Рівненська обласна державна адміністрація 

На головну

33028, м. Рівне, м-н Просвіти, 1, тел.:(0362)264788, факс:(0362)260835, e-mail: roda@rv.gov.ua                          English version. Англійська версія

 
 жовтня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 

 

 

 

Державна система електронних звернень

 

 

 

 

 
 

 
Оголошення


 

 

 

                          

 ОГОЛОШЕННЯ

про обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів),

розроблених інститутами громадянського суспільства, у тому числі громадськими об'єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету

 в 2019 році

 

          Департамент соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації оголошує обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, у тому числі громадськими об'єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі - Конкурс).

Проведення Конкурсу здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (зі змінами) та наказом департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації від 01 березня 2019 року № 29, враховуючи  постанову Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 156 (зі змінами) "Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів", на виконання  Обласної програми соціального захисту населення Рівненській області на 2019-2025 роки, схваленої розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 06 грудня 2018 року №  894  та затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 07 грудня 2018 року № 1149,  з метою забезпечення  прозорого та  цільового використання коштів обласного бюджету.

 Мета Конкурсу - розвиток партнерства з інститутами громадянського суспільства, діяльність яких має соціальне спрямування, у тому числі з громадськими об'єднаннями  ветеранів, та залучення їх до розв'язання соціальних проблем відповідно до визначення пріоритетних напрямків.

          Перелік пріоритетних завдань, на розв'язання яких мають бути спрямовані програми (проекти, заходи), розроблені інститутами громадянського суспільства:

 

- реалізація програм (проектів, заходів), пов’язаних із захистом прав і свобод, задоволенням суспільних, зокрема соціальних, та інших інтересів ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, які отримали свій статус відповідно до законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні";

 - забезпечення  реалізації заходів,  спрямованих на покращення якості  соціального обслуговування  учасників бойових дій, у тому числі учасників  антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), членів сімей загиблих та полонених  учасників  антитерористичної операції (операції  об'єднаних сил),  осіб з інвалідністю;

         - національно - патріотичне виховання  молоді, у тому числі  відновлення та виховання історичної пам'яті - здійснення заходів, спрямованих на  формування громадянської свідомості та створення необхідних умов для ії  творчого та духовного розвитку.           

            У межах Конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

- відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з ушануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників;

 

-  проведення  спортивно - реабілітаційних заходів;

 

- проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за «круглим столом» та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики     (проекту, заходу);

-  проведення заходів з військово-патріотичного виховання;
-  розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання з комерційною метою.

          Обласний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) передбачає провадження проектної діяльності  на території Рівненської області.

          Інститути громадянського суспільства можуть подавати на конкурс кілька проектів.

          Подані конкурсні пропозиції учасникові конкурсу не повертаються.

          Проекти, що подаються для участі у конкурсі, повинні бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

          До участі в Конкурсі не допускаються Інститути громадянського суспільства у разі, коли:

 

·         інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

·          інститут громадянського суспільства зареєстрований в установленому порядку, який здійснює свою діяльність менше шести місяців до оголошення проведення конкурсу;

·         інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

·         інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

·         конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

·         установлено факт порушення  інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства, крім попередження, протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

         У межах Конкурсу не можуть бути підтримані проекти (програми, заходи), які:

      1) спрямовані на отримання прибутку;

      2) спрямовані на підтримку політичних партій, релігійних організацій;

      3) не передбачають обласного рівня реалізації.

 Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за такими критеріями:

 

1. Відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, зазначеним в оголошенні про проведення конкурсу.

2. Реалізація програми (проекту, заходу) повинна здійснюватися на території Рівненської області.

3. Відповідність програми (проекту, заходу) її (його) меті.

4. Реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

5. Очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

6. Рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері.

 

Загальний обсяг фінансування Конкурсу становить 600 (шістсот) тисяч гривень.         

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі   у конкурсі,   становить  40  (сорок)  тисяч гривень.     

        За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85% вартості проекту (програми, заходу).  Інститут  громадянського суспільства бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше як 15 % необхідного обсягу фінансування.                                                                                                                      Внесок для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) може здійснюватися інститутом громадянського суспільства, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як  разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу) згідно постанови від 14 лютого 2018 № 156 (зі змінами) "Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів"  :

-                           на адміністративні витрати  закладається не більше 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки;

-                           видатки на оплату послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг), які залучаються до підготовки, реалізації проекту або проведення заходу на підставі цивільно -правових договорів  не повинні перевищувати 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки , які призначаються для реалізації  програми (проекту, заходу).

          Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються   в установленому законодавством порядку.

          Для участі у конкурсі громадськими об’єднаннями ветеранів подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена державною мовою і має містити такі документи:

1)       заяву про участь у конкурсі, складену за затвердженою формою;

2)   опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), складену за затвердженою формою.  

          Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4)   інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадського об’єднання, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

           Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника Конкурсу.

           Організатор Конкурсу ( департамент соціального захисту населення) та Інститути громадянського суспільства, які отримали фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, укладають договори про виконання  (реалізацію) програми (проекту, заходу).

             Інститути громадянського суспільства не пізніше п’ятнадцятого числа місяця, наступного за тим, в якому відбувався захід, подають організаторові Конкурсу (департаменту соціального захисту населення) фінансовий та підсумковий звіти про реалізацію програми (проекту, заходу) та обсяг використаних бюджетних коштів  за  затвердженою формою. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

           Організатор Конкурсу (департамент соціального захисту населення ) проводить постійний моніторинг виконання (реалізації) всіх програм (проектів, заходів),  які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів та готує  і оприлюднює   підсумковий висновок щодо виконання (реалізації) кожної програми (проекту, заходу).         

Конкурсні пропозиції подаються у друкованому та електронному вигляді (у форматі PDF та MicrosoftWord (MicrosoftExcel) на електронних носіях. Друкований варіант конкурсної пропозиції має бути поданий в папці, прошнурований, пронумерований та укомплектований відповідно до зазначеного переліку документів.

           Прийом конкурсної пропозиції здійснюється департаментом соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації з дня опублікування оголошення,  щодня  (крім вихідних і святкових днів), з 9.00  до 13.00 год. та з 14.00 до 17.00 год. за адресою: вул. Словацького,1, каб. 86, м.Рівне,  33028.

            Кінцевий термін подачі документів  -    05 квітня    2019 року.              

  Електронні копії конкурсних пропозицій надсилаються на електронну адресу:    planfin.rivne@gmail.com   (з позначкою «обласний конкурс проектів»).              

            Консультації та додаткова інформація за телефоном  ( 0362) 633 622 .

            Конкурс розпочинається з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті Рівненської обласної державної адміністрації   тексту оголошення про проведення Конкурсу та завершується  після прийняття конкурсною комісією рішення щодо визначення переможців Конкурсу й обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки на виконання (реалізацію) кожної програми (проекту, заходу) .

            Рішення конкурсної комісії розміщуються упродовж трьох робочих днів на офіційному веб-сайті  Рівненської  обласної  державної  адміністрації.

             Зразок заяви для участі в Конкурсі та додатків до неї розміщено на офіційному веб-сайті Рівненської обласної державної адміністрації в розділі "Консультації з громадськістю", підрозділ "Конкурс проектів"

http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/publication/content/60079.htm.

              Зразки форм:

              Заява про участь в Конкурсі

              Опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

              Підсумковий та фінансовий  звіт про виконання  та обсяг використаних бюджетних коштів на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу).
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

 

 

 

Антимонопольний комітет України

Погода
Рівне

волог.:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua


 

  Обласний центр зайнятості Центра надання адміністративних послуг у м.Рівному   Обласний центр гідрометеорології  Інформаційний портал Рівненщина


Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
Анонси

 

15-21 жовтня – регіональна програма «Державотворець»

Версія для людей із вадами зору

         Версія для людей з вадами зору

http://picua.org/img/2017-11/20/wo8tbqcyr8580n5hjw4kcel07.png 

http://picua.org/img/2018-01/11/hdvt1kvboybn2uyicgplsawjx.jpg

РОБОТА «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ» (0800500078) РІВНЕНСЬКОЇ ОДА

http://j-p-g.net/if/2019/03/07/0833347001551949279.jpg

 

http://j-p-g.net/if/2019/03/07/0443461001551949112.jpg

 
ОГОЛОШЕННЯ

Оголошення про прийом документів для визначення претендентів на отримання стипендій обдарованим та соціально активним особам з інвалідністю

 

Оголошення про засідання регіональної комісії з реабілітації при Рівненській обласній державній адміністрації

 

Оголошення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року

 

ОГОЛОШЕННЯ про збір ідей проєктів до Плану заходів з реалізації у 2021-2023 рр. Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року

  

«Гаряча лінія» для суб'єктів підприємницької діяльності– (0362) 695 215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційний портал публічних фінансів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rv.gov.ua/sitenew/data/upload/photo/baner05082014.gif 

 

ДО УВАГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА ПРИЗОВОМ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ

ОБОВ’ЯЗКИ, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ З ГРОМАДЯНАМИ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