ПРОТОКОЛ № 2

засідання конкурсної комісії з підготовки та проведення обласного конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів) соціального спрямування, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2022 році

"13 " жовтня 2021 року м. Рівне

 департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської облдержадміністрації 

 

Присутні:


ЗАКУСІЛОВА

Анна Миколаївна

- заступник директора департаменту – начальник відділу соціальної підтримки департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, голова комісії


КУЗЬМИЧ

Оксана Федорівна

- головний спеціаліст відділу фінансів та бухгалтерського обліку департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, секретар комісії


Члени конкурсної комісії:

ДВОРАК

Вікторія Анатоліївна


НІКОЛЬЧЕНКО

Олена Борисівна- начальник управління фінансового забезпечення та соціальної роботи департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації


член правління громадської організації "Соціальна суспільна ініціатива", код ЄДРПОУ 41650043)
ОПАНАСЮК

Вікторія Андріївна

 - депутат Рівненської обласної ради, голова постійної комісії з питань соціальної політики і соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей

 


ПАНОВА

Ольга


- начальник відділу соціальних послуг управління фінансового забезпечення та соціальної роботи департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної молодіжної політики та спорту облдержадміністрації
ЮЗВАК

Олександр Ярославович

- фахівець з бюджетного моніторингу благодійної організації "Мережа 100 відсотків життя Рівне", код ЄДРПОУ 36121231
ВСТУПНЕ СЛОВО.

ВИСТУПИЛА: ЗАКУСІЛОВА А.М. - голова комісії, заступник директора департаменту – начальник відділу соціальної підтримки департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністраці щодо розгляду конкурсних пропозицій, поданих інститутами громадянського суспільства в рамках проведення обласного конкурсу.

Пропозиція: затвердити наступний Порядок денний засідання конкурсної комісії


ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання конкурсної комісії


I питання: розгляд конкурсних пропозицій/проєктів, соціального спрямування, поданих організатору конкурсу інститутами громадянського суспільства на предмет їх відповідності вимогам Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (зі змінами), та Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію програм (проєктів, заходів), схваленого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 29 травня 2019 № 506 та затвердженого рішенням Рівненської обласної ради від 14 червня 2019 року № 1372,  та допуск до другого етапу конкурсу - відкритого захисту конкурсних пропозицій.

II питання: різне.

Голосували:

" за" - 7 осіб, "проти" - 0 осіб, "утримались" - 0 осіб.

ВИРІШИЛИ: затвердити Порядок денний засідання конкурсної комісії.


 І питання: Розгляд конкурсних пропозицій/проєктів соціального спрямування, поданих організатору конкурсу інститутами громадянського суспільства, їх відповідність вимогам Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2022 році та допуск до другого етапу конкурсу - відкритого захисту конкурсних пропозицій.

 

Слухали: ЗАКУСІЛОВУ А.М., щодо виконання вимог Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка" (зі змінами) та Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію програм (проєктів, заходів), схваленого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 29 травня 2019 № 506 та затвердженого рішенням Рівненської обласної ради від 14 червня 2019 року № 1372. За результатами проведеної перевірки щодо достовірності інформації, зазначеної у конкурсних пропозиціях, відповідності пріоритетним завданням, визначеним організатором конкурсу, відповідності адміністративно-територіальному рівню реалізації програми, конкурсна комісія визначає конкурсні пропозиції, які допускаються для участі у другому етапі конкурсу - відкритому захисті конкурсних пропозицій.

Крім того, зауважила, що до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 внесені зміни від 04 серпня 2021 року № 802, згідно з якими відповідно змінився Порядок проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка. Згідно редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 р. № 802 конкурс має відбуватися з використанням електронної системи, на онлайн - платформі взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства ВзаємоДія, за умови наявності відповідної технічної можливості.

  Повідомила присутнім, що для участі у конкурсі станом на 01.08.2021 року подано - 9 організаціями 21 проєкт на загальну суму 1 081700,00 гривень.

Обласною програмою соціального захисту населення Рівненської області на 2019 -2025 роки на 2022 рік передбачено – 1 065 000 гривень).

