РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на веб-сторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 жовтня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Проект розпорядження Про оганізацію роботи з оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних


ПРОЕКТ

УКРАЇНА

 

РІВНЕНСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

 

___________________ 2019 року                                                          № _____

 

 

Про організацію роботи

з оприлюднення публічної

інформації у формі відкритих

даних в Рівненській районній

державній адміністрації

 

На виконання статті 10¹ Закону України „Про доступ до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 „Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” (із змінами), керуючись статтею 6, частиною першою статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та з метою забезпечення вільного та безоплатного доступу до публічної інформації у формі відкритих даних:

 

1. Затвердити:

1) положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних розпорядником яких є Рівненська районна державна адміністрація, згідно з додатком 1;

2) перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Рівненська районна державна адміністрація, згідно з додатком 2.

 

2. Визначити сектор інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації відповідальним за оприлюднення та оновлення публічної інформації у формі відкритих даних на офіційній веб-сторінці Рівненської районної державної адміністрації та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних www.data.gov.ua.

3. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:

1) визначити відповідальних осіб за оприлюднення наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних www.data.gov.ua;

2) затвердити переліки наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядниками яких вони є;

3) забезпечити оприлюднення і оновлення публічної інформації у формі відкритих даних на офіційних сайтах та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до затвердженого Переліку;

4) забезпечити підготовку та оперативну передачу сектору інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації публічної інформації у формі відкритих даних, зазначеної у додатку 2;

5) про хід виконання пункту 3 розпорядження інформувати районну державну адміністрацію щоквартально до 2 числа місяця, що настає за звітним періодом.

 

4. Рекомендувати виконкомам сільських та селищної рад організувати роботу з оприлюднення наборів даних відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 „Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” (із змінами) та забезпечити подання і оновлення публічної інформації у формі відкритих даних на власних офіційних веб-сайтах і на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних www.data.gov.ua.

 

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 20 листопада 2018 року № 495 „Про організацію роботи з оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних”.

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

В.о. голови адміністрації                                             Сергій ПОДОЛІН

 

 

 

Проект

Додаток 1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

______________  № _____

 

 

Положення

про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Рівненська районна державна адміністрація

 

І. Загальні положення

1. Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних розпорядником яких є Рівненська районна державна адміністрація (далі - Положення) визначає вимоги до формату і структури наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, принципи роботи районної державної адміністрації щодо розвитку відкритих даних.

2. Положення розроблено відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 „Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” (із змінами) та інших законодавчих актів, які регламентують відносини щодо надання інформації та визначає вимоги до організації забезпечення районною державною адміністрацією оприлюднення наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Рівненська районна державна адміністрація і періодичність їх оновлення.

3. Оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних здійснюється за такими принципами:

відкритість за замовчуванням;

оперативність і чіткість;

доступність і використання;

порівнянність та інтероперабельність;

покращене урядування і залучення громадян;

інклюзивний розвиток та інновації.

4. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення:

відкриті дані (формат відкритих даних) – формат даних, незалежний від платформи та доступний без обмежень, які перешкоджають його повторному використанню;

Єдиний портал відкритих даних України – веб-портал, призначений для забезпечення надання доступу до публічної інформації у формі відкритих даних та передбачає доступ до інформації органів влади з можливістю її наступного використання, адміністратором та держателем якого є Державне агентство з електронного урядування України.

завантаження набору даних - розміщення розпорядниками інформації набору даних на Єдиному порталі відкритих даних України чи публікація інтерфейсу прикладного програмування для доступу до інформації набору даних;

інтерфейс прикладного програмування (server-side Web АРІ) – набір готових функцій, що надається у вигляді сервісу для використання у зовнішніх прикладних програмах для забезпечення динамічного доступу до наборів даних;

машиночитаний формат – формат даних, структурований таким чином, що дає змогу інформаційним системам ідентифікувати, розпізнавати, перетворювати та отримувати конкретні дані без участі людини;

метадані – довідкова структурована інформація, що описує, роз’яснює, дає змогу ідентифікувати, спрощує використання та управління набором даних;

набір даних – сукупність однорідних значень (записів) даних і метаданих, що їх описують;

оприлюднення набору даних – завантаження набору даних розпорядниками інформації та забезпечення доступу до нього держателем порталу після проходження модерації;

паспорт набору даних – сукупність метаданих, що містить опис набору даних, необхідний для його ідентифікації та використання;

структура набору даних – сукупність метаданих, що містить опис складу (елементів) набору даних, їх формат, параметри та призначення.

реєстр наборів даних — систематизований перелік наборів даних, який дає змогу ідентифікувати кожен із оприлюднених наборів даних, отримати їх головні параметри, зокрема гіперпосилання, для доступу до набору даних в Інтернеті.

розпорядник інформації — структурні підрозділи районної державної адміністрації та її апарату.

 

ІІ. Оприлюднення публічної інформації

у формі відкритих даних

1. Розпорядники інформації згідно з цим Положенням завантажують у формі відкритих даних набір даних, визначений у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних та будь-які інші наявні дані, що відповідають визначенню публічної інформації у формі відкритих даних.

Обмеження доступу до інформації, в тому числі у формі відкритих даних, здійснюється відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

2. Набори даних завантажуються та регулярно оновлюються розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

У разі внесення змін до переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядник інформації у тримісячний строк з дати набрання чинності такими змінами здійснює їх завантаження та подальше оновлення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

3. Для забезпечення оприлюднення та регулярного оновлення публічної інформації у формі відкритих даних розпорядник інформації:

завантажує та регулярно оновлює на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних набори даних, що перебувають у його володінні та на своєму офіційному веб-сайті, веб-сторінці у рубриці „Відкриті дані”;

може здійснювати завантаження наборів даних, які не включені до переліку, якщо інше не передбачено Законом України „Про доступ до публічної інформації”, у разі високого суспільного інтересу до таких даних (високої частоти їх запитування; за результатами опитування громадської думки; антикорупційного ефекту та/або економічного ефекту від оприлюднення наборів даних; наявності інших обставин).

4. На сторінці кожного набору даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних розміщується:

паспорт набору даних шляхом відображення на веб-сторінці (для перегляду за допомогою веб-браузера) та шляхом розміщення файла у відкритому машиночитаному форматі, який може бути завантажений або доступний за допомогою інтерфейсу прикладного програмування;

структура набору даних у відкритому машиночитаному форматі (електронний файл, який може бути завантажений, або інтерфейс прикладного програмування);

набір даних в одному чи кількох форматах, визначених цим Положенням;

форма для зворотного зв’язку користувачів;

інформація про подальше використання набору даних;

інформація про умови використання відкритої ліцензії.

5. Паспорт набору даних повинен містити такі елементи:

ідентифікаційний номер набору даних;

найменування набору даних (до 254 символів);

стислий опис змісту набору даних (до 4000 символів) із зазначенням інформації, що є частиною набору даних, проте не оприлюднюється через обмежений доступ до неї (із зазначенням виду інформації з обмеженим доступом щодо кожного елементу);

підстава та призначення збору інформації, що міститься в наборі даних;

відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних;

формат (формати), в якому доступний набір даних;

формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення);

дату і час першого оприлюднення набору даних;

дату і час внесення останніх змін до набору даних;

дату актуальності даних у наборі даних;

періодичність оновлення набору даних;

ключові слова, які відображають основний зміст набору даних;

гіперпосилання на набір даних (електронний файл для завантаження або інтерфейс прикладного програмування);

гіперпосилання на структуру набору даних (електронний файл для завантаження або інтерфейс прикладного програмування);

відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних;

відомості про відповідальну особу розпорядника інформації, яка відповідає за оприлюднення інформації згідно із Законом України „Про доступ до публічної інформації” (далі - відповідальна особа розпорядника інформації), та адресу її електронної пошти.

Паспорт набору даних може також містити гіперпосилання на попередні версії набору даних, номери версій набору даних, а також інші елементи.

6. Для розміщення паспорта та структури набору даних використовуються формати XSD, JSON, CSV або інші аналогічні відкриті машиночитані формати.

7. Для оприлюднення наборів даних використовуються такі формати:

Тип даних

Формат даних

Текстові дані

TXT, RTF, ODT*, DOC(X), PDF (з текстовим змістом, нескановане зображення), (X)HTML*

Структуровані дані

RDF*, XML*, JSON*, CSV*, XLS(X), ODS*, YAML*

Графічні дані

GIF*, TIFF, JPG (JPEG)*, PNG*, GTFS, GTFS-RT

Відеодані

MPEG, MKV, AVI, FLV, MKS, MK3D

Аудіодані

MP3, WAV, MKA

Дані, розроблені з використанням програми Macromedia Flash

SWF, FLV

Архів даних

ZIP*, 7z*, Gzip*, Bzip2*

Геопросторові дані

GeoTIFF, SHP, DMF, MID/MIF, DXF, ХML, GeoJSON, GPX, LOC, ARINC, AIXM.

 

8. Контроль за публікацією, форматом та структурою даних здійснює сектор інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації.

Не рідше одного разу на квартал проводиться аналіз опублікованих розпорядниками наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. За результатами аналізу набори, які не відповідають формату та стандарту, повинні бути виправлені розпорядником, який за них відповідальний.

9. Оприлюднення та завантаження наборів даних розпорядником яких є Рівненська районна державна адміністрація на Єдиний державний веб-портал відкритих даних здійснюється безоплатно працівниками сектору інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації, які заповнюють та подають паспорт набору даних, структуру набору даних та сам набір даних.

10. Розпорядники інформації самостійно оприлюднюють та оновлюють набори даних, а також паспорти та структури таких наборів даних із використанням персонального електронного кабінету на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у тому числі, якщо є така можливість, за допомогою інтерфейсу прикладного програмування.

Набори даних оприлюднюються в їхній первинній (неагрегованій) формі.

У персональному електронному кабінеті розпорядника публічної інформації є можливість:

оприлюднення та оновлення наборів даних, у тому числі за допомогою інтерфейсу прикладного програмування;

оприлюднення метаданих, зокрема структури наборів даних;

отримання зворотного зв’язку від користувачів Порталу.

11. Доступ для завантаження/вивантаження наборів розпорядниками інформації може бути налаштований за допомогою інтерфейсу прикладного програмування.

Для користувачів порталу інтерфейс прикладного програмування повинен забезпечити можливість автоматизованого доступу до інформації оприлюднення набору даних шляхом їх перегляду та читання (без можливості внесення змін) за запитом у цілодобовому режимі без вихідних і достовірність такої інформації на момент її запиту.

12. Не допускається припинення надання доступу до оприлюднених наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування протягом 6 місяців з моменту початку надання доступу та з моменту прийняття розпорядником інформації рішення про припинення надання доступу до оприлюдненого відповідного набору даних.

13. Допускається тимчасове припинення надання доступу до оприлюднених наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування для профілактичних робіт на час, що не перевищує 24 години на місяць.

14. Вимоги до інтерфейсу прикладного програмування визначаються держателем Єдиного державного веб-порталу відкритих даних.

15. Розпорядник інформації самостійно визначає періодичність оновлення наборів даних, які перебувають у його володінні та оприлюднюються, якщо інше не передбачено законодавством.

Може встановлюватися така періодичність оновлення наборів даних:

для наборів даних, оприлюднених за допомогою інтерфейсу прикладного програмування, – відразу після внесення змін;

для наборів даних, що мають планову періодичність оновлення: більш як один раз на день; щодня; щотижня; щомісяця; щокварталу; кожного півріччя; щороку;

для наборів даних, зміни до яких були внесені позапланово, – протягом трьох робочих днів з моменту внесення таких змін.

16. На сторінці кожного набору даних, що оприлюднюється згідно з цим Положенням, розпорядник інформації розміщує таку інформацію:

„Відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання.

Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).”.

 

ІІІ. Використання даних

1. Публічна інформація у формі відкритих даних публікується за відкритою ліцензією. Відкриті дані є дозволеними для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.

2. Відповідальні особи за оприлюднення наборів даних не несуть відповідальності щодо даних, інформаційних продуктів та інструментів, створених на основі чи з використанням опублікованих наборів даних зовнішніми користувачами.

3. Розпорядник інформації забезпечує дотримання Закону України „Про доступ до публічної інформації” щодо оприлюднення наборів даних, які містять персональні дані фізичної особи.

4. Публічна інформація у формі відкритих даних використовується без оплати та вимоги реєстрації, без обмежень щодо використання, без ліцензійних обмежень.

5. Під час використання даних у продуктах чи сервісах обов’язковим є посилання на першоджерело даних (гіперпосилання).

 

ІV. Відповідальність за достовірність і актуальність

оприлюднених наборів даних

1. Розпорядники інформації несуть згідно із законом відповідальність за достовірність і актуальність оприлюднених наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

 

V. Робота з користувачами даних

 

1. Районна державна адміністрація у разі необхідності може:

1) співпрацювати з іншими органами влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, які зацікавлені у створенні та використанні відкритих даних;

2) організовувати обговорення пріоритетних наборів, популяризувати оприлюднені набори даних, налагоджувати та підтримувати зворотний зв’язок на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, проводити зустрічі з даних питань тощо.

 

 

 

 

Керівник

апарату адміністрації                                          Антоніна ПОТАЙЧУК

 

 

 

 

Проект

Додаток 2

до розпорядження голови

райдержадміністрації

_______________ №_____

 

Перелік наборів даних,

які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних,

розпорядником яких є Рівненська районна державна адміністрація

Назва інформації

Періодичність розміщення на сайті

Відповідальний структурний підрозділ районної державної адміністрації, її апарату

Довідник районної державної адміністрації та підприємств, установ (закладів), організацій розпорядника інформації, що віднесені до сфери управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес

Щороку,

за наявних змін

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації

Щороку,

за наявних змін

Відділи управління персоналом, організаційного забезпечення апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

Звіти про використання бюджетних коштів, зокрема за окремими бюджетними програмами

Щомісяця

Фінансове управління райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

Нормативи, що затверджуються розпорядником інформації

Щороку

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

Щомісяця

Сектор інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації, загальний відділ, відділ організаційного забезпечення апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

Інформація про систему обліку та види інформації, які зберігаються розпорядником

Щомісяця

Загальний відділ, сектор інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

Реєстр (перелік) наборів даних

Щороку

Сектор інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації

Адміністративні дані, що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону розпорядником інформації

Щороку

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником інформації, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики

За потреби

Загальний відділ, сектор інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації, управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

Інформація про нормативно-правові засади діяльності

Щороку,

за наявних змін

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення

За потреби

Управління економіки, інфраструктури та інвестиційної діяльності райдержадміністрації,

Схеми планування територій району

Щороку

Відділ містобудування, архітектури та будівництва райдержадміністрації

Інші дані, які не включені до переліку, у разі високого суспільного інтересу до таких даних (високої частоти їх запитування; за результатами опитування громадської думки; наявності інших обставин)

За потреби

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

 

 

 

Керівник

апарату  адміністрації                                                        А.ПОТАЙЧУК
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2019 рік

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!