від 25 січня 2021 р. № 41
Київ
Про стан військового обліку в Рівненській області за 2020 рік та завдання на 2021 рік

Упродовж 2020 року в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах Рівненської області ведення військового обліку громадян України організовувалось і здійснювалось відповідно до вимог чинного законодавства і нормативно-правових актів. Однак, у ході перевірок виявлялись недоліки та упущення, які потребують усунення та вжиття заходів відповідного реагування.

Зокрема, обласною комісією проведено 34 перевірки стану військового обліку та бронювання в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах.

Районними (міськими) комісіями проведено 851 перевірку стану військового обліку і бронювання військовозобов’язаних та призовників в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах області; реалізовано
94 відсотки запланованих перевірок.

Метою зазначених перевірок було з’ясування реального стану справ з організації та ведення військового обліку на об’єктах, що підлягали перевірці, надання методичної та практичної допомоги посадовим особам, відповідальним за вказаний напрям роботи.

Згідно отриманих результатів, на належному рівні забезпечено функціонування системи військового обліку у Костопільському, Здолбунівському, Володимирецькому, Дубенському районах та у місті Дубно.

Поряд із цим, мав місце формальний підхід в організації цієї роботи у Зарічненському, Рокитнівському та Корецькому районах.

  

Основними недоліками, що виявлялись під час перевірок, були:


недоведення Правил військового обліку під особистий підпис до військовозобов’язаних та призовників;


недотримання строків подачі та форми повідомлень, які надсилаються в районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про зміну облікових даних;


відсутність графіків звіряння в сільських радах (територіальних громадах) з підприємствами, організаціями, які розташовані на території сільської ради (територіальної громади);


порушення вимог Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921, щодо заповнення особової картки працівника за формою  № П-2;


ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, які навчаються у навчальних закладах, за картками невстановленого зразка.

 

Відповідно до статей 6, 13, 27, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 17 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, статей 33, 35, 37, 38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від       07 грудня 2016 року № 921 “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних”, з метою забезпечення функціонування системи військового обліку громадян України на території області:          


1. Утворити обласну комісію для здійснення перевірок стану військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах Рівненської області (далі – комісія) та затвердити її склад згідно з додатком 1.


2. Комісії у своїй діяльності керуватися вимогами чинного законодавства щодо організації функціонування системи військового обліку громадян України.


3. Затвердити план проведення перевірок стану військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах Рівненської області у 2021 році згідно з додатком 2.

 За результатами здійснених перевірок складаються акти, які в чотирнадцятиденний строк після завершення перевірок надсилаються керівникам державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств,  установ, організацій та навчальних закладів  і відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки області для реагування та вжиття заходів відповідно до вимог чинного законодавства.

За рішенням керівництва комісії строки проведення перевірок можуть бути змінені залежно від стану епідеміологічної ситуації у відповідних адміністративно-територіальних одиницях.


4. Зобов’язати голів районних державних адміністрацій, рекомендувати органам місцевого самоврядування:


1) утворити спільно із районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки комісії для здійснення перевірок стану військового обліку в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях та навчальних закладах;


2) затвердити розпорядженнями плани проведення перевірок стану військового обліку та плани проведення звіряння облікових даних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з картками первинного обліку та особовими картками працівників (форма П-2) у 2021 році;


3) до 01 травня 2021 року організувати та провести у взаємодії з військовими комісарами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки заняття з працівниками органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів, які відповідають за ведення військового обліку, з вивчення Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних;


4) до 01 лютого 2021 року видати розпорядження “Про стан військового обліку за 2020 рік та завдання на 2021 рік” на підставі інформацій територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки області про стан військового обліку за 2020 рік та пропозицій щодо його поліпшення у
2021 році, результатів аналізу звітних даних і проведених перевірок на відповідній території.

         

5. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в Рівненській області:


1) за зверненнями районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки проводити досудове розслідування стосовно ухилення військовозобов’язаних від військового обліку;


2) за зверненнями районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки області здійснювати розшук, затримання і доставку до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку.


6. Рекомендувати Рівненському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки:


1) організувати та забезпечити спільно з державними органами функціонування системи військового обліку;


2) організувати та активізувати роботу щодо притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів, призовників і військовозобов'язаних районними (міськими) військовими комісарами за порушення порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, Правил військового обліку;


3) до 15 січня 2022 року подати обласній державній адміністрації інформацію щодо стану військового обліку за 2021 рік, пропозиції щодо його поліпшення у 2022 році, на підставі аналізу звітних даних та проведених перевірок стану військового обліку на території Рівненської області.


7. Комунальному навчальному закладу “Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій” організувати проведення до 01 червня та 01 грудня 2021 року інструкторсько-методичних занять з питань забезпечення функціонування системи військового обліку громадян України за участю посадових осіб райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій та навчальних закладів, відповідальних за організацію ведення військового обліку та бронювання, із залученням представників Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.


8. Виконавцям про проведену роботу інформувати Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки до 31 грудня 2021 року.

9. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Голова адміністрації                                                                 Віталій  КОВАЛЬ


 Додаток 1

 до розпорядження голови

 облдержадміністрації

25.01.2021 № 41


 

СКЛАД ОБЛАСНОЇ КОМІСІЇ

для здійснення перевірок стану військового обліку в державних

органах, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах

Рівненської області


            Перший заступник голови  облдержадміністрації,  співголова комісії


            Заступник    військового   комісара - начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, співголова комісії


Члени комісії:


             Завідувач сектору мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації


            Головний    спеціаліст    сектору    мобілізаційної    роботи   апарату облдержадміністрації


            Представник управління освіти і науки облдержадміністрації


            Представник управління охорони здоров’я облдержадміністрації


            Заступник начальника відділу комплектування управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Рівненській області


            Начальник    відділу   військового  обліку, бронювання та впровадження Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних сектору мобілізаційно-оборонної роботи Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

 

            Офіцер відділу військового обліку, бронювання та впровадження Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних сектору мобілізаційно-оборонної роботи Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

           

             Представник відділу призову сектору комплектування Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки
  Примітка: перевірки стану військового обліку проводяться у складі не менше    трьох представників зі складу комісії.Військовий комісар Рівненського обласного територіального

центру комплектування та соціальної підтримки                                                                Валерій КУЦЕНКО
Додаток 2

до розпорядження голови

облдержадміністрації

25.01.2021 № 41
ПЛАН

проведення перевірок стану військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах

Рівненської області у 2021 році
Період перевірки

                            Об’єкти  перевірки

1.

Березень

1. Бугринська територіальна громада

2. Комунальний заклад «Бугринський  навчально-виховний  комплекс: дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – агротехнічний ліцей» Бугринської сільської ради Гощанського району Рівненської області

3.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Країна смаку» 

4. Великомежиріцька територіальна громада

5. Комунальне підприємство «Корецьжитловодоканал» Корецької міської ради

6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрохолдинг «Зоря»

7.  Клеванська територіальна громада

8. Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Любисток»

9. Приватне акціонерне товариство «Вераллія Україна»

10. Рівненський державний аграрний коледж

11. Державне підприємство «Дубенське лісове господарство»

12. Дубенський коледж Рівненського державного гуманітарного університету

13. Державне підприємство «Рівнеторф»

14. Приватне акціонерне товариство «Дубномолоко»

2.

Квітень

15. Державний навчальний заклад «Здолбунівське вище  професійне училище залізничного транспорту»

16. Здовбицька територіальна громада

17. Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрцемремонт Плюс»

18. Державне підприємство «Острозьке лісове господарство»

19. Національний університет «Острозька академія»

20. Державне підприємство «Соснівське  лісове господарство»

21. Надслучанський   інститут  Національного  університету водного господарства та природокористування

22. Спеціалізований    виробничий   сільськогосподарський кооператив «Агроліс»

23. Відокремлений структурний підрозділ  «Костопільський  будівельно-технологічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування»  

24. Костопільський районний суд

25. Державне підприємство «Костопільське лісове господарство»

26. Приватне підприємство «Дизайн»

27. Млинівське відділення акціонерного товариства «Рівнегаз» 28. Млинівська територіальна громада

29. Бокіймівська територіальна громада

30.  Приватне підприємство «Деметра»

31. Товариство з обмеженою відповідальністю «Радивилівський елеватор»

32. Радивилівський професійний ліцей

33. Товариство з обмеженою відповдальністю «Радивилівмолоко»

3.

    Травень

34. Приватний  вищий  навчальний  заклад  «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука»

35. Державне підприємство «Рівненське лісове господарство»

36. Товариство з обмеженою відповідальністю «Морган Феніче»

37. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЛАНЕТА-ДРУК»

38. Дочірнє підприємство «Регіон-Інвест»

39. Вище професійне училище № 29 смт Володимирець

40. Вараська міська рада

41. Вараський ліцей № 1

42. Комунальне підприємство «Міські електричні мережі»

43. Державне підприємство «Рокитнівське лісове господарство»

44. Товариство з обмеженою відповідальністю «Рокитнівський спецкар’єр»

45. Приватне акціонерне товариство «Рокитнівський скляний завод»

46. Державне підприємство «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Рокитнівський держспецлісгосп»

47. Державне підприємство «Сарненське лісове господарство»

48. Товариство з обмеженою відповідальністю «Сарненський хлібозавод»

4.

