РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на веб-сторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Голова райдержадміністрації


 

Голова районної державної адміністрації

 

Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю. Несе відповідальність за виконання покладених на райдержадміністрацію завдань та здійснення її повноважень.

Представляє  районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами, іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації, інших органів виконавчої влади вищого рівня.

Формує склад та визначає структуру районної державної адміністрації.

Затверджує Регламент районної державної адміністрації.

Призначає на посади і звільняє з посад своїх заступників, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації (зі статусом юридичних осіб публічного права) відповідно до статей 10 та 11 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

Призначає на посаду і звільняє з посади керівника апарату райдержадміністрації.

Затверджує положення про апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації.

Утворює, реорганізовує, ліквідовує відповідно до законодавства структурні підрозділи районної державної адміністрації.

Спрямовує і координує діяльність  першого заступника та заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі.

Погоджує в установленому порядку призначення на посади і звільнення з посад керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, їх заступників, керівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади, та їх заступників,  керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі, крім керівників підприємств, установ і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

Як головний розпорядник бюджетних коштів здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі, контроль за дотриманням бюджетного законодавства, спрямований на забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами, на всіх стадіях бюджетного процесу його учасниками відповідно до Бюджетного кодексу України та іншого законодавства.

У межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів райдержадміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

Затверджує в установленому порядку кошториси, плани асигнувань, штатні розписи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації, комунальних підприємств, закладів, управління майном яких делеговані Рівненською районною радою.

Інформує Президента України, Кабінет Міністрів України, голову облдержадміністрації та населення про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в районі, про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції, персональний склад.

У випадках, передбачених законом, вносить пропозиції голові обласної державної адміністрації щодо порушення перед Верховною Радою України питання про призначення позачергових виборів депутатів сільської, селищної, районної рад, сільського, селищного голови.

Організує в установленому порядку складання проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, забезпечує виконання бюджету і затверджених районною радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

У межах, визначених Конституцією і законами України, забезпечує здійснення державного контролю за станом фінансової дисципліни, обліку і звітності, виконанням державних контрактів, зобов’язань перед бюджетом.

На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, голови облдержадміністрації, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону забезпечують нормативно-правове регулювання власних і делегованих повноважень, голова райдержадміністрації у межах своїх повноважень видає розпорядження.

Здійснює керівництво за виконанням заходів на території району, спрямованих на оборону України.

Здійснює керівництво щодо реалізації заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації та контроль за станом мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності.

Організує роботу щодо здійснення в районі державної політики з питань обороноздатності та розбудови Збройних Сил України, забезпечує загальне керівництво мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною.

Координує роботу із здійснення заходів щодо громадської безпеки, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю в межах повноважень вживає заходів щодо дотримання антикорупційного законодавства, запобігання та виявлення корупції.

Здійснює державну політику у сфері охорони державної таємниці. Організовує і контролює діяльність режимно-секретного органу.

Здійснює безпосереднє керівництво територіальною підсистемою єдиної державної системи цивільного захисту Рівненського району.

Очолює колегію районної державної адміністрації, здійснює керівництво іншими консультативно-дорадчими та допоміжними органами, утвореними райдержадміністрацією, або делегує керівництво своїм заступникам.

Звертається до суду щодо скасування актів органів місцевого самоврядування, що суперечать Конституції України, законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади.

Проводить особистий прийом громадян, розглядає їх звернення.

Здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

У разі відсутності голови райдержадміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови райдержадміністрації Грубий І.В., а у разі відсутності останнього - заступник голови райдержадміністрації Подолін С.В.

Виконуючи функціональні повноваження, голова райдержадміністрації:

 

1. Здійснює керівництво:

 

Відділом юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації (в частині правового забезпечення діяльності)

Відділом фінансово-господарського забезпечення апарату  райдержадміністрації

Сектором мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації

Головним спеціалістом з питань контролю апарату райдержадміністрації

Фінансовим управлінням райдержадміністрації

Постійно діючою комісією з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації

Громадською приймальнею з надання безоплатної первинної правової допомоги в Рівненській районній державній адміністрації

Комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненського району

Комісією з питань захисту прав дитини

Тимчасовою комісією з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

Робочою групою з питань організації надання гуманітарної та благодійної допомоги учасникам антитерористичної операції

Робочою групою з підготовки перспективного плану формування територій громад Рівненського району

 

2. Координує діяльність з:

 

 

Рівненським районним відділенням поліції Рівненського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Рівненській області

Міжрайвідділом управління Служби безпеки України в області

Головним територіальним управлінням юстиції у Рівненській області

Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області

Рівненським обєднаним міським військовим комісаріатом

Рівненським та Клеванським держлісгоспами

 

3. Забезпечує зв'язок з:

 

Рівненською місцевою прокуратурою

Районним судом
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2019 рік

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!