РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на веб-сторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Основні завдання Концепції підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні


 У комплексі прав і свобод  громадян  України,  закріплених  у Конституції України,  особлива роль належить праву громадян  брати  участь  в  управлінні  державними справами, у всеукраїнському  та  місцевих референдумах,  вільно обирати і бути обраними  до  органів  державної  влади   та   органів   місцевого самоврядування.

Досвід проведення  виборчих  кампаній  та  референдумів,  які відбувалися  за  роки  незалежності  України,  висвітлив  проблему необхідності  підвищення  правової  культури  учасників  виборчого процесу  і  референдумів.  При  цьому  актуальними  є питання щодо підвищення правової культури не лише виборців, а й інших учасників виборчого процесу і референдумів.

Метою Концепції   є  створення   умов    для    забезпечення демократичного, свідомого волевиявлення громадян на виборах та референдумах, сприяння громадянам України в реалізації їх права брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих  референдумах, вільно обирати  і  бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Основними завданнями підвищення  правової культури учасників виборчого процесу і референдумів є:

сприяння підвищенню правосвідомості та активності виборців  і учасників  референдумів  під  час  реалізації права брати участь в управлінні державними  справами,  у  всеукраїнському  та  місцевих референдумах,  вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

створення належних  умов  для  набуття   широкими   верствами населення знань з конституційного права, зокрема законодавства про вибори і референдуми,  а також навичок у застосуванні  цих  знань, підвищення  кваліфікації  членів  виборчих  комісій  та  комісій з референдумів;

формування системи надання  консультаційної допомоги кандидатам,  політичним партіям, виборчим блокам партій, довіреним особам  кандидатів,  уповноваженим   особам   політичних партій, виборчих   блоків   партій   з  питань  удосконалення  організації взаємовідносин з виборцями, засобами масової інформації;

запобігання порушенням законодавства про вибори і референдуми у процесі його застосування;

надання методичної   допомоги  органам  виконавчої  влади  та органам місцевого  самоврядування  щодо  практичного  застосування законодавства про вибори та референдуми.

     Підвищення правової  культури  учасників  виборчого процесу і референдумів здійснюється у таких напрямах:

     Підвищення правової культури виборців  та учасників референдумів.

     Підвищення правової    культури    виборців    та   учасників референдумів полягає у здійсненні системи заходів,  спрямованих на формування   активної  та  свідомої  поведінки  громадян  під  час проведення виборчої кампанії та референдумів,  а також  підвищення інтересу громадян до питання розвитку демократії в Україні.

     З цією  метою має бути створено умови для набуття громадянами знань із законодавства про вибори і референдуми та  навичок  у  їх застосуванні   під   час   здобуття  освіти,  а  також  у  процесі самоосвіти.

Підвищення правової культури виборців та    учасників референдумів    передбачає  застосування   методів заохочення, популяризації, переконання.

У створенні умов  для   набуття   громадянами   знань   із законодавства   про   вибори і   референдуми  та  навичок  у  їх застосуванні важлива роль належить навчальним закладам середньої, професійно-технічної, вищої та  післядипломної  освіти,  засобам масової інформації, бібліотекам, клубам тощо.

Одержання громадянами знань із  законодавства  про  вибори  і референдуми  під  час здобуття освіти здійснюється у межах курсу з правознавства,  яке належить до обов'язкових дисциплін  навчальних закладів.

 Підвищення правової    культури    виборців    та   учасників референдумів   також   передбачає   створення   інформаційних   та навчальних  теле-  і радіопрограм,  випуск тематичних кінофільмів, організацію прес-конференцій,    видання  науково-популярної літератури, методичних посібників, підручників, проведення лекцій, позакласних занять,  конкурсів,  олімпіад,  вікторин тощо з питань організації та проведення виборів і референдумів.

До заходів,   спрямованих  на  підвищення  правової  культури виборців  та  учасників  референдумів, доцільно  залучати  членів виборчих  комісій і комісій з референдумів, представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  громадських організацій, вчених, фахівців з питань виборів і референдумів.

     Важлива роль  у процесі підвищення правової культури виборців та учасників референдумів належить виборчим комісіям та комісіям з референдумів,   які   відповідно   до  законодавства  забезпечують інформування виборців про  хід  проведення  виборчої  кампанії  та референдуму,  вживають  заходів до усунення порушень законодавства про вибори і референдуми.

