис. грн. та  частково проплату за  виготовлення ПКД  на капремонт КЗ ,,Корецький районний будинок культури і дозвілля” Корецької районної ради Рівненської області (утеплення  фасадів) на суму 25,0 тис.грн.   

Для потреб Корецького туристичного інформаційного центру  придбано буклети про Корецький район на суму 7,8 тис. грн. та сувенірну продукцію на суму 7,2 тис. грн.

Протягом січня - грудня 2019 року книжковий фонд бібліотек КЗ „Корецька  бібліотечна система” Корецької районної ради Рівненської області поповнився на 1810 примірників  книг та  періодичних видань на суму 104,7 тис. грн.

         За звітний період  надходження платних послуг закладами культури району становлять 348,6 тис. грн., що з розрахунку на 1 жителя району становить 10,6 грн. Зокрема, районними закладами культури отримано спецкоштів  (платні послуги) на суму 312,1 тис. грн. Сільськими клубами надано послуг на суму 36,5 тис. грн.

Протягом   2019 року районними закладами культури  проведено більше 200  культурно-масових заходів, сільськими  будинками культури, клубами  та бібліотеками близько  2000  заходів.  

Крім того, прийнято участь:

-2 Міжнародних фестивалях (Міжнародному фестивалі духової музики ,.Дзвенить оркестрів мідь”  в смт.  Клевань Рівненського району та Міжнародному дитячому фестивалі – конкурсі  мистецтв ,,Соняшник”;

-4 Всеукраїнських фестивалях  (Всеукраїнському фестивалі – конкурсі ,,Сузір’я Зв’ягеля” - м. Новоград – Волинський Житомирської області, Всеукраїнському  фестивалі – конкурсі  бандурного мистецтва ,,Козацькому роду нема переводу” - м. Камянець-Подільський  Хмельницької  області,  Всеукраїнському  фестивалі-конкурсі козацької пісні ,,Встань козацька славо! Засвіти знамена!” м.Радивилів Рівненської області, Всеукраїнському фестивалі  народної творчості, історії та побуту ,,Красносільські вітряки” - с. Красносілля Гощанського р-ну Рівненської області);

-2 обласних фестивалях (відкритому  обласному  молодіжному фестивалі - конкурсі патріотичної пісні  та поезії   ,,Воронцева слобода” смт. Білокуракино Луганської області, обласному фестивалі народного мистецтва, історії та побуту ,,Барви Надстир’я”  в  м. Вараш).

         Заходи, проведення яких забезпечено  у 2019 році:

-до 100-річчя з Дня проголошення Акту воз’єднання УНР та ЗУНР, у січні 2019 року, на кордоні Рівненської та Житомирської областей проведено урочисті заходи до Дня Соборності України;

-у період з 07.06. до 26.06.2019  при Рівненському обласному краєзнавчому музеї відбулась  обласна мистецька акція ,,Мистецтво одного села”  (с. Новий Корець),  відвідувачі виставки могли ознайомитись із творчим доробком жителів  села;

-12-14.07.2019 організовано та проведено  1 Всеукраїнський фестиваль народної творчості ,,Зелене Купало в літо упало”, участь у фестивалі взяли колективи із 7 областей України - Луганської, Київської,  Житомирської,  Хмельницької, Львівської, Волинської, Рівненської.

Протягом 2019 року забезпечено функціонування Корецького туристичного інформаційного центру. За звітний період його відвідало до 500 туристів.

ТІЦ рекламує туристичні об’єкти  району  та міста, опікується питанням залучення туристів та їхнього супроводу різними об’єктами, є базою для проведення семінарів, конференцій, нарад, духовних ранків та ін. Лише у  2019 році, на базі ТІЦ, проведено  більше 10 заходів різного рівня. Так, 21 травня відбувся міжнародний форум  ,,Побудова успішного демократичного суспільства. Християнські цінності в процесі формування національної ідеї”, організаторами якого були Корецька райдержадміністрація, Корецька районна рада, Асоціація Професійних Капеланів України та Міжнародний інститут розвитку інтелекту ,,International Mind Education Institute” (IMEI, м.Сеул, Південна Корея).

