РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

На головну

Уряд України Мапа сайту

Всі матеріали на веб-сторінці розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0International

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел./факс: (0362) 63-60-91, Е-mail: rivnenskarda@rv.gov.ua

 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 
Додаток до розпорядження №670 від 26.12.2013


Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

26.12.2013 №670

 

 ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту в Рівненському районі

на 2014 – 2016 роки

  

І. Стан та проблеми реалізації державної політики

у сфері фізичної культури і спорту 

         Реалізація державної політики протягом останніх років обумовила  в районі певні позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту. Визначено організаційно-управлінські, нормативно-правові та інші засади її розвитку у нових соціально-економічних умовах. Закріплено прогресивні тенденції з окремих напрямів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в районі. Зокрема, активізується олімпійський, паралімпійський, дефлімпійський та неолімпійський спортивний рух; зростає кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості; створюються приватні структури для активного відпочинку, спортивні клуби різних форм власності; збережена ефективна система проведення спортивних заходів, передусім комплексних та багатоступеневих змагань.

Проте досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту в районі не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, поліпшення стану здоров'я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації.

Лише 9,4 відсотка населення району охоплено регулярною спортивно-масовою діяльністю, що є нижче загальнодержавного показника – 14 відсотків. Фізична пасивність характерна для більшості людей працездатного та похилого віку.

Особливе занепокоєння викликає загальне погіршення стану здоров'я населення, що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень, зокрема спроможних витримувати значні фізичні навантаження та досягати високих спортивних результатів.

Існуюча система спорту в районі також має ряд проблем. Найістотніша  з-поміж них – це низька ефективність діючого механізму масового залучення дітей до початкових занять спортом, відбору найбільш обдарованих та удосконалення їхньої майстерності на етапах багаторічної спортивної підготовки. Недостатніми є обсяги фінансування підготовки та участі збірних

команд району в обласних, всеукраїнських спортивних заходах. Не набуло соціально важливого значення вирішення проблем, пов'язаних з нагальною необхідністю створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд як для потреб спорту вищих досягнень, так і для потреб масового спорту.

В районі, як і в області, не налагоджено ефективних механізмів об'єднання зусиль та ресурсів державних, громадських та приватних організацій, зацікавлених у динамічному розвитку фізичної культури і спорту.

Основними проблемами у кадровому забезпеченні сфери фізичної культури і спорту є недостатня кількість кваліфікованих кадрів з фізкультурно-спортивної роботи та низький рівень престижності професій спортивного тренера та інструктора з фізичної культури. Так, станом на 25 грудня 2013 року посада інструктора з фізичної культури та спорту введено лише у шести сільських та селищних радах району.

У сфері фізичної культури і спорту повільно впроваджуються у практику роботи передові технології, досягнення спортивної науки та спортивної медицини. Відсутня ефективна система пропаганди фізичної культури і спорту серед широких верств населення через засоби масової інформації.

 

II. Мета та основні завдання Програми

 

Мета Програми полягає у створенні умов для:

залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом, популяризації здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації;

максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді, в тому числі і молоді з інвалідністю, у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму.

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:

забезпечення збільшення рухової активності дітей та молоді, у тому числі із залученням батьків до такого процесу;

збільшення чисельності населення, залученого до систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом за місцем роботи, проживання, в місцях масового відпочинку, санаторно - курортних та дитячих оздоровчих закладах, закладах відпочинку та на об’єктах туристичної інфраструктури розташованих на території Рівненського району не менше 30 хвилин на день;

забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності і фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів;

сприяння розвитку дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту;

забезпечення постійної модернізації матеріально-технічної бази закладів дитячо-юнацького та резервного спорту;

організація на базі оздоровчих дитячих таборів спеціалізованих змін для учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

сприяння створенню та належному функціонуванню штатної спортивної команди резервного спорту;

удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час навчально-тренувальних занять витримувати значні фізичні навантаження, для подальшого залучення їх до системи резервного спорту;

створення ефективної системи підготовки для провідних спортсменів району, у тому числі спортсменів - інвалідів – кандидатів та членів національних збірних команд України, кандидатів на участь в літніх та зимових Олімпійських та Паралімпійських іграх, Дефлімпійських іграх, ІІ літніх та зимових Юнацьких олімпійських іграх, Європейських юнацьких олімпійських фестивалях, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх іграх сліпих, чемпіонатах та кубках світу та Європи, а також забезпечення їх участі у змаганнях обласного та всеукраїнського рівня;

підтримання закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячо – юнацьких спортивних шкіл незалежно від форм власності та залучення до навчально-тренувального процесу провідних тренерів;

проведення на належному організаційному рівні на території району районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних спортивних заходів;

формування сучасної системи та забезпечення поступового підвищення кваліфікації кадрів сфери фізичної культури і спорту, у тому числі для спеціалістів спортивної медицини, спортсменів, що припинили свою діяльність у спорті, з метою їх соціальної адаптації;

проведення щороку семінарів для фахівців сфери фізичної культури і спорту та тренерів, сприяння їх участі у відповідних обласних, всеукраїнських та міжнародних форумах;

створення системи підготовки та атестації волонтерів для сфери фізичної культури і спорту;

удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, тренерів, ветеранів фізичної культури і спорту;

забезпечення наукового та медичного супроводу підготовки спортсменів;

забезпечення розвитку спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва за підтримки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування сучасних спортивних споруд, належного їх обладнання та використання;

сприяння залученню інвестицій до реалізації завдань з розвитку фізичної культури і спорту, поширюючи меценатство та спонсорство;

здійснення заходів, спрямованих на формування світогляду, орієнтованого на здоровий спосіб життя, престиж фізичного здоров’я, патріотичне виховання;

вирішення соціально-побутових питань, у тому числі житлових, кандидатам на участь в Олімпійських іграх, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх та Європейських іграх з неолімпійських видів спорту, Глобальних іграх, спортсменам, які посіли призові місця на чемпіонатах світу або Європи, та їх тренерам;

сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту;

сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського рухів, неолімпійських видів спорту та спорту ветеранів;

забезпечення пропаганди і впровадження відповідних принципів та ідеалів олімпійського руху;

залучення до співпраці з розвитку фізичної культури і спорту громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

 

ІІІ. Напрями виконання Програми

Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:

1. Розвиток фізичної культури:

1) фізичне виховання у навчальних закладах;

2) фізична культура і масовий спорт за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

3) фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед усіх верств сільського населення;

4) фізична культура та масовий спорт за місцем роботи громадян;

5) фізкультурно-оздоровча діяльність, фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів.

2. Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту.

3. Розвиток спорту вищих досягнень.

4. Розвиток ветеранського спортивного руху та спорту ветеранів.

5. Удосконалення системи забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:

1) кадрове забезпечення;

2) матеріально-технічне забезпечення;

3) фінансове забезпечення;

4) наукове забезпечення;

5) медичне забезпечення;

6) інформаційно-пропагандистське забезпечення;

7) міжнародна діяльність.

6. Участь державних та громадських інституцій у реалізації державної політики щодо розвитку фізичної культури і спорту.

 

IV. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Фінансування заходів Програми буде здійснюватись за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів, а також позабюджетних джерел, включаючи власні ресурси організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, вітчизняних та іноземних інвесторів, власні кошти громадян України, інших джерел, не заборонених законодавством України.

 

V. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть можливість:

поступово збільшити рухову активність дітей та молоді до 7 – 8 годин на тиждень;

залучити до дозвілля та відпочинку населення, насамперед молодь, із використанням різноманітних форм рухової активності та щорічним збільшенням на 1 – 2 відсотки рівня охоплення населення руховою активністю до 30 хвилин щодня;

залучити до 20 відсотків дітей та молоді віком від 6 до 23 років до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, створити умови для розвитку резервного спорту та поповнення основного складу національних збірних команд;

збільшити обсяги витрат на навчально-спортивну роботу в дитячо-юнацьких спортивних школах;

зменшувати кількість учнів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;

збільшити кількість інструкторів-методистів, залучених до фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з населенням;

удосконалити систему підготовки спортсменів для гідної участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

збудувати нові спортивні об’єкти та реконструювати існуючі спортивні споруди в кількості, що надасть змогу створити необхідні умови для ефективної підготовки спортсменів, залучення різних категорій населення до занять фізичною культурою і спортом;

запровадити доступні, якісні та різноманітні форми оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних груп населення;

підвищувати престижність відповідних професій та удосконалювати систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

створити належні умови для соціальної адаптації та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями;

впровадження у практику роботи результатів науково-дослідної роботи з фізичного виховання і спорту, спортивної медицини, педагогіки, соціології, біології та інших галузей науки.

 

VI. Управління та контроль за ходом виконання Програми

 

Упроавління та контроль за ходом виконання Програми покладається на відділ з питань фізичної культури і спорту районної державної адміністрації.

Виконавці Програми щороку до 01 грудня подають у відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації звіт про хід виконання Програми.

 

 

VII. Заходи щодо реалізації Програми

 

1. Розвиток фізичної культури

 

Фізичне виховання у навчальних закладах

 

1. Впроваджувати різноманітні форми фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах.

Відділи освіти, з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад.

2014 - 2016 роки

 

2. Сприяти покращенню організаційного, кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення навчальних закладів для занять фізичною культурою та спортом, у тому числі для збільшення рухової активності дітей та молоді.

Відділи освіти, з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад.

2014 - 2016 роки

 

3. Сприяти створенню в навчальних закладах мережі спортивних клубів та забезпечити необхідні умови для їх функціонування.

Відділи освіти, з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації.

2014 - 2016 роки

 

4. Проводити на високому організаційному рівні різноманітні спортивні змагання та заходи серед учнів, вчителів, у тому числі районну спартакіаду школярів, районні етапи: Національного турніру шкільних баскетбольних команд Євро-2015, Всеукраїнського спортивно-масового заходу Олімпійське лелеченя, Олімпійського уроку, Олімпійського тижня, забезпечувати підготовку та участь збірних команд району в відповідних обласних та всеукраїнських спортивних змаганнях та заходах.

Відділи освіти, з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації.

2014 - 2016 роки

 

Фізична культура і масовий спорт за місцем проживання

та в місцях масового відпочинку населення

 

5. Забезпечити проведення моніторингу рівня охоплення населення району масовим спортом.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

Щороку

 

6. Забезпечити проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, зокрема районного етапу обласної спортивної гри Сімейні перегони, заходів в рамках Олімпійського дня, Олімпійського тижня, та брати участь в обласних, всеукраїнських заходах, здійснювати пошук нових форм фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед усіх вікових та соціальних груп населення району.

Відділи освіти, з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), виконкоми сільських та селищних рад.

2014 - 2016 роки

 

7. Сприяти створенню, в тому числі із залученням приватних інвестицій, мережі сучасних спортивних організацій, центрів та клубів різних форм власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-оздоровчі послуги за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, облаштуванню місць масового відпочинку та фізичного дозвілля пунктами прокату спортивного обладнання та інвентарю.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), виконкоми сільських та селищних рад.

2014 – 2016 роки

 

8. Забезпечити збереження мережі дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання, сприяти створенню та діяльності нових клубів фізкультурно – спортивної спрямованості на території селищних та сільських рад району.

Відділи з питань фізичної культури і спорту, освіти, у справах молоді райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос, виконкоми сільських та селищних рад.

2014 – 2016 роки

 

9. Забезпечити проведення фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних та реабілітаційних заходів на базі санаторно-курортних закладів усіх форм власності, у тому числі заходів Олімпійське літо, Школа плавання.

Відділи з питань фізичної культури і спорту, охорони здоров’я райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

Щороку

 

10. Проводити районну спартакіаду допризовної молоді та забезпечити участь команди району в обласній Спартакіаді допризовної молоді.

Відділи освіти, з питань фізичної культури і спорту, у справах молоді райдержадміністрації, міськрайонний військовий комісаріат, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

Щороку

 

11. Забезпечити щорічне проведення рейтингу ефективності організації та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи та масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення району. З цією метою розробити та затвердити в установленому порядку положення про зазначений рейтинг.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

До квітня 2014 року

 

Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота

серед усіх верств сільського населення

 

12. Забезпечити проведення спортивно-масових заходів за участю сільського населення, у тому числі районних етапів обласних сільських спортивних ігор, обласного конкурсу Краще спортивне село.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), виконкоми сільських та селищних рад.

Щороку

 

13. Забезпечити участь збірних команд сільських і селищних рад у районних змаганнях з різних видів спорту.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), виконкоми сільських та селищних рад.

Щороку

 

14. Забезпечити діяльність на території всіх сільських та селищних рад району не менше двох спортивних секцій дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою охоплення постійними заняттями спортом понад 15 відсотків сільських дітей.

Відділи з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), виконкоми сільських та селищних рад.

2014 – 2016 роки

 

15. Сприяти створенню, реєстрації в установленому порядку та функціонуванню спортивних клубів різних форм власності на території усіх сільських та селищних рад району.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), виконкоми сільських та селищних рад.

2014 – 2016 роки

 

 

16. Сприяти введенню до структури виконкомів сільських та селищних рад штатних посад організаторів фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), виконкоми сільських та селищних рад.

2014 – 2016 роки

 

17. Вживати заходів щодо морального і матеріального стимулювання спеціалістів сфери фізичної культури і спорту, які працюють у сільській місцевості, передбачати в місцевих бюджетах фінансову допомогу районній організації фізкультурно-спортивного товариства Колос та їх дитячо-юнацьким спортивним школам для здійснення статутної діяльності.

Фінансове управління, відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

Щороку

 

18. Забезпечити функціонування в усіх сільських населених пунктах району спортивних споруд згідно з нормативними документами, не допускати їх ліквідації, перепрофілювання.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад.

2014 – 2016 роки

 

19. Надавати в установленому порядку можливість використання фізкультурно-спортивних споруд загальноосвітніх навчальних закладів в позаурочний час для занять фізичною культурою та спортом сільської молоді.

Відділи освіти, відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад.

2014 – 2016 роки

 

20. Забезпечити щорічне проведення рейтингу організації та проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед сільського населення району. З цією метою розробити та затвердити в установленому порядку положення про зазначений рейтинг.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

До квітня 2014 року

 

21. Забезпечити постійне висвітлення в засобах масової інформації спортивно-масових заходів за участю сільського населення.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), редакція міськрайонного тижневика „Слово і час”, КП „Міськрайонне радіомовлення „Радіо - Шанс” Рівненської районної ради.

2014 – 2016 роки

 

Фізична культура та масовий спорт

за місцем роботи громадян

 

22. Забезпечити проведення районних, міських галузевих, у тому числі спартакіад держслужбовців та депутатів, а також міжгалузевих спартакiад, змагань у трудових колективах та участь у відповідних обласних заходах.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

2014 – 2016 роки

23. Поширювати практику введення до штатного розпису підприємств, установ, організацій посади інструктора з фізичної культури, сприяти створенню та діяльності мережі колективів фізичної культури та спортивних клубів за місцем роботи.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

24. Активізувати фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу серед педагогічних працівників, у тому числі туристично-краєзнавчу, забезпечити проведення спортивних заходів та змагань серед педагогічних працівників, у тому числі туристичних.

Відділи освіти, відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації.

2014 – 2016 роки

 

25. Ініціювати включення до колективних договорів між керівниками підприємств, установ, організацій та трудовими колективами питання щодо створення належних умов для занять фізичною культурою та спортом працюючих осіб.

Управління соціального захисту населення, відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

26. Сприяти залученню в установленому порядку до фізкультурно-оздоровчої діяльності та участі у змаганнях осіб, які утримуються в установах району, що належать до сфери державної пенітенціарної служби.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

27. Проводити визначення кращих підприємств, установ, організацій, галузей, спортивних клубів, громадських організацій фізкультурно – спортивної спрямованості району в частині організації та проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем роботи.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

Щороку

 

Фізкультурно-оздоровча діяльність, фізкультурно-спортивна реабілітація

та спорт інвалідів

 

28. Забезпечити матеріально-технічні, кадрові та фінансові умови для діяльності районного фізкультурно-спортивного клубу інвалідів Прометей.

Фінансове управління, відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації.

2014 – 2016 роки

 

29. Сприяти відкриттю та організації роботи відділень для інвалідів дитячо - юнацьких спортивних шкіл незалежно від форми власності та підпорядкування на базі всіх спецшкіл - інтернатів розташованих на території Рівненського району та створити належні умови для їх роботи.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації.

2014 – 2016 роки

 

30. Забезпечити проведення спортивно-масових заходів та змагань для інвалідів-спортсменів, у тому числі змагання Повір у себе”, їх підготовку та участь у відповідних обласних спортивно-масових заходах та змаганнях.

Відділи з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

Щороку

 

31. Забезпечити облаштування спортивних споруд і об’єктів для безперешкодного доступу до них інвалідів, осіб з обмеженими фізичними можливостями та безоплатне надання спортивних споруд для занять інвалідів фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією.

Управління соціального захисту населення, відділи освіти, з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

32. Здійснювати виплату одноразових грошових винагород для спортсменів-інвалідів та їх тренерів за результатами виступів на офіційних міжнародних змаганнях, у тому числі із паралімпійських та дефлімпійських видів спорту.

Фінансове управління, відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

2014 – 2016 роки

14

 

33. Проводити реабілітаційно-спортивні збори для інвалідів, організовувати табори фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, оздоровчі табори для інвалідів.

Управління соціального захисту населення, відділи освіти, з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

2. Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту

 

34. Продовжити практику проведення на всіх рівнях спортивних змагань серед вихованців дошкільних закладів, у тому числі змагань Веселі старти”.

Відділи освіти, з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), виконкоми сільських та селищних рад.

2014 – 2016 роки

 

35. Забезпечити впровадження нових механізмів охоплення усіх дітей системою короткочасного навчання основним елементам пріоритетних видів спорту, в тому числі проведення у рамках Олімпійського дня, Олімпійського уроку, Олімпійського тижня, Школи плавання.

Відділи освіти, з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), виконкоми сільських та селищних рад.

2014 – 2016 роки

 

36. Забезпечити на базі оздоровчих дитячих таборів, які мають відповідну матеріально-технічну базу, спеціалізовані зміни для учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Відділи освіти, у справах молоді, з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

37. Забезпечити збереження мережі дитячо - юнацьких спортивних шкіл району незалежно від підпорядкування, типу та форми власності, наповнення їх тренерськими кадрами згідно із нормативними документами, модернізацію матеріально-технічної бази.

Відділи з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

38. Здійснювати моніторинг діяльності дитячо - юнацьких спортивних шкіл та вживати заходів щодо підвищення її ефективності, зміцнення матеріально-технічної бази.

Відділи освіти, з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

39. Проводити районні етапи змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту серед юнаків, юніорів, молоді та забезпечувати представництво у відповідних обласних змаганнях.

Відділи з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

Щороку

 

40. Забезпечити залучення в установленому порядку до занять фізичною культурою та спортом на пільгових умовах дітей - сиріт, дітей - інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, а також дітей інших соціально-незахищених категорій.

Відділи з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

41. Забезпечити щорічне проведення рейтингу ефективності роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл району. З цією метою розробити та затвердити в установленому порядку положення про зазначений рейтинг.

Відділи з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

До квітня 2014 року

 

3. Розвиток спорту вищих досягнень

 

42. Забезпечувати направлення обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час навчально-тренувальних занять витримувати значні фізичні навантаження, кращих вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл на конкурсний відбір для навчання в Костопільському обласному ліцеї-інтернаті ІІ – ІІІ ступенів фізичної культури і спорту та Березнівському ліцеї-інтернаті спортивного профілю з видів спорту, які наявні в даних навчальних закладах

Відділи з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

43. Забезпечити дотримання у відповідності з встановленими нормативами фінансування матеріально-технічної бази дитячо – юнацьких спортивних шкіл району.

Відділи освіти, з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

44. Створити фінансові, матеріально-технічні та кадрові умови для формування і діяльності системи спортивних клубів, які входять до складу районних та обласних осередків всеукраїнських федерацій з видів спорту, або відповідних професійних ліг, асоціацій.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

45. Забезпечити проведення районних спортивних змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, у тому числі обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань на території району, навчально-тренувальних зборів для спортсменів та команд району з метою підготовки до чемпіонатів і кубків області, України та їх участь у цих змаганнях.

Відділ з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

Щороку

 

 

46. Забезпечувати на рівні сучасних вимог підготовку спортсменів, членів, кандидатів і резерву збірних команд області, України та їх успішні виступи на ХХІІ зимових Олімпійських іграх, ХХХІ літніх Олімпійських іграх, XV літніх Паралімпійських іграх, літніх та зимових Юнацьких олімпійських іграх, Європейських юнацьких олімпійських фестивалях, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, чемпіонатах та кубках Європи, світу.

Відділи з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), районні федерації з видів спорту (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

47. Забезпечувати в районі розвиток спортивно-технічних і прикладних видів спорту.

Відділи з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою)

2014 – 2016 роки

 

48. Сприяти створенню спортсменам - учням району, які входять до складу збірних команд області i країни, необхідні умови для успішного поєднання навчання i тренувального процесу.

Відділи освіти, з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації.

Щороку

 

49. Забезпечити виплату одноразових грошових винагород відповідно до положення про матеріальне стимулювання для провідних спортсменів Рівненського району та їх тренерів з олімпійських, неолімпійських, паралімпійських та дефлімпійських видів спорту.

Фінансове управління, відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації.

2014 – 2016 роки

 

50. Сприяти створенню сприятливих соціально - побутових умов для провідних спортсменів району, в тому числі спортсменів-інвалідів.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), районний фізкультурно-спортивний клуб інвалідів Прометей (за згодою).

Щороку

 

51. Підводити підсумки щорічного районного рейтингу серед спортсменів, тренерів, фахівців, спортивних організацій, федерацій з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

Щороку

 

4. Розвиток ветеранського спортивного руху та спорту ветеранів

 

52. Здійснювати облік в установленому порядку ветеранів фізичної культури і спорту району різних вікових груп, залучати їх до активної участі в розвитку ветеранського спортивного руху.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), районні федерації з видів спорту (за згодою).

Щороку

 

53. Проводити спортивно-масові заходи та змагання серед ветеранів фізичної культури і спорту та забезпечувати участь спортсменів та команд району у відповідних обласних змаганнях серед ветеранів спорту.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), районні федерації з видів спорту (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

54. Забезпечити здійснення заходів щодо поліпшення соціального захисту бувших спортсменів, ветеранів спорту.

Управління соціального захисту населення, відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), районні федерації з видів спорту (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

55. Забезпечити щорічну участь в підведенні підсумків рейтингу розвитку ветеранського спортивного руху та спорту ветеранів в області.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), районні федерації з видів спорту (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

56. Залучати ветеранів спорту до пропаганди олімпійських ідеалів, розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, олімпійського та ветеранського спортивного руху в районі.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), районні федерації з видів спорту (за згодою).

Щороку

 

5. Удосконалення системи забезпечення розвитку

фізичної культури і спорту

 

Кадрове забезпечення

 

7. Приймати участь у курсах підвищення кваліфікації керівників структурних підрозділів з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрацій, виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування, інших фахівців сфери фізичної культури і спорту на базі Рівненського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації.

Щороку

 

58. Рекомендувати до вступу на відповідні спеціальності до Рівненського державного гуманітарного університету, Міжнародного економіко - гуманітарного університету імені академіка С. Дем’янчука, інших вищих навчальних закладів фізично - обдарованих дітей, провідних спортсменів та фахівців сфери фізичної культури і спорту, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл району, в тому числі спортсменів-інвалідів.

Відділи з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації.

Щороку

 

59. Проводити конференції, наради, семінари, колегії, засідання за круглим столом, робочі зустрічі тощо, у тому числі виїзні, з питань розвитку фізичної культури і спорту, підвищення кваліфікації та обміну досвідом керівників фізкультурно – сспортивних організацій та закладів незалежно від форм власності, тренерів з видів спорту дитячо-юнацьких спортивних шкіл та інших фахівців сфери фізичної культури та спорту району. Впроваджувати у практику роботи передовий досвід фахівців з фізичної культури та спорту інших регіонів області, України та зарубіжжя.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), районні федерації з видів спорту (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

60. Спроияти забезпеченню відповідно до чинних нормативних актів підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців сфери фізичної культури та спорту району в вищих навчальних закладах, підпорядкованих центральному органу виконавчої влади в сфері фізичної культури та спорту.

Відділи освіти, з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), дитячо-юнацькі спортивні школи, районні федерації з видів спорту (за згодою).

2014 – 2016 роки

61. Покращити роботу з волонтерами сфери фізичної культури і спорту, залучати до волонтерської діяльності учнів навчальнрх закладів району, аматорів, ветеранів спорту та передбачати різні форми стимулювання волонтерської діяльності.

Відділи освіти, з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), дитячо-юнацькі спортивні школи, районні федерації з видів спорту (за згодою), виконкоми селищних та сільських рад.

2014 – 2016 роки

 

Матеріально-технічне забезпечення

 

62. Забезпечити введення даних про спортивні споруди району до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд та постійне їх поновлення.

Відділи з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

Щороку

 

63. Забезпечити проведення поточних та капітальних ремонтів спортивних споруд району незалежно від форм власності, що потребують його згідно з технічним станом або нормативними документами в тому числі будівлі котельні Квасилівського професійного ліцею під спортивний зал боротьби та створення на його базі районної дитячо – юнацької спортивної школи єдиноборств та забезпечити їх ефективне використання..

Відділи містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), виконкоми сільських та селищних рад, власники спортивних споруд (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

64. Забезпечувати реконструкцію та будівництво нових сучасних спортивних споруд, які відповідали б міжнародним стандартам.

Відділи містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), виконкоми сільських та селищних рад, власники спортивних споруд (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

65. Забезпечити будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків та універсальних спортивних комплексів для систематичних занять населення фізичною культурою і спортом.

Відділи містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), виконкоми сільських та селищних рад.

2014 – 2016 роки

 

66. Забезпечити модернізацію спортивних майданчиків загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.

Відділи містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, освіти, з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад.

2014 – 2016 роки

 

67. Сприяти облаштуванню місць для навчання плаванню на відкритих водоймах, пляжах, в місцях масового відпочинку, велосипедних доріжок, парків та баз для активного відпочинку, воднолижних доріжок на водоймах у місцях масового відпочинку.

Відділи містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад.

2014 – 2016 роки

 

68. Не допускати перепрофілювання чи припинення діяльності фізкультурно-спортивних споруд.

Відділи з питань фізичної культури і спорту, містобудування, архітектури та житлово - комунального господарства райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), виконкоми сільських та селищних рад.

2014 – 2016 роки

 

69. Створювати на діючих спортивних спорудах реабілітаційно - відновлювальні центри, тренажерні зали, консультативні пункти, кімнати психологічного розвантаження, пункти прокату спортивного інвентарю та обладнання тощо.

Відділи з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), виконкоми сільських та селищних рад, районні федерації з видів спорту (за згодою), власники спортивних споруд (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

70. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розглянути питання про встановлення пільг щодо плати за землю для закладів комунальних та громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що не використовуються для здійснення підприємницької діяльності, встановлення пільгових тарифів на комунальні послуги та енергопостачання для фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд району у встановленому порядку.

Відділи з питань фізичної культури і спорту, містобудування, архітектури та житлово - комунального господарства райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад.

Щороку

 

71. Забезпечувати провідних спортсменів району, у тому числі спортсменів - інвалідів, необхідними дозволеними фармакологічними засобами, спортивним обладнанням та інвентарем для здійснення повноцінного навчально - тренувального процесу, участі у змаганнях.

Відділи з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), районні дитячо-юнацькі спортивні школи, виконкоми сільських та селищних рад, районні федерації з видів спорту (за згодою).

Щороку

 

72. Забезпечити придбання спортивного інвентарю та обладнання для належного проведення навчально-тренувального процесу з фізичної культури і спорту у всіх навчальних закладах незалежно від форми власності, в дитячо-юнацьких спортивних школах району, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, змагань.

Відділи освіти, з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), керівники навчальних закладів, районні дитячо-юнацькі спортивні школи, виконкоми сільських та селищних рад, районні федерації з видів спорту (за згодою).

Щороку

 

Фінансове забезпечення

 

73. Продовжити практику надання фінансової підтримки громадським організаціям, які здійснюють свою діяльність у сфері фізичної культури і спорту, в тому числі районній організації фізкультурно – спортивного товариства Колос”, районним дитячо – юнацьким спортивни школам, районним федераціям з видів спорту, спортивним клубам району, зокрема для проведення спортивно - масових заходів, здійснення підготовки та участі спортсменів району в офіційних обласних та всеукраїнських спортивно - масових заходах, ремонту матеріально-технічної спортивної бази тощо.

Фінансове управління, відділи з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), районні дитячо-юнацькі спортивні школи, виконкоми сільських та селищних рад, районні федерації з видів спорту (за згодою), громадські організації (за згодою), спортивні клуби (за згодою).

Щороку

 

74. Передбачати в бюджетах видатки на виконання Програми в межах планового фінансування сфери фізичної культури та спорту.

Фінансове управління, відділи з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

Щороку

 

75. Вивчити можливість запровадження нової моделі бюджетного фінансування розвитку фізичної культури і спорту, яка передбачає надання на конкурсних засадах фінансової допомоги спортивним організаціям для виконання відповідних програм на основі укладених угод.

Фінансове управління, відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), виконкоми сільських та селищних рад, районні федерації з видів спорту (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

 

76. До запровадження нової схеми фінансування галузі продовжити практику фінансування витрат на спортивні заходи з видів спорту відповідно до їх категорійності.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

77. Передбачати в районному бюджеті фінансову допомогу районній організації фізкультурно-спортивного товариства Колос та підпорядкованій дитячо-юнацькій спортивній школі для здійснення статутної діяльності.

Фінансове управління, відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації.

Щороку

 

78. Рекомендувати виконавчим комітетам сільських та селищних рад передбачати в бюджетах виділення коштів на утримання спортивних споруд.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), виконкоми сільських та селищних рад.

Щороку

 

79. Передбачати в районному кошти на забезпечення спортивним інвентарем і обладнанням загальноосвітніх навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Фінансове управління, відділи освіти, з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

Щороку

 

80. Вживати заходів щодо залучення коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на утримання та навчально - тренувальну роботу районної дитячо – юнацької спортивної школи фізкультурно – спортивного товариства Колос відповідно до необхідних обсягів визначених в нормативно-правових актах України.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), районна дитячо – юнацька спортивна школа фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

81. Передбачати в районному та бюджетах сільських та селищних рад кошти на покращення соціально - побутових умов, в тому числі придбання житла, виділення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва кандидатам на участь в Олімпійських іграх, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх та Європейських іграх з неолімпійських видів спорту, Глобальних іграх, спортсменам, які посіли призові місця на чемпіонатах світу або Європи, провідним спортсменам, тренерам, фахівцям галузі фізичної культури і спорту району.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад.

Щороку

 

82. Сприяти залученню інвестицій для реалізації завдань з розвитку фізичної культури і спорту, у тому числі покращання матеріально-технічної спортивної бази, поширюючи меценатство та спонсорство.

Управління економічного розвитку та торгівлі, відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад.

2014 – 2016 роки

 

Наукове забезпечення

 

83. Надавати практичну та методичну допомогу в органiзацiї роботи вчителям фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів району, тренерам-викладачам з видів спорту дитячо – юнацьких спортивних шкіл, інструкторам зі спорту, відповідальним за спортивно – масову роботу в сільських та селищних радах, громадським фізкультурно – спортивним федераціям та спортивним клубам незалежно від форми власності.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

Щороку

84. Забезпечувати участь провідних тренерів, спортсменів, фахівців району в обласних, всеукраїнських та міжнародних нарадах, семінарах, конференціях, засіданнях Міністерства молоді та спорту України, Національного олімпійського комітету України, всеукраїнських федерацій тощо з проблем та перспектив розвитку фізичної культури і спорту.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

Медичне забезпечення

 

85. Сприяти забезпеченню сфери фізичної культури і спорту лікарями із спортивної медицини відповідно до визначених нормативів, забезпечити удосконалення системи підготовки, атестації та підвищення кваліфікації цих лікарів.

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації. Щороку

 

86. Забезпечити зміцнення матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу фахівців із спортивної медицини району, придбання сучасного лабораторного та діагностичного обладнання, програмного забезпечення.

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації.

Щороку

 

87. Здійснити організаційні заходи щодо забезпечення належного лікарського контролю за станом здоров’я вихованців спортивних шкіл та провідних спортсменів району, для чого поліклінічних закладах увести посаду фахівця зі спортивної медицини.

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації.

2014 – 2016 роки

 

88. Сприяти забезпеченню медичного контролю за проведенням спортивно-масових заходів, включених до районного календарного плану спортивно-масових заходів, медичними працівниками лікульних установ Рівненського району.

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації.

Щороку

 

Інформаційно-пропагандистське забезпечення

 

89. Удосконалити систему інформування населення через засоби масової інформації про позитивний вплив на людину занять спортом.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), редакція міськрайонного тижневика „Слово і час”, КП „Міськрайонне радіомовлення „Радіо - Шанс” Рівненської районної ради.

2014 – 2016 роки

 

90. Забезпечити проведення на високому організаційному рівні в районі всеукраїнських акцій „Олімпійська книга”, Олімпійський куточок” та ефективне використання отриманої поліграфічної продукції та спортивного інвентарю.

Відділи з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації.

2014 – 2016 роки

 

91. Забезпечувати висвітлення спортивних подій у засобах масової інформації району, в тому числі за участю спортсменів - інвалідів, ветеранів спорту, пропагувати розвиток фізкультурно-оздоровчого, спортивно-масового, реабілітаційного, ветеранського спортивного руху.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), редакція міськрайонного тижневика „Слово і час”, КП „Міськрайонне радіомовлення „Радіо - Шанс” Рівненської районної ради.

2014 – 2016 роки

 

92. Здійснювати випуск науково - популярних методичних видань, відеопродукції, комп’ютерних програм для осіб, які самостійно займаються фізичними вправами, та фахівців сфери фізичної культури і спорту.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), редакція міськрайонного тижневика „Слово і час”, КП „Міськрайонне радіомовлення „Радіо - Шанс” Рівненської районної ради.

2014 – 2016 роки

 

93. Започаткувати та здійснювати випуск тематичних радіопрограм, конкурсів, ігор з пропаганди фізкультурно - оздоровчих занять, поширювати досвід спортивно-масової роботи серед усіх верств населення.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), редакція міськрайонного тижневика „Слово і час”, КП „Міськрайонне радіомовлення „Радіо - Шанс” Рівненської районної ради.

2014 – 2016 роки

 

94. Забезпечити оперативне оновлення інформації на Інтернет - сторінці Рівненської районної державної адміністрації в розділі „Спорт” з питань діяльності галузі фізичної культури і спорту району.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

95. Інформувати населення району про хід виконання цієї Програми через державні періодичні видання району, пресу та радiо.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), редакція міськрайонного тижневика „Слово і час”, КП „Міськрайонне радіомовлення „Радіо - Шанс” Рівненської районної ради.

2014 – 2016 роки

 

Міжнародна діяльність

 

96. Удосконалювати систему співпраці в сфері фізичної культури і спорту з Республікою Білорусь, Республікою Польща, Російською Федерацією та іншими країнами, сприяти участі делегацій району, у тому числі спортсменів-інвалідів та ветеранських команд, у спортивних змаганнях та заходах, які проводяться на території іноземних держав.

Відділи з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), районні федерації з видів спорту

(за згодою).

Щороку

 

97. Продовжити практику проведення відкритих чемпіонатів, першостей, кубків, турнірів на території району за участю іноземних спортсменів.

Відділи з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), районні федерації з видів спорту(за згодою).

2014 – 2016 роки

 

98. Забезпечити участь спортсменів та команд району в міжнародних спортивно - масових заходах на території району, області, іноземних держав згідно із запрошеннями організаторів заходів. За умови проведення відповідних заходів на території Рівненського району, надавати організаційну, матеріальну, інформаційну та фінансову підтримку їх проведенню.

Відділи з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), районні федерації з видів спорту(за згодою).

2014 – 2016 роки

30

 

6. Участь державних та громадських інституцій у реалізації

державної політики щодо розвитку фізичної культури і спорту

 

99. Надавати організаційну, науково-методичну та іншу підтримку громадським організаціям, які здійснюють свою діяльність у сфері фізичної культури і спорту, в тому числі районній організації фізкультурно – спортивного товариства Колос”, районним дитячо – юнацьким спортивним школам, районним федераціям з видів спорту, спортивним клубам району, зокрема для проведення спортивно - масових заходів, здійснення підготовки та участі спортсменів району в офіційних обласних та всеукраїнських спортивно - масових заходах, ремонту матеріально-технічної спортивної бази тощо.

Відділи з питань фізичної культури і спорту, освіти райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), районні дитячо-юнацькі спортивні школи, виконкоми сільських та селищних рад, районні федерації з видів спорту

(за згодою), громадські організації фізкультурно–спортивної спрямованості (за згодою), спортивні клуби (за згодою).

Щороку

 

100. Продовжити практику запровадження системи угод між відділом з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації та громадськими організаціями фізкультурно - оздоровчої та спортивної спрямованості щодо їх участі у реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту на території району.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), районні федерації з видів спорту(за згодою), громадські організації фізкультурно–спортивної спрямованості (за згодою), спортивні клуби (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

101. Для забезпечення реалізації положень Програми та контролю за їх виконанням здійснювати відрядження спортсменів, у тому числі спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, фахівців сфери фізичної культури і спорту в межах району, області, інші регіони України та зарубіжжя.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою), районні дитячо-юнацькі спортивні школи, районні федерації з видів спорту (за згодою), громадські організації (за згодою), спортивні клуби (за згодою).

2014 – 2016 роки

 

102. Забезпечити щорічне проведення рейтингу ефективності організації та проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в районі. З цією метою розробити та затвердити в установленому порядку положення про зазначений рейтинг.

Відділ з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, районна організація фізкультурно – спортивного товариства Колос (за згодою).

До квітня 2014 року

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                  П.Жук
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування


 

 

   

 

 

 

  

 

Запитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ОГОЛОШЕННЯ

 

Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад на 2019 рік

 

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва

 

До уваги надавачів послуг за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги

 

Об’єкти бюджетної сфери, які потребують здійснення енергоефективних заходів із залученням механізму енергосервісу та інвесторів

 

Оголошення для органів місцевого самоврядування щодо розрахунку середньозважених тарифів на тепло!