РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на веб-сторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Керівник апарату


 

 

 

Керівник апарату Рівненської районної державної адміністрації

Потайчук Антоніна Борисівна

 

Народилася 18 квітня 1974 року в м.Луцьк. Громадянка України.

Освіта вища. У 1996 році закінчила Рівненський державний інститут культури, за спеціальністю бібліотекознавство і бібліографія та отримала кваліфікацію бібліотекар – бібліограф публічної бібліотеки. У 1997 році закінчила Рівненський державний педагогічний інститут, за спеціальністю всесвітня історія, народознавство та отримала кваліфікацію вчитель всесвітньої історії та народознавства. У 2002 році Потайчук А.Б. закінчила Тернопільську академію народного господарства, за спеціальністю державна служба та отримала кваліфікацію магістр з державної служби.

Трудову діяльність Потайчук А.Б. розпочала у 1997 році на посаді головного спеціаліста організаційного відділу секретаріату Рівненської райдержадміністрації, з 1999 до 2000 року працювала на посаді  завідувача відділу організаційної і кадрової роботи та з питань нагород секретаріату Рівненської райдержадміністрації.

У 2000-2012 роки Потайчук А.Б. обіймала посаду начальника відділу організаційно-кадрової роботи апарату Рівненської райдержадміністрації. З листопада 2012 року до травня 2015 року працювала на посаді начальника відділу організаційного забезпечення апарату Рівненської райдержадміністрації.

Відповідно до розпорядження голови Рівненської райдержадміністрації від 22 травня 2015 року №67-к Потайчук А.Б. призначена на посаду керівника апарату Рівненської райдержадміністрації.

Заміжня. Має двох доньок.

 

Керівник апарату райдержадміністрації

ПОТАЙЧУК АНТОНІНА БОРИСІВНА 

 

 Очолює, здійснює керівництво діяльністю апарату райдержадміністрації та організовує його роботу з питань правового, кадрового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності райдержадміністрації.

Забезпечує взаємодію апарату райдержадміністрації з структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчим апаратом районної ради, іншими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

Готує узгоджені пропозиції щодо розподілу функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації.

Організовує підготовку регламенту районної державної адміністрації, правил внутрішнього службового розпорядку, проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, інших документів з питань, віднесених до компетенції апарату райдержадміністрації.

Забезпечує проведення правової експертизи проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки.

Забезпечує контроль за дотриманням вимог Закону України "Про державну службу", інших актів законодавства з цих питань.

Здійснює визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права):

організовує планування роботи з персоналом державного органу, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В" (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог;

забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до цього Закону (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців;

здійснює планування навчання персоналу з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до цього Закону;

здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни;

розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

виконує функції роботодавця стосовно працівників, які не є державними службовцями;

створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення.

Затверджує положення про структурні підрозділи апарату райдержадміністрації, посадові інструкції працівників структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).

Надає відпустки працівникам апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), затверджує графік відпусток працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).

Приймає рішення щодо відрядження працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).

Забезпечує взаємодію з комунальним навчальним закладом «Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій» з питань підвищення кваліфікації державних службовців.

Забезпечує координацію роботи щодо підготовки засідань колегії райдержадміністрації, нарад за участю голови райдержадміністрації, проектів програм робочих поїздок в район вищих посадових осіб області, держави.

Забезпечує опрацювання та подає голові районної державної адміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, здійснення контролю за їх виконанням.

За дорученням голови райдержадміністрації утворює робочі групи та комісії із залученням спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду при голові райдержадміністрації.

Організовує доведення розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності.

Забезпечує підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції апарату райдержадміністрації, систематичний контроль за виконанням актів законодавства та розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій.

Координує роботу структурних підрозділів і посадових осіб апарату райдержадміністрації, забезпечує виконання доручень голови райдержадміністрації, контроль за реалізацією яких покладається на апарат райдержадміністрації або його структурні підрозділи.

Інформує голову районної державної адміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

Забезпечує дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації, контролює стан цієї роботи в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах.

Забезпечує взаємодію з Рівненським обласним контактним центром щодо забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами-підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через Інтернет.

Візує всі проекти розпоряджень, підписує додатки до них і подає на розгляд голові райдержадміністрації.

Забезпечує реалізацію заходів щодо управління архівною справою та діловодством в апараті райдержадміністрації.

Здійснює керівництво відповідними колегіальними, консультативними та допоміжними органами (комісіями, радами тощо), що визначається окремими розпорядженнями голови райдержадміністрації.

Забезпечує організацію бухгалтерського обліку та фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.

Спрямовує, координує та контролює роботу щодо організаційної підтримки, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Державного реєстру виборців, виконання рішень розпорядника Державного реєстру виборців.

Здійснює керівництво регіональною програмою інформатизації, організовує виконання регіональних програм і проектів інформатизації органів виконавчої влади району.

Забезпечує організацію дотримання законодавства з питань державної таємниці та контролю за його виконанням.

Контролює дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції", інших актів законодавства з цих питань.

Організовує роботу щодо доступу до публічної інформації та захисту персональних даних в апараті райдержадміністрації.

Забезпечує та організовує у межах повноважень висвітлення діяльності райдержадміністрації на її веб-сторінці та у засобах масової інформації.

Забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації з питань регіональної політики. Організує розроблення програм регіонального розвитку, здійснює контроль за їх виконанням. Координує діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади з питань реалізації регіональної політики.

Забезпечує створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в районі, участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики.

Впроваджує ефективні механізми комунікацій з інститутами громадянського суспільства.

Подає голові районної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування і реалізації внутрішньої політики. Надає організаційно-методичну, експертно-аналітичну та іншу допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації у вирішенні питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики.

Організовує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань внутрішньої політики. За дорученням голови райдержадміністрації дає громадянам роз’яснення щодо цих розпоряджень.

Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань внутрішньої політики з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб.

Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів в районі. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі. Узагальнює відомості щодо громадської думки та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень. Аналізує, узагальнює та прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі.

Відповідає за реагування на критику, оприлюднену у засобах масової інформації, забезпечує об'єктивний розгляд і вжиття заходів щодо розв'язання порушених проблем.

Здійснює моніторинг діяльності політичних партій та громадських організацій, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію райдержадміністрації з політичними партіями і громадськими організаціями у частині проведення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

Подає голові районної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування пріоритетів у інформаційній політиці та взаємодії з громадськістю.

Організовує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань інформаційної політики та взаємодії з громадськістю. За дорученням голови райдержадміністрації дає громадянам роз’яснення щодо цих розпоряджень.

Координує підготовку матеріалів для засобів масової інформації з питань державної політики з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб.

Сприяє реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації. Вживає заходів щодо розв’язання проблем, порушених у засобах масової інформації.

Бере участь  у здійсненні  заходів, спрямованих на розвиток місцевої інформаційної інфраструктури.

Сприяє реалізації визначених законодавством заходів, спрямованих на забезпечення підготовки та проведення в районі виборів Президента України, депутатів рад усіх рівнів, референдумів.

Організовує підготовку листів-погоджень до нагородження державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації, обласної ради, районної державної адміністрації, районної ради, вносить відповідні пропозиції з цього питання.

Здійснює інші повноваження, покладені на апарат райдержадміністрації актами законодавства та положенням про апарат райдержадміністрації.

З питань, віднесених до повноважень керівника апарату, та відповідно до законодавства видає накази.

У разі відсутності керівника апарату райдержадміністрації його функції і повноваження виконує начальник загального відділу апарату райдержадміністрації.

 

 Виконуючи функціональні повноваження, керівник апарату райдержадміністрації:

 

 

1. Здійснює керівництво:

 

 

Відділом організаційного забезпечення апарату райдержадміністрації

Загальним відділом апарату райдержадміністрації

Відділом юридичного забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації (в межах визначених повноважень)

Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

Головним спеціалістом з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації (в межах визначених повноважень)

 

2. Координує діяльність з:

 

 

Сектором мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації (в межах визначених повноважень)

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації

Головним спеціалістом з питань контролю апарату райдержадміністрації

Відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (в межах визначених повноважень)

Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області (за дорученням голови райдержадміністрації)

Головним територіальним управлінням юстиції у Рівненській області  (в частині визначених повноважень)

Рівненською районною радою (з питань, що вносяться на розгляд сесії районної ради, та узгоджує проекти відповідних рішень)

 

3.Організовує роботу:

 

 

Експертної комісії апарату райдержадміністрації

Комісії з питань роботи із службовою інформацією в апараті райдержадміністрації

Постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації

Комісії для проведення експертних випробувань комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"

Науково-технічної ради з питань інформатизації району

Громадської ради при райдержадміністрації
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2019 рік

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!