ПРОТОКОЛ № 1

засідання конкурсної комісії з підготовки та проведення обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2020 році   

                                     

" 24 "вересня 2019 року                          м. Рівне,  департамент соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації                       

Присутні:

ЗАКУСІЛОВА

Анна Миколаївна

-  перший заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації,  голова комісії

КУЗЬМИЧ

Оксана Федорівна

- головний спеціаліст планово-фінансового відділу департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, секретар комісії

Члени конкурсної комісії:

ДВОРАК    

Вікторія Анатоліївна


 

-  начальник управління соціальних послуг та

фінансової роботи департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 

ЛОБЧУК

Микола Іванович

 - депутат  Рівненської обласної ради, член постійної комісії з питань соціальної політики і соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, голова громадської організації "Справа миру", код ЄДРПОУ 39941543 (за згодою)


НІКОЛЬЧЕНКО

Олена Борисівна

 

- член правління громадської організації "Соціальна суспільна ініціатива", код ЄДРПОУ 41650043 (за згодою)


ПОДОЛЯК

Оксана Андріївна

- головний спеціаліст - юрисконсульт відділу     управління персоналом та забезпечення діяльності департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

ЧЕРНІЙ

Алла Леонідівна

 -  кандидат політичних наук, доцент, ректор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, депутат  Рівненської обласної ради, голова постійної комісії з питань гуманітарної політики обласної ради (за згодою)


ВСТУПНЕ СЛОВО.

ВИСТУПИЛА: ЗАКУСІЛОВА А.М. - перший заступник директора департаменту, голова комісії - щодо особливостей організації та проведення обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2020 році. Запропонувала затвердити наступний  порядок денний засідання конкурсної комісії:

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання конкурсної комісії:

        I питання: визначення граничного обсягу фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу) на реалізацію програми (проекту, заходу), який зазначається у тексті оголошення про обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.

II питання:  визначення пріоритетних завдань, на розв’язання яких мають бути спрямовані програми (проекти, заходи), розроблені інститутами громадянського суспільства.

III питання: розгляд звернення  ГО "Спілка учасників АТО і захисників вітчизни м. Рівне та Рівненської області - Горинь" щодо перерозподілу фінансової підтримки з обласного бюджету Рівненської області згідно договору № 6 від 27.06.2019 року " Про реалізацію проекту "Ветерани, їх родини - то є мир на Україні" у сумі 40000 гривень на оплату поліграфічних послуг.

 Голосували:

" за" -  7   осіб, "проти" - 0 осіб, "утримались" - 0 осіб.

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний засідання конкурсної комісії.


І. Визначення граничного обсягу фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу) на реалізацію програми (проекту, заходу), який зазначається у тексті оголошення про обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка. 


Слухали:  ЗАКУСІЛОВУ А.М. - запропонувала зазначити граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу) на реалізацію програми (проекту, заходу) -  60 000 гривень.

В обговоренні взяли участь члени комісії, інші пропозиції, зауваження відсутні.

Голосували:

"за" - 7 осіб,  "проти" - 0 осіб, "утримались" - 0 осіб.


ВИРІШИЛИ: затвердити граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу) на реалізацію програми (проекту, заходу) - суму 60 000 гривень. 


II. Визначення пріоритетних завдань, на розв’язання яких мають бути спрямовані програми (проекти, заходи), розроблені інститутами громадянського суспільства у 2020 році.

 СЛУХАЛИ: ЗАКУСІЛОВУ А.М. - щодо визначення пріоритетних завдань, на розв’язання яких мають бути спрямовані програми (проекти, заходи), розроблені інститутами громадянського суспільства. Запропонувала  затвердити наступні пріоритетні завдання, на реалізацію яких будуть спрямовані програми (проекти, заходи), розроблені інститутами громадянського суспільства у 2020 році:

- реалізація програм (проектів, заходів), пов’язаних із захистом прав і свобод, задоволенням суспільних, зокрема соціальних, та інших інтересів ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, які отримали свій статус відповідно до законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні";

        - забезпечення  реалізації заходів, спрямованих на покращення якості соціального обслуговування учасників бойових дій, у тому числі учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), членів сімей загиблих та полонених  учасників  антитерористичної операції (операції  об'єднаних сил), осіб з інвалідністю;

         - національно - патріотичне виховання молоді, у тому числі відновлення та виховання історичної пам'яті - здійснення заходів, спрямованих на формування громадянської свідомості та створення необхідних умов для її творчого та духовного розвитку.

