РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на веб-сторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Відсторонення працівника від роботи


Відсторонення працівника від роботи — це призупинення ви­конання ним своїх трудових обов'язків за рішенням уповнова­жених на це компетентних органів.

Відсторонення від роботи завжди є тимчасовим заходом. При відстороненні трудові відносини працівника з роботодав­цем не припиняються. Однак при цьому працівник тимчасово не допускається до виконання своїх трудових обов'язків.

Залежно від причин від­сторонення заробітна плата на цей період не зберігається, хоч у деяких випадках виплачується допомога за рахунок коштів фон­дів загальнообов'язкового державного соціального страхування або ж нараховується середній заробіток.

         Відсторонення від роботи можливе лише у випадках, передба­чених законодавством. Стаття 46 КЗпП України передбачає, що відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається у разі:

1) Появи його на роботі у нетверезому стані, у стані ток­сичного чи наркотичного сп'яніння.

При появі на роботі у нетверезому стані працівник може бути відсторонений від роботи до закінчення робочого дня або до ви­рішення питання про розірвання з ним трудового договору за п. 7 ст. 40 КЗпП. У деяких випадках законодавство зобов'язує робо­тодавця відсторонити працівника, який перебуває у нетверезому стані, від роботи. Це, зокрема, стосується водіїв та працівників, які здійснюють експлуатацію електроустановок.

За загальним правилом факт появи в нетверезому стані, який дає підстави для відсторонення працівника від роботи, може бути встановлений не тільки актом медичного обстеження, але й іншими доказами.

Встановлення наявності стану наркотичного сп’яніння в результаті незаконного вживання наркотичних засобів є компетенцією тільки лікаря, на якого покладені обов’язки щодо проведення медичного огляду.  

У всіх цих випадках відсто­ронення працівника від роботи здійснюється без збереження за ним заробітної плати.

2) Відстороненню від роботи підлягають також працівники, що ухиляються від навчання, інструктажу та перевірки знань з охо­рони праці та протипожежної безпеки.

Законом України «Про охорону праці» передбачено, що працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні проходити попереднє спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів з охо­рони праці. У цих випадках працівник відсторонюється від робо­ти за вимогою служби охорони праці на підприємстві. Аналогіч­но підлягають відстороненню від роботи працівники, які відмов­ляються або ухиляються від навчання, інструктажу і перевірки знань з протипожежної охорони. У цих випадках за відстороне­ним працівником так само не зберігається заробітна плата.

3) Законом України «Про охорону праці» передбачено, що роботодавець зобов'язаний відсторонити працівника від робо­ти без збереження за ним заробітної плати у випадку ухиляння останнього від проходження обов'язкового медичного огляду.

Такий огляд обов'язково проходять:

- працівники, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням на­селення і може спричинити поширення інфекційних захворю­вань чи виникнення харчових отруєнь;

- працівники, зайняті на важких роботах і на роботах зі шкід­ливими або небезпечними умовами праці;

- особи віком до 21 року;

- працівники, зайняті на роботах, де є потреба у професійному доборі.

Підставою для відсторонення є ухиляння від обов'язкового періодичного медичного огляду, а також від позачергового медичного огляду, що проводиться на вимогу головного державного санітарного лікаря.

У цих випадках відсторонення від роботи здійснюється роботодавцем за поданням компетентних посадових осіб державно-санітарно-епідеміологічної служби без збереження заробітної  плати.

Якщо ж в результаті медичного огляду буде зроблено висновок про непридатність працівника до виконуваної роботи внаслідок стану здоров'я, то він підлягає відстороненню від роботи до вирішення питання про звільнення його з роботи чи переведення на іншу роботу зі збереженням середньої заробітної плати.

Відстороненню від роботи або іншої діяльності за поданням санітарно-епідеміологічної служби підлягають також працівники, що є носіями збудників інфекційних захворювань, та хворіють небезпечними для оточуючих інфекційними хворобами, а також, якщо вони були у контакті з хворими на небезпечні для оточуючих захворюваннями. Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» таким працівникам передбачено плату допомоги по тимчасовій непрацездатності за весь період відсторонення їх від роботи.

Спеціальним законодавством встановлено додаткові підстави  відсторонення окремих категорій працівників від роботи. Так, статтею 147 Кримінально-процесуального кодексу України передбачено, що у випадку притягнення посадової особи до кримінальної відповідальності за посадовий злочин слідчий зобов'язаний її відсторонити від займаної посади. Посадова особа також може бути відсторонена від роботи, якщо їй  інкримінується кримінальна відповідальність не за посадовий злочин, але вона, в силу зайняття нею відповідної посади може негативно впливати на хід досудового чи судового слідства. Відсторонення від роботи проводиться з санкції прокурора або його заступника. Таке відсторонення: так само здійснюється без збереження заробітної плати.

Згідно із Законом України «Про державну службу» держав­ний службовець може бути відсторонений від виконання повно­важень за посадою зі збереженням заробітної плати, якщо не­виконання чи неналежне виконання ним службових обов'язків призвело до людських жертв або заподіяло значної матеріаль­ної чи моральної шкоди громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об'єднанню громадян.

Законодавством передбачено також можливість для відсторо­нення від роботи без збереження заробітної плати водіїв, у яких відсутні відповідні документи , що дають право на керування транспортними засобами, або у разі вчинення ними порушення, наслідки якого можуть загрожувати безпеці руху, життю та здо­ров'ю громадян.

Законодавство передбачає і інші спеціальні підстави для від­сторонення працівників від роботи.

Відсторонення від роботи оголошується наказом або розпоря­дженням керівника підприємства, установи чи організації, і про це працівник повинен бути повідомлений. Термін відсторонення встановлюється до усунення причин, що його викликали. Пра­цівник має право оскаржити наказ про відсторонення від роботи у встановленому законом порядку.
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2019 рік

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!