Рівненська обласна державна адміністрація 

На головну

33028, м. Рівне, м-н Просвіти, 1, тел.:(0362)264788, факс:(0362)260835, e-mail: roda@rv.gov.ua                          English version. Англійська версія

 
 жовтня 2018 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 

 

 

 

Державна система електронних звернень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Положення про управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації


Затверджено

Розпорядження голови

Рівненської обласної

державної адміністрації

08.01.2013 № 3

 

1. Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації (далі – управління) утворюється головою облдержадміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на управління завдань.

2. Управління підпорядковане голові облдержадміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку), Міністерству закордонних справ України (далі – МЗС), центральним органам виконавчої влади з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

4. Управління є правонаступником відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської облдержадміністрації.

5. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції у Рівненській області.

6. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1)  організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2)  забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3)  надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції міжнародного розвитку у межах Рівненської області та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у формуванні позитивного іміджу України у сфері міжнародного співробітництва;

7) забезпечує у межах своїх повноважень створення належних умов, спрямованих на розвиток і організацію міжрегіонального та прикордонного співробітництва у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

8) сприяє виконанню зобов’язань за міжнародними договорами України;

9) сприяє розвитку міжнародного співробітництва у галузях економіки, торгівлі, з питань захисту прав людини, екологічної безпеки, охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту та інших сфер суспільного життя;

10) сприяє активізації зовнішньоекономічних зв’язків та виходу на зовнішній ринок розташованих на території області  підприємств, установ та організацій;

11) забезпечує здійснення заходів та сприяння створенню належних умов, спрямованих  на  розвиток  та  організацію міжрегіонального, прикордонного співробітництва у сфері зовнішньоекономічної діяльності та гуманітарної співпраці;

12) у межах своїх повноважень надає сприяння діяльності правоохоронних та митних органів, органів охорони державного кордону;

13)  здійснює у межах своїх повноважень координацію і аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств, організацій, установ та громадян області;

14) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

15) здійснює контроль за дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності законодавства України у межах компетенції управління;

16)бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку Рівненської області;

17) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

18) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

19) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

20)розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

21) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

22) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;

23) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

24) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;

25) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

26) готує проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

27)  розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

28) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

29) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

30) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень;

31) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

32) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

33) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

34) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

35) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

36) забезпечує захист персональних даних;

37) здійснює передбачені законодавством галузеві повноваження;

38) здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

7. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) представляє у межах наданих йому повноважень інтереси облдержадміністрації у зносинах з відповідними органами суб’єктів або адміністративно-територіальних утворень іноземної держави, а також з міжнародними організаціями;

2) представляє у межах наданих йому повноважень інтереси облдержадміністрації та інших органів місцевої влади у зносинах з консульськими та дипломатичними установами країн, акредитованих в Україні, а також з дипломатичними установами України за кордоном;

3) готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції управління;

4) координує в межах своїх повноважень діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації у сфері зовнішніх зносин;

5) розробляє проекти програм розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності області;

6) здійснює підготовку проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей і комюніке з питань зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації і погоджує їх в установленому порядку з МЗС;

7) бере участь в реалізації на території області програм міжнародної технічної допомоги та програм міжнародних фінансових організацій і фондів;

8) бере участь у підготовці та погодженні з відповідними центральними органами виконавчої влади технічних завдань, складу офіційних делегацій облдержадміністрації, а також переліку офіційних осіб у складі урядових делегацій і робочих груп для участі в переговорах, конференціях, консультаціях, сесіях, візитах та інших заходах двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва;

9) бере участь у розробленні програм перебування делегацій, груп та окремих представників іноземних держав у частині, що стосується області, організовує протокольні заходи під час проведення зустрічей з посадовими особами обласної державної адміністрації;

10) за дорученням облдержадміністрації бере участь у заходах міжнародного характеру, а також переговорах з представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних держав з питань, що належать до його компетенції;

11)  бере участь у проведенні тендерів і конкурсів з питань, що належать до сфери зовнішньоекономічної діяльності;

12) вносить, в установленому порядку, до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу області;

13) сприяє проведенню переговорів з питань розвитку інвестиційної діяльності в області, залучення іноземних інвестицій, створення спільних підприємств (з іноземними інвестиціями), визначення перспективних об’єктів та напрямів інвестування;

