РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на веб-сторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 червня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Інформаційні картки (регламент) що видаються департаментом екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації


ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Карпенчук В.В.

Голова Рівненської районної державної адміністрації

 

 

 ____________________

 

„___” „_______________” 20___ р.

 

Колодич П.Д.

Директор департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації

 

____________________

 

„___” „_______________” 20___ р.

 

 

РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в

атмосферне повітря стаціонарними джерелами, який видається департаментом екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації

 

1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Дозвільний центр Рівненського району Рівненської області

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

Рівненська райдержадміністрація,

м.Рівне, вул. Соборна, 195 каб..№ 14

3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

Щоденно з 9.00 до 18.15 год., п’ятниця з 9.00 до 17.00. Обід з 13.00 до 14.00. Вихідні: субота, неділя.

4.

Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

Дмітрієвцев Микола Вікторович -  державний адміністратор,

тел.(0362)26-68-90;

Шавурський Анатолій Броніславович – начальник відділу регулювання використання природних ресурсів, екологічної експертизи та організаційної роботи,  тел. (0362) 22-40-23.

4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру

-

4.2.

Закони України (назва, частина, стаття)

1.Закон України «Про охорону атмосферного повітря» (ст. 11)

2.Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

3.Закон України “Про перелік документів дозвільного характеру”

4.3.

Акти Кабінету Міністрів України

(назва, дата та номер, пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 року №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи».

„Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців”

4.4.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва , дата та номер, пункт)

-

5.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самовря-дування  (назва, дата та номер, пункт)

-

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру 

1.Заява згідно встановленої форми.

2.Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, який проведений згідно вимог «Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві» (затверджено наказом Мінекобезпеки України 10.02.1995р. за №7, зареєстровано в Мінюсті України 15.03.1995р. за №61/597).

3.Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, які виготовлені згідно вимог «Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців» (затверджено наказом Мінприроди України 09.03.2006р. за №108, зареєстровано в Мінюсті України 29.03.2006р. за №341/12215).

4.Копія повідомлення, розміщеного в місцевих друкованих засобах масової інформації, про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

5.Висновок державної санітарно-епідеміологічної служби щодо видачі дозволу на викиди, який надається суб’єкту господарювання.

6.Інформація на магнітному носії згідно типової форми XML схем.

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Безоплатно.

 

У разі платності :

 

7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

7.2.

Розмір плати

-

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Протягом 10 робочих днів з дня подання в установленому порядку заяви та документів на отримання дозволу.

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

1. Ненадання повного пакету документів, необхідного для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

2. Невідповідність поданих документів вимогам законодавства.

У разі наявності зауважень документи повертаються суб’єкту господарювання з викладом їх змісту та зазначенням терміну повторного.

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

Терміном не менш як п’ять років.

 

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

-

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

-

 

У разі платності:

-

12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

-

12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати

-

13.

Примітки

-

 

 

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Карпенчук В.В.

Голова Рівненської районної державної адміністрації

 

            ____________________

 

„___” „_______________” 20___ р.

 

Колодич П.Д.

Директор департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації

 

____________________

 

„___” „_______________” 20___ р.

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

на отримання дозволу на спеціальне водокористування, який видається

департаментом екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації у разі використання води з водних об’єктів загальнодержавного значення, анулювання, переоформлення та видачу дублікатів.

 

1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Дозвільний центр Рівненського району Рівненської області

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

Рівненська райдержадміністрація,

м. Рівне, вул. Соборна, 195 каб №14

3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

Щоденно з 9.00 до 18.15 год., п’ятниця з 9.00 до 17.00. Обід з 13.00 до 14.00. Вихідні: субота, неділя.

4.

Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

Дмітрієвцев Микола Вікторович – державний адміністратор,

тел.(0362)26-68-90;

Шавурський Анатолій Броніславович – начальник відділу регулювання використання природних ресурсів, екологічної експертизи та організаційної роботи, тел.22-40-23;

Якимчук Юлія Юріївна та Сівицький Богдан Вікторович – головні спеціалісти відділу регулювання використання природних ресурсів, екологічної експертизи та організаційної роботи, тел.22-40-23;

4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача дозволу на спеціальне водокористування

-

4.2.

Закони України (назва , частина, стаття)

1. Водний кодекс України, статті 49, 51, 55, 56, 66, 70.

2. Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

3. Закон України “Про перелік документів дозвільного характеру”

4.3.

Акти Кабінету Міністрів України

(назва , дата та номер, пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 321,

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100

4.4.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва , дата та номер, пункт)

 

5.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування  (назва, дата та номер, пункт)

Рішення Рівненської обласної ради Про затвердження Типового договору та порядку надання водних об’єктів в оренду від 04 жовтня 2001 р. № 296

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання дозволу на спеціальне водокористування 

1.Заява встановленого зразка;

2.Клопотання водокористувача за встановленою формою до якої додаються:

а) обґрунтування потреби у воді згідно питомих норм водокористування та водовідведення;

б) ліміти споживання питної води для промислових потреб з комунальних і відомчих водопроводів, встановлених місцевими Радами;

в) проект нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у поверхневі водойми;

г) документальне підтвердження права власності на водозабірні споруди (копія паспорта споруди);

д) схематичних план водопостачання та водовідведення зворотних вод;

е) інформація про виконання заходів по охороні та раціональному використанні водних ресурсів та інших умов спеціального водокористування.

3.Погодження клопотання у разі використання:

 - поверхневих вод (як для забору так і скиду зворотних вод)  - державними органами водного господарства;

 - підземних вод - державними органами геології;

 - водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних - державними органами охорони здоров'я.

6.1.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання дозволу на спеціальне водокористування  (в частині експлуатації орендованих водних об’єктів).

1.Заява встановленого зразка;

2.Клопотання водокористувача за встановленою формою до якої додаються:

а) копія паспорта водного об’єкту;

б) копія Правил технічної експлуатації водного об'єкту, затверджені державними органами водного господарства;

в) копія договору оренди земельної ділянки;

г) копія договору оренди водного об’єкту;

  д) інформація про виконання заходів по охороні та раціональному використанні водних ресурсів та інших умов спеціального водокористування.

3.Погодження клопотання державними органами водного господарства.

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Безоплатно.

8.

Строк, протягом якого видається та продовжується термін дії  документа дозвільного характеру

Клопотання водокористувачів розглядаються на протязі 10 робочих днів

9.

Перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

1.Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів;

2. Виявлення в документах недостовірних відомостей

3. Негативний висновок проведених експертиз та обстежень

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

 до 3 років – у разі скидання водокористувачем забруднюючих речовин у водні об’єкти в обсягах, що перевищують граничнодопустимі;

від 3 до 25 років – в усіх інших випадках.

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 554 “Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку”

12

Перелік документів для продовження терміну дії дозволів на спеціальне водокористування

1.Заява встановленого зразка;

2.Клопотання водокористувачів.

13.

Перелік підстав для анулювання дозволу на спеціальне водокористування

1.Якщо відпала потреба у спеціальному водокористуванні;

2.Закінчення строку спеціального водокористування;

3.Ліквідації підприємства, установи чи організації;

4.Передачі водогосподарських споруд іншим водокористувачам;

5.Визнання водного об’єкта таким, що має особливе державне значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність;

6.Порушення умов спеціального водокористування та охорони вод;

7.Виникнення необхідності першочергового задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення;

8.Систематичного невнесення збору в строки, визначені законодавством.

Припинення права спеціального водокористування здійснюється органом, що видав дозвіл на спеціальне водокористування, а саме:

- за клопотанням водокористувача у випадках передбачених п.1;

- за рішенням органу, що видав дозвіл на спеціальне водокористування, у випадках, передбачених пунктами 2-4;

- за рішенням Кабінету Міністрів України або відповідних Рад у випадках, передбачених пунктами 5 і 7;

- на вимогу органу, який видав дозвіл на спеціальне водокористування, у випадках, передбачених пунктами 6,8.

14.

Підстави для переоформлення дозволу на спеціальне водокористування

1.Зміна найменування суб’єкта господарювання –юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця;

2.Зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання.

Переоформлення дозволу здійснюється на підставі наданої заяви про переоформлення разом з оригіналом дозволу і відповідним документом, що підтверджує зазначені зміни.

15.

Підстави для видачі дубліката дозволу на спеціальне водокористування

1.Втрата дозволу на спеціальне водокористування;

2.Пошкодження дозволу на спеціальне водокористування.

Видача дублікату дозволу здійснюється на підставі наданої заяви у разі втрати документа.

Заяви та пошкодженого документа у разі його непридатності до використання.

16.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

-

16.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

16.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

-

16.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати

-

17.

Примітки

-

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Карпенчук В.В.

Голова Рівненської районної державної адміністрації

 

 

            ___________________

 

„___” „_______________” 20___ р.

 

Колодич П.Д.

Директор департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації

 

____________________

 

„___” „_______________” 20___ р.

 

 

РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

отримання дозволу на розміщення  відходів та

лімітів на утворення та розміщення відходів

Департамент екології та природних ресурсів

Рівненської облдержадміністрації

 

1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Дозвільний центр Рівненського району

 

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

Рівненська райдержадміністрація, каб.№14

м. Рівне, вул. Соборна, 195

3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

Щодонно з 9.00 до 18-15 год

 п’ятниця з 9.00 до 17.00 год

 Обід 13-14 год. Вихідні:субота, неділя

4.

Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

Дмітрієвцев Микола Вікторович – державний адміністратор,

тел.(0362)26-68-90;

Шавурський Анатолій Броніславович –начальник відділу регулювання  використання природних ресурсів, екологічної експертизи та організаційної роботи; тел. 22-40-23

Шепелюк Віталій Сергійович – головний спеціаліст  відділу регулювання використання природних ресурсів, екологічної експертизи та організаційної роботи; тел. 22-40-23

4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру

Постанова КМУ від 03.08.1998 № 1218 “ Про порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів“

4.2.

Закони України (назва , частина, стаття)

Закон України „Про відходи” ст.ст. 32,33

Закон України” Про охорону навколишнього природного середовища” ст.55 Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, Закон України „Про перелік документів дозвільного характеру”

4.3.

Акти Кабінету Міністрів України

(назва , дата та номер, пункт)

Постанова КМУ від 03.08.1998 № 1218 “ Про порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів“

4.4.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва , дата та номер, пункт)

 -

5.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування  (назва, дата та номер, пункт)

 -

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру 

Власники відходів,  які здійснюють лише їх розміщення, до 1 квітня,  а власники відходів,  які утворюють та розміщують їх на

своїй території,  до 1 червня поточного року  подають  до  дозвільних центрів  на  місцях заяви на одержання дозволу на розміщення

відходів у наступному році.

 До заяви додаються:

1.Проект ліміту на утворення та розміщення відходів ;

 2.Довідка про наявність спеціально відведених в установленому законодавством порядку місць чи об”єктів розміщення відходів, відомості про склад і властивості відходів, а також ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров”я людини ;

3.Довідка про нормативно допустимі обсяги утворення відходів ;

4.Довідка про питомі показники утворення відходів ;

5.Довідка про наявність установок / потужностей / з видалення відходів ;

 6.Довідка про наявність потужностей з утилізації відходів ;

7.Копія договору /контракту /на передачу відходів іншим власникам ;

 8.Довідка про обсяги токсичних відходів та обсяги утворення,  використання і поставку відходів як вторинної сировини і відходів виробництва за поточний рік ;

9.Висновки санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об’єктів поводження з відходами ;

10.Інформація стосовно розміщення відходів, накопичених за попередні роки ;

11.Наказ про призначення відповідальних осіб у сфері поводження з відходами ;

12.Звіт про виконання планових заходів у сфері поводження з відходами за попередній рік ;

13.Перспективний план заходів у сфері поводження з відходами, спрямований  на запобігання або зменшення обсягів утворення відходів і запобігання їх негативного впливу на навколишнє природне середовище та здоров”я людини.

  На підставі одержаних дозволів на розміщення відходів власники відходів готують  скориговані проекти лімітів на утворення та розміщення відходів і подають їх на погодження до департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

 Безоплатно.

 

У разі платності :

 -

7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

 -

7.2.

Розмір плати

 -

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 -

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Протягом 10 робочих днів з дня подання в установленому порядку заяви та документів на отримання дозволу та лімітів.

У департаменті екології та природних ресурсів облдержадміністрації розглядають заяви і   видають дозволи на розміщення відходів або через дозвільний центр надсилають власникам відходів повідомлення з викладенням причин відмови у видачі дозволів, встановлюючи термін повторного подання необхідних документів.

Проекти лімітів на  утворення  та  розміщення  відходів розглядаються у департаменті екології та природних ресурсів, які погоджують або відхиляють їх протягом двох тижнів.

Погоджені проекти лімітів  на  утворення та розміщення відходів затверджуються обласною державою адміністрацією

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

Не відповідність пакету документів згідно

Постанови КМУ від 03.08.1998 № 1218 “ Про порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів“

У разі наявності зауважень, зауваження  надаються до дозвільного офісу для надсилання повідомлення власнику відходів із встановленням терміну повторного подання необхідних документів.

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

 1 рік

Ліміти на утворення та  розміщення відходів встановлюються  терміном на 1 рік і доводяться до власників відходів до 1 жовтня поточного року.

Власник відходів  має  право протягом  6  місяців  після затвердження лімітів на   утворення та  розміщення  відходів звернутися з клопотанням про його перегляд.

     Підставою для  перегляду  лімітів на утворення та розміщення відходів може бути:

     використання у виробництві нових видів сировини, матеріалів;

     випуск нових видів продукції (робіт, послуг);

     удосконалення технологічних процесів, устаткування тощо;

  укладення додаткових договорів  (контрактів) на передачу відходів іншим  власникам.

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

-

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

 -

 

У разі платності :

 -

12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

 -

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

 -

12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати

 -

13.

Примітки

 -

 

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Карпенчук В.В.

Голова Рівненської районної державної адміністрації

 

 

____________________

 

“___” _______________ 20___ р.

 

Колодич П.Д.

Директор департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації

 

____________________

 

“___” _______________ 20___ р.

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

на отримання висновку державної екологічної експертизи,

який видається департаментом екології та природних ресурсів

Рівненської облдержадміністрації

 

1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Дозвільний  центр Рівненського району Рівненської області

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

Рівненська райдержадміністрація,

м. Рівне, вул. Соборна, 195,

каб. № 14

3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

Щоденно з 09.00 до 18.15 год., п’ятниця  з 09.00 до 17.00. Обід з 13.00 до 14.00.

Вихідні: субота, неділя  

4.

Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

Дмітрієвцев Микола Вікторович – державний адміністратор,

тел./факс. (0362) 26-68-90;

Верейко Віталій Юрійович – начальник управління економічної політики та природокористування департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації,

тел. (0362) 22-35-92

4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру

Закони України, постанови Кабінету Міністрів України

4.2.

Закони України (назва , частина, стаття)

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” (ст.ст. 3, 20-4).

Закон України “Про екологічну експертизу” (ст.ст. 13, 34)  

4.3.

Акти Кабінету Міністрів України

(назва , дата та номер, пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 554 “Про перелік видів діяльності і об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.1995 № 870 “Про порядок передачі документації на державну екологічну експертизу”.

4.4.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва , дата та номер, пункт)

5.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування  (назва, дата та номер, пункт)

Розпорядження голови облдержадміністрації від 20.05.2013 № 244 “Про затвердження Положення про департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації”

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру 

1. Заявка на проведення державної екологічної експертизи за формою, визначеною додатком 1 до Порядку передачі документації на державну екологічну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.1995 № 870 “Про порядок передачі документації на державну екологічну експертизу”.

2. Розділ “Оцінка впливу на навколишнє середовище”, розроблений відповідно до вимог ДБН  А.2.2-1-2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд”, статей 15, 36 Закону України “Про екологічну експертизу”, статті 51 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”.

3. Ліценція або кваліфікаційний сертифікат розробника розділу ОВНС на право виконання цього розділу відповідно до п. 1.5 ДБН  А.2.2-1-2003.

4. “Заява про наміри”, погоджена встановленим чином, у тому числі з органом  місцевого самоврядування на виконання п. 1.16  ДБН А.2.2-1-2003.

5. “Заява про екологічні наслідки діяльності”, оформлена відповідно до вимог статті 35 Закону України “Про екологічну експертизу” та пп. 4.1-4.3 ДБН  А.2.2-1-2003.

6. Публікації у засобах масової інформації “Заяви про наміри” (відповідно до вимог п. 1.6 ДБН А.2.2-1-2003), “Заяви про екологічні наслідки діяльності” (відповідно до ст. 10 Закону  України “Про екологічну експертизу”, від­гуки на неї, згідно пп. 1.8, 1.9, 1.10 ДБН  А.2.2-1-2003).

7. Погодження відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.1995 № 870:

- МОЗ або його органів на місцях (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи);

- Держгірпромнагляду України або його органів на місцях (експертний висновок на відповідність документації нормативним актам про охорону праці);

- Державної служби України з надзвичайних ситуацій або його органів на місцях (експертний висновок на відповідність документації нормативним актам про пожежну безпеку).

8. Залежно від специфіки конкретних об’єктів державної екологічної експертизи, може вимагатися подання експертних висновків інших заінтересованих міністерств, відомств, організацій, установ, підприємств, а також матеріалів погодження документації з відповідними органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,  відповідно до п. 11 постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.1995 № 870.

9. Експерт державної екологічної експертизи має право одержувати на свою вимогу відомості та матеріали, необхідні для проведення екологічної експертизи відповідно до  статті 28 Закону України “Про екологічну експертизу”.

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Безоплатно

 

У разі платності :

 

7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

7.2.

Розмір плати

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

До 45 календарних днів з продовженням у разі потреби до 60 днів, а у виняткових випадках, залежно від складності проблеми, - до 120 днів.

За доопрацьованими матеріалами до 30 днів.

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

Подання заявником документів з порушенням вимог Порядку передачі документації на державну екологічну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 31.10.1995 № 870 та невідповідність природоохоронному законодавству (стаття 28 Закону України «Про екологічну експертизу», ДБН  А.2.2-1-2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки впли­вів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд”). 

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

 Позитивний висновок державної екологічної експертизи є дійсним протягом трьох років від дня його видачі.

Якщо за цей час не розпочато реалізацію рішення щодо об’єкта державної екологічної експертизи, то він підлягає новій державній екологічній експертизі (Ст. 40 Закону України “Про екологічну експертизу”)

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

 

У разі платності :

12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати

13.

Примітки

До регламенту (інформаційної картки) додається форма заявки на проведення державної екологічної експертизи.

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2019 рік

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!