від 02 серпня 2021 р. № 583
Київ
Про зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 788 та Обласної програми фінансової підтримки та розвитку обласних комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я Рівненської обласної ради на 2021 рік

Відповідно до пункту 1 статті 19, пункту 6 статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 90 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»:

1. Внести до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 788  «Про Обласну програму фінансової підтримки та розвитку комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я  Рівненської обласної ради на 2021 рік» зміну, замінивши в абзаці першому пункту 2 слова «Управлінню охорони здоров’я обласної державної адміністрації» словами «Департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення обласної державної адміністрації».

2. Схвалити:

1) продовження до 2022 року строку виконання  Обласної програми  фінансової підтримки та розвитку обласних комунальних підприємств та закладів охорони здоров’я Рівненської обласної ради на 2021  рік (далі – Програма), схваленої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 788 (зі змінами) та затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року № 50 (зі змінами);

2) назву Програми у новій редакції: «Обласна програма фінансової підтримки та розвитку обласних комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я  Рівненської обласної ради на 2021 – 2022 роки»;

3) зміни до Програми, що додаються.

3. Департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я  населення обласної державної адміністрації подати зміни до Програми на затвердження обласній раді в установленому порядку.Голова адміністрації                                                             Віталій КОВАЛЬ

Додаток  до розпорядження голови облдержадміністрації   02.08.2021 № 583

 

ЗМІНИ
до
Обласної програми фінансової підтримки та розвитку обласних комунальних підприємств та закладів охорони здоров’я Рівненської обласної ради на 2021 рік

1. Назву Програми викласти в такій редакції: «Обласна програма фінансової підтримки та розвитку обласних комунальних підприємств
та закладів охорони здоров’я Рівненської обласної ради на 2021 – 2022 роки».

2. У тексті Програми цифри «2021» замінити цифрами «2021 – 2022».

3. Додаток 1 до Програми викласти в такій редакції:

                                                                  «Додаток 1 до Програми 

ПАСПОРТ
Обласної програми фінансової підтримки та розвитку
обласних комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я
Рівненської обласної ради на 2021 – 2022 роки

 

 

 1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я  населення Рівненської обласної державної адміністрації


 2.

Регіональний замовник Програми

Рівненська обласна державна адміністрація


   3.

Розробник Програми

Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я  населення Рівненської обласної державної адміністрації


4 4.

Співрозробники Програми

Комунальні підприємства, заклади охорони здоров’я Рівненської обласної ради


5  5.

Відповідальний виконавець Програми

Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я  населення Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненська обласна державна адміністрація


6  6.

Термін реалізації Програми

2021 – 2022  роки


7  7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством


8  8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,
тис. гривень

      


40807, 15

                                                                                                                 ».

 

4. Додаток 2 до Програми викласти в такій редакції:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                «Додаток 2 до Програми

«Напрями діяльності та заходи Обласної програми фінансової підтримки та розвитку
обласних комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я
Рівненської обласної ради на 2021 – 2022 роки

Назва напряму діяльності

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,

 тис. гривень, 

на 2021 – 2022 роки

Очікуваний результат

1.

Фінансова підтримка комунальних

медичних

підприємств,  закладів (установ) охорони здоров’я

співфінансування видатків на заробітну плату з нарахуваннями, виплату пільгових пенсій, придбання предметів, матеріалів, кисню медичного, обладнання та інвентарю, медикаментів та перев’язувальних матеріалів,

продуктів харчування, проведення поточного обслуговування і ремонту медичного обладнання та приміщень,

інші поточні видатки

постійно

департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдерж-адміністрації, медичні

комунальні  підприємства та заклади (установи) охорони здоров’я

обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством


16200,0

покращення якості надання медичної допомоги жителям області 

1.1.

Фінансова підтримка комунального підприємства «Обласний центр громадського здоров’я» Рівненської обласної ради


утримання комунального підприємства «Обласний центр громадського здоров’я» Рівненської обласної ради на період реорганізації

2 місяці (липень -серпень 2021 року)

департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдерж-адміністрації

обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела,                         не заборонені законодавством

1200,0

забезпечення безперебійної та якісної роботи комунального підприємства «Обласний центр громадського здоров’я» Рівненської обласної ради

2.

