Рівненська обласна державна адміністрація 

На головну

33028, м. Рівне, м-н Просвіти, 1, тел.:(0362)264788, факс:(0362)260835, e-mail: roda@rv.gov.ua                          English version. Англійська версія

 
 липня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 

 

 

 

Державна система електронних звернень

 

 

 

 

 
 

 
Положення про відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації


                                                              Оновлено: 10.08.2014

 

  І.              Загальні положення

1.1.                              Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом апарату облдержадміністрації. Відділ підпорядковується заступнику голови-керівнику апарату облдержадміністрації та голові облдержадміністрації.

 

1.2.                              Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про звернення громадян", "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", указами та розпорядженнями Президента України, постановою Кабінету Міністрів України від 14. 04. 1997 № 348 "Про затвердження Інструкції з питань діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, засобах масової інформації", Регламентом та розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами заступника голови - керівника апарату, положенням про апарат облдержадміністрації, цим положенням.

 

ІІ. Основні завдання та функції відділу

           2.1. Основним завданням відділу є:

 

- забезпечення кваліфікованого, об'єктивного і своєчасного розгляду заяв, пропозицій і скарг громадян, що надійшли до облдержадміністрації з метою оперативного вирішення порушених у них проблем;

 

- забезпечення неухильного дотримання графіка та належну організацію особистого, виїзного прийомів громадян головою, першим заступником голови, заступниками голови облдержадміністрації;

 

- здійснення контролю за своєчасним розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли до облдержадміністрації і направлені, за дорученням керівництва, для вирішення структурним підрозділам  облдержадміністрації, райдержадміністраціям, виконкомам рад міст обласного значення, керівникам підприємств, установ і організаціям та іншим юридичним особам;

 

       - забезпечення підготовки даних для періодичного особистого звітування голів райдержадміністрацій, міських голів міст обласного значення перед головою облдержадміністрації з питань роботи із зверненнями громадян;

 

       - надання методичної допомоги структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, виконкомам місцевих рад області в організації роботи із зверненнями громадян та їх особистого прийому;

 

-  проведення аналізу письмових і усних звернень громадян, підготовку матеріалів та регулярне інформування голови облдержадміністрації, його заступників та керівника апарату про стан цієї роботи;

 

          -  забезпечення підготовки матеріалів на засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при облдержадміністрації;

 

- організація роботи щодо обробки персональних даних у базі персональних даних “Звернення громадян“, проводиться з метою реалізації адміністративно правових відносин відповідно до Закону України “Про звернення громадян“, постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.97                                        № 348 "Про затвердження  Інструкції з питань діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" та їх захисту щодо незаконної обробки та незаконного доступу до них.

 

        ІІІ. Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

 

        3.1. забезпечує   у   встановленому   порядку   реєстрацію   звернень громадян, що надійшли до облдержадміністрації;

 

       - здійснює попередній розгляд письмових пропозицій, заяв і скарг громадян, готує щодо них пропозиції для наступної доповіді керівництву облдержадміністрації;

 

      - інформує голову облдержадміністрації та його заступників про зміст звернень громадян, готує необхідні матеріали для своєчасного їх розгляду;

 

       - проводить консультації та роз'яснення громадянам, які виявили бажання звернутися (або звернулися) на особистий прийом до керівництва облдержадміністрації про порядок вирішення їх проблем;

 

      - забезпечує належну організацію особистого прийому громадян головою, першим заступником голови заступниками голови облдержадміністрації;

 

         -   організовує своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян;

 

      - за   дорученням   голови   облдержадміністрації,   його   заступників направляє структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям,     виконкомами    рад     міст     обласного значення,

керівникам  установ, організацій, підприємств, іншим юридичним особам для  розгляду заяви   і скарги громадян, про що інформує заявників;

 

- отримує від структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення, підприємств, установ, організацій інформації (довідки - пояснення, та інші матеріали), що стосуються розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян, на їх підставі готує інформації керівництву облдержадміністрації;

 

-      здійснює контроль за своєчасним інформуванням про вирішення питань, порушених у заявах і скаргах громадян, які направлені на розгляд структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, виконкомам рад міст обласного значення, підприємствам, установам, організаціям;

 

      - організовує за дорученням керівництва облдержадміністрації,                              в необхідних випадках, перевірку на місцях фактів, викладених у зверненнях громадян, що стосується його компетенції;

 

      - перевіряє стан роботи з розгляду листів, заяв та скарг громадян, організацію їх особистого прийому в управліннях і відділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, виконкомах місцевих рад області, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності;

 

- здійснює     контроль    за    виконанням    розпоряджень    голови облдержадміністрації   виданих   на   реалізацію   Указу   Президента   України від 07.02.2008.№ 109/2008 щодо стану роботи із зверненнями громадян, готує інформації про їх хід виконання;

 

- веде облік громадян, що побували на особистому прийомі у голови облдержадміністрації та його заступників, контролює виконання їх доручень;

