РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на веб-сторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Розпорядження №5 від 12.01.2016


УКРАЇНА

 

РІВНЕНСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

12 січня 2016 року                                          №5

 

Про районну Програму підтримки

молоді 2016 - 2020 роки

 

На підставі статей 17, 22, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, відповідно до Указу Президента України від 28 березня 2008 року № 279/2008 „Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні”, Концепції Державної цільової соціальної програми „Молодь України” на 2016 - 2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 1018-р, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 грудня 2015 року № 716 Про програму підтримки молоді в області на 2016-2020 роки” та з метою реалізації в Рівненському районі молодіжної політики:

1.Схвалити районну програму підтримки молоді на 2016 – 2020 роки (далі – Програма), що додається.

2 Відділу у справах молоді та спорту райдержадміністрації подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

3.Фінансовому управлінню райдержадміністрації, виконавчим комітетам сільських та селищних рад при формуванні бюджетів на відповідні роки передбачати кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів і забезпечувати фінансування у повному обсязі.2

4 Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам сільських, селищних рад:

1) забезпечити виконання Програми у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах.

2) про хід виконання Програми інформувати райдержадміністрацію до 20 грудня та 20 червня  щороку.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

В.о. голови  адміністрації                            С.Подолін

 

Додаток

до розпорядження

голови райдержадміністрації

12.01.2016 № 5

 

 

Районна програма

підтримки молоді на 2016 - 2020 роки

 

Загальні положення

У Рівненському районі 35 відсотків населення становлять молоді громадяни віком від 14 до 35 років. Молодь є активною складовою сучасного суспільства. Сьогодні в молодіжному середовищі існує ряд проблем, зумовлених рядом об’єктивних та суб’єктивних чинників таких, як низький рівень соціально-економічного розвитку та обмеженість матеріальних ресурсів в державі, застарілі методи адміністративно-командного управління, нерозвиненість інститутів громадянського суспільства, низький рівень політичної та правової культури населення, поінформованості молоді про державну політику в молодіжній сфері, слабка координація і взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та роботодавців, профспілок, міжнародних організацій у галузі реалізації державної політики у молодіжній сфері тощо. Не приділяється належна увага формуванню та розвитку особистості на засадах духовності, загальнолюдських цінностей та культурної спадщини, толерантності, свідомого ставлення до власного здоров’я. Не реалізується у повній мірі освітній потенціал молоді через невідповідність між системою освіти і потребами ринку праці. У зв’язку з цим молодь, потребує особливої уваги, опіки та підтримки з боку органів державної влади. Державна політика у молодіжній сфері потребує вдосконалення шляхом проведення її у відповідність до потреб молоді та українського суспільства.

Сьогодні необхідно здійснити перехід до відкритої моделі державної політики у молодіжній сфері, в якій молодь зможе брати активну участь у прийнятті рішень, що впливають на її подальше життя.

Делегування громадським організаціям виконання частини заходів Програми за умови організаційного та методичного сприяння з боку місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, залучення коштів з районного бюджету на реалізацію заходів державної молодіжної політики в районі дасть змогу запровадити ефективні механізми партнерства, взаємодії між місцевими органами влади та громадськими організаціями.

Мета, основні завдання та шляхи реалізації Програми

Мета Програми полягає у:

1) створенні та  формуванні системи активної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості молоді;

2) всебічної підтримки у вихованні підростаючого покоління та забезпеченні участі молоді у формуванні та реалізації державної молодіжної політики в районі;

3) підвищенні та розвитку рівня активної участі молоді у реалізації програми та заходів спрямованих на розв’язання актуальних молодіжних проблем та національно-патріотичних заходах.

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентрацію зусиль на шести пріоритетів:

       Пріоритет 1. Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання — здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді.

Пріоритет 2. Здоровий спосіб життя молоді — здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.

Пріоритет 3. Розвиток неформальної освіти — здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, зокрема, шляхом участі у волонтерській діяльності.

Пріоритет 4. Зайнятість молоді — створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді).

Пріоритет 5. Житло для молоді — створення умов для забезпечення молоді житлом.

Пріоритет 6. Партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб — здійснення заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді з числа внутрішньо переміщених осіб.

Основними завданнями Програми є:

підвищення рівня ефективності реалізації державної молодіжної політики в районі;

запровадження ефективних механізмів партнерства та взаємодії між органами влади та молодіжними і дитячими громадськими організаціями, молодіжними представницькими та консультативно-дорадчими органами;

сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства, розширення участі молоді у формуванні й реалізації державної молодіжної політики в районі;

сприяння реалізації творчого потенціалу молоді;

надання інформаційно-методичної, організаційної та фінансової підтримки громадським молодіжним і дитячим організаціям на реалізацію їхніх програм, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молоді;

створення умов для розвитку економічної активності молоді, виховання патріотизму, духовності, моральності, формування здорового способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, підвищення рівня правової культури молоді;

вдосконалення системи надання соціальних послуг молодим людям і сім’ям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.

Розв’язання проблем у галузі молодіжної політики та виконання завдань Програми передбачається здійснити шляхом:

створення умов та підтримки самореалізації молоді, сприяння інтелектуальному та творчому розвитку особистості;

патріотичного виховання, розвитку духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів молоді;

формування та пропагування здорового й безпечного способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі;

створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;

розвитку громадянської активності молоді, підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій;

активізації молодіжного та дитячого скаутського руху;

інтеграції українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур.

Очікувані результати реалізації Програми

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити рівень громадської активності, морально-етичних засад, зміцнити патріотичні настрої у свідомості молодих людей шляхом налагодження системної освітньої, виховної, інформаційної роботи за участю установ, які працюють з молоддю, інститутів громадянського суспільства, молодіжних працівників, волонтерів;

створити сприятливі передумови для підвищення рівня свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби зі шкідливими звичками, 

популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я;

створити цілісну систему неформальної освіти молоді;

забезпечити підготовку працівників, які працюють з молоддю, із залученням державних службовців молодіжної сфери і представників молодіжних громадських організацій та видачу зазначеним працівникам відповідних сертифікатів;

підвищити економічну активність молоді, зокрема забезпечити розвиток молодіжного підприємництва шляхом удосконалення існуючої нормативно-правової бази та систематизації преференцій для молодих підприємців, формування підприємницьких навичок молоді;

забезпечити надання підтримки молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню для неї нових робочих місць;

підвищити рівень самоорганізації і самоврядування інститутів громадянського суспільства та їх осередків;

забезпечити залучення молоді до волонтерства як форми суспільно значущої діяльності вторинної зайнятості;

знизити рівень правопорушень серед молоді, активізувавши правову освіту та участь молоді у суспільно значущій громадській діяльності;

забезпечити ефективне виконання державних і регіональних програм з метою забезпечення молоді житлом, насамперед осіб з особливими потребами, молодих сімей, що мають у своєму складі учасників бойових дій, інвалідів війни, а також молодих сімей, один із членів якої загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини;

забезпечити інтеграцію молоді в європейські та світові молодіжні структури;

збільшити чисельність молоді, що бере участь у реалізації проектів ЄС та інших іноземних держав, зокрема програми - „Erasmus +”.

У разі потреби здійснюватиметься перегляд запланованої діяльності, пошук та впровадження більш ефективних способів розв’язання проблеми.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, бюджетів сільських та селищних рад в межах загальних асигнувань, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів – виконавцям відповідних заходів Програми, благодійних внесків, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

  

 

Додаток до програми 

НАТИСНІТЬ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2019 рік

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!