Слухали: ЗАКУСІЛОВУ А.М., яка повідомила, що Громадською організацією

«Ветеранська спілка учасників АТО ОТГ Клевань» запропоновані заходи, які не відповідають вимогам п. 1, 2 Порядку 1049 щодо надання фінансової підтримки згідно обласного адміністративно-територіального рівня, за яким діяльність організації повинна бути забезпечена у більш, як половині районів області та/або забезпечення у такій діяльності осіб з більш як половини районів області. Запропонувала відмовити вказаній організації в участі у конкурсі.

ДВОРАК В.А. висловилась за відмову вказаній організації у допуску до участі у конкурсі.

ЮЗВАК О. запропонував розглянути Статут громадської організації «Ветеранська спілка учасників АТО ОТГ Клевань» для уточнення інформації.

В обговоренні взяли участь інші члени комісії: НІКОЛЬЧЕНКО О.Б., ОПАНАСЮК В.А.

ЗАКУСІЛОВА А.М. запропонувала прийняти рішення щодо допуску до другого етапу конкурсу Громадської організації "Ветеранська спілка учасників АТО ОТГ Клевань " за умови підтвердження діяльності громадської організації у більш, як половині районів області та/або забезпечення у такій діяльності осіб з більш як половини районів області у Статуті вищевказаної громадської організації.

 Голосували :

"за" - 7 осіб, "проти" - 0 осіб, "утримались" - 0 осіб.

ВИРІШИЛИ: допустити Громадську організацію "Ветеранська спілка учасників АТО ОТГ Клевань" до другого етапу конкурсу за умови підтвердження діяльності громадської організації у більш, як половині районів області та/або забезпечення у такій діяльності осіб з більш як половини районів області у Статуті вищевказаної громадської організації.

 

СЛУХАЛИ: ЗАКУСІЛОВУ А.М., яка надала слово секретарю конкурсної комісії, для ознайомлення присутніх з конкурсними пропозиціями решти учасників конкурсу щодо відповідності вимогам Порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049.

КУЗЬМИЧ О.Ф. ознайомила присутніх з конкурсними пропозиціями, які подала Громадська організація «Обласна ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини». Конкурсні пропозиції- «Арт-терапія живописом», «Психологічна допомога в умовах карантину», «Психологічно-кризова служба підтримки ветеранів АТО/ООС» - подані в строк, визначений організатором конкурсу ( до 01 серпня 2021 року), відповідають обласному рівню виконання та пріоритетним завданням, на розв'язання яких мають бути спрямовані програми (проєкти, заходи) ) соціального спрямування у 2022 році, фактів порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства не установлено.

ЗАКУСІЛОВА А.М. запропонувала допустити до ІІ етапу конкурсу – відкритого захисту конкурсних пропозицій Громадську організацію «Обласна ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини» з проєктами :  «Арт-терапія живописом», «Психологічна допомога в умовах карантину», «Психологічно-кризова служба підтримки ветеранів АТО/ООС». 

В обговоренні взяли участь інші члени комісії. Зауваження, інші пропозиції відсутні.

Голосували:

"за" - 7 осіб, "проти" - 0 осіб, " утримались" - 0 осіб.

ВИРІШИЛИ: допустити до ІІ етапу конкурсу – відкритого захисту конкурсних пропозицій Громадську організацію «Обласна ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини» з проєктами :  «Арт-терапія живописом», «Психологічна допомога в умовах карантину», «Психологічно-кризова служба підтримки ветеранів АТО/ООС» 

КУЗЬМИЧ О.Ф. ознайомила присутніх з конкурсними пропозиціями, які подала Громадська організація «Суспільно-культурне товариство «Забужжя». Конкурсні пропозиції- «Національно-патріотичне виховання молоді», «Позбавлені рідної землі (відзначення сумних роковин депортацій українців з Закерзоння у 1944-1951 роках» - подані в строк, визначений організатором конкурсу ( до 01 серпня 2021 року), відповідають обласному рівню виконання та пріоритетним завданням, на розв'язання яких мають бути спрямовані програми (проєкти, заходи) соціального спрямування у 2022 році, фактів порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства не установлено.