В обговоренні взяли участь члени комісії, зауваження, інші пропозиції відсутні.

Голосували :

"за" -  7 осіб, "проти" - 0 осіб,  "утримались" - 0 осіб.


ВИРІШИЛИ: затвердити пріоритетні завдання, на розв’язання яких мають бути спрямовані програми (проекти, заходи), розроблені інститутами громадянського суспільства у 2020 році.

 


III.  Розгляд звернення  ГО "Спілка учасників АТО і захисників вітчизни м.Рівне та Рівненської області - Горинь" щодо перерозподілу фінансової підтримки  з обласного бюджету Рівненської області  

 

СЛУХАЛИ:  ЗАКУСІЛОВУ А.М., яка повідомила, що до комісії звернулась ГО "Спілка учасників АТО і захисників вітчизни м. Рівне та Рівненської області - Горинь" щодо перерозподілу фінансової підтримки  з обласного бюджету Рівненської області  згідно договору № 6 від 27.06.2019 року " Про реалізацію проекту "Ветерани, їх родини - то є мир на Україні" у сумі 40000 гривень на оплату поліграфічних послуг.

В обговоренні взяли участь члени комісії.

        ДВОРАК В.А. запропонувала відмовити ГО "Спілка учасників АТО і захисників вітчизни м. Рівне та Рівненської області  -  Горинь"  у  проханні перерозподілу фінансової підтримки  з обласного  бюджету Рівненської області у 2019 році, тому що Порядком проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049, та  Порядком використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства, на реалізацію програм (проектів, заходів), схваленого  розпорядженням  голови облдержадміністрації від 29.05.2019 № 506, та затвердженого рішенням Рівненської обласної ради від 14.06.2019 року, перерозподіл фінансової підтримки не передбачено.

           ЧЕРНІЙ А.Л. запропонувала схвалити зміни щодо перерозподілу фінансування ГО "Горинь" в кошторисі витрат частині "витрати на реалізацію проекту", а саме в п.6 "оплата поліграфічних послуг".     

           ЗАКУСІЛОВА А.М.  запропонувала відмовити ГО "Спілка учасників АТО і захисників вітчизни м. Рівне та Рівненської області "Горинь" в проханні перерозподілу фінансової підтримки  з обласного бюджету Рівненської області у 2019 році та рекомендувати  реалізовувати проект з назвою  "Ветерани, їх родини - то є мир на Україні", який визначений переможцем  обласного конкурсу у 2019 році з сумою фінансової підтримки 40000 гривень в межах проекту відповідно до плану виконання заходів.

Голосували:

         "за"  -   6 осіб,  "проти" - 1 особа, " утримались" - 0 осіб.


ВИРІШИЛИ:  

1. Відмовити ГО  "Спілка учасників АТО і захисників вітчизни м. Рівне та Рівненської області - Горинь" в проханні перерозподілу фінансової підтримки  з обласного бюджету Рівненської області у 2019 році.

2. Запропонувати ГО "Горинь" реалізовувати проект з назвою  "Ветерани, їх родини - то є мир на Україні", який визначений переможцем  обласного конкурсу у 2019 році з сумою фінансової підтримки 40000 гривень в межах проекту відповідно до плану виконання заходів.

 

За підсумками засідання конкурсна комісія вирішила:

1. Доручити департаменту соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації, організаторові конкурсу:

- врахувати затверджене членами конкурсної комісії рішення, що стосується  граничного обсягу фінансування та пріоритетних завдань, при оголошенні  обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2020 році,;

- оголосити обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2020 році  30 вересня 2019 року;

- повідомити ГО  "Спілка учасників АТО і захисників вітчизни м. Рівне та Рівненської області - Горинь" про прийняте рішення конкурсної комісії щодо  відмови в перерозподілі фінансової підтримки  з обласного бюджету Рівненської області у 2019 році;

- оприлюднити рішення конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Рівненської обласної державної адміністрації.Голова комісії:


Секретар комісії:Анна ЗАКУСІЛОВА


Оксана КУЗЬМИЧ


Члени комісії:


Вікторія ДВОРАКМикола ЛОБЧУК
Олена НІКОЛЬЧЕНКО

 


Оксана ПОДОЛЯК
Алла  ЧЕРНІЙ


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux