РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на веб-сторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Положення про відділ молоді та спорту Рівненської районної державної адміністрації


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

03.08.2018 № 317

 

 

ПОГОДЖЕНО

Заступник голови районної державної адміністрації

                           

 

________________

                   С.ПОДОЛІН

___________ 2018 року

ПОГОДЖЕНО

Керівник апарату районної державної адміністрації

 

 

________________

                А.ПОТАЙЧУК

___________ 2018 року

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу юридичного забезпечення та управління персоналом апарату районної державної адміністрації

________________

                  С. ПЕТРИЛЯК

___________ 2018 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ молоді та спорту

Рівненської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

1. Відділ молоді та спорту Рівненської районної державної адміністрації (далі - відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, заступнику голови, керівнику апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, а також підзвітний і підконтрольний управлінню у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації.

         3. Ведення бухгалтерського обліку фінансово – господарської діяльності відділу, складання звітності виконує відділ фінансово –господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної, районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

 

ІІ. Основні завдання та функції відділу

 

         1. Забезпечення на території району реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, фізичної культури і спорту.

2. Виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей та молоді, розвитку фізичної культури і спорту, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля,  формування здорового способу життя дітей та молоді.

3. Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно дітей та молоді, фізичної культури і спорту.

4. Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань дітей, молоді, фізичної культури і спорту.

5. Сприяння міжнародному співробітництву з питань розвитку дітей та молоді, фізичної культури і спорту.

6. Забезпечення підготовки і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, участі їх у спортивних змаганнях різних рівнів.

7. Залучення населення району до занять фізичною культурою і спортом.

8. Забезпечення організації та  проведення фізкультурно - спортивних заходів серед різних верств населення району.

9. Сприяння розвитку олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського спорту.

10. Відділ, відповідно до визначених галузевих повноважень, виконує такі завдання:

організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

приймає участь у реалізації на території району державної політики з питань дітей, молоді, фізичної культури і спорту;

надає адміністративні послуги;

здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

аналізує стан та тенденції соціально - економічного і культурного розвитку галузі в межах району та вживає заходів щодо удосконалення діяльності;

бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально - економічного та культурного розвитку району;

вносить пропозиції формування проекту районного бюджету в частині питань, що відносяться до компетенції відділу;

забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

приймає участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

бере участь у підготовці і проведенні конкурсів, турнірів, змагань, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно - освітнього рівня дітей та молоді, розвитку фізичної культури і спорту;

розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законодавством випадках, проекти інших нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики стосовно дітей та молоді, фізичної культури і спорту;

бере участь у погодженні проектів нормативно - правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно - правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації;

приймає участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду районною радою;

готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали;

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

опрацьовує запити і звернення з питань, що відносяться до компетенції відділу;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

інформує населення району про стан здійснення державної політики стосовно дітей та молоді, фізичної культури і спорту;

контролює та надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів) дитячих, молодіжних, спортивних та інших громадських організацій;

здійснює у межах своєї компетенції організаційно - методичне керівництво і координацію роботи інших структурних підрозділів районної державної адміністрації з організації оздоровлення, змістовного відпочинку дітей та молоді;

удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку та відбору обдарованих і талановитих дітей та молоді, роботу з підготовки спортивного резерву, сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо - юнацьких спортивних шкіл усіх типів, забезпечує та контролює організацію навчально - тренувального процесу, сприяє створенню відділень за видами спорту, молодіжних центрів, планує розвиток пріоритетних видів спорту в районі, сприяє підтримці їх розвитку;

координує діяльність районної дитячо-юнацької спортивної школи, комунального закладу „Центр спорту Рівненського району” Рівненської районної ради, надає зазначеним закладам методичну допомогу в організації їх статутної діяльності;

здійснює координацію інших суб’єктів галузі фізичної культури і спорту, що здійснюють свої повноваження на території району;

забезпечує виконання державних цільових, галузевих та регіональних програм щодо поліпшення становища дітей та молоді, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури і спорту;

сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

здійснює в межах своїх повноважень розроблення і реалізацію заходів, спрямованих на розв’язання житлово-побутових та інших соціальних проблем молоді, молодих сімей;