Розвиток медичних комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я

капітальні видатки,                   а саме придбання медичного, діагностичного та іншого обладнання, автомобілів, здійснення комп’ютеризації та доукомплектування робочих місць лікарів, проведення капітальних ремонтів, реконструкції приміщень та інші капітальні видатки

постійно

департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдерж- адміністрації, медичні

комунальні  підприємства та заклади (установи) охорони здоров’я

обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством


    13661,85       


оновлення матеріально-технічної бази, забезпечення комп’ютерною технікою автоматизованих робочих місць, приведення стану приміщень у відповідність із чинними нормативами, покращення умов праці медичних працівників та умов перебування хворих, виконання заходів протипожежної безпеки та приписів інспекції 

3.

Фінансова підтримка комунального підприємства «Обласний центр громадського здоров’я» Рівненської обласної ради

 придбання спецхарчування -адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими, придбання  медикаментів та виробів медичного призначення

постійно

департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдерж-адміністрації,

комунальне підприємство «Обласний центр громадського здоров’я» Рівненської обласної ради

обласний бюджет, інші джерела,
не заборонені законодавством

       2550,0

покращення якості надання медичної допомоги населенню

4.

Фінансова підтримка  комунального підприємства «Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення» Рівненської обласної ради

фінансове забезпечення діяльності, утримання кабінету освідчення водіїв на предмет алкогольного та наркотичного сп’яніння (заробітна плати з нарахуваннями, придбання швидких тестів для виявлення наркотиків у біологічному середовищі)

постійно

департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдерж-адміністрації,  комунальне підприємство «Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення» Рівненської обласної ради


обласний бюджет, інші джерела,
не заборонені законодавством

      

      1213,8

забезпечення проведення достовірної медичної експертизи

5.


Забезпечення надання виїзної консультатив-ної допомоги жителям області


забезпечення чергування вдома лікарів-консультантів та середнього медичного персоналу, які  залучатимуться до надання виїзної консультативної медичної допомоги  населенню області

постійно


департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдерж-адміністрації,

комунальні підприємства  та заклади охорони здоров’я


обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела,
не заборонені законодавством

    

       2394,0

покращення якості надання медичної допомоги населенню

6.

Фінансова підтримка комунального підприємства «Рівненський обласний диспансер радіаційного захисту населення» Рівненської обласної ради

 придбання медикаментів для лікування дорослих, хворих на муковісцидоз

постійно

департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдерж-адміністрації, комунальне підприємство «Рівненський обласний диспансер радіаційного захисту населення» Рівненської обласної ради


обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела,
не заборонені законодавством

         903,5

покращення якості надання медичної допомоги населенню


7.

Фінансова підтримка діяльності окремих медичних комунальних підприємств та закладів (установ) охорони здоров’я, які не уклади угоду з Національною службою здоров’я України

забезпечення функціонування окремих медичних комунальних підприємств та закладів (установ) охорони здоров’я

постійно

департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдерж-адміністрації, комунальна установа «Обласна база спеціального медичного постачання» Рівненської обласної ради,

комунальний заклад «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Рівненської обласної ради, Рівненський обласний центр медико-соціальної експертизи,

комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради, комунальне підприємство «Рівненський обласний спеціалізований центр реабілітації дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи з порушенням психіки та паліативної допомоги дітям» Рівненської обласної ради, комунальне підприємство «Обласний центр громадського здоров’я» Рівненської обласної ради


обласний бюджет, інші субвенції, інші джерела, не заборонені законодавством


2500,0
забезпечення надання послуг населенню та медичним закладам охорони здоров’я

8.

Фінансова підтримка  комунального підприємства  «Рівненська обласна стоматологічна поліклініка» Рівненської обласної ради

співфінансування видатків на заробітну плату з нарахуваннями на оплату праці медичних працівників за період їх роботи у центрах комплектування   під час проведення  огляду призовників, забезпечення їх засобами медичного призначення

постійно

департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдерж-адміністрації, комунальне підприємство  «Рівненська обласна стоматологічна поліклініка» Рівненської обласної ради

обласний бюджет, інші субвенції, інші джерела,
не заборонені законодавством

184,0


забезпечення проведення огляду призовників


 

      Всього за   

      завданнями

 

 

   обласний     

    бюджет

     40807,15


                                                                                                                                                                                                                                               ».В.о. директора департаменту
цивільного захисту
та охорони здоров’я населення
адміністрації                                                                                                                                           Віталій ДЕМИДОВ

 

 

 

 

 

 

 Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux