РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на веб-сторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 липня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Основні права військовослужбовців, пов'язані з проходженням служби


Відповідно до ст. 8 Закону України „Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та їх сімей” використання військовослужбовців для виконання завдань, не пов'язаних  з  військовою службою, забороняється та тягне за собою відповідальність згідно із законом. Військовослужбовці  можуть залучатися  до  участі у ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного  лиха  та  в  інших  окремих  випадках лише за рішенням Верховної  Ради  України. 

Час  перебування  громадян  України  на військовій  службі зараховується  до  їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а  також  до  стажу  державної  служби.  Час проходження  строкової  військової  служби  зараховується до стажу роботи,  що  дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах,  якщо на момент призову на строкову військову службу особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або займала посаду, що передбачала право на пенсію  на  пільгових умовах до введення в дію Закону України "Про пенсійне  забезпечення"  або  на пенсію за віком на пільгових   умовах  до  набрання чинності  Законом  України  "Про загальнообов'язкове  державне  пенсійне  страхування".

Час навчання в  професійно-технічному  навчальному закладі і час проходження  строкової  військової  служби,  які  зараховуються до пільгового  стажу,  не повинні перевищувати наявного стажу роботи, що  дає право на пенсію на пільгових умовах.

У разі тимчасового заміщення військовослужбовцем  вищестоящої командної посади оплата провадиться  у  встановленому  порядку  по заміщуваній посаді.

Військовослужбовці (крім  військовослужбовців  строкової військової служби) не можуть бути звільнені з військової служби до набуття права на пенсію за вислугу років, крім випадків, коли їхня служба припиняється (розривається) у зв’язку із закінченням строку контракту,  у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі  або  у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням  чи  у  зв’язку  із  систематичним невиконанням умов контракту  військовослужбовцем, за віком, за власним бажанням, за станом  здоров’я,  через  службову  невідповідність, у зв’язку із скороченням  штатів  або  проведенням  організаційних  заходів,  у зв’язку  з  обвинувальним  вироком  суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення чи обмеження волі, позбавлення  військового  звання,  позбавлення права займати певні посади,  у зв’язку з  набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення  до  відповідальності  за  корупційне  правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади  запобігання  і протидії корупції", у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, а також через  сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається  Кабінетом Міністрів України.

У разі   незаконного звільнення  з  військової  служби  або переміщення  по службі  військовослужбовець, який проходить військову службу за   контрактом  або  перебуває  на  кадровій військовій службі,  підлягає поновленню на  військовій  службі  на попередній або за його згодою на іншій,  не нижчій, ніж попередня, посаді.  Посада вважається нижчою,  якщо за цією  посадою  штатним розписом  передбачено  нижче  військове звання,  а за умови рівних звань - менший посадовий  оклад.  У  разі  якщо  штатним  розписом передбачено  два  військових  звання  або диференційовані посадові оклади,  до  уваги  береться  вище  військове  звання  або   вищий посадовий   оклад.   У  разі  заподіяння  йому  таким  звільненням (переміщенням) моральної шкоди  вона  може  бути  відшкодована  за рішенням суду.

У разі  поновлення на військовій службі (посаді) орган,  який прийняв рішення про таке поновлення, одночасно вирішує питання про виплату  військовослужбовцю матеріального і грошового забезпечення за час вимушеного прогулу або різниці за час виконання військового обов'язку на нижчеоплачуваній   посаді,  які  він  недоотримав внаслідок  незаконного  звільнення (переміщення). Цей період зараховується   військовослужбовцю   до   вислуги   років (як  у календарному,  так і  у  пільговому  обчисленні)  та  до  терміну, встановленого для присвоєння чергового військового звання.

За військовослужбовцями строкової служби, які  до  призову працювали на підприємствах, в установах і організаціях,  незалежно від форм власності і господарювання, зберігається при звільненні з військової служби право на працевлаштування їх в тримісячний строк на  те  ж  підприємство,  в  установу  чи  організацію  або  їх правонаступники  на посаду, не нижчу за ту, яку  вони  займали  до призову  на  військову  службу.  Протягом  місяця  з дня взяття на військовий  облік  за  місцем  проживання  за  поданням військовий комісаріат  в  порядку,  який  встановлюється  Кабінетом Міністрів України,   надає  їм  матеріальну  допомогу  в  розмірі  середньої місячної  заробітної  плати  за  останнім місцем роботи за рахунок коштів  державного бюджету. Вони користуються за інших рівних умов переважним   правом   на   залишення на  роботі  при  скороченні чисельності   або   штату  працівників  у  зв'язку  із  змінами  в організації   виробництва  і  праці  протягом  двох  років  з  дня звільнення  з  військової служби.

Військовослужбовці  строкової  служби,  сім'ї  яких  втратили годувальника і не мають інших працездатних членів та членів  сім'ї з  самостійним  заробітком,  звільняються  з  військової служби достроково.

Забезпечення  зайнятості  осіб,  звільнених  з  військової служби  без  права  на  пенсію, провадиться відповідно до законодавства України про зайнятість населення.

Держава  забезпечує соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців, які звільняються у  зв'язку  із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров'я, а також військовослужбовців строкової військової  служби, які  до призову  на строкову військову службу не були працевлаштовані,  в разі відповідного звернення зазначених осіб.  У разі  необхідності соціальну  та  професійну  адаптацію  проходять  також члени сімей військовослужбовців  за  їх  зверненням.   Адаптація зазначеної категорії  осіб  провадиться центральним органом виконавчої влади, що  реалізує  державну політику  у сферах зайнятості населення та трудової   міграції,   трудових відносин, соціального  захисту населення,  за  рахунок  коштів державного бюджету.

Військовослужбовцям,  які  мають вислугу військової служби не менше 10 років та позитивні службові характеристики, дозволяється, починаючи  з  1  січня  2005  року, протягом останнього року перед звільненням з військової служби проходити   професійну перепідготовку  (тривалістю  не  менше 500 годин), без стягнення з них платні за навчання та із збереженням забезпечення усіма видами забезпечення   в порядку   та   на   умовах, які  визначаються Міністерством   оборони України,  у  центрах  перепідготовки  та працевлаштування  всіх  форм власності за рахунок службового часу.

Військовослужбовці  при  звільненні  з  військової  служби мають право на вибір  місця  проживання  в  будь-якому  населеному пункті  України  або  в  іншій  державі  відповідно  до законів та міжнародних  договорів,  згода  на  обов'язковість   яких   надана Верховною Радою України.

Військовослужбовці   мають   рівне  з  іншими  громадянами України  право  на  виїзд  за  кордон  у  порядку,   встановленому законом.
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2019 рік

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!