РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на веб-сторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Положення про терцентр (06.10.2016 № 455)


                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Розпорядження  голови

                                                                                          райдержадміністрації

                                                                               06.10.2016455

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ  ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)

 

1. Рівненський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Рівненська районна державна адміністрація.

Територіальний центр утворюється для надання соціальних послуг громадянам Рівненського району, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

         Діяльність територіального центру відповідає критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.

Рівненський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) є правонаступником територіального центру з обслуговування одиноких непрацездатних громадян та інвалідів Рівненського району, створеного розпорядженням голови райдержадміністрації від 28 грудня 2005 року № 599 „ Про державну реєстрацію територіального центру з обслуговування одиноких непрацездатних громадян та інвалідів Рівненського району”.

У випадку припинення територіального центру (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи установи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

  2. Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим положенням.

        

3. Територіальний центр провадить свою діяльності на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

       

         4. На надання соціальних послуг  в територіальному центрі мають право:

       - громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період встановлення їм групи, але не більш, як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я;

       - громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей  нижчий, ніж  прожитковий мінімум для сім’ї встановленим чинним законодавством.

5. Територіальний центр має в наявності необхідну матеріально-технічну базу, зокрема приміщення, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

 

         6. Положення про територіальний центр, його структура за пропозицією  управління соціального захисту населення Рівненської районної державної адміністрації, погоджене з департаментом соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації, затверджується Рівненською районною державною адміністрацією.

         Кошторис, штатний розпис територіального центру затверджує голова Рівненської районної державної адміністрації.

        

7. Методичне забезпечення діяльності територіального центру здійснює Міністерство соціальної політики України, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності –департамент соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації,  організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг – управління соціального захисту населення Рівненської районної державної адміністрації.

 

         Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальний центр взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в районі, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

        

8.   Основними завданнями територіального центру є:

 

         - виявлення громадян, зазначених у пункті 4 положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

 

           - забезпечення якісного надання соціальних послуг;

 

-  установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння у наданні соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Положення.

 

9.  До складу територіального центру входять  відділення:

 

-  соціальної допомоги вдома;

-  денного перебування;

- стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання на                    50  ліжкомісць;

 -  організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

 

9-1. Територіальний центр має право створювати, в разі потреби, у сільських населених пунктах робочі місця соціальних працівників (соціальних робітників) для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, зазначених у пункті 4 цього Положення, за їх місцем проживання.

 

10. Територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку Рівненською районною державною адміністрацією за пропозицією управління соціального захисту населення Рівненської районної державної адміністрації,  погодженою з департаментом соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації.

   Посаду директора може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менш як п’ять років.

 

  11.    Директор територіального центру:

 

        1) організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників;

                    2) затверджує посадові обов’язки заступника директора, керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру;

      3)    координує діяльність структурних підрозділів територіального центру;

       4)   подає Рівненській районній державній адміністрації пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат територіального центру;

       5)  укладає договори, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси;

       6) розпоряджається коштами територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

    - проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників територіального  центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

    - придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);

    -  придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

    -  підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;

  7) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників територіального центру;

  8)   видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання;

  9)  розробляє і подає на  затвердження  райдержадміністрації проект положення про територіальний центр;

 10) затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру

 

   12.  Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

Розподіл отриманих доходів  або його частина серед працівників територіального центру, (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску) заборонений. Доходи територіального центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання установи, реалізації завдань та напрямів діяльності, визначених даним положенням.

 

13. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджується Рівненською районною державною адміністрацією.

       Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна   чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності  працівників територіального центру, що затверджуються наказами Міністерства соціальної політики.

 

14.  Для надання соціальних послуг територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

         У територіальному центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання  соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики.

 

15. Територіальний центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі, з-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4 цього положення та поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру.

 

16.  Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаної із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності центру проводяться відповідно до вимог законодавства України.

 

17.  Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

 

18. Повне найменування центру: Рівненський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), скорочене найменування: Рівненський районний територіальний центр.

 

19. Місцезнаходження: 35361, Рівненська область, Рівненський район, с.Дядьковичі, вул. Козацький шлях, 107 д.

 

20. Положення набуває чинності після його реєстрації в уповноважених органах.

 

21. Організаційно – правова форма господарювання: комунальна організація (установа, заклад).

 

  

Керівник апарату

адміністрації                                                А.Потайчук
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2019 рік

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!