        - забезпечує підготовку та подання голові облдержадміністрації, його заступникам інформації про факти порушення виконавської дисципліни та формального ставлення до розгляду звернень громадян в органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях;

 

-  вивчає пропозиції, заяви і скарги, причини, що їх породжують, інформує про результати аналізу голову облдержадміністрації, його заступників;

 

-     інформує голову, заступників голови облдержадміністрації про стан роботи із зверненнями громадян та з організації їх особистого прийому                      у структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях,                        у виконкомах місцевих рад області, на підприємствах, в організаціях, установах і подає пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи;

 

        - готує матеріали про стан роботи із зверненнями громадян, організації їх особистого прийому на засідання колегії облдержадміністрації та проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, що віднесені до компетенції відділу;

 

           - забезпечує щорічну підготовку та опублікування аналітичної доповіді про стан роботи зі зверненнями громадян у засобах масової інформації;

 

  - залучає за згодою керівництва облдержадміністрації спеціалістів її структурних підрозділів для здійснення заходів, що проводяться відділом, відповідно до покладених на нього обов'язків;

 

- вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи, розробляє методичні матеріали щодо удосконалення роботи із зверненнями громадян та організації їх особистого прийому, надає методичну і практичну допомогу в цій роботі на місцях;

 

- здійснює обробку персональних даних в програмі електронного документообігу “Мегаполіс“, “Звернення громадян“  та забезпечує захист персональних даних, що обробляються відділом;

 

ІУ. Структура відділу

          4.1.  Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється головою облдержадміністрації у разі його відсутності його обов'язки виконує заступник начальника відділу.

 

          4.2.  Начальник відділу підпорядковується голові облдержадміністрації та заступнику голови – керівнику апарату облдержадміністрації.

 

          4.3. На посаду заступника начальника відділу, спеціалістів відділу призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації.

      

         4.4. Службові обов'язки працівників визначаються посадовими інструкціями та розподілом обов'язків між ними. Посадові інструкції затверджуються заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації.

 

          4.5. Начальник відділу роботи із зверненнями громадян:

 

       - здійснює безпосереднє керівництво роботою відділу і несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

 

     -  вносить у встановленому порядку подання про призначення, переміщення та звільнення працівників відділу, їх заохочення і накладання на них стягнень;

 

      - контролює виконання обов'язків працівниками відділу, забезпечує дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової і виконавської дисципліни;

 

      -  координує роботу відділу з іншими відділами апарату та управліннями облдержадміністрації;

 

     -  організовує вивчення та узагальнення проблем, які порушують у своїх зверненнях громадяни, доповідає голові, першому заступнику голови, заступникам голови, облдержадміністрації про стан їх розгляду;

 

- бере участь у засіданнях колегії облдержадміністрації, колегій райдержадміністрацій, засіданнях виконавчих комітетів рад міст обласного значення, нарадах, що проводяться в апараті облдержадміністрації при обговоренні питань, які мають відношення до роботи із зверненнями громадян;

 

- організовує роботу щодо обліку персональних даних в базі персональних даних “Звернення громадян“ та організовує збереження даної інформації;

 

-  здійснює контроль за дотриманням працівниками відділу законодавства з питань захисту персональних даних та встановленого порядку обробки персональних даних;

 

У. Заключні положення

 

         5.1. Спеціалісти відділу призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням голови облдержадміністрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну службу" та постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 року № 423 " Про деякі питання застосування статей 4, 15, і 27 Закону України " Про державну службу" за поданням заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації.

 

5.2. Робота відділу проводиться згідно з планами відділу та облдержадміністрації.

 

5.3.  Керівництвом облдержадміністрації створюються умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечуються приміщенням, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами з питань роботи із зверненнями громадян.
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

 

 

 

Антимонопольний комітет України

Погода
Рівне

волог.:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua


 

  Обласний центр зайнятості Центра надання адміністративних послуг у м.Рівному   Обласний центр гідрометеорології  Інформаційний портал Рівненщина


Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
Анонси

 

Куди поїхати у липні: найцікавіші фестивалі Рівненщини

 

14-18 серпня

Всеукраїнський арт-семінар «Куст» (КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ УЧАСНИКІВ, ПРОГРАМА)

Версія для людей із вадами зору

         Версія для людей з вадами зору

http://picua.org/img/2017-11/20/wo8tbqcyr8580n5hjw4kcel07.png 

http://picua.org/img/2018-01/11/hdvt1kvboybn2uyicgplsawjx.jpg

РОБОТА «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ» (0800500078) РІВНЕНСЬКОЇ ОДА

http://j-p-g.net/if/2019/03/07/0833347001551949279.jpg

 

http://j-p-g.net/if/2019/03/07/0443461001551949112.jpg

 
ОГОЛОШЕННЯ

«Гаряча лінія» для суб'єктів підприємницької діяльності– (0362) 695 215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційний портал публічних фінансів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rv.gov.ua/sitenew/data/upload/photo/baner05082014.gif 

 

ДО УВАГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА ПРИЗОВОМ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ

ОБОВ’ЯЗКИ, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ З ГРОМАДЯНАМИ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