ЗАКУСІЛОВА А.М. запропонувала допустити до ІІ етапу конкурсу – відкритого захисту конкурсних пропозицій Громадську організацію «Суспільно-культурне товариство «Забужжя» з проєктами: «Національно-патріотичне виховання молоді», «Позбавлені рідної землі (відзначення сумних роковин депортацій українців з Закерзоння у 1944-1951 роках»

В обговоренні взяли участь члени комісії: ОПАНАСЮК В.А. Зауваження, інші пропозиції відсутні.

Голосували:

"за" - 7 осіб, "проти" - 0 осіб, " утримались" - 0 осіб.

ВИРІШИЛИ: допустити до ІІ етапу конкурсу – відкритого захисту конкурсних пропозицій Громадську організацію «Суспільно-культурне товариство «Забужжя» з проєктами: «Національно-патріотичне виховання молоді», «Позбавлені рідної землі (відзначення сумних роковин депортацій українців з Закерзоння у 1944-1951 роках».


КУЗЬМИЧ О.Ф. ознайомила присутніх з конкурсними пропозиціями, які подала Громадська організація «Фонд молодіжних ініціатив «Крила». Конкурсні пропозиці ї- «Інтеграційна сімейна програма для учасників бойових дій «Сімейне коло», «Військово - патріотичний табір « Звитяга першого рубежу» - подані в строк, визначений організатором конкурсу ( до 01 серпня 2021 року), відповідають обласному рівню виконання та пріоритетним завданням, на розв'язання яких мають бути спрямовані програми (проєкти, заходи) соціального спрямування у 2022 році, фактів порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства не установлено.

ЗАКУСІЛОВА А.М. запропонувала допустити до ІІ етапу конкурсу – відкритого захисту конкурсних пропозицій Громадську організацію «Фонд молодіжних ініціатив «Крила» з проєктами: Інтеграційна сімейна програма для учасників бойових дій «Сімейне коло», «Військово - патріотичний табір»,

 « Звитяга першого рубежу».

В обговоренні взяли участь інші члени комісії. Зауваження, інші пропозиції відсутні.

Голосували:

"за" - 7 осіб, "проти" - 0 осіб, " утримались" - 0 осіб.

ВИРІШИЛИ: допустити до ІІ етапу конкурсу – відкритого захисту конкурсних пропозицій Громадську організацію «Фонд молодіжних ініціатив «Крила» з проєктами: Інтеграційна сімейна програма для учасників бойових дій «Сімейне коло», «Військово - патріотичний табір « Звитяга першого рубежу».


КУЗЬМИЧ О.Ф. ознайомила присутніх з конкурсними пропозиціями, які подала Громадська організація «Рівненська обласна організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)». Конкурсні пропозиції- «Міжнародний фестиваль військово-патріотичної творчості «Відлуння війни», «Відкритий обласний турнір з волейболу серед ветеранів Афганістану та учасників АТО, присвячений пам’яті І.Холода», «Відкритий міжобласний чемпіонат з плавання серед юнаків та дівчат присвячений Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав », «Відкриті змагання зі спортивного туризму серед учасників бойових дій та членів їх сімей "Горизонти Горині"» - подані в строк, визначений організатором конкурсу ( до 01 серпня 2021 року), відповідають обласному рівню виконання та пріоритетним завданням, на розв'язання яких мають бути спрямовані програми (проєкти, заходи) соціального спрямування у 2022 році, фактів порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства не установлено.

ЗАКУСІЛОВА А.М. запропонувала допустити до ІІ етапу конкурсу – відкритого захисту конкурсних пропозицій Громадську організацію «Рівненська обласна організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)» з проєктами «Міжнародний фестиваль військово-патріотичної творчості «Відлуння війни», «Відкритий обласний турнір з волейболу серед ветеранів Афганістану та учасників АТО, присвячений пам’яті І.Холода», «Відкритий міжобласний чемпіонат з плавання серед юнаків та дівчат присвячений Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав », «Відкриті змагання зі спортивного туризму серед учасників бойових дій та членів їх сімей "Горизонти Горині"»

В обговоренні взяли участь члени комісії: НІКОЛЬЧЕНКО О.Б., ЮЗВАК О.Я. Зауваження, інші пропозиції відсутні.