12 лютого, 20 березня, 06 квітня, 15 травня,  18 червня  2019 року в приміщенні Корецького туристичного інформаційного центру за участю керівництва району, керівників структурних підрозділів РДА, священнослужителів усіх конфесій проведено 5 Духовних ранків.  Теми, що  вносились на розгляд    Духовних ранків:   „Блаженні миротворці, бо синами Божими назвуться”,  „Інклюзивне суспільство. Ісус лікує рани”, „Формування етичного суспільства. Слово Боже у допомогу у вихованні дітей”,„Біблійні принципи у формуванні щасливої та гармонійної сім'ї”, „Роль Держави та Церкви у формуванні духовно свідомої молоді”.

З метою  задоволення інформаційних послуг туристів, розроблено ВЕБ-сайт ТІЦ,  у мережі Фейсбук утворено сторінку ТІЦ, які на даний час повноцінно функціонують.

   До Всесвітнього Дня туризму, 27.09.2019,  для відвідувачів  на базі ТІЦ, Корецького районного історичного музею проведено:   безкоштовні екскурсії,  віртуальний екскурс „Туристичні бренди Кореччини”,  краєзнавчу відеоподорож „Рідне місто пізнаю”, відео-презентацію „Корець-місто моє”  та вікторини, переможці яких отримали сувенірну продукцію з туристичними об’єктами Кореччини.

З метою визначення ефективних механізмів розвитку туризму в районі, постійно здійснюється аналіз та оцінка стану туристично-рекреаційної галузі району, проводиться облік та паспортизація об’єктів туристичної інфраструктури (засобів розміщення, закладів харчування, об’єктів історико-культурної спадщини,  вивчаються та систематизуються матеріали про туристично-рекреаційний потенціал району, які  використовуються  в подальшій діяльності  для презентацій, видання туристичних путівників, брошур, буклетів. Зокрема:

-виготовлено 2 буклети  ,,Незвідана Кореччина” (культурно-пізнавальний та рекреаційний туризм),   ,,Сакральна Кореччина” (ностальгічний та релігійно-паломницький туризм) про Корецький район;

-  виготовлено брошуру  ,,Чому варто відвідати Кореччину”?  та путівник ,,Кореччина  туристична”;

-   змонтовано цикл краєзнавчих презентаційних фільмів  по історії м.Корець, с.Великі  Межирічі, с.Новий Корець відповідно  під  назвами ,,10  колоритних фактів,  що свідчать про унікальність Кореччини”,  ,,Сучасне і минуле В.Межиріч”, ,,Історія села Новий Корець”.

Загалом, тенденція відвідуваності Кореччини туристами йде до збільшення (відповідно до офіційного обліку): лише протягом  2019 року Кореччину  відвідало більше 7,2 тисяч туристів, в порівнянні з попередніми  5 роками (2014-2018 роки), ця цифра становила 4,5-5,5 тисяч. Серед відвідувачів представники Польщі, Німеччини, Південної Кореї,  Саудівської Аравії, Америки, Бельгії та ін.

Працівниками галузі ,,Культура” взято  участь  27.03.2019   у  Міжнародній  туристичній виставці ,,Україна –  подорожі та туризм/UITT 2019”,  як наслідок – укладено договори про співпрацю з 2 туристичними фірмами з м.Київ.

Основним пріоритетом  діяльності  районної державної адміністрації і надалі залишається економічний блок питань - забезпечення стабільної роботи діючих підприємств,  залучення інвесторів в економіку району, створення нових робочих місць,  наповнення бюджетів усіх рівнів, створення сприятливих умов для суб’єктів господарювання, стабільне і  ефективне функціонування  галузей освіти, охорони здоров’я, культури.

Пріоритетними визначені  також такі напрямки діяльності як завершення децентралізації, проведення  ремонту доріг, впровадження заходів з енергозбереження, розвиток економіки, туризму,  ефективність використання земель на території району. Зокрема, з метою створення сприятливого інвестиційного середовища, поліпшення соціально-побутових умов жителів району, у 2020 році ЗАПЛАНОВАНО:

-продовження роботи по визначенню та підготовці земельних ділянок типу „Грінфілд”, об’єктів нерухомості типу „Браунфілд”, які відповідають сучасним вимогам і можуть бути запропоновані потенційним інвесторам для організації виробництва;

-будівництво, реконструкція і ремонт вулиць та доріг району;

         -проведення реконструкції будівлі Корецької дитячо-юнацької спортивної школи під Центр дозвілля молоді з добудовою спортивного залу;

-проведення реконструкції приміщення під хостел в м. Корець;

-проведення реконструкції та ремонту вуличного освітлення, електрифікація вулиць сільських населених пунктів району;

-проведення капітального  ремонту фасаду адмінприміщення Корецького районного територіального центру обслуговування населення (надання соціальних послуг);

