Рівненська обласна державна адміністрація 

На головну

33028, м. Рівне, м-н Просвіти, 1, тел.:(0362)264788, факс:(0362)260835, e-mail: roda@rv.gov.ua                          English version. Англійська версія

 
 жовтня 2018 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 

 

 

 

Державна система електронних звернень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
конкурс


ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

про обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів),

розроблених інститутами громадянського суспільства,

для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Рівненської обласної державної адміністрації оголошує обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.

Проведення обласного конкурсу здійснюється у рамках виконання «Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Рівненській області на 2017-2021 роки, схваленої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28 грудня 2016 року № 799 та затвердженої рішенням обласної ради від 17 березня 2017 року № 484 (зі змінами), відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (зі змінами), з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачаються для підтримки на конкурсних засадах програм (проектів, заходів) інститутів громадянського суспільства.

Перелік пріоритетних завдань, на розв’язання яких мають бути спрямовані програми (проекти, заходи):

1. Забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, зокрема, організації проведення публічних консультацій з громадськістю.

2. Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку області, зокрема, залучення інститутів громадянського суспільства до оцінки потреб громадян у соціальних та інших суспільнозначущих послугах.

3. Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці, зокрема, проведення просвітницьких заходів з питань взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами влади.

4. Підвищення спроможності інститутів громадянського суспільства на впровадження ініціатив самоорганізації громадян.

5. Сприяння встановленню максимальної відкритості, прозорості та підзвітності суспільству органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, запровадження громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, посилення впливу інститутів громадянського суспільства на прийняття управлінських рішень та їх реалізацію.

6. Створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства, зокрема реалізація  заходів, спрямованих на підвищення громадянської освіти населення щодо можливості захисту своїх прав та вираження інтересів через різні форми демократії.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі в обласному конкурсі, становить 49,5 тис. гривень.

Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проекту становить 85 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту.

Інститут громадянського суспільства бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.

Внесок для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) може здійснюватися інститутом громадянського суспільства, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як  разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Фінансова підтримка з обласного бюджету надається інститутам громадянського суспільства з наступних видів діяльності, спрямованих на реалізацію цілей та пріоритетних завдань конкурсу:

1) громадських слухань, публічних обговорень, тематичних конференцій, інтернет-конференцій, круглих столів, тренінгів, зборів, флешмобів, навчальних семінарів, форумів тощо;

2) випуск довідників, брошур, інформаційних листівок тощо;

3) розроблення та тиражування методичних матеріалів, програмного забезпечення.

Для участі в обласному конкурсі інститути громадянського суспільства повинні подати конкурсну пропозицію, яка містить:

1. Заяву про участь у конкурсі відповідно до визначеної форми за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності).

2. Опис програми (проекту, заходу) відповідно до визначеної форми та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

3. Листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

4. Інформація про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проектів, заходів) упродовж  останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою у друкованій та електронній формі.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

До участі у конкурсі не допускаються або знімаються з подальшої участі у ньому інститути громадянського суспільства в разі коли:

·         інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

·         інститут громадянського суспільства зареєстрований в установленому порядку, який здійснює свою діяльність менше шести місяців до оголошення проведення конкурсу;

·         інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;

·         інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

·         конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

·         установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства, крім попередження, протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за такими критеріями:

1. Відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, зазначеним в оголошенні про проведення конкурсу.

2. Реалізація програми (проекту, заходу) повинна здійснюватися на території Рівненської області.

3. Відповідність програми (проекту, заходу) її (його) меті.

4. Реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

5. Очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

6. Рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері.

Прийом конкурсної пропозиції здійснюється управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації щодня (крім вихідних і святкових днів) з 9.00 до 13.00 год. та з 14.00 до 17.00 год. (м. Рівне, майдан Просвіти, 1, каб. 110, тел. 695-138, e-mail: rivnegr@ukr.net (з позначкою «обласний конкурс проектів»).

Кінцевий термін подачі документів – 17 вересня 2018 року.

Реалізація проектів – упродовж 2018 року.

Рішення конкурсної комісії розміщуються упродовж трьох робочих днів на офіційному веб-сайті Рівненської облдержадміністрації (http://www.rv.gov.ua) у розділі «Консультації з громадськістю», підрозділ «Конкурс проектів» та на сторінках у соціальних мережах.

Зразок заяви для участі в обласному конкурсі та додатків до неї розміщено на офіційному веб-сайті Рівненської облдержадміністрації у розділі «Консультації з громадськістю», підрозділ «Конкурс проектів» http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/publication/content/57723.htm.

 

Зразки форм:

Заява про участь в обласному конкурсі

Опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

Підсумковий та фінансовий звіт про виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу)

 

 


 

ФОРМА ЗАЯВИ

про участь в обласному конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету

 

(заповнює відповідальний спеціаліст управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Рівненської обласної державної адміністрації)

 

Дата реєстрації заявки

 

Реєстраційний номер

 

 

Заява

про участь в обласному конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких  надається фінансова підтримка з обласного бюджету

 

Найменування інституту громадянського суспільства

 

 

 

Назва програми (проекту, заходу)

 

 

Пріоритетне завдання, на розв’язання якого спрямовано  програму (проект, захід)

 

 

 

Загальна сума кошторису витрат на здійснення програми (проекту, заходу)

 

 

Очікуване фінансування від управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Рівненської обласної державної адміністрації 

 

 

Терміни реалізації програми (проекту, заходу)

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  керівника ІГС, місцезнаходження ІГС (за наявності - телефон, факс, e-mail)

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника програми (проекту, заходу), поштова адреса, (за наявності - телефон, факс, e-mail)

 

 

Банківські реквізити ІГС–виконавця

 

 

 

Підпис засвідчує зобов’язання:

підтвердження, що документи, які входять до складу конкурсної пропозиції, містять достовірну інформацію про інститут громадянського суспільства

 

 

 

Керівник                         

або уповноважена особа ІГС  _____________              ______________________

       (підпис)                     (прізвище, ім’я, по батькові)

 

М.П. (за наявності)

 

 

 

 

____ ____________ 20___ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ОПИСУ

програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

 

Назва програми (проекту, заходу) ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Найменування інституту громадянського суспільства (далі – ІГС) ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

1. Анотація _________________________________________________________

                                                    (на окремому аркуші, не більше однієї сторінки друкованого  тексту)

 

В анотації до програми (проекту, заходу) потрібно чітко і лаконічно розкрити його зміст за такою схемою:

назва програми (проекту, заходу);

найменування ІГС, що подає програму (проект, захід);

у чому полягає актуальність програми (проекту, заходу), на розв’язання якої конкретної проблеми його спрямовано;

що конкретно і яким чином передбачається здійснити впродовж терміну реалізації програми (проекту, заходу);

які кошти і з яких джерел передбачається використати для здійснення програми (проекту, заходу);

які ще ІГС братимуть участь у реалізації програми (проекту, заходу).

 

2. Опис програми (проекту, заходу) має містити :

 

2.1. Проблема, на вирішення якої спрямовано програма (проект, захід) __________________________________________________________________

(не більше 1/2 сторінки друкованого  тексту)

 

2.2. Цільова аудиторія, на яку спрямовано програму (проект, захід) __________________________________________________________________

               (вкажіть загальну цільову аудиторію та кількісні характеристики)

 

2.3. Що було зроблено Вашим ІГС щодо теми програми (проекту, заходу) ? __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2.4. Чому саме Ваш ІГС береться за розв’язання зазначеної проблеми? __________________________________________________________________

 

2.5. Мета програми (проекту, заходу) __________________________________________________________________

2.6. Завдання програми (проекту, заходу) __________________________________________________________________

2.7. Очікувані результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) __________________________________________________________________

(вкажіть конкретні якісні та кількісні показники виконання програми (проекту, заходу)

та спосіб визначення результативного показника та джерела інформації)

 

2.8. План виконання програми (проекту, заходу)

Етапи реалізації

Опис заходів для здійснення етапу

Строк реалізації етапу

Результати реалізації етапу

Відповідальні виконавці на кожному етапі

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

2.9. Яка діяльність за програмою (проектом, заходом) здійснюватиметься після закінчення фінансування?

__________________________________________________________________

 

2.10. Як Ваш ІГС інформуватиме громадськість про хід та результати виконання програми (проекту, заходу)?

__________________________________________________________________

 

2.11. Які інститути громадянського суспільства плануєте залучити до виконання програми (проекту, заходу)?

  _________________________________________________________________ 

             (вкажіть адреси, телефони, контактних осіб, спосіб участі)

 

2.12. Хто з працівників (членів) Вашого ІГС безпосередньо братиме участь у реалізації програми (проекту, заходу)? Яку кваліфікацію та досвід вони мають? Що конкретно кожен з них робитиме в межах плану реалізації програми (проекту, заходу) ?

__________________________________________________________________

 

2.13. Яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації програми (проекту, заходу) ? __________________________________________________________________

 

 

 

 

3. Кошторис витрат на реалізацію програми (проекту, заходу) (починати з нового аркуша)

 

Назва статті витрат на реалізацію  програми (проекту, заходу)

Сума коштів,

яка запитується

від управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю РОДА (грн.)

Сума коштів, яка залучати-меться з інших джерел (грн.)

Власний внесок ІГС (грн.)

Загальна сума коштів на реалізацію  програми (проекту/заходу) (грн.) 

Оплата послуг залучених спеціалістів

 

 

 

 

Відрядження

 

 

 

 

Оренда місць проведення заходу

 

 

 

 

Оренда транспорту

 

 

 

 

Оренда обладнання, оргтехніки

 

 

 

 

Прокат костюмів, одягу

 

 

 

 

Витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання

 

 

 

 

Художнє оформлення місць проведення заходу

 

 

 

 

Послуги зв’язку

 

 

 

 

Поліграфічні послуги

 

 

 

 

Інформаційні послуги

 

 

 

 

Канцелярські витрати

 

 

 

 

Призи, сувеніри

 

 

 

 

Інші витрати (у тому числі банківські послуги)

 

 

 

 

Усього витрат

 

 

 

 

 

 

Розрахунок витрат

 

п/п

Стаття витрат

Розрахунок

Усього, гривень

1

2

3

4

5

6

1

 

Оплата послуг

залучених спеціалістів

Кількість залучених спеціалістів (осіб)

Кількість днів (годин/місяців)

Вартість за день (годину/

місяць), гривень

 

Усього

 

 

 

 

2

 

 

 

Відрядження

Кількість осіб

Кількість днів

Вартість за день, гривень

 

Проїзд

 

 

 

 

Проживання

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

3

Оренда місць проведення заходу

Орендована площа

Кількість днів (годин) оренди

Вартість оренди, гривень

 

Усього

 

 

 

 

4

 

Оренда транспорту

Кількість одиниць

Кількість днів (годин) оренди

Вартість оренди, гривень

 

Усього

 

 

 

 

5

 

 

Оренда обладнання, оргтехніки

Кількість одиниць

Кількість днів (годин) оренди

Вартість оренди, гривень

 

Усього

 

 

 

 

6

 

Прокат костюмів, одягу

Кількість костюмів, одягу, що беруться напрокат

Кількість днів (годин) прокату

Вартість прокату, гривень

 

Усього

 

 

 

 

7

 

Витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання

Кількість одиниць

Період використання

Витрати на одиницю, гривень

 

Усього

 

 

 

 

8

 

Художнє оформлення місць проведення заходу

Кількість одиниць

Ціна за одиницю, гривень

 

 

Усього

 

 

 

 

9

 

Послуги зв’язку

Кількість одиниць

 

Ціна за одиницю, гривень

 

 

Усього

 

 

 

 

10

 

Поліграфічні послуги

Тираж

Ціна за одиницю, гривень

 

 

Усього

 

 

 

 

11

Інформаційні послуги

Кількість одиниць

Ціна за одиницю, гривень

 

 

Усього

 

 

 

 

12

 

Канцелярські витрати

Кількість одиниць

Ціна за одиницю, гривень

 

 

Усього

 

 

 

 

13

 

Призи, сувеніри

Кількість

одиниць

Ціна за одиницю, гривень

 

 

Усього

 

 

 

 

14

Інші витрати

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

Разом витрат за кошторисом

 

 

 

 

 

Примітка :

 

Керівник                         

або уповноважена особа ІГС  _____________              ______________________

       (підпис)                     (прізвище, ім’я, по батькові)

 

М.П. (за наявності)

 

 

____ ____________ 20___ р.

 

 

 

 


 

ФОРМА ПІДСУМКОВОГО ТА ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ

про виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів

на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу)

 

Необхідно подати після виконання (реалізації) програми (проекту, заходу),

але не пізніше 31 грудня 2018 року

 

Повна назва інституту громадянського суспільства:________________________

____________________________________________________________________

 

Назва програми (проекту, заходу) (далі – проект):__________________________

____________________________________________________________________

 

Опис та перелік завдань, виконаних у рамках проекту (які завдання планувалося виконати і що було зроблено стосовно кожного із завдань): ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Термін реалізації проекту: початок_____________________________________

                                              закінчення___________________________________

 

Основні заходи з реалізації проекту:

№ з/п

Заходи (завдання) проекту (форма їх організації)

Місце реалізації

Строки реалізації

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка рівня заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасники проекту:

з/п

Назва проекту (етапу)

Відповідальний виконавець на кожному етапі

Категорії учасників

Кількість учасників проекту, які беруть безпосередню участь у проекті, і видатки, утримання (або часткове утримання) яких фінансується за рахунок коштів обласного бюджету

Кількість учасників, охоплених проектом

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Організації, які виступили партнерами під час реалізації проекту (здійснення заходу) (найменування, підпорядкування, поштова адреса, телефон, факс):__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Особи, запрошені до участі у реалізації проекту (якщо вони не входили до складу учасників проекту):

№ з/п

Назва проекту (етапу)

Категорії запрошених

Кількість запрошених

1

2

3

4

 

 

 

 

 

Залучені фахівці:

№ з/п

Назва проекту (етапу)

Фах, спеціалізація залучених спеціалістів

Кількість залучених спеціалістів

1

2

3

4

 

 

 

 

 

Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію проекту:

№ з/п

Сума виділених бюджетних коштів (тис. грн)

Фактично використані бюджетні кошти (тис. грн)

Сума залучених коштів ІГС (тис. грн)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються):

№ з/п

Опис та перелік завдань проекту

Результативні показники проекту (кількісні та якісні)

Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (у разі потреби)

Оцінка рівня заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувався проект

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Дані про оприлюднення інформації, пов’язаної з реалізацією проекту (вказати публікації в засобах масової інформації, оприлюднення на веб-сайтах тощо)______________________________________________________________

 

Інформаційна підтримка проекту (обов’язково додаються ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів):

№ з/п

Назва ЗМІ/теле-,

радіоканалу

Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий, районний; видання ІГС (недержавних організацій)

Назва публікації (програми)

Дата публікації (ефіру)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів:

№ з/п

Види інформаційно-методичних матеріалів

Назва інформаційно-методичних матеріалів

Спрямова-ність

Кількість

Місце розповсюдже-ння та категорії населення, які їх отримали

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

План використання інститутом громадянського суспільства результатів реалізації проекту:_______________________________________________

 

Результативні показники реалізації проекту (кількісні та якісні показники результатів реалізації_______________________________________________

 

 

Показники, що характеризують реалізацію проекту:

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Значення

1

Продукту

 

 

 

 

 

 

2

Якості

 

 

 

 

 

 

 

Перелік додаткових матеріалів (за наявності):____________________________

 

Причини невиконання затвердженого плану (вказати причини та фактори, що перешкоджали реалізації проекту, пропозиції щодо впливу на ці фактори):______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Фінансовий звіт за результатами реалізації проекту:

Назва статті

Затверджено у кошторисі витрат

Фактично профінансовано

Використано

Номер та назва докуме-нта, що засвід-чує витрати

За раху-нок органі-затора конкурсу

За раху-нок ІГС

З

інших дже-рел

За раху-нок

організатора конкурсу

За рахунок ІГС

З ін-ших джерел

За раху-нок організатора конкурсу

За рахунок ІГС

З ін-ших джерел

 

Оплата послуг залучених спеціаліс-тів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахува-ння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на проїзд, прожива-ння, харчу-вання учасників заходу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрядже-ння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренда місць проведе-ння заходу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспор-тні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренда обладна-ння, оргтехніки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформле-ння місць проведе-ння заходу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги зв’язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поліграфі-чні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаці-йні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канцеляр-ські витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призи, сувеніри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представ-ницькі витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього витрат:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До підсумкового звіту обов’язково додаються:

усі розроблені та надруковані у межах проекту інформаційні, методичні, презентаційні та інші матеріали;

програми та сценарні плани усіх проведених заходів;

роздруковані матеріали з усіх проведених заходів;

списки учасників заходів;

копії матеріалів засобів масової інформації, в яких висвітлено відповідну діяльність;

копії оціночних листів учасників заходів (у разі потреби).

 

 

Керівник проекту_____________         _______________         _________

                                                                           (підпис)                             (дата)

 

Бухгалтер___________________          _________________               _________

                                                                           (підпис)                             (дата)

 

Керівник ІГС________________           _________________     _________

                                                                                        (підпис)                                 (дата)

 

М.П. (за наявності)

 

 

____ ____________ 20___ р.

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

 

 

 

 

 

Антимонопольний комітет України 

  Обласний центр зайнятості Центра надання адміністративних послуг у м.Рівному   Обласний центр гідрометеорології  Інформаційний портал Рівненщина


Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

Версія для людей із вадами зору

         Версія для людей з вадами зору

 

АНОНСИ ПОДІЙ

19 жовтня

9.50 - Міжнародний аграрний форум «AGRORIVNE 2018»

 

23 жовтня

11.00 - Форум «Регуляторна політика та сприяння розвитку малого і середнього бізнесу»

Фестивальний жовтень Рівненщини

ОГОЛОШЕННЯ

Стипендії обдарованим та соціально активним особам з інвалідністю

Обласнийконкурсзвизначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, діяльність яких направлена на роботу з молоддю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Конкурс наукових робіт обдарованої молоді

«Гаряча лінія» для суб'єктів підприємницької діяльності– (0362) 695 215

Гаряча лінія

РОБОТА «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ» (0800500078) РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційний портал публічних фінансів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rv.gov.ua/sitenew/data/upload/photo/baner05082014.gif 

 

ДО УВАГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА ПРИЗОВОМ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ

ОБОВ’ЯЗКИ, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ З ГРОМАДЯНАМИ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

Оголошення

 

 

 СБУ звертається до мешканців з проханням бути пильними...

Детальніше ...

 

СБУ проводить прийом громадян щодо звільнення полонених, заручників... Детальніше ...