Рівненська обласна державна адміністрація 

На головну

33028, м. Рівне, м-н Просвіти, 1, тел.:(0362)264788, факс:(0362)260835, e-mail: roda@rv.gov.ua                          English version. Англійська версія

 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 

 

 

 

Державна система електронних звернень

 

 

 

 

 
 

 
Положення про відділ у справах сім’ї та молоді Рівненської обласної державної адміністрації


Затверджено

Розпорядження голови

 Рівненської обласної

державної адміністрації

20.12.2005 № 613

 

 

 
 
 

    1. Відділ у справах сім’ї та молоді Рівненської обласної державної адміністрації (надалі - відділ) є структурним підрозділом Рівненської обласної державної адміністрації, який утворюється головою обласної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний голові облдержадміністрації та Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту.

 

    2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим положенням.

 

    3. Основними завданнями відділу є:

забезпечення на території області реалізації державної політики стосовно сім’ї, дітей, молоді та жінок;

 

виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, дітей, молоді та жінок, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, запобігання насильству в сім’ї, організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля,  формування здорового способу життя дітей та молоді;

 

координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно сім’ї, дітей, молоді та жінок;

 

сприяння молодіжним, дитячим, жіночим та іншим громадським  організаціям;

 

сприяння міжнародному співробітництву з питань сім’ї, дітей, молоді та жінок.

 

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у реалізації на території області державної політики з питань сім’ї, дітей, молоді та жінок, рівності прав і можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім’ї;

2) подає на розгляд обласної державної адміністрації пропозиції до проектів державних цільових, галузевих, та регіональних програм щодо поліпшення становища сім’ї, дітей, молоді та жінок, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

3) забезпечує виконання державних цільових, галузевих та регіональних програм щодо поліпшення становища сім’ї, дітей, молоді та жінок, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

4)       розробляє і подає на розгляд в обласну державну адміністрацію пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім’ї, дітей, молоді та жінок;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, і в установленому порядку вносить їх на розгляд обласної державної адміністрації та Мінсімямолодьспорту;

6)       готує аналітичні матеріали з питань, віднесених до його компетенції, готує та подає в установленому порядку відповідну статистичну звітність;

7) сприяє в межах своїх повноважень  виконанню програм (проектів) дитячих, молодіжних, жіночих та інших громадських  організацій;

8) організовує роботу з метою створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей в області;

9) здійснює у межах своєї компетенції організаційно-методичне керівництво і координацію роботи інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації з організації оздоровлення, змістовного відпочинку дітей та молоді, вживає  в межах своєї компетенції відповідних заходів, спрямованих на збереження оздоровчих закладів;

10) здійснює контроль за організацією виїздів груп дітей для оздоровлення за кордон та їх повернення в Україну;

11)     удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку та відбору обдарованих і талановитих дітей та молоді, сприяє підтримці їх розвитку;

12) організовує та бере участь у проведенні конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей та молоді;

13) координує діяльність відділів у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрацій, міськвиконкомів, районних, міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у питаннях, що належать до його компетенції, та організовує підвищення кваліфікації їх працівників;

14) проводить відповідну роботу з метою створення молодіжних центрів праці, у тому числі у вищих навчальних закладах, організації молодіжних трудових загонів, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

15) у межах своїх повноважень координує, контролює та забезпечує виконання державних програм з питань протидії торгівлі людьми, створює за участю місцевих органів виконавчої влади центри реінтеграції, організує роботу комісій з питань координації зусиль та обміну інформацією щодо запобігання торгівлі людьми;

16) здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту материнства, батьківства та дитинства, відповідального ставлення батьків до виховання та всебічного розвитку дітей;

17) проводить відповідну роботу з метою створення та розширення мережі інформаційно-консультативних та кризових центрів для надання допомоги багатодітним сім’ям, організовує роботу з відродження шефства підприємств, установ та організацій усіх форм власності над багатодітними і неповними сім’ями;

18) надає підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян, окремим громадянам методичну і практичну допомогу, консультації з питань попередження насильства в сім’ї, забезпечує організацію діяльності спеціалізованих установ для жертв насильства в сім’ї;

19) здійснює в межах своїх повноважень розроблення і реалізацію заходів, спрямованих на розв’язання житлово-побутових та інших соціальних проблем молоді, молодих сімей, сприяє забезпеченню молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальним житлом;

20) вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей та молоді, розповсюджує тематичну соціальну рекламу;

21) забезпечує контроль за дотриманням законодавства з питань соціального захисту сім’ї, дітей та молоді;

22) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері сім’ї, дітей та молоді, проводить з цією метою методичні та науково-практичні семінари, конференції, інші заходи;

23) сприяє залученню коштів підприємств, установ і організацій для соціальної підтримки сім’ї, дітей, молоді та жінок;

24)     забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань сім’ї, дітей, молоді та жінок;

25) здійснює в установленому порядку фінансування установ та організацій, що належать до сфери відділу;

26)  проводить інформаційну, розяснювальну та пропагандистську роботу серед населення, в тому числі через друковані та інші засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, в установленому порядку проводить рекламну та видавничу діяльність;

27) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі;

28) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

 

5. Відділ має право:

залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції,  спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, установ та організацій усіх форм власності, об’єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками);

 

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

                    

скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції.

 

6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.

 

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Міністерством України у справах сімї, молоді та спорту.

 

Начальник відділу має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за поданням начальника відділу та за погодженням з Міністерством України у справах сімї, молоді та спорту.

 

8. Начальник відділу:

 

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і прийнятих ним рішень, визначає ступінь відповідальності заступника начальника, керівників структурних підрозділів, інших працівників відділу;

        

затверджує структуру відділу, положення про структурні підрозділи відділу та функціональні обов’язки працівників відділу;

 

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на виконання покладених завдань і утримання відділу;

 

призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу;

 

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників відділів у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрацій, міськвиконкомів та їх заступників;

 

затверджує плани роботи відділу;

розглядає в установленому порядку питання щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу;

 

видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

 

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, може утворюватися колегія у складі начальника відділу (голова колегії), його заступника, керівників структурних підрозділів відділу, начальника служби у справах неповнолітніх, директора обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. До її складу можуть входити керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, начальники відділів у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрацій, міськвиконкомів, керівники підприємств, установ та організацій, інших громадських організацій.

 

Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням начальника відділу.

 

Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

 

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника відділу.

 

10. У відділі для виконання покладених на нього завдань можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи, склад та положення про які затверджує начальник відділу.

 

       11. Відділ утримується за рахунок бюджетних коштів відповідно до законодавства.

 

Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників відділу визначає голова облдержадміністрації у межах виділених асигнувань.

 

Кошторис і штатний розпис відділу затверджує голова облдержадміністрації після експертизи, проведеної головним фінансовим управлінням облдержадміністрації.

 

12. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

 

 

 

Антимонопольний комітет України

Погода
Рівне

волог.:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua


 

  Обласний центр зайнятості Центра надання адміністративних послуг у м.Рівному   Обласний центр гідрометеорології  Інформаційний портал Рівненщина


Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
Анонси

 

Фестивалі вересня

 

15-21 жовтня – регіональна програма «Державотворець»

Версія для людей із вадами зору

         Версія для людей з вадами зору

http://picua.org/img/2017-11/20/wo8tbqcyr8580n5hjw4kcel07.png 

http://picua.org/img/2018-01/11/hdvt1kvboybn2uyicgplsawjx.jpg

РОБОТА «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ» (0800500078) РІВНЕНСЬКОЇ ОДА

http://j-p-g.net/if/2019/03/07/0833347001551949279.jpg

 

http://j-p-g.net/if/2019/03/07/0443461001551949112.jpg

 
ОГОЛОШЕННЯ

Оголошення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року

Підприємців Рівненщини запрошують на Форум 

 

ОГОЛОШЕННЯ про збір ідей проєктів до Плану заходів з реалізації у 2021-2023 рр. Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року

  

«Гаряча лінія» для суб'єктів підприємницької діяльності– (0362) 695 215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційний портал публічних фінансів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rv.gov.ua/sitenew/data/upload/photo/baner05082014.gif 

 

ДО УВАГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА ПРИЗОВОМ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ

ОБОВ’ЯЗКИ, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ З ГРОМАДЯНАМИ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