Про затвердження плану заходів щодо створення безбар’єрного простору в Рівненській області на 2021 і 2022 роки (проект)

Відповідно до статей 2, 6, 13, 23, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 03 грудня 2020 року № 533/2020 «Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 366-р «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року», від 04 серпня 2021 року № 883-р «Про затвердження плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року»:

Затвердити план заходів щодо створення безбар’єрного простору в Рівненській області на 2021 і 2022 роки (далі – план заходів) згідно з додатком.

Структурним підрозділам облдержадміністрації, районним державним адміністраціям, рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити виконання плану заходів у межах повноважень, про що інформувати у встановлені строки.

Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Людмилу Шатковську.


Голова адміністрації Віталій КОВАЛЬ

Додаток

до розпорядження голови облдержадміністрації

______________№______
 План заходів

щодо створення безбарєрного простору в Рівненській області 

на 2021 і 2022 роки

 

 

1. Забезпечити збір інформації щодо наявної спортивної інфраструктури, визначення її технічного стану та рівня доступності.


Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).


До 25 грудня 2021 року,

надалі - до 25 числа останнього місяця кварталу.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


2. Провести аналіз фактичного забезпечення спортивними спорудами населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку, а також вивчення питання щодо їх доступності, відповідності соціальним стандартам та потребам громади.


Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).


До 25 числа останнього місяця кварталу. Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.3. Забезпечити дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).


До 25 числа останнього місяця кварталу. Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.4. Покращити пішохідну інфраструктуру та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (зокрема встановлення світлофорів, зокрема озвучених для потреб осіб з вадами слуху та оснащених для потреб осіб з вадами зору). Створити паркувальні зони та обмежити швидкість руху транспортних засобів.


Управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).


До 25 грудня 2021 року,

надалі - до 25 числа останнього місяця кварталу.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


5. Забезпечити придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються у кріслах колісних.


Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


6. Запровадити поетапне збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.


Управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


7. Розробити та включити до регіональної і місцевих програм цивільного захисту питань щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до захисних споруд цивільного захисту, зокрема проведення оцінки потреб, планування фінансування для створення умов, визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують такий доступ.


Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, райдержадмінстрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).


До 25 червня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


8. Провести за участю громадських об’єднань моніторинг дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу.


Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


9. Провести інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.


Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).


До 25 грудня 2021 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


10. Забезпечити головні входи до будівель місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю шляхом проведення будівельних/ремонтних робіт.


Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, Рівненська обласна рада (за згодою), районні ради (за згодою).


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


11. Забезпечити діяльність дитячих кімнат в установах та організаціях.


Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації.


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


12. Провести за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537).


Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою).


До 25 вересня 2022 року та 25 грудня 2022 року. Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


13. Провести збір даних у сфері транспорту, транспортно-дорожньої інфраструктури про створення умов доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.


Управління інфраструктури та промисловості облдержадміністрації, райдержадміністрації.


До 25 грудня 2021 року та 25 грудня 2022 року. Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


14. Провести аналіз наявного стану матеріально-технічної бази телерадіоорганізацій та визначення обсягу потреби в новому обладнанні для забезпечення титрування, перекладу на українську жестову мову та аудіодискрипції (тифлокоментування).


Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, райдержадміністрації.


До 25 червня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


15. Здійснити заходи щодо забезпечення доступності виклику екстрених служб (112) та роботи телефонів довіри, “гарячих ліній” з урахуванням комунікаційних потреб та можливостей осіб з порушеннями слуху, зору, мовлення та осіб з порушенням інтелектуального розвитку.


Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, райдержадміністрації.


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


16. Забезпечити підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету.


Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


17. Забезпечити підключення закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с.


Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, райдержадміністрації.


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


18. Забезпечити підключення закладів культури та освіти сфери культури до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше
100 Мбіт/с.


Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.19. Забезпечити осіб з інвалідністю, бібліотеки необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету.


Органи місцевого самоврядування (за згодою).


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.20. Провести всеукраїнську культурно-мистецьку акцію, спрямовану на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю.Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, громадські організації (за згодою).


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


21. Забезпечити проведення освітніх заходів у закладах освіти з метою подолання психологічних бар’єрів відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю та за методичного супроводу МОН впровадження інклюзивних рішень та рівноцінного сприйняття осіб з інвалідністю у всіх колективах та всіма верствами населення.


Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).


До 25 числа останнього місяця кварталу. Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


22. Забезпечити проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності.


Міжрегіональне управління Національного агентства України з питань державної служби у Волинській та Рівненській областях (за згодою), райдержадміністрації.


До 25 числа останнього місяця кварталу. Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


23. Провести цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації.


Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, громадські організації (за згодою).


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


24. Забезпечити максимальне наближення комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг до осіб, які їх потребують.


Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).


До 25 числа останнього місяця кварталу. Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


25. Забезпечити надання особам з порушеннями слуху соціальної послуги перекладу на жестову мову.


Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою), професійні спілки, асоціації (за згодою).


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


26. Провести роботу серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливості спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безкоштовного перекладу на українську жестову мову.


Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські організації (за згодою), професійні спілки, асоціації (за згодою).


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


27. Здійснити розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації серед ветеранів війни та визначити державний стандарт надання послуг.


Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації.


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


28. Залучати жінок-ветеранок війни до спортивної активності та участі у національних та міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни.


Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації.


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


29. Забезпечити належну організацію роботи реабілітаційних закладів для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.


Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).


До 25 числа останнього місяця кварталу. Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


30. Створити в територіальних громадах служби у справах дітей, надати службам у справах дітей територіальних громад методичну та організаційну підтримку у провадженні діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей.


