Оголошення про державні закупівлі (відділ освіти РДА)

 15.06.2012 року

ФОРМА ЗАПИТУ

цінових пропозицій

 

1. Замовник:

1.1. Найменування Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ    02145790.

1.3. Місцезнаходження   33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника 35414003000339 ГУДКУ в Рівненській області МФО 833017.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Решеніна Тетяна Михайлівна - юрисконсульт, секретар комітету з конкурсних торгів телефон/телефакс (0362) 63-14-01, E-mail:viddilosvityrda@ukr.net

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації 02145790

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі Районний  бюджет.

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення)

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення)

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) osvita.wedes.com.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі ВУГІЛЛЯ  КАМ’ЯНЕ  ДК-10.10.1

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри вугілля кам’яне марки ДГЖКОМ (13-100) – 56 т. або еквівалент,  вугілля кам’яне марки АМ (13-25) – 5 т. або еквівалент,  вугілля кам’яне марки ДГР (0-200) – 5 т. або еквівалент.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг  cерпень-жовтень 2012 року.

6. Основні умови договору. Відповідно до Розділу 9 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

7. Строк дії цінових пропозицій. 120 днів

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце та спосіб 33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, каб. 33. Особисто або поштою.

8.2. Строк. 10  липня  2012 року до 10 год. 00 хв.

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце. 33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, каб. 26.

9.2. Дата.  10  липня  2012 року

9.3. Час. об  11 год. 00 хв.

10. Додаткова інформація. Кваліфікаційні критерії згідно ст. 16 Закону. Більш детально на веб-порталі www.tender.me.gov.ua.

 

 

 

Заступник начальника відділу освіти, голова комітету з конкурсних торгів

 

 

 

                                         

                                  Ю.Г.Середа

 

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

(НАТИСНІТЬ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ)

 

 

 

 12.04.2012 року

ОГОЛОШЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ

 

1. Замовник:

1.1. Найменування Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   02145790

1.3. Місцезнаходження  Україна, 33001,  м. Рівне,  вул. Соборна,  195

1.4. реєстраційний рахунок замовника 35414003000339 ГУДКУ в Рівненській області МФО 833017

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Решеніна Тетяна Михайлівна - юрисконсульт, секретар комітету з конкурсних торгів, 33001, м. Рівне,  вул. Соборна,  195, телефон/телефакс (0362) 63-14-01,    E-mail:viddilosvityrda@ukr.net

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації   02145790

2. Фінансування закупівлі

2.1. Джерело фінансування закупівлі  Районний  бюджет

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення)

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення)

3. Адреса веб-порталу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, на якому розмiщується iнформацiя про закупiвлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розмiщується iнформацiя про закупiвлю (у разi наявностi). osvita.wedes.com.ua

5. Iнформацiя про предмет закупiвлi:

5.1. Найменування предмета закупiвлi. ПРОДУКТИ НАФТОПЕРЕРОБЛЕННЯ РІДКІ  ДК-23.20.1

5.2. Кiлькiсть товарiв або обсяг виконання робiт чи надання послуг. Бензин А – 95 – 3180 л.,   А – 92 – 800 л., А – 80 (А-76) – 13330 л., дизельне паливо – 10970 л.

5.3. Мiсце поставки товарiв, виконання робiт чи надання послуг. м. Рівне (Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації) та Рівненський район Рівненської області (загальноосвітні навчальні заклади).

5.4. Строк поставки товарiв, виконання робiт чи надання послуг. травень – грудень 2012 року

6. Місце отримання документації конкурсних торгів 33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, каб.33

7. Забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв (якщо замовник вимагає його надати):

7.1. Розмiр. -------------

7.2. Вид. ----------------

7.3. Умови надання. ------------------

8. Подання пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Місце    33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195,  каб.33

8.2. Строк   24.05.2012  року   до  10 год.   00 хв.

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

9.1. Місце   м. Рівне, вул. Соборна, 195, каб.26

9.2. Дата  24.05.2012 року 

9.3. Час     об  11 год. 00 хв._

10. Додаткова інформація:

Телефони для довідок:  (0362) 63-14-01, 22-10-53

 

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

(НАТИСНІТЬ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ)

 

 

 

ОБГРУНТУВАННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ В ОДНОГО УЧАСНИКА

 

1. Замовник:

1.1.  Найменування: Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02145790

1.3. Місцезнаходження: 33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку. е-mail): Середа Юрій Гаврилович, заступник начальника,  33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./телефакс (0362) 22-10-53,    E-mail:viddilosvityrda@ukr.net

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації  02145790

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника ____06.12.2011 року (згідно протоколу засідання комітету з конкурсних торгів відділу освіти № 2 від  06.12.2011)._

2. Джерело фінансування закупівлі  районний бюджет

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: ГАЗ  ПРИРОДНИЙ   Код  ДК 016-97   11.10.2

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг:  1079,73  тис.м.куб.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: заклади освіти Рівненського району Рівненської області

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:   до 31.12.2012 р.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи  Публічне акціонерне товариство по газопостачанню  та  газифікації  «Рівнегаз»

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер 03366701

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс 33027,  м. Рівне, вул. Білякова, 4,  тел. (0362) 28-07-23, 28-77-01, факс 28-24-23

 

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Підставою застосування процедури закупівлі у одного учасника відповідно до пункту другого частини другої статті 39 Закону України  «Про здійснення державних закупівель» є відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товар, який може бути поставлений тільки певним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

 

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника

Здійснити дану закупівлю шляхом застосування іншої процедури закупівлі  неможливо, оскільки публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Рівнегаз» при наданні послуг з постачання природного газу є єдиним суб’єктом господарювання і згідно Методики визначення монопольного становища, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05 березня 2002 року за № 49-р, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 01 квітня 2002 року за № 317/6605, займає монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з транспортування природного газу розподільчими газопроводами в територіальних межах Рівненської області.

 

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі

     Лист Рівненського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 06.12.2011 року № 01/19-2145-03а.

 

 

 

Заступник начальника відділу освіти,

голова комітету  з конкурсних торгів                                      Ю.Г.Середа

 

 

 

ОБГРУНТУВАННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ В ОДНОГО УЧАСНИКА

 

1. Замовник:

1.1.  Найменування: Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02145790

1.3. Місцезнаходження: 33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку. е-mail): Середа Юрій Гаврилович, заступник начальника,  33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./телефакс (0362) 22-10-53,  E-mail:viddilosvityrda@ukr.net

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації          02145790

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника ____06.12.2011 року (згідно протоколу засідання комітету з конкурсних торгів відділу освіти № 4 від  06.12.2011)._

2. Джерело фінансування закупівлі  районний бюджет

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ Код ДК 016-97    40.10.1

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг:  955390 квт/год.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: заклади освіти Рівненського району Рівненської області

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:   до 31.12.2012 р.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи  Публічне акціонерне товариство  «АЕС Рівнеобленерго».

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер 05424874

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс 33013,  м. Рівне, вул. Кн.Володимира, 71, тел. (0362) 69-42-19,         62-44-20, 69-42-91

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Підставою застосування процедури закупівлі у одного учасника відповідно до пункту другого частини другої статті 39 Закону України  «Про здійснення державних закупівель» є відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товар, який може бути поставлений тільки певним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника

Здійснити дану закупівлю шляхом застосування іншої процедури закупівлі  неможливо, оскільки публічне акціонерне товариство  «АЕС Рівнеобленерго» при наданні послуг з постачання електричної енергії є єдиним суб’єктом господарювання і згідно Методики визначення монопольного становища, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05 березня 2002 року за № 49-р, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 01 квітня 2002 року за № 317/6605, займає монопольне (домінуюче) становище на ринку передачі та розподілу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами в територіальних межах Рівненської області.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі

     Лист Рівненського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 06.12.2011 року № 01/19-2143-03а.

 

 

Заступник начальника відділу освіти,

голова комітету  з конкурсних торгів                                      Ю.Г.Середа

 

 

 

ОБГРУНТУВАННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ В ОДНОГО УЧАСНИКА

 

1. Замовник:

1.1.  Найменування: Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02145790

1.3. Місцезнаходження: 33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку. е-mail): Середа Юрій Гаврилович, заступник начальника,  33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./телефакс (0362) 22-10-53,  E-mail:viddilosvityrda@ukr.net

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації  02145790

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника ____06.12.2011 року (згідно протоколу засідання комітету з конкурсних торгів відділу освіти № 3 від  06.12.2011)._

2. Джерело фінансування закупівлі  районний бюджет

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ВОДЯНОЇ ПАРИ І ГАРЯЧОЇ ВОДИ (ВКЛЮЧНО  З ХОЛОДОАГЕНТАМИ)  Код ДК 016-97    40.30.1

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг:  3104 г/кал.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: заклади освіти Рівненського району Рівненської області

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:   до 31.12.2012 р.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи  Комунальне підприємство «Рівнерайкомуненергія» Рівненської районної ради 4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер 30547471

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс 35350, Рівненська область, Рівненський район, смт. Квасилів, вул. Молодіжна, 14,   тел. (0362) 22-59-58

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Підставою застосування процедури закупівлі у одного учасника відповідно до пункту другого частини другої статті 39 Закону України  «Про здійснення державних закупівель» є відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути виконані тільки певним виконавцем, за відсутності при цьому альтернативи.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника

Здійснити дану закупівлю шляхом застосування іншої процедури закупівлі  неможливо, оскільки комунальне підприємство «Рівнерайкомуненергія» Рівненської районної ради при наданні послуг з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами) згідно Методики визначення монопольного становища, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05 березня 2002 року за  № 49-р, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 01 квітня 2002 року за № 317/6605 займає монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг централізованого постачання теплової енергії у територіальних межах м.Рівне (в межах території, на якій розташовані діючі мережі).

 

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі

     Лист Рівненського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 06.12.2011 року № 01/19-2144-03а.

 

 

Заступник начальника відділу освіти,

голова комітету  з конкурсних торгів                                          Ю.Г.Середа

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації.            

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ    02145790.

1.3. Місцезнаходження   33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника 35414003000339 ГУДКУ в Рівненській області МФО 833017.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)   Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації               02145790

2. Джерело фінансування закупівлі Районний  бюджет.

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) www.rv.gov.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі  ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ВОДЯНОЇ ПАРИ І ГАРЯЧОЇ ВОДИ (ВКЛЮЧНО  З ХОЛОДОАГЕНТАМИ)  Код ДК 016-97    40.30.1

5.2. Кількість товару, вид робіт або послуг  3104 г/кал.

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг заклади освіти Рівненського району Рівненської області.

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг до 31 грудня 2012 року.

6. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким проведено переговори Комунальне підприємство «Рівнерайкомуненергія» Рівненської районної ради, 35350, Рівненська область, Рівненський район, смт. Квасилів, вул. Молодіжна, 14,   тел. (0362) 22-59-58

7. Ціна пропозиції 3574876  грн. 80 коп. (три мільйони п’ятсот сімдесят чотири тисячі вісімсот сімдесят шість  грн. 80 коп.)    

8. Додаткова інформація. -------------

 

Заступник начальника відділу освіти,

голова комітету  з конкурсних торгів                                        Ю.Г.Середа

 

Вик. Решеніна Тетяна Михайлівна, юрисконсульт відділу освіти  (0362) 63-14-01   0965160709

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації.            

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ    02145790.

1.3. Місцезнаходження   33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника 35414003000339 ГУДКУ в Рівненській області МФО 833017.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)   Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації               02145790

2. Джерело фінансування закупівлі Районний  бюджет.

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) www.rv.gov.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ Код ДК 016-97    40.10.1

5.2. Кількість товару, вид робіт або послуг  955390 квт/год.

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг заклади освіти Рівненського району Рівненської області.

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг до 31 грудня 2012 року.

6. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким проведено переговори Публічне акціонерне товариство  «АЕС Рівнеобленерго» 33013,  м.Рівне, вул. Кн.Володимира, 71, тел. (0362) 69-42-19, 62-44-20, 69-42-91

7. Ціна пропозиції 1 146 468 грн. 00 коп.  (один мільйон сто сорок шість тисяч чотириста шістдесят вісім грн. 00 коп.)

8. Додаткова інформація. -------------

 

Заступник начальника відділу освіти,

голова комітету  з конкурсних торгів                            Ю.Г.Середа

 

Вик. Решеніна Тетяна Михайлівна, юрисконсульт відділу освіти  (0362) 63-14-01, 0965160709

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації.            

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ    02145790.

1.3. Місцезнаходження   33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника 35414003000339 ГУДКУ в Рівненській області МФО 833017.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)   Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації               02145790

2. Джерело фінансування закупівлі Районний  бюджет.

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) www.rv.gov.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі  ГАЗ  ПРИРОДНИЙ   Код  ДК 016-97   11.10.2

5.2. Кількість товару, вид робіт або послуг  1079,73  тис.м.куб.

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг заклади освіти Рівненського району Рівненської області.

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг до 31 грудня 2012 року.

6. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким проведено переговори Публічне акціонерне товариство по газопостачанню  та  газифікації  «Рівнегаз»,  33027,  м. Рівне, вул. Білякова, 4,  тел. (0362) 28-07-23, 28-77-01, факс 28-24-23

7. Ціна пропозиції 5 405 578 грн. 41 коп. ( п’ять мільйонів чотириста п’ять тисяч п’ятсот сімдесят вісім  грн. 41 коп.)

8. Додаткова інформація. -------------

 

Заступник начальника відділу освіти,

голова комітету  з конкурсних торгів                                Ю.Г.Середа

 

Вик. Решеніна Тетяна Михайлівна, юрисконсульт відділу освіти  (0362) 63-14-01   0965160709