-проведення реконструкції міських очисних споруд;

-реконструкції лікарських амбулаторій загальної практики/сімейної медицини в селах: Велика Клецька, Користь, Невірків;

-проведення реконструкції ФАПу в с. Головниця  під лікарську амбулаторію загальної практики/сімейної медицини;

           -проведення будівництва  котельні на альтернативних видах палива в  ЗШ  І-ІІ ст.  с.Іванівка;

-проведення будівництва котельні та заміна системи опалення дошкільного навчального закладу  в с. Весняне;

проведення реконструкції котелень в  ЗШ І-ІІ ст.  с. Черниця, Копитівського НВК „ЗШ І-ІІІ ст. –ДНЗ”, Великоклецьківського  НВК „ЗШ  І-ІІІ ст. - ДНЗ”; 

-проведення капітального ремонту системи опалення ЗШ  І-ІІI ст. с. Головниця, ЗШ  І-ІІI ст. с. Устя  з встановленням    твердопаливних котлів;

проведення утеплення фасадів приміщень опорного закладу ,,Великомежиріцький ліцей”,  ЗШ  І-ІІ ст.  с.Іванівка, Світанівського НВК „ЗШ І-ІІ ст. –ДНЗ”,  Стовпинського НВК  „ЗШ І-ІІ ст. –ДНЗ”;

-проведення  капітального ремонту даху ЗШ  І-ІІI ст.  с. Головниця, ЗШ  І-ІІ ст.  с.Іванівка, Світанівського НВК „ЗШ І-ІІ ст. –ДНЗ”, опорного закладу ,,Великомежиріцький ліцей”;

- проведення заміни вікон та зовнішніх дверей в загальноосвітніх закладах району, зокрема: ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 м. Корець, опорного закладу ,,Великомежиріцький ліцей”;

-проведення реконструкції Крилівської ЗШ І-ІІІ ступенів під НВК з дитячим садочком, реконструкції будівлі дитячого садочка в  с.Устя;

-проведення капітального ремонту будівлі ДНЗ ясла-садок № 3 Корецької міської ради (утеплення фасаду, заміна та утеплення даху);

-проведення реконструкції системи освітлення  в комунальному некомерційному підприємстві „Корецька центральна районна лікарня”  Корецької районної ради Рівненської області;

-завершення капітального ремонту будівлі комунального закладу „Корецький районний будинок культури і дозвілля”  Корецької районної ради Рівненської області (підсилення конструкцій та заміна вікон, утеплення фасадів);

-проведення   капітального ремонту покрівлі комунального закладу КЗ „Мистецька школа” Корецької районної ради Рівненської області;

-проведення будівництва розвідувально-експлуатаційної свердловини для водопостачання  ЗШ І-ІІ ст. с. Гвіздів,  Даничівського НВК;

-проведення реконструкції водопровідної мережі в  с.Світанок.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що робота районної державної адміністрації проводиться відкрито та гласно. З метою найбільш повного, якісного інформування населення про свою діяльність, районною державною адміністрацією здійснюється висвітлення основних подій та заходів, які проводяться в районі, на сторінці Корецької РДА в мережі Фейсбук, на офіційному веб-сайті Корецької районної державної адміністрації та на сторінках районної газети „Вісник  Кореччини”. Інформаційна політика районної державної адміністрації спрямована на задоволення потреб жителів району, на висвітлення інформації про діяльність органів державної влади, якнайширшого висвітлення заходів, що проводяться структурними підрозділами районної державної адміністрації та територіальними органами міністерств та відомств району.  Реалізовано багато гарних справ  та досягнуто позитивних результатів в роботі, проте поряд з певними успіхами залишаються ще проблеми, які  ми маємо і надалі вирішувати та  працювати з повною віддачею.

Звітуючи перед громадою, хочу подякувати  за підтримку усім, хто допомагав розумінням та конструктивними порадами.

Завершуючи свій звіт хочу подякувати усім  за роботу, за турботу про людей, за виховання та навчання дітей, лікування хворих, повагу до громадян похилого віку. Те що зроблено – наше спільне досягнення, те що маємо зробити – наша спільна відповідальність.

Користуючись нагодою хочу запросити до співпраці, обміну ідеями представників громади району, малого та середнього бізнесу, всіх небайдужих людей, які хочуть бачити Кореччину економічно розвиненою.
В.о.голови райдержадміністрації                        Володимир КУЛИК


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux