РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на веб-сторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Положення про фінансове управління Рівненської районної державної адміністрації


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Рівненської районної

державної адміністрації

03.09.2018 № 354

 

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник голови

Рівненської районної

державної адміністрації

 

                                       І.Грубий

___________________2018 року

ПОГОДЖЕНО

Начальник юридичного відділу

апарату Рівненської районної

державної адміністрації

                                     

                                       С.Петриляк

___________________2018 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  фінансове управління  

Рівненської  районної державної адміністрації

 

  1. Загальні засади

 

1. Фінансове управління Рівненської районної державної  адміністрації Рівненської області (надалі – управління) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

 

2. Управління   підпорядковується   голові районної державної  адміністрації та заступнику голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, а також є підзвітним і підконтрольним  Департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації.

 

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами  Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами, інструкціями та іншими нормативними актами Міністерства фінансів України, наказами Департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями і розпорядженнями голови районної державної адміністрації та районної ради, а також цим Положенням.

2.Основні завдання та функції управління

1. Основними завданнями управління є:

1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

2) розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету;

 

3)  підготовка розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання  таких документів на розгляд районної державної адміністрації та районної ради;

4) організація роботи щодо розроблення пропозицій з питань удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

5) забезпечення контролю за ефективним і цільовим використанням коштів районного бюджету;

6)  проведення аналізу фінансово-економічного стану району, перспектив його подальшого розвитку разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації;

7)  здійснення  контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними коштів районного бюджету в межах визначених повноважень;

8) здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань планування та виконання бюджету.

 

2.    Управління відповідно до  покладених на нього завдань:

 

1) організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією в межах своєї компетенції;

2)  діє в межах своїх повноважень з дотриманням прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб;

3)  надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

4)  аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного та культурного розвитку району, вживає в межах компетенції заходів до усунення недоліків;

5)  готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району за кошти районного бюджету;

6)  формує пропозиції щодо проекту районного бюджету;

7)  бере участь у:

          підготовці заходів щодо розвитку району;

          розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, інших проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації;

         8) проводить експертизу та погоджує проекти рішень районної ради, розпоряджень голови районної державної адміністрації в частині дотримання бюджетного законодавства;

9) аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;

10) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;

11) розробляє та доводить до відома головних розпорядників коштів районного бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів;

12) визначає порядок і терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками коштів районного бюджету;

13) проводить під час складання та розгляду проекту районного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

14) приймає рішення про врахування бюджетного запиту в пропозиціях до проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районній державній адміністрації та районній раді;

15) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

16) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

17) організовує роботу з підготовки проекту районного бюджету, визначає за дорученням керівництва районної державної адміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами районної державної адміністрації матеріалів для підготовки проекту районного бюджету та прогнозних обсягів фінансових ресурсів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами сіл, селищ та міста районного значення або для виконання спільних проектів; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції стосовно коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву районної держадміністрації;

18) перевіряє рішення селищних та сільських рад про затвердження бюджету та внесення змін до них щодо відповідності бюджетному законодавству;

19) складає та затверджує тимчасовий розпис районного бюджету, розпис районного бюджету, вносить у встановленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність зазначеного розпису встановленим бюджетним призначенням;

20) спільно з головними розпорядниками коштів районного бюджету затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

21) перевіряє, відповідно до планів роботи управління, правильність складання та затвердження кошторисів і планів використання коштів установами та організаціями, що фінансуються з районного бюджету;

22) погоджує кошториси, плани асигнувань і штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації;

23) здійснює за участі органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до районного бюджету;

24) організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з органами державної податкової служби, територіальними органами Державної казначейської служби України, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації забезпечення надходження доходів до районного  бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

25) зводить показники бюджетів місцевого самоврядування, що входять до бюджету району, та подає їх у встановлені строки Департаменту фінансів;

26) готує та подає районній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до показників районного бюджету, а також про обсяг вільного залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень бюджетних установ) фондів районного бюджету;

27) проводить моніторинг змін, що вносяться до показників районного бюджету;

28) за рішенням районної ради розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