14) готує матеріали до засідань робочих груп експертів та міжурядових комісій, для делегацій області, що відряджаються за кордон, з питань, що стосуються співробітництва області;

15) аналізує результати зовнішньоекономічної діяльності в області та    вносить пропозиції щодо дотримання суб’єктами підприємницької діяльності вимог законодавства, правил міжнародної торгівлі, надає їм консультації і методичну допомогу, здійснює захист їх прав та інтересів;

16) веде облік і здійснює контроль за операціями суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у межах компетенції управління та делегованих йому повноважень;

17)  сприяє розвитку зовнішньоекономічної виробничої кооперації, надає суб’єктам підприємницької діяльності області допомогу в організації, участі та проведенні міжнародних торговельно-промислових і торговельних виставок, ярмарків і презентацій;

18) вивчає загальний стан економіки, тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності та інформує облдержадміністрацію з цих питань, а в разі потреби – інші установи та організації;

19) інформує суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності області про економічні, комерційні, соціальні, екологічні та інші умови, необхідні для їх діяльності;

20) відповідно до законодавства та у межах повноважень, наданих центральним органом виконавчої влади, здійснює видачу суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності  документів дозвільного характеру та щомісяця звітує перед відповідним міністерством стосовно їх видачі;

21) доводить до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності області  накази Мінекономрозвитку щодо застосування (скасування) спеціальних санкцій відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

22)  надає заінтересованим суб’єктам підприємницької діяльності області незалежно від форми власності інформацію стосовно ділових пропозицій іноземних підприємств щодо співробітництва та сприяє популяризації пропозицій підприємств області за межами України;

23) сприяє створенню госпрозрахункових підприємств з надання консалтингової, методичної, правової та інформаційної допомоги у сфері зовнішньоекономічної діяльності суб’єктам господарської діяльності області та іноземним підприємствам і організаціям;

24) бере участь у розбудові державного кордону, розвитку прикордонної, митної та сервісної інфраструктури пунктів пропуску через державний кордон;

25) інформує МЗС про укладені облдержадміністрацією угоди у сфері зовнішніх зносин та подає завірені їх копії до МЗС, а з питань зовнішньоекономічної діяльності - також до Мінекономрозвитку;

26) виконує інші функції, що випливають з покладених на управління завдань.

8. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари, конференції та інші інформаційні заходи з питань, що належать до його компетенції.

9. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

10. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Мінекономрозвитку в установленому законодавством порядку.

11. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії відповідної облдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9)  може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10)  представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації;

11)  видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

12)  подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13)  розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису управління;

14)  у межах повноважень розпоряджається коштами, передбаченими на реалізацію програм;

15)  здійснює добір кадрів;

16)  організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

17) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, вирішує питання про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

          18)  проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

19)  забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20)  здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

12. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

13. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням начальника управління.

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

15. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова облдержадміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

16. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства та банківських установах, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні штампи і бланки.
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

 

 

 

 

 

Антимонопольний комітет України 

  Обласний центр зайнятості Центра надання адміністративних послуг у м.Рівному   Обласний центр гідрометеорології  Інформаційний портал Рівненщина


Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

Версія для людей із вадами зору

         Версія для людей з вадами зору

 

АНОНСИ ПОДІЙ

23 жовтня

11.00 - Форум «Регуляторна політика та сприяння розвитку малого і середнього бізнесу»

Фестивальний жовтень Рівненщини

ОГОЛОШЕННЯ

Стипендії обдарованим та соціально активним особам з інвалідністю

Обласнийконкурсзвизначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, діяльність яких направлена на роботу з молоддю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Конкурс наукових робіт обдарованої молоді

«Гаряча лінія» для суб'єктів підприємницької діяльності– (0362) 695 215

Гаряча лінія

РОБОТА «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ» (0800500078) РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційний портал публічних фінансів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rv.gov.ua/sitenew/data/upload/photo/baner05082014.gif 

 

ДО УВАГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА ПРИЗОВОМ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ

ОБОВ’ЯЗКИ, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ З ГРОМАДЯНАМИ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

Оголошення

 

 

 СБУ звертається до мешканців з проханням бути пильними...

Детальніше ...

 

СБУ проводить прийом громадян щодо звільнення полонених, заручників... Детальніше ...