РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на веб-сторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Положення про відділ культури і туризму Рівненської районної державної адміністрації


УКРАЇНА

 

РІВНЕНСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

 

14 травня 2015 року                                                     № 194

 

 

Про внесення змін до розпорядження

голови районної державної адміністрації від

22 травня 2013 року № 205

 

Відповідно до статей 5, 11, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері земельних відносин щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок», Земельного кодексу України:

Внести до  розпорядження голови районної державної адміністрації від  22 травня 2013 року № 205 «Про затвердження Положення про відділ культури і туризму  Рівненської районної державної адміністрації» такі зміни:

1)  пункт 5  доповнити текстом такого змісту «забезпечення дотримання законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання»;

2) підпункт 45 пункту 6 викласти в такій редакції:

”45)  координує взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань міжнаціональних та міжконфесійних відносин”;

3) підпункт 46 пункту 6 викласти в такій редакції:

”46) надає консультації релігійним громадам, віруючим громадянам в межах своїх повноважень, пов’язаних із застосуванням законодавства України про свободу совісті та запобігає проявам релігійної винятковості, розпаленню ворожнечі й ненависті в міжконфесійних взаємовідносинах”.

 

У зв’язку з цим підпункт 46 пункту 6 рахувати підпунктом 47.

 

 

В.о. голови адміністрації                                А.Столярчук

 

 

Розпорядження голови

райдержадміністрації

22.05.2013 №205 ПОЛОЖЕННЯ про відділ культури і туризму Рівненської районної державної адміністрації

1. Відділ культури і туризму Рівненської районної державної адміністрації (далі - відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Рівненського району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний управлінню культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується  Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також положенням про відділ.

4. Відділ є юридичною особою публічного права.

5. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, туризму, охорони культурної спадщини на території  Рівненського району.

6. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання  Конституції України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, розпоряджень голів обласної, районної державних адміністрацій, наказів начальника управління культури і туризму  облдержадміністрації, рішень районної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі культури, туризму, охорони культурної спадщини  у межах Рівненського району та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Рівненського району;

7) вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету Рівненського району;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

13) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів усіх рівнів;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

29) забезпечує вільний розвиток культурно-мистецьких процесів;

30) забезпечує доступность усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;

31) сприяє загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

32) сприяє відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності  національних меншин;

33) сприяє  збереженню культурної спадщини;

34) забезпечує  соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини;

35) забезпечує розвиток соціальної інфраструктури у сферах культури, туризму,охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

36) забезпечує розвиток усіх видів  аматорського мистецтва, художньої творчості, а також організацію культурного дозвілля населення, здобуття спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;

37) проводить фестивалі, конкурси, огляди аматорського мистецтва, художньої творчості, виставки декоративно-ужиткового та прикладного мистецтва, інші заходи у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини;

38) забезпечує захист прав споживачів національного культурного продукту;

39) здійснює централізоване комплектування та використання бібліотечних фондів;

40) сприяє діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури на території району;

41) забезпечує фіксацію зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

42) надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльність підприємств, установ, організацій у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини на території Рівненського району незалежно від форм власності;

43) збирає та обробляє статистичні дані у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини;

44) проводить заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини;

45) погоджує проекти землеустрою щодо відведення  земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;

46) здійснює інші передбачені законом повноваження.

7. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузі культура;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та організаційні заходи з питань, що належать до їх компетенції;

8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням Рівненською обласною державною адміністрацією.

10. Начальник відділу культури і туризу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділ;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з управліннями Рівненської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін’юсту;

12) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

16) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоює їм ранги державних службовців,  заохочує їх  та притягає до дисциплінарної відповідальності;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

18) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Накази керівника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України, управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації та начальником управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями керівника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

14. Відділ має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.  

  

Заступник голови адміністрації                                      П.Жук
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2019 рік

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!