     Підвищення правової культури громадян, які входять до складу виборчих комісій та комісій з референдуму або беруть участь в утворенні зазначених комісій

     Підвищення правової культури громадян,  які входять до складу виборчих  комісій  та  комісій  з  референдуму або беруть участь в утворенні  зазначених  комісій,  полягає  у   здійсненні   системи заходів,  спрямованих  на  підвищення  рівня  знань цих громадян з питань законодавства  про  вибори  і  референдуми,  набуття   ними організаторських    навичок,    необхідних   для   кваліфікованого

проведення виборчих кампаній та референдумів,  утворення  виборчих комісій та комісій з референдуму.

     Підвищення правової  культури  зазначених  осіб  здійснюється шляхом навчання, створення умов для самоосвіти і забезпечується за допомогою методів заохочення.

     Навчання громадян,  які входять до складу виборчих комісій та комісій з референдуму, грунтується на поєднанні теорії та практики проведення   виборів   і   референдумів   та  здійснюється  шляхом організації  періодичних  курсів  інтенсивної  підготовки,   після навчання на яких зазначені особи отримують відповідний документ.

Навчання громадян,  які входять до складу виборчих комісій та комісій з референдуму або беруть  участь  в  утворенні  зазначених комісій, проводиться на базі вищих навчальних закладів.

Підвищення правової культури громадян,  які входять до складу виборчих комісій та комісій з  референдуму  або  беруть  участь  в утворенні зазначених комісій, також передбачає вивчення іноземного досвіду   проведення   виборів   і    референдумів,    організацію науково-практичних   заходів  (конференцій,  семінарів,  тренінгів тощо)   з  актуальних  проблем  організації  виборчого  процесу  і референдумів,    видання    науково-практичних    коментарів    до законодавства  про  вибори  і  референдуми,  науково-популярних та навчально-методичних    посібників    із    зразками   документів, необхідних  для  здійснення  виборчими  комісіями  і  комісіями  з референдумів своєї діяльності.

Для інформаційного забезпечення  процесу  утворення  виборчих комісій  і  комісій з референдумів Центральною виборчою комісією в установленому порядку створюється банк  даних  про  громадян,  які залучаються до роботи у таких комісіях, із зазначенням наявності у них юридичної освіти,  досвіду у проведенні виборчих  кампаній  та референдумів.

 Підвищення правової культури кандидатів, їх довірених осіб, уповноважених осіб політичних партій та виборчих блоків партій, офіційних спостерігачів, осіб, які відповідно до закону мають право бути присутніми  на засіданнях комісій з референдуму.

Підвищення правової  культури кандидатів,  їх довірених осіб, повноважених осіб політичних партій  та  виборчих  блоків  партій полягає у здійсненні системи заходів,  спрямованих на набуття цими особами знань  із  законодавства  про  вибори,  з  практичного  їх застосування,   навичок,   необхідних   для  організації  виборчої кампанії   кандидата,   а   також   на   запобігання    порушенням законодавства про вибори.

З цією метою зазначеним особам створюються умови для вивчення апробованих і пошуку нових форм агітації та організації  роботи  з виборцями  і засобами масової інформації,  ознайомлення з методами аналізу та прогнозування участі громадян у  виборах,  усвідомлення обов'язковості додержання законодавства про вибори.

У створенні  зазначених умов важлива роль належить лекторіям, політико-правовим  клубам  і  центрам,  що   можуть   утворюватися політичними  партіями та іншими об'єднаннями громадян.  До процесу підвищення  правової  культури  кандидатів,  їх  довірених   осіб, уповноважених  осіб  політичних  партій  та виборчих блоків партій також  можуть  залучатися  засоби  масової  інформації,  навчальні заклади, громадські організації.

Підвищення правової  культури офіційних спостерігачів,  осіб, які відповідно до закону мають право бути присутніми на засіданнях комісій  з  референдуму,  полягає  у  здійсненні  системи заходів, спрямованих  на  підвищення  рівня  знань  цих   осіб   з   питань законодавства   про   вибори   і   референдуми,  набуття  навичок, необхідних для реалізації прав, наданих їм законодавством.
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

20-23 серпня – проведення ювілейної пластової зустрічі «Джемборі – Рівно 30. Рівне» (с. Хотин, Шпанівська сільська рада)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2019 рік

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!