вживає в межах своїх повноважень заходів стосовно утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно - просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей та молоді, розповсюджує тематичну соціальну рекламу;

забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань дітей та молоді, фізичної культури і спорту;

проводить інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу серед населення, в тому числі, через друковані та інші засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, в установленому порядку проводить рекламну діяльність;

формує і затверджує календарні плани проведення заходів стосовно дітей і молоді, спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;

організовує і проводить фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи, що передбачені календарними планами;

організовує роботу з фізичного виховання, провадження фізкультурно-оздоровчої діяльності в навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;

здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо соціального захисту дітей, молоді, спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту;

порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів та інших працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних розрядів, а також про матеріальне стимулювання провідних спортсменів, тренерів району з олімпійських, неолімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту, обдарованої молоді;

забезпечує дотримання фізкультурно-оздоровчими і спортивними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту;

сприяє розвитку олімпійського, неолімпійського, дефлімпійського та паралімпійського руху в районі;

забезпечує у межах своїх повноважень організацію самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту серед інвалідів, ветеранів, організовує надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів для розвитку мережі цих закладів;

удосконалює форми і методи фізкультурно - оздоровчої роботи у виробничій та соціально - побутовій сферах з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом;

приймає участь у розробленні та здійсненні заходів щодо створення та зміцненні матеріально - технічної бази об'єктів спортивного призначення;

здійснює у межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів стосовно дітей та молоді, фізичної культури і спорту в районі, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів з цією метою;

забезпечує контроль за дотриманням законодавства з питань фізичної культури і спорту, дітей та молоді;

вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері фізичної культури і спорту, дітей та молоді, проводить з цією метою семінари, конференції, інші заходи;

реєструє рекорди та досягнення спортсменів району, подає в установленому порядку управлінню молоді та спорту Рівненської обласної державної адіміністрації документи для затвердження рекордів України, встановлених спортсменами району;

сприяє впровадженню у практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;

вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з розвитку фізичної культури і спорту, сприяє організації підвищення їх кваліфікації;

сприяє залученню інвестицій у сферу щодо реалізації молодіжної політики, фізичної культури і спорту, надає консультаційно-методичну допомогу суб’єктам господарювання з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

комплектує склад збірних команд району за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх і всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту;

взаємодіє з місцевими осередками спортивних організацій (федерацій, асоціацій, спілок, об'єднань тощо) з питань розвитку відповідного виду спорту (версії);

залучає до розв'язання актуальних проблем фізкультурно - спортивного руху громадські організації фізкультурно - спортивної спрямованості;

здійснює контроль за технічним станом, ефективністю використання фізкультурно - оздоровчих і спортивних об’єктів;

сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки дітей та молоді, розвитку фізичної культури і спорту;

сприяє громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надає їм консультаційну допомогу;

сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, що функціонують на території району, забезпечує надання методичної допомоги щодо організації навчально-тренувального процесу, сприяє розширенню відділень з видів спорту зазначених закладів на території району, планує розвиток пріоритетних видів спорту;

забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

приймає участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

забезпечує захист персональних даних;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

11. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації з питань дітей та молоді, фізичної культури і спорту;

користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

представляти в установленому порядку інтереси відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

 

12. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

13. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Рівненською обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

 

14. Начальник відділу повинен мати вищу освіту ступеня магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій „Б” чи „В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільно володіти державною мовою;

15. Начальник відділу:

здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

подає на затвердження Положення про відділ;

погоджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

звітує перед головою, заступником голови згідно розподілу функціональних повноважень, керівником апарату районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

може приймати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

за дорученням керівництва районної державної адміністрації представляє інтереси відділу в взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно - правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України;

спрямовує і координує діяльність підзвітних установ;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

16. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані в установленому законодавством порядку.

17. Призначення на посаду та звільнення з посади державних службовців відділу, присвоєння їм рангів, заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності здійснюється керівником апарату районної державної адміністрації.

18. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

19. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

20. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, розгляду рекомендацій та пропозицій щодо визначення і реалізації основних напрямів діяльності, вирішення найважливіших питань при відділі можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи, персональний склад та положення про які затверджує начальник відділу.

21. Відділ має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

 

Начальник відділу                                         В.БИЦЬ
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2019 рік

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!