Голосували:

"за" - 7 осіб, "проти" - 0 осіб, " утримались" - 0 осіб.

ВИРІШИЛИ: допустити до ІІ етапу конкурсу – відкритого захисту конкурсних пропозицій Громадську організацію Громадську організацію «Рівненська обласна організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)» з проєктами: «Міжнародний фестиваль військово-патріотичної творчості «Відлуння війни», «Відкритий обласний турнір з волейболу серед ветеранів Афганістану та учасників АТО, присвячений пам’яті І.Холода», «Відкритий міжобласний чемпіонат з плавання серед юнаків та дівчат присвячений Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав », «Відкриті змагання зі спортивного туризму серед учасників бойових дій та членів їх сімей "Горизонти Горині"».

КУЗЬМИЧ О.Ф. ознайомила присутніх з конкурсними пропозиціями, які подала Громадська організація «Рівненська обласна організація УТОГ». Конкурсні пропозиції- «Разом ми- сила», «Онлайн перекладач – продовження» «Ми діти твої, Україно», «Інтеграція жестової мови» - подані в строк, визначений організатором конкурсу ( до 01 серпня 2021 року), відповідають обласному рівню виконання та пріоритетним завданням, на розв'язання яких мають бути спрямовані програми (проєкти, заходи) соціального спрямування у 2022 році, фактів порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства не установлено.

ЗАКУСІЛОВА А.М. запропонувала допустити до ІІ етапу конкурсу – відкритого захисту конкурсних пропозицій Громадську організацію «Рівненська обласна організація УТОГ» з проєктами: «Разом ми - сила», «Онлайн перекладач – продовження» «Ми діти твої, Україно», «Інтеграція жестової мови»

В обговоренні взяли участь члени комісії: ОПАНАСЮК В.А., ПАНОВА О.С. Зауваження, інші пропозиції відсутні.

Голосували:

"за" - 7 осіб, "проти" - 0 осіб, " утримались" - 0 осіб.

ВИРІШИЛИ: допустити до ІІ етапу конкурсу – відкритого захисту конкурсних пропозицій Громадську організацію «Рівненська обласна організація УТОГ». «Разом ми - сила», «Онлайн перекладач – продовження» «Ми діти твої, Україно», «Інтеграція жестової мови».

 

 КУЗЬМИЧ О.Ф. ознайомила присутніх з конкурсними пропозиціями, які подала Громадська організація «Рівненська обласна організація ветеранів України». Конкурсні пропозиції - «Соціальний захист і допомога ветеранам», «Коли літа на зиму повернули», Пам'ятати минуле заради майбутнього - подані в строк, визначений організатором конкурсу ( до 01 серпня 2021 року), відповідають обласному рівню виконання та пріоритетним завданням, на розв'язання яких мають бути спрямовані програми (проєкти, заходи) соціального спрямування у 2022 році, фактів порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства не установлено.

ЗАКУСІЛОВА А.М. запропонувала допустити до ІІ етапу конкурсу – відкритого захисту конкурсних пропозицій Громадську організацію «Рівненська обласна організація ветеранів України» з проєктами: - «Соціальний захист і допомога ветеранам», «Коли літа на зиму повернули», «Пам'ятати минуле заради майбутнього».

В обговоренні взяли участь інші члени комісії. Зауваження, інші пропозиції відсутні.

Голосували:

"за" - 7 осіб, "проти" - 0 осіб, " утримались" - 0 осіб.

ВИРІШИЛИ: допустити до ІІ етапу конкурсу – відкритого захисту конкурсних пропозицій Громадську організацію «Рівненська обласна організація ветеранів України» з проєктами: - «Соціальний захист і допомога ветеранам», «Коли літа на зиму повернули», «Пам'ятати минуле заради майбутнього».

 КУЗЬМИЧ О.Ф. ознайомила присутніх з конкурсною пропозицією, яку подала Громадська організація «Центр розвитку дитини ТЕДІ-Р». Конкурсна пропозиція «Літній майданчик «Українське найсмачніше» подана в строк, визначений організатором конкурсу ( до 01 серпня 2021 року), відповідає обласному рівню виконання та пріоритетним завданням, на розв'язання яких мають бути спрямовані програми (проєкти, заходи) соціального спрямування у 2022 році, фактів порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства не установлено.