29) у разі виникнення тимчасових касових розривів та невиконання розрахункових показників Міністерства фінансів України за доходами, відповідно до вимог статей 43 та 77 Бюджетного кодексу України і за рішенням районної ради, виступає одержувачем середньострокових та короткострокових позик з єдиного казначейського рахунку;

30) аналізує бюджетну та фінансову звітність про виконання районного бюджету, інші фінансові звіти, подані управлінням Державної казначейської служби України у Рівненському районі  Рівненської  області;

31) інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період і подає їй на розгляд річний та квартальні звіти про виконання районного бюджету;

32) розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду районного бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

33) проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного та фінансового стану району, готує пропозиції щодо визначення додаткових  джерел фінансових ресурсів;

34) бере участь у розробленні та виконанні інвестиційних програм району;

35) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

36) опрацьовує запити та звернення народних депутатів України та депутатів  обласної та районної рад ;

37) бере участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення структури районної держадміністрації, готує пропозиції стосовно визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної держадміністрації та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;

38) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районного бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу;

39) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

40) приймає рішення про застосування до учасників бюджетного процесу заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

           зупинення операцій з бюджетними коштами;

           призупинення бюджетних асигнувань;

           зменшення бюджетних асигнувань;

           повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

           безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів;

41) аналізує діяльність місцевих рад району з питань фінансів, готує пропозиції щодо її вдосконалення;

42) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

43) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

44) за наданими повноваженнями районною державною адміністрацією, здійснює контроль за відповідністю бюджетному законодавству показників затверджених бюджетів, розпису бюджету, кошторисів бюджетних установ та інших документів, які використовуються у бюджетному процесі щодо міського (місто районного значення), селищних та сільських бюджетів;

45) здійснює повноваження, делеговані районною радою, з питань бюджету;

46) забезпечує, в межах своїх повноважень, виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

47) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

48) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

49) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

50) забезпечує захист персональних даних;

51) забезпечує створення належних виробничих і соціально-побутових умов для працівників управління;

52) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

  1. Права управління

 

 Управління має право:

1) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних органів Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції України, органів державної податкової служби та інших державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності інформацію, матеріали та інші документи з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів і звітування про їх виконання;

2) залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції управління;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку та комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до  компетенції управління;

6) забезпечувати створення належних виробничих і соціально-побутових умов для працівників управління у встановленому законодавством порядку та в межах своїх повноважень, взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання та передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на управління завдань і здійснення запланованих заходів.

 

4. Структура управління

 

1.            Структура управління, чисельність, Положення затверджується головою райдержадміністрації за поданням начальника управління.

2.            Управління очолює начальник.

 Начальник фінансового управління районної державної адміністрації призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Рівненською обласною державною адміністрацією у встановленому законодавством порядку.

На посаду начальника управління призначається особа, яка відповідає вимогам встановлених Законом України “Про державну службу”.

Начальник управління здійснює свої функції на підставі посадової інструкції, затвердженої головою райдержадміністрації.

Начальник управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління.

Працівники управління призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління.

Працівники управління здійснюють свої функції на підставі посадових інструкцій затверджених начальником управління.

3. Начальник управління:

1) здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про управління;

3) затверджує положення про структурні підрозділи управління, посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної  державної адміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування при розгляді питань формування та виконання бюджету;

8) представляє інтереси управління у відносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства;

9) видає в межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.

Накази начальника фінансового управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України та Департаменту фінансів облдержадміністрації, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській  області;

10) подає на затвердження голови районної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

11) розпоряджається коштами  в межах затвердженого в установленому порядку кошторису управління;

12) затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

13) здійснює повноваження керівника державної служби в управлінні, яке визначене Законом України “Про державну службу”;

14) призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

17) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

18) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

5. Організація роботи управління

 

1. Фінансове управління утримується за кошти державного бюджету, якщо інше не передбачено законом.

2. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників фінансового управління визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

          3. Штатний розпис і кошторис фінансового управління затверджуються в установленому законодавством порядку.

4. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в управлінні Державної казначейської служби України у Рівненському районі Рівненської області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

В.о. начальника фінансового

управління райдержадміністрації                                                 І.ІЛЛЮК
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2019 рік

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!