РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на веб-сторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Положення про відділ з питань державної реєстрації Рівненської РДА


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Рівненської районної

державної адміністрації

31.08.2018 №351

 

 

ПОГОДЖЕНО

Заступник голови Рівненської районної державної адміністрації

 

 

С.ПОДОЛІН

31 серпня 2018 року

ПОГОДЖЕНО

Керівник апарату Рівненської районної державної адміністрації

 

 

А.ПОТАЙЧУК

31 серпня 2018 року

ПОГОДЖЕНО

Начальник юридичного відділу апарату Рівненської районної державної адміністрації

 

С.ПЕТРИЛЯК

31 серпня 2018 року

 

 

 

 

                                                    ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань державної реєстрації

Рівненської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

1. Відділ з питань державної реєстрації районної державної адміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації.

 

2. Відділ підпорядковується голові, заступнику голови та керівнику апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

3. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності відділу, складання звітності виконує відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

 

4. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України "Про державну службу" та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, речових прав та їх обтяжень.

 

ІІ. Основні завдання та функції відділу

 

1. Основними завданнями відділу є:

1) організація виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розпоряджень голови Рівненської обласної державної адміністрації, голови Рівненської районної державної адміністрації та здійснення контролю за їх реалізацією;

2) забезпечення, у межах своїх повноважень, захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3)            розроблення проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

4) підготовка звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях районної ради з питань, що входять до компетенції відділу;

5) підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційних та аналітичних матеріалів для голови районної державної адміністрації;

6) забезпечення здійснення визначених законодавством заходів щодо запобігання та протидії корупції;

7) забезпечення виконання завдань та доручень керівництва райдержадміністрації з питань забезпечення організації надання якісних адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

8) проведення аналізу кількості звернень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, узагальнення статистичних даних діяльності відділу;

9) забезпечення ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних                   осіб-підприємців та громадських формувань.

10) здійснення інших передбачених законом повноважень.

Відділ при виконанні покладених на нього функцій співпрацює з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами різних форм власності, об'єднаннями громадян.

 

2. Відділ у межах своєї компетенції у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно:

1) забезпечує проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

2) забезпечує ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

3) забезпечує взяття та облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”;

4) забезпечує прийом та видачу документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям та облік безхазяйного нерухомого майна, надання відомостей з Державного реєстру прав;

5) встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;

6) забезпечує формування та ведення реєстраційних справ.

 

3. Відділ у межах своєї компетенції у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

1) забезпечує державну реєстрацію та проведення інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”;

2) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

3) забезпечує прийом та видачу документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації та інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, надання відомостей з Єдиного державного реєстру;

4) перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів або для відмови юридичним особам, фізичним особам-підприємцям та громадським формуванням у державній реєстрації;

5) забезпечує ведення реєстраційних справ.

 

ІІІ. Права відділу

 

Відділ має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування та їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

 

ІV. Структура відділу

 

1. Структура відділу, чисельність його працівників та Положення про відділ затверджуються в установленому порядку головою райдержадміністрації за поданням начальника відділу.

 

2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу, за погодженням з обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

На посаду начальника відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу".

3.    Начальник відділу:

 

1) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу, організовує планування його роботи та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;

2) забезпечує в межах своєї компетенції збереження у відділі інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

3) розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

4) забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

5) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації;

6) визначає розподіл обов’язків між працівниками відділу, координує та контролює їх діяльність;

7) організовує та скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу;

8) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця відділу з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

9) здійснює контроль за дотриманням працівниками відділу законодавства з питань захисту персональних даних та встановленого порядку обробки персональних даних;

10) виконує інші обов'язки, покладені на нього.

Начальник відділу здійснює свої функції на підставі посадової інструкції, затвердженої головою райдержадміністрації.

4. На посади інших працівників відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленими Законом України «Про державну службу».

Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.

Працівники відділу здійснюють свої функції на підставі посадових інструкцій, затверджених головою райдержадміністрації.

 

V. Заключні положення

 

1. Відділ може мати свою печатку.

 

2. Робота відділу проводиться згідно з планами роботи відділу та райдержадміністрації.

 

3. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228.

 

4. Працівники відділу для належної роботи і підвищення кваліфікації забезпечуються окремим приміщенням, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, телефонним та електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов’язків, а також законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з питань кадрової роботи та державної служби.

 

5. Покладання на відділ завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 

 

 

Начальник відділу з питань державної

реєстрації райдержадміністрації                                         О.СВІНЦИЦЬКА
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2019 рік

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!