ЗАКУСІЛОВА А.М. запропонувала допустити до ІІ етапу конкурсу – відкритого захисту конкурсних пропозицій Громадську організацію « » з проєктом «Літній майданчик «Українське найсмачніше»

В обговоренні взяли участь інші члени комісії. Зауваження, інші пропозиції відсутні.

Голосували:

"за" - 7 осіб, "проти" - 0 осіб, " утримались" - 0 осіб.

ВИРІШИЛИ: допустити до ІІ етапу конкурсу – відкритого захисту конкурсних пропозицій Громадську організацію «Центр розвитку дитини ТЕДІ-Р». Конкурсна пропозиція «Літній майданчик «Українське найсмачніше».

 

 КУЗЬМИЧ О.Ф. ознайомила присутніх з конкурсною пропозицією, яку подала Громадська організація «Рівненська обласна асоціація по захисту громадян, хворих на цукровий діабет «Діабетик». Конкурсна пропозиція «Конференція, присвячена всесвітньому дню боротьби з діабетом» подана в строк, визначений організатором конкурсу ( до 01 серпня 2021 року), відповідає обласному рівню виконання та пріоритетним завданням, на розв'язання яких мають бути спрямовані програми (проєкти, заходи) соціального спрямування у 2022 році, фактів порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства не установлено.

ЗАКУСІЛОВА А.М. запропонувала допустити до ІІ етапу конкурсу – відкритого захисту конкурсних пропозицій Громадську організацію «Рівненська обласна асоціація по захисту громадян, хворих на цукровий діабет «Діабетик»» з проєктом «Конференція, присвячена всесвітньому дню боротьби з діабетом»

В обговоренні взяли участь інші члени комісії. Зауваження, інші пропозиції відсутні.

Голосували:

"за" - 7 осіб, "проти" - 0 осіб, " утримались" - 0 осіб.

ВИРІШИЛИ: допустити до ІІ етапу конкурсу – відкритого захисту конкурсних пропозицій Громадську організацію «Рівненська обласна асоціація по захисту громадян, хворих на цукровий діабет «Діабетик»» з проєктом «Конференція, присвячена всесвітньому дню боротьби з діабетом».

 

 ЗАКУСІЛОВА А.М. запропонувала затвердити наступний перелік учасників відкритого захисту конкурсних пропозицій обласного конкурсу з визначення проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2022 році.

 

 

№ з/п

Найменування громадської організації

Назва проекту

Мета проекту

1.

Рівненська обласна організація УТОГ

«Разом ми- сила»

Формування у суспільства толерантного ставлення до осіб з інвалідністю

2.

Рівненська обласна організація УТОГ

«Онлайн перекладач – продовження»

Сприяння особам з інвалідністю по слуху для їх соціальної адаптації в суспільство


3.

Рівненська обласна організація УТОГ

«Ми діти твої, Україно»

Формування у суспільства толерантного ставлення до осіб з інвалідністю

4.

Рівненська обласна організація УТОГ

«Інтеграція жестової мови»

Формування у суспільства толерантного ставлення до осіб з інвалідністю

5.

Громадська організація «Центр розвитку дитини ТЕДІР»

«Літній майданчик «Українське найсмачніше»

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді (через призму надання інформації про культуру української кухні та технології приготування національних страв)

6.

Рівненська обласна організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

Міжнародний фестиваль військово-патріотичної творчості

«Відлуння війни»

виховання патріотичних почуттів до держави, любові до національної культури, поваги до захисників України, пропаганди та розвитку самодіяльної творчості серед молоді, службовців та ветеранів Збройних Сил Національної гвардії, воїнів-інтернаціоналістів

7.

Рівненська обласна організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

Відкритий обласний турнір з волейболу серед ветеранів Афганістану та учасників АТО, присвячений пам’яті І.Холода

Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.

Залучення дітей та молоді до занять фізкультурою, спортом та туризмом. Формування у дітей та молоді здорового активного способу життя.


8.