Органи місцевого самоврядування (за згодою).


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


31. Забезпечити розвиток сімейних форм виховання, провести із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційні кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання.


Органи місцевого самоврядування (за згодою).


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


32. Надати пропозиції до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2027 року».


Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, громадські організації (за згодою), благодійні організації (за згодою).


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


33. Визначити основні напрями надання освітніх послуг для дорослих.


Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації.


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


34. Здійснити популяризацію надання освітніх послуг для дорослих.


Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації.


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


35. Розробити механізм фінансування освітніх послуг для дорослих за принципом “гроші ходять за людиною”.


Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації.


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


36. Здійснити підвищення кваліфікації працівників інклюзивно-ресурсних центрів щодо роботи з діагностичними засобами для дітей дошкільного віку.


Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації.


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


37. Забезпечити заклади дошкільної освіти матеріально-технічними засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища.


Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, засновники закладів освіти (за згодою).


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


38. Здійснювати щорічне оголошення конкурсів для громадського сектору з метою організації проведення конкурсів та форумів.


Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації.


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


39. Створити та забезпечити освітні можливості для освітніх управлінців щодо питань освітньої безбар’єрності та рішень, які управлінці повинні прийняти на місцях у межах своїх повноважень, шляхом проведення тренінгів для співробітників із залученням фахових експертів.


Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).


До 25 червня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


40. Забезпечити функціонування мережі інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів.


Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, засновники інклюзивно-ресурсних центрів (за згодою).


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


41. Забезпечити підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів.


Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, засновники інклюзивно-ресурсних центрів (за згодою), Рівненський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (за згодою).


До 25 числа останнього місяця кварталу. Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


42. Забезпечити підвищення кваліфікації керівників інклюзивно-ресурсних центрів.


Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, засновники інклюзивно-ресурсних центрів (за згодою), Рівненський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (за згодою).


До 25 числа останнього місяця кварталу. Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


43. Створити умови для працевлаштування батьків, інших представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання.


Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


44. Участь у розробленні та супроводженні комунікаційної платформи “Реформа харчування від А до Я”.


Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, райдержадміністрації.


До 25 грудня 2021 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


45. Здійснити навчання представників управлінських структур на місцевому рівні щодо доступності інфраструктури освітнього середовища.


Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації.


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


46. Утворити центри раннього втручання на базі діючої мережі закладів освіти з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці.


Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські та благодійні організації (за згодою).


25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


47. Організувати роботу, спрямовану на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідності, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.


Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).


До 25 грудня 2021 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


48. Забезпечити розвиток та інституціоналізацію мережі центрів підтримки підприємців за участю органів місцевого самоврядування.


Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації.


До 25 числа останнього місяця кварталу. Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


49. Створити національну мережу з 24 дієздатних інноваційних бізнес-інкубаторів за стандартами Європейської мережі бізнес-центрів та інноваційних центрів для підтримки доступу до ринків ЄС, розвитку підприємницької екосистеми та складових інноваційної екосистеми (наукові парки), що забезпечить участь українських підприємців у міжнародних проєктах, зокрема у програмах соціального венчурного інвестування.


Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації.


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.


50. Створити умови для підвищення прозорості і доступності системи соціального захисту, забезпечення об’єктивного (недискримінуючого), ефективного і цільового розподілу гарантій і пільг.


Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).


До 25 числа останнього місяця кварталу. Інформувати департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації.


51. Включати до планів роботи закладів освіти, класоводів, класних керівників, на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників теми з питань задоволення потреб осіб з обмеженими можливостями та інших маломобільних груп населення, створення належних умов для життєдіяльності таких осіб.

Органи місцевого самоврядування (за згодою), Рівненський обласний інститут післядипломної освіти педагогічної освіти (за згодою).


До 25 числа останнього місяця кварталу. Інформувати департамент освіти і науки облдержадміністрації.


52. Включати до планів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти семінари-практикуми з теми: ,,Інклюзивний простір: пріоритетні напрями забезпечення рівного доступу до освіти дітей з особливими освітніми потребами”.


Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за згодою).


До 25 числа останнього місяця кварталу. Інформувати департамент освіти і науки облдержадміністрації.


53. Проводити моніторинг об’єктів освітянської галузі щодо забезпечення пандусами, кнопками виклику з інформаційними табличками та забезпечувати виконання вимог з безперешкодного доступу до них учнів та дітей з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.


Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).


До 25 числа останнього місяця кварталу. Інформувати департамент освіти і науки облдержадміністрації.


54. При формуванні замовлень на придбання шкільних автобусів враховувати потреби органів управління освітою сільських, селищних, міських рад у придбанні спеціалізованих шкільних автобусів для підвезення учнів, дітей з обмеженими фізичними можливостями до місця навчання та додому.


Райдержадміністрації.


До 25 грудня 2022 року.

Інформувати департамент освіти і науки облдержадміністрації.


55. Проводити моніторинг новонароджених у громаді та облік дітей шкільного віку для повного охоплення дітей з дошкільною та загальною середньою освітою.


Органи місцевого самоврядування (за згодою).


До 25 числа останнього місяця кварталу. Інформувати департамент освіти і науки облдержадміністрації.


56. Забезпечити створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях з урахуванням їх індивідуальних потреб та можливостей.


Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою).


До 25 числа останнього місяця кварталу. Інформувати департамент освіти і науки облдержадміністрації.


57. Сприяти оприлюдненню інформації про сховища, обладнанні для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.


Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я населення облдержадміністрації, райдержадміністрації.


До 25 грудня 2021 року.

Інформувати департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації


Директор департаменту з питань

будівництва та архітектури

облдержадміністрації Андрій ЯРУСЕВИЧ


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux