РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на веб-сторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Положення про управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності Рівненської районної державної адміністрації


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Рівненської районної

державної адміністрації

31.08.2018 № 350

 

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник голови

Рівненської районної

державної адміністрації

 

           І.ГРУБИЙ

________________2018 року

ПОГОДЖЕНО

Начальник юридичного відділу

апарату Рівненскої районної

державної адміністрації

 

                      С.ПЕТРИЛЯК

________________2018 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління економіки,

інфраструктури та інвестиційної діяльності

Рівненської районної державної адміністрації

(нова редакція)

 

1. Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності Рівненської районної державної адміністрації (далі – управління) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу та забезпечує виконання покладених на нього завдань.

Повна назва – Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності Рівненської районної державної адміністрації.

Скорочена назва – УЕІ та ІД Рівненської райдержадміністрації.

 

2. Управління підпорядковане голові районної державної адміністрації та заступнику голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків, а також підзвітне і підконтрольне департаменту економічного розвитку і торгівлі, департаменту агропромислового розвитку, департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності, управлінню інфраструктури та промисловості, управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції обласної державної адміністрації.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства інфраструктури України, іншими актами законодавства України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

 

4. Основними завданням управління є забезпечення реалізації на території району:

- державної політики в галузі економічного і соціального розвитку;

- державної цінової політики;

- державної промислової політики;

- державної регіональної політики;

- державної політики у сфері інвестиційної діяльності;

- державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

- державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

- державної політики у сфері управління об’єктами державної власності;

- єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

- державної аграрної політики;

- державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

- соціальної політики на селі, сталого розвитку сільських територій району;

- державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

державної політики у сфері транспорту та зв’язку;

- державної політики у сфері екології;

- державної політики у сфері паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження.

 

5. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства інфраструктури України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, департаменту агропромислового розвитку, департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності, управлінню інфраструктури та промисловості, управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки району;

4) розробляє проект стратегії розвитку району, забезпечує координацію виконання стратегії розвитку району та підготовку звітів про її виконання;

5) бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку області на середньо- та короткостроковий період і обласних програм економічного, соціального розвитку, інших обласних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території району;

6) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період, а також проекти обласних цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку району;

7) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;

8) здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку району;

9) проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток району;

10) сприяє створенню сприятливого інвестиційного клімату в районі;

11) готує разом з іншими структурними підрозділами пропозиції щодо погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та надання за рахунок коштів місцевого бюджету підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

12) вносить за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування пропозиції про створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

13) бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

14) готує та подає облдержадміністрації пропозиції щодо включення інноваційних проектів за районними програмами до державних програм і їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету;

15) забезпечує виконання районною державною адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності»;

16) бере участь у забезпеченні реалізації єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

17) бере участь у розробленні стратегічних і програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку району;

18) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу;

19) сприяє організації органічного виробництва сировини та екологічно чистих продуктів харчування;

20) розробляє і вносить пропозиції з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

21) готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей рослинництва та тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності;

22) забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

23) забезпечує здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і регіональної програм;

24) розробляє і реалізує районну програму у сфері питної води та питного водопостачання;

          25) координує роботу, пов’язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг підприємствами – надавачами цих послуг незалежно від форми власності;

         26) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

         27) бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

         28) надає пропозиції щодо  збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення;

29) вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно із загальнодержавними  та регіональними програмами;

30) здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;

         31) розробляє районну програму розвитку паливно-енергетичного комплексу;

         32) забезпечує облік використання та дотримання лімітів на енерго-,  газо- і водопостачання;

         33) сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій;

         34) сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг,  координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів у межах району;

35) здійснює моніторинг результатів діяльності основного кола промислових підприємств району та бере участь в організаційних заходах щодо стабілізації роботи і нарощування обсягів виробництва промислових підприємств;

36) сприяє реалізації в районі державного цінового регулювання з урахуванням забезпечення оптимальних умов для фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання;

37) здійснює моніторинг та аналіз розвитку внутрішньої торгівлі району, розробляє та організовує реалізацію відповідних заходів та програм;

38) аналізує стан кон’юнктури споживчого ринку, тенденції розвитку споживчого ринку і готує пропозиції з удосконалення діяльності у цих сферах;

39) здійснює, в межах своєї компетенції, контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами роздрібної торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення та дотримання ними законодавства України;

40) аналізує стан і тенденції інвестиційної політики і готує пропозиції з удосконалення діяльності у цій сфері;

41) сприяє нарощуванню інвестиційних ресурсів, бере участь у розробці заходів, спрямованих на підвищення інвестиційного потенціалу та створення сприятливого інвестиційного клімату в районі;

42) розробляє районну програму розвитку інвестиційної діяльності та здійснює моніторинг її виконання;

43) сприяє розробці та постійному оновленню бази даних інвестиційних проектів суб’єктів підприємницької діяльності;

44) розробляє районну програму розвитку малого і середнього підприємництва, здійснює моніторинг її виконання;

45) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

46) розробляє районні програми розвитку міжрегіонального співробітництва та міжрегіональної співпраці, транскордонного співробітництва та здійснює моніторинг їх виконання;

47) сприяє впровадженню нових технологій, підвищенню технічного рівня виробництва і якості продукції;

48) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств у межах компетенції управління;

49) забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій району у виставково–ярмаркових заходах;

50) координує роботу, пов’язану з організацією в районі закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;

51) забезпечує широке висвітлення досягнень галузей та окремих підприємств у межах компетенції управління;

52) бере участь разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС;

53) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України;

54) готує разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

55) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

56) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

57) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

58) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

59) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

60) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

61) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

62) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України, депутатів обласної та районної рад;

63) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

64) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

65) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

66) контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

67) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

68) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

69) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

70) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

71) забезпечує захист персональних даних;    

72) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

6. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 

7. Управління, в межах наданих повноважень, координує роботу комунальних підприємств Рівненського району, управління майном яких делеговано Рівненській райдержадміністрації, а саме:

1) здійснює контроль за додержанням умов контракту керівником підприємства;

2) аналізує кошторис підприємства, що подається на затвердження райдержадміністрації;

3)  аналізує  штатний розпис та організаційну структуру комунальних підприємств, що подається на погодження райдержадміністрації;

4) проводить моніторинг ефективності використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів підприємств;

5) здійснює контроль за раціональним використанням енергоресурсів, виконанням заходів з енергозбереження на комунальних підприємствах;

6) проводить аналіз щомісячних, квартальних та річних планів і звітів підприємств про їх виконання, що подаються на затвердження голові райдержадміністрації, та надає вмотивований висновок щодо можливості їх затвердження.

 

8. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

9. У структуру управління входять: відділ інвестиційної діяльності і торгівлі, відділ агропромислового розвитку, відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та енергоефективності.

 

10. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

 

11. Начальник управління:

1) здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії відповідної районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін'юсту;

12) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

13) здійснює повноваження керівника державної служби визначені Законом України «Про державну службу»;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

16) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством, працівників управління, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

18) здійснює інші повноваження, визначені законом та цим Положенням.

 

12. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством аграрної політики та продовольства України,

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, іншим центральним органом виконавчої влади.

13. Начальник управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом начальника управління.

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

15. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника управління у порядку, визначеному чинним законодавством.

16. Управління є розпорядником бюджетних коштів.

17. Управління утримується за кошти державного бюджету, якщо інше не передбачено законом.

18. Управління є юридичною особою публічного права, може мати печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, та має власні бланки.

19. Ліквідація управління проводиться за розпорядженням голови райдержадміністрації згідно з чинним законодавством.

 

Начальник управління економіки,

інфраструктури та інвестиційної

діяльності райдержадміністрації                                                  В.ЛЕОНОВ
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2019 рік

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!