Рівненська обласна державна адміністрація 

На головну

33028, м. Рівне, м-н Просвіти, 1, тел.:(0362)264788, факс:(0362)260835, e-mail: roda@rv.gov.ua                          English version. Англійська версія

 
 липня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 

 

 

 

Державна система електронних звернень

 

 

 

 

 
 

 
Положення про відділ контролю апарату обласної державної адміністрації


1. Відділ контролю апарату обласної державної адміністрації (далі –  відділ контролю) є структурним підрозділом апарату обласної державної адміністрації, який утворюється головою облдержадміністрації з метою здійснення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.
У своїй діяльності з питань здійснення контролю відділ контролю безпосередньо підпорядковується голові облдержадміністрації, з інших питань – керівникові апарату облдержадміністрації.
Координацію заходів щодо забезпечення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та методичне керівництво діяльністю відділу контролю апарату обласної державної адміністрації здійснює Секретаріат Президента України і Секретаріат Кабінету Міністрів України, а відділ контролю апарату облдержадміністрації – діяльністю секторів контролю районних державних адміністрацій.

2. Відділ контролю у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Відділ контролю провадить свою діяльність на основі квартальних, місячних і тематичних (на виконання програм з довгостроковим періодом виконання, а також інших програм) планів, що затверджуються керівником апарату обласної державної адміністрації.

4. Основними завданнями відділу контролю є:  

здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень обласної державної адміністрації, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі - територіальні органи центральних органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації (далі – документи) та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;
підготовка інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питань виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
інформування голови облдержадміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування;
підготовка проектів розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу контролю.

5. Відділ контролю відповідно до покладених на нього завдань:

веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними документами, та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, контроль за якими покладено на відділ;
перевіряє виконання документів структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, райдержадміністраціями і органами місцевого самоврядування та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
готує і завчасно та систематично надає структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади щотижневі письмові нагадування-попередження про закінчення строків виконання документів;
готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови, його заступників та керівника апарату облдержадміністрації щодо виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни;
проводить випереджувальний моніторинг термінів виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад та своєчасно інформує голову облдержадміністрації, його заступників, відповідно до розподілу повноважень, керівника апарату облдержадміністрації про неможливість їх додержання;
вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань про стан виконання документів в структурних підрозділах облдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, райдержадміністраціях та в органах місцевого самоврядування;
виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

6. Відділ контролю має право:

проводити в структурних підрозділах облдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, райдержадміністраціях і органах місцевого самоврядування перевірки виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби – відповідні документи від структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування;
брати участь у засіданнях колегій, виконкомів, нарадах, що проводяться в інших структурних підрозділах облдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, райдержадміністраціях та в органах місцевого самоврядування;
вносити в установленому порядку відповідні пропозиції і перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками з питань, що належать до його компетенції;
одержувати від структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час перевірок виконання документів та стану роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
залучати в установленому порядку спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, науковців та інших фахівців, працівників підприємств, установ та організацій (за їх згодою) для проведення перевірок та вжиття необхідних заходів щодо оперативного усунення виявлених недоліків у виконанні документів та роботі з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності керівників та інших посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій.

7. Відділ контролю у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами апарату, а також з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування.

8. Відділ контролю очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації.
Про призначення і звільнення з посади начальника відділу контролю апарату обласної державної адміністрації інформуються відповідні підрозділи Секретаріату Президента України і Секретаріату Кабінету Міністрів України.

9. Начальник відділу контролю:

здійснює керівництво діяльністю відділу контролю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
забезпечує в межах своєї компетенції збереження у відділі державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;
організовує разом з відділом кадрової роботи апарату облдержадміністрації роботу з добору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, координує роботу з формування кадрового резерву відділу контролю;
вносить в установленому порядку подання про присвоєння рангів державного службовця, заохочення працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень;
розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;
визначає права та обов'язки працівників відділу;
виконує інші обов'язки, покладені на нього головою облдержадміністрації.

10. Працівники відділу контролю призначаються на посаду і звільняються з посади головою облдержадміністрації в установленому порядку за поданням начальника відділу.
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

 

 

 

Антимонопольний комітет України

Погода
Рівне

волог.:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua


 

  Обласний центр зайнятості Центра надання адміністративних послуг у м.Рівному   Обласний центр гідрометеорології  Інформаційний портал Рівненщина


Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
Анонси

 

Куди поїхати у липні: найцікавіші фестивалі Рівненщини

 

14-18 серпня

Всеукраїнський арт-семінар «Куст» (КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ УЧАСНИКІВ, ПРОГРАМА)

Версія для людей із вадами зору

         Версія для людей з вадами зору

http://picua.org/img/2017-11/20/wo8tbqcyr8580n5hjw4kcel07.png 

http://picua.org/img/2018-01/11/hdvt1kvboybn2uyicgplsawjx.jpg

РОБОТА «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ» (0800500078) РІВНЕНСЬКОЇ ОДА

http://j-p-g.net/if/2019/03/07/0833347001551949279.jpg

 

http://j-p-g.net/if/2019/03/07/0443461001551949112.jpg

 
ОГОЛОШЕННЯ

«Гаряча лінія» для суб'єктів підприємницької діяльності– (0362) 695 215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційний портал публічних фінансів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rv.gov.ua/sitenew/data/upload/photo/baner05082014.gif 

 

ДО УВАГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА ПРИЗОВОМ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ

ОБОВ’ЯЗКИ, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ З ГРОМАДЯНАМИ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