РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на веб-сторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Надання безоплатної первинної правової допомоги


 

У статті 57 Конституції України зазначається, що закони, інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом; закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є не чинними.

Законом України від 2 жовтня 1996 року № 393 «Про звернення громадян» передбачено забезпечення громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Закон України від „Про безоплатну правову допомогу” від 02.06.2011 року № 3460-VI визначив зміст права про безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо її надання.

Право на безоплатну правову допомогу – гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу.

Безоплатна первинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Право на безоплатну первинну правову допомогу мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги  в Україні є:

1) органи виконавчої влади;

2) органи місцевого самоврядування;

3) фізичні та юридичні особи приватного права;

4) спеціалізовані установи.

З метою запровадження єдиних підходів до організації діяльності громадських приймалень щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, створення належних умов для набуття громадянами України обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, надання безоплатних консультацій особам,  необхідних для прийняття рішень з питань державного і приватного життя, захисту їх прав і свобод наказом Міністерством юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3047/5 затверджений Порядок роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги.

Правова громадська приймальня з надання безоплатної правової допомоги (далі - приймальні)  створюються для надання органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, територіальними органами виконавчої влади (далі – Орган) безоплатної первинної правової допомоги особам, які перебувають під юрисдикцією України.

Основною метою діяльності Приймальні є сприяння забезпеченню захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян органами виконавчої влади, належної реалізації Закону України „Про безоплатну правову допомогу”.

Приймальня здійснює  такі види правової допомоги:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

3) складання скарг і заяв та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпечені доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Приймальня утворюється за рішенням керівника Органу.

Роботу Приймальні забезпечує, організовує та контролює завідувач, який призначається керівником Органу з числа висококваліфікованих працівників, які можуть чітко і доступно надати роз’яснення  положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов’язків.

Для належної роботи Приймальні керівник Органу виділяє окреме приміщення та відповідне матеріально-технічне обладнання.

Про  роботу Приймальні, адресу місця знаходження, телефон, графік прийому громадян повідомляється у місцевих засобах масової інформації. Окрім того, такий графік та Порядок роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги вивішуються  в приміщенні у якому розміщена приймальня, у місцях, зручних для вільного огляду громадян.

Питання, з якими звертаються особи, по змозі вирішуються під час  прийому у день їх звернення.

Завідувачем Приймальні надаються пропозиції керівнику Органу, при якому створена приймальня, щодо залучення до її роботи та ведення прийому громадян працівників до компетенції яких належить питання, порушені особою, що звернулася.

  Обов’язково ведеться реєстрація особистого обліку прийому осіб, які звертаються до Приймальні, що можна здійснювати за допомогою журнальної форми реєстрації, та, за наявності відповідного технічного обладнання, - комп’ютерної реєстрації.

Журнал обліку прийому громадян має бути прошитий, пронумерований, підписаний керівником Органу, при якому створена Приймальня, та скріплений печаткою.

Питання, з якими звертаються громадяни, розв’язуються під час приймання у день їх звернення з урахуванням часу роботи приймальні.

Не допускається несвоєчасний початок приймання  громадян та його припинення раніше встановленого часу  без поважних причин.

В разі надання неякісної правової допомоги або відмови у наданні допомоги особа має право на оскарження дій працівника Приймальні в керівника громадської приймальні, або ж у керівника Органу, при якому створена приймальня.

Керівник розглядає скаргу на дії працівника Приймальні та вживає відповідних заходів до усунення порушень.

Звернення про надання правових послуг надсилаються або подаються особами безпосередньо до Приймальні того Органу, при якому вона створена, відповідно до компетенції.

У разі письмового звернення осіб про надання правових послуг Органи, при яких створена Приймальня, зобов’язані надати такі послуги протягом тридцяти календарних днів з дня надходження звернення.

Якщо у звернені особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти  днів з дня отримання звернення.

Якщо питання,  порушені у зверненні, не належать до компетенції Органу, при якому створена Приймальня та до якого надійшло звернення особи, такий Орган протягом п’яти календарних днів повинен надіслати це звернення до відповідного Органу та повідомити про це особу, яка подала звернення.

Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, Орган при якому створена Приймальня та який розглядає звернення, зобов’язаний  роз’яснити особі або її законному представникові порядок подання звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Працівники приймальні мають право:

- одержувати безоплатно для здійснення завдань, покладених на Приймальню, необхідну інформацію від державних органів, установ, організацій у порядку, встановленому чинним законодавством;

- користуватися нормативно-правовою базою, яка наявна та підтримується у контрольному стані у відповідному органі;

-  на заохочення керівником Органу за сумлінне виконання своїх обов’язків;

- направляти  особу до Органу, до компетенції  якого належить вирішеня питання;

- керівник органу, при якому створена Приймальня, за поданням завідувача Приймальні  може залучати спеціалістів органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій (за їх згодою) до розгляду питань, що належать до їх компетенції.

Серед основних обов’язків працівників приймальні є:

- здійснювати прийом громадян у приміщеннях, визначених керівником Органу  згідно із затвердженим  графіком роботи;

- дотримуватись порядків особистого прийому осіб та розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги;

- вести  журнал реєстрації особистого обліку  прийому осіб, які звернулися до Приймальні по безоплатну первинну правову допомогу;

- дотримуватись Конституції України, Закону України „Про безоплатну правову допомогу”, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

- не допускати  порушень прав і свобод людини і громадянина;

- приймати осіб, які звернулися до Приймальні та розглядати порушені ними питання;

- консультувати   особу про всі можливі шляхи врегулювання спору чи вирішення питання;

- дотримання етичних норм, бути коректним і ввічливим у спілкуванні з особою, що звертається;

- повідомляти керівників відповідних установ, підприємств та організацій, за погодженням з керівником Органу, при якому створена Приймальня, у разі отримання конкретних даних про порушення прав та законних інтересів особи, вимог  законодавства;

- не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала їм відомою під час надання правової допомоги;

- не допускати застосування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Працівники приймальні згідно із законодавством відповідальні:

       - за якість та повноту наданої правової допомоги;

- за схоронність документів, які стосуються діяльності Приймальні.
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2019 рік

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!