Червень49. Державне підприємство «Висоцьке лісове господарство»

50. Висоцька територіальна громада

51. Комунальне підприємство «Будинкоуправління»

52. Публічне акціонерне товариство «Зарічненський молокозавод»

53. Зарічненське управління водного господарства

54. Державне підприємство «Зарічненське лісове господарство»

55. Мирогощанська територіальна громада

56. Філія «Дубенська ДЕД» державного підприємства «Рівненський автодор»

57. Приватне акціонерне товариство «Єврошпон-Смига»

58. Дубенське відділення публічного акціонерного товариства «Рівнегаз»

59. «Волинь-Цемент» філія приватного акціонерного товариства «Дікергофф Цемент Україна»

60. Приватне підприємство «Компанія Автоленд»

61. Товариство з обмеженою відповідальністю  «Острозький завод мінеральної води»

62. Острозьке комунальне підприємство «Водоканал»

63. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Острозьке вище професійне училище»

5.

Вересень

64. Державне підприємство «Костопільський військовий лісгосп»

65. Головинська територіальна громада

66. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної допомоги» Костопільської районної ради Рівненської області

67. Приватне акціонерне товариство «Родина»

68. Малинська територіальна громада

69. Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська сірникова фабрика»

70. Крупецька територіальна громада

71. Товариство з обмеженою відповідальністю «Крупецький комбікормовий завод»

72. Козинська територіальна громада

73. Млинівський державний технолого-економічний коледж 74. Острожецька територіальна громада

75. Ярославицька територіальна громада

76. Приватне акціонерне товариство «Гощанський завод продтоварів»

77. Бабинська територіальна громада

78. Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське підприємство імені Воловікова»

79.  Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНУС-ЛТД»

80. Вище професійне училище № 24 м. Корець Рівненської області

81. Корецька територіальна громада

82. Комунальне некомерційне підприємство  «Корецький  районний  центр  первинної  медико-санітарної допомоги» Корецької районної ради Рівненської області

83. Комунальне некомерційне підприємство «Корецька центральна районна лікарня» Корецької районної ради Рівненської області

6.

Жовтень

84. Старосільська  територіальна громада

85. Рокитнівський професійний ліцей

86. Рокитнівська територіальна громада

87. Сарненська територіальна громада

88. Клесівська територіальна громада

89. Товариство з обмеженою відповідальністю «Клесівський кар'єр нерудних копалин «Технобуд»

90. Миляцька територіальна громада

91. Комунальне підприємство «Міськводоканал» Дубровицької міської ради

92. Зарічненська територіальна громада

93. Комунальне некомерційне підприємство «Зарічненська багатопрофільна лікарня» Зарічненської селищної ради Вараського району Рівненської області

94. Філія «Дубровицький   райавтодор» державного підприємства «Рівненський автодор» відкритого акціонерного товариства «ДАК Автомобільні дороги України»

95. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕК» Україна

96. Приватне акціонерне товариство «Рівнеазот»

97. Товариство з обмеженою відповідальністю «Камаз-Транс-Сервіс»

98. Товариство з обмеженою відповідальністю «Хлібодар»

7.

Листопад

99. Відокремлений підрозділ «Рівненська АЕС» державного підприємства НАЕК «Енергоатом»

100. Товариство з обмеженою відповідальністю «Кузнецовський хлібозавод»

101. Товариство з обмеженою відповідальністю «Налагоджувально-монтажне підприємство «Електропівденмонтаж»

102. Державне підприємство «Рафалівське лісове господарство»

103. Рафалівська територіальна громада

104. Товариство з обмеженою відповідальністю «Володимирецьтранссервіс»

105. Володимирецька територіальна громада

106. Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж

107. Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради  

108. Комунальний заклад «Дубенський фаховий медичний коледж»

109. Варковецька територіальна громада

110. Вирівська територіальна громада

111. Комунальне некомерційне підприємство «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської міської ради

112. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бімол»

113. Державне підприємство «Зірненський спиртовий завод»

114. Березнівська територіальна громадаВійськовий комісар Рівненського обласного територіального

центру комплектування та соціальної підтримки                                                                Валерій КУЦЕНКОДата оприлюднення: 26.01.2021


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux