Рівненська обласна державна адміністрація 

На головну

33028, м. Рівне, м-н Просвіти, 1, тел.:(0362)264788, факс:(0362)260835, e-mail: roda@rv.gov.ua                          English version. Англійська версія

 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 

 

 

 

Державна система електронних звернень

 

 

 

 

 
 

 
Положення про організаційний відділ апарату обласної державної адміністрації


Затверджую

Заступник голови-керівник

апарату обласної державної

адміністрації А.Лавренчук

/січень/ 2008 р.

 

 

I. Загальні засади

 

1.1.     Організаційний відділ апарату обласної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату обласної державної адміністрації. Відділ утворюється головою обласної державної адміністрації та підпорядковується заступнику голови обласної державної адміністрації-керівнику апарату.

1.2.   Основним завданням відділу є здійснення організаційного забезпечення діяльності голови і заступника голови-керівника апарату обласної державної адміністрації.

1.3.   У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про державну службу", "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, прийнятими в межах наданих йому повноважень, а також цим положенням.

1.4.  Відділ при вирішенні питань, які належить до його компетенції, взаємодіє з відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами та відділами апарату обласної державної адміністрації, виконавчими органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

1.5.   Працівників організаційного відділу призначає на посаду та звільняє з посади голова обласної державної адміністрації в установленому порядку.

 

II. Основні функції і завдання відділу щодо організаційного та іншого забезпечення діяльності обласної державної адміністрації

 

2.1. Здійснює організаційну підготовку та проводить перевірку виконання основних положень Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів облдержадміністрації райдержадміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, керівниками підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, та відповідно до чинного законодавства одержує від них інформацію з необхідних питань.

2.2. За дорученням голови обласної державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії обласної держадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій.

2.3. Проводить разом із структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення.

2.4. За дорученням заступника голови-керівника апарату обласної державної адміністрації опрацьовує та подає голові обласної державної адміністрації аналітичні, довідкові та інші необхідні матеріали.

2.5. Здійснює формування планів роботи обласної державної адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів  обласної державної адміністрації та готує звіт про його виконання.

Готує перелік основних організаційно-масових заходів на поточний місяць, які здійснюються головою, першим заступником, заступниками голови, заступником голови-керівником апарату облдержадміністрації, райдержадміністраціями, міськвиконкомами і подає їх до Секретаріату Кабінету Міністрів України і Секретаріату Президента України.

2.6. Узагальнює аналіз розпоряджень голів районних державних адміністрацій, наказів керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, а також рішень виконавчих комітетів міст обласного значення з виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, що їх подають окремі відділи апарату обласної державної адміністрації.

2.7. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації та інших документів з питань, віднесених до компетенції відділу.

2.8. За дорученням голови облдержадміністрації, заступника голови-керівника апарату обласної державної адміністрації створює робочі групи та комісії із спеціалістів відділів, управлінь, інших служб обласної державної адміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду на колегіях та нарадах при голові обласної державної адміністрації.

2.9. Вивчає і узагальнює роботу управлінь, відділів, інших підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до компетенції відділу.

2.10. За дорученням голови облдержадміністрації, заступника голови –керівника апарату обласної державної адміністрації опрацьовує в установлені строки і подає до Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету

Міністрів України необхідні матеріали до робочих поїздок в область перших осіб держави.

2.11. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та розпорядженнями голови обласної державної адміністрації.

 

 

III. Права відділу

 

Відділ має право:

3.1. Залучати спеціалістів управлінь, відділів, інших підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.2.   Одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів, інших підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали, а від органів державної статистики безоплатно-статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.3.  Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

3.4.  Вносити на розгляд керівництва обласної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції відділу.

3.5. Порядок здійснення відділом своїх повноважень визначається регламентом облдержадміністрації.

3.6.  Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

3.7.   Працівники відділу за дорученням керівництва обласної державної адміністрації приймають участь у колегіях та нарадах при головах районних державних адміністрацій, у роботі колегій, засідань, нарад, семінарів та інших заходів, що відбуваються у відділах, управліннях, інших структурних підрозділах обласної державної адміністрації та виконавчих комітетах органів місцевого самоврядування.

3.8.  Відділ може виконувати й інші завдання, покладені на нього головою обласної державної адміністрації та заступником голови-керівником апарату обласної державної адміністрації.

3.9. Організаційний відділ апарату обласної державної адміністрації очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації в установленому порядку.

 

 

IV. Начальник організаційного відділу

 

4.1.  Здійснює керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань.

4.2.   Планує роботу відділу і забезпечує його виконання. Розробляє номенклатуру справ.

4.3.  Здійснює контроль за дотриманням у відділі регламенту обласної державної адміністрації, положення про апарат обласної державної адміністрації, виконанням функціональних обов'язків і правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками відділу.

4.4. Визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності відділу, сприяє підвищенню фахової кваліфікації і професійного рівня, матеріальному і моральному стимулюванню працівників відділу.

4.5. Організовує підготовку і надання необхідних інформаційно-довідкових матеріалів відповідним підрозділам Секретаріату Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України.

4.6. Забезпечує надання практичної і методичної допомоги в роботі керівникам і працівникам апаратів, структурних підрозділів районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування.

4.7. Начальник організаційного відділу може виконувати й інші обов'язки, покладені на нього головою обласної державної адміністрації та заступником голови-керівником апарату обласної державної адміністрації.

4.8. У разі відсутності начальника відділу його обов'язки виконує заступник начальника відділу.

 

 

 

Начальник організаційного

відділу апарату адміністрації                                         В.Швець
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

 

 

 

Антимонопольний комітет України

Погода
Рівне

волог.:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua


 

  Обласний центр зайнятості Центра надання адміністративних послуг у м.Рівному   Обласний центр гідрометеорології  Інформаційний портал Рівненщина


Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
Анонси

Фестивалі серпня

Версія для людей із вадами зору

         Версія для людей з вадами зору

http://picua.org/img/2017-11/20/wo8tbqcyr8580n5hjw4kcel07.png 

http://picua.org/img/2018-01/11/hdvt1kvboybn2uyicgplsawjx.jpg

РОБОТА «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ» (0800500078) РІВНЕНСЬКОЇ ОДА

http://j-p-g.net/if/2019/03/07/0833347001551949279.jpg

 

http://j-p-g.net/if/2019/03/07/0443461001551949112.jpg

 
ОГОЛОШЕННЯ

 

ОГОЛОШЕННЯ про збір ідей проєктів до Плану заходів з реалізації у 2021-2023 рр. Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року

 

 

«Гаряча лінія» для суб'єктів підприємницької діяльності– (0362) 695 215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційний портал публічних фінансів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rv.gov.ua/sitenew/data/upload/photo/baner05082014.gif 

 

ДО УВАГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА ПРИЗОВОМ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ

ОБОВ’ЯЗКИ, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ З ГРОМАДЯНАМИ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