Рівненська обласна організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

Відкритий міжобласний чемпіонат з плавання серед юнаків та дівчат присвячений Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Залучити і зконсолідувати молодь для активного суспільно-політичного життя, донести до молоді важливість здорового способу життя, до занять фізкультурою, спортом та плаванням. Формування у дітей та молоді здорового активного способу життя

9.

Рівненська обласна організація Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

Відкриті змагання зі спортивного туризму серед учасників бойових дій та членів їх сімей "Горизонти Горині"

Виховання патріотичних почуттів до держави, любові до національної культури, пропаганда та розвиток самодіяльної творчості серед молоді та ветеранів Афганістану, зміцнення творчих стосунків між ветеранськими організаціями

10.

Громадська організація «Фонд молодіжних ініціатив «Крила»

Інтеграційна сімейна програма для учасників бойових дій

«Сімейне коло».

Соціально – психологічна адаптація учасників бойових дій до мирного життя, через участь у інтеграційній сімейній програмі «Сімейне коло»


11.

Громадська організація «Фонд молодіжних ініціатив «Крила»

Військово - патріотичний табір « Звитяга першого рубіжу»

Національно-патріотичне виховання учнівської молоді


12

Громадська організація "Обласна ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини"

"Арт-терапія живописом"

Психологічна реабілітація та розвантаження, надання мотивації учасникам АТО/ООС та ветеранам з інвалідністю до звичайного життя.

13.

Громадська організація "Обласна ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини"

Психологічна допомога в умовах карантину

Покращення рівня надання психологічної допомоги у подоланні посттравматичного синдрому ветеранам АТО/ООС

14.

Громадська організація "Обласна ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини"

Психологічно-кризова служба підтримки ветеранів АТО /ООС

Сприяння психосоціальній стабілізації ветеранів,, забезпеченню психологічного комфорту у спілкуванні з близькими та соціумом, кращому розумінню себе та оточуючих

15.

Громадська організація «Суспільно-культурне товариство «Забужжя»

Національно-патріотичне виховання молоді

Збереження історичної пам'яті та формування громадянської

с відомості

16.

Громадська організація «Суспільно-культурне товариство «Забужжя»

Позбавлені рідної землі (Відзначення сумних роковин депортацій українців з Закерзоння у 1944-1951 роках)

Збереження історичної пам'яті

17.

Рівненська обласна організація ветеранів України

Соціальний захист і допомога ветеранам

Розв’язання соціальних проблем ветеранів

18.

Рівненська обласна організація ветеранів України

Коли літа на зиму повернули

Соціальний захист ветеранів

19.

Рівненська обласна асоціація по захисту громадян, хворих на цукровий діабет «Діабетик»

Конференція, присвячена всесвітньому дню боротьби з діабетом

Соціальний захист осіб з інвалідністю

20.

Рівненська обласна організація ветеранів України

Пам'ятати минуле заради майбутнього

Національно - патріотичне виховання молоді. Посилення уваги до життя ветеранів


21.

Громадська організація "Ветеранська спілка учасників АТО ОТГ Клевань»"


"Реабілітаційне веслування на каяках

Покращення рівня надання психологічної допомоги у подоланні посттравматичного синдрому ветеранами АТО/ООС

Голосували:

"за" - 7 осіб, "проти" - 0 осіб, " утримались" - 0 осіб.

ВИРІШИЛИ: Затвердити вищевказаний перелік учасників II етапу - відкритого захисту конкурсних пропозицій обласного конкурсу з визначення проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2022 році.

 

 

 II питання: Різне.


СЛУХАЛИ: ЗАКУСІЛОВУ А.М., яка повідомила присутніх про використання інститутами громадянського суспільства видатків, затверджених на виконання проєктів у 2021 році станом на 13.10.2021 року


 За підсумками засідання конкурсна комісія вирішила:

 


 Доручити департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської облдержадміністрації, організаторові конкурсу:

- оприлюднити рішення конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Рівненської обласної державної адміністрації.Голова комісії: Анна ЗАКУСІЛОВА


Секретар комісії: Оксана КУЗЬМИЧ


Члени комісії:

Вікторія ДВОРАК


Олена НІКОЛЬЧЕНКО


Вікторія ОПАНАСЮК


Ольга ПАНОВА


Олександр ЮЗВАК
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux