Рівненська обласна державна адміністрація 

На головну

33028, м. Рівне, м-н Просвіти, 1, тел.:(0362)264788, факс:(0362)260835, e-mail: roda@rv.gov.ua                          English version. Англійська версія

 
 листопада 2018 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 

 

 

 

Державна система електронних звернень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Винагорода


Вимоги керівних документів щодо особливостей нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям призваним по мобілізації та тим, які безпосередньо приймають участь в антитерористичних операціях на території Донецької та Луганської областей.

 

Законом України від 27 березня 2014 року № 1169-VII “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення мобілізації” передбачено, що за всіма громадянами, які призвані на військову службу під час мобілізації, гарантовано зберігаються місце роботи, посада, середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форм власності.

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2014 року
№ 111 “Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період”
встановлено, що зазначеній категорії військовослужбовців грошове забезпечення виплачується в порядку та розмірах, установлених для осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

пунктом 15.3 Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженої наказом Міністра оборони України від 11.06.2008 року
№ 260
,
передбачено, що особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які залучаються Антитерористичним центром та його координаційними групами при регіональних органах Служби безпеки України до проведення заходів щодо запобігання терористичним проявам та їх припинення, за період виконання ними спеціальних завдань, пов'язаних з антитерористичною діяльністю, надбавка за виконання особливо важливих завдань виплачується в розмірах до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

наказом Міністра оборони України від 14.04.2014 року № 240 “Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2014 рік” (зі змінами) передбачено виплату надбавки за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби військовослужбовцям, які залучаються Антитерористичним центром та його координаційними групами при регіональних органах Служби безпеки України до проведення заходів щодо запобігання терористичним проявам та їх припинення, за період виконання ними спеціальних завдань, пов’язаних з антитерористичною діяльністю – у розмірі 100 відсотків.

Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2015 року № 24 “Про особливості виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій” (додаток до телеграми) установлено, що в особливий період або під час проведення антитерористичної операції військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу Збройних Сил за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду виплачується винагорода у відсотках місячного грошового забезпечення.

Розмір винагороди визначається виходячи з розміру посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних додаткових видів місячного грошового забезпечення постійного характеру, премії та повинен становити не менш як 3 тис. гривень на місяць. У разі коли військовослужбовець, особа рядового або начальницького складу, що брали безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду менше одного календарного місяця, розмір винагороди визначається пропорційно дням участі виходячи з її розміру, що становить не менш як 3 тис. гривень.

Винагорода військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу виплачується також під час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я після отриманих під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду поранень (контузії, травми, каліцтва).

Цією ж постановою затверджено:

розмір винагороди військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду згідно з додатком 1;

розмір додаткових винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та резервістам за виконання окремих завдань під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи  антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду згідно з додатком 2.

Після набуття чинності постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2015 № 24, а саме з дня опублікування, попередній порядок виплати грошової винагороди за участь в антитерористичній операції, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2014 № 158 втрачає чинність.

 

 

Помічник командувача військ з фінансово-економічної роботи – начальник фінансово-економічного управління оперативного командування “Північ”

полковник                                                                                            В.І. БУСЕЛЬ

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

від 31 січня 2015 р. № 24

 

Київ

 

Про особливості виплати винагород

військовослужбовцям, особам рядового і

начальницького складу в особливий період

та під час проведення антитерористичних операцій

 

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Установити, що в особливий період або під час проведення антитерористичної операції військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних органів, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду виплачується винагорода у відсотках місячного грошового забезпечення.

Розмір винагороди визначається виходячи з розміру посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних додаткових видів місячного грошового забезпечення постійного характеру, премії та повинен становити не менш як 3 тис. гривень на місяць. У разі коли військовослужбовець, особа рядового або начальницького складу, що брали безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду менше одного календарного місяця, розмір винагороди визначається пропорційно дням участі виходячи з її розміру, що становить не менш як 3 тис. гривень.

Винагорода військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу виплачується також під час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я після отриманих під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду поранень (контузії, травми, каліцтва).

 

2. Військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та резервістам виплачуються додаткові винагороди за виконання окремих завдань під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду.

 

3. Затвердити:

розмір винагороди військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду згідно з додатком 1;

розмір додаткових винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та резервістам за виконання окремих завдань під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи  антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду згідно з додатком 2.

 

4. Міністерству оборони разом з іншими заінтересованими державними органами затвердити у двотижневий строк порядок та умови виплати винагород згідно з додатками 1 і 2, а також порядок підтвердження виконання завдань, визначених додатком 2.

 

5. Видатки, пов’язані з виконанням цієї постанови, здійснюються в межах призначень, передбачених у державному бюджеті для утримання органів, зазначених в абзаці першому пункту 1 цієї постанови.

 

6. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 р. № 158 “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2014 рік, та виділення коштів з резервного фонду державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 46, ст. 1211) у частині виплати військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу винагороди в розмірі 100 відсотків місячного грошового забезпечення, але не менш як 3 тис. гривень, у розрахунку на місяць.

 

7. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім розділу 2 додатка 1, який набирає чинності з настанням воєнного часу.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                       А. ЯЦЕНЮК

Інд. 29

 

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 31 січня 2015 р. № 24

 

РОЗМІР

винагороди військовослужбовцям, особам рядового і

начальницького складу за безпосередню участь у

воєнних конфліктах чи антитерористичній операції,

інших заходах в умовах особливого періоду

 

 

Підстави для виплати винагороди

Розмір винагороди, % місячного ГЗ

1. Період мобілізації (в тому числі часткової) або з моменту  введення воєнного стану та до дати завершення демобілізації або закінчення (скасування) воєнного стану, період проведення антитерористичної операції.

Безпосередня участь військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу, звільненні таких об’єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою

100

 

2. Воєнний час (з моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій до дати припинення стану війни)

 

Безпосередня участь військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу в бойових діях

200

Безпосередня участь військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу в здійсненні спеціальних заходів (пошук диверсійно-розвідувальних груп, незаконних озброєних формувань (осіб), попередження, виявлення і припинення терористичної діяльності, забезпечення правопорядку на державному кордоні)

150

 

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 31 січня 2015 р. № 24

 

РОЗМІР

додаткових винагород військовослужбовцям, особам рядового

і начальницького складу та резервістам за виконання

окремих завдань під час безпосередньої участі у воєнних

конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах

в умовах особливого періоду

 

 

Найменування завдання

 

Розмір винагороди, гривень

 

1. Успішне виконання бойового завдання, визначеного розпорядчим документом вищого органу військового управління (виплачується на з’єднання, окрему військову частину, установу):

 

бригадою

365400

(300 мінімальних заробітних плат)

полком; батальйонно-тактичною групою

243600

(200 мінімальних заробітних плат)

батальйоном; дивізіоном; прирівняними до них військовими частинами (підрозділами)

121800

(100 мінімальних заробітних плат)

ротою; батареєю; ескадрильєю; взводом; групою; прирівняними до них підрозділами

60900

(50 мінімальних заробітних плат)

 

2. Безпосередня участь в бойових діях (виплачується особі після видання бойового наказу)

 

1000 (на добу)

3. Успішне виконання завдання (виплачується на підрозділ, екіпаж,  прирівняні до них підрозділи або особі (у разі самостійного виконання завдання) із знищення (захоплення):

 

1) корабля:

 

1 рангу

243600

(200 мінімальних заробітних плат)

2 рангу

182700

(150 мінімальних заробітних плат)

3 рангу

121800

(100 мінімальних заробітних плат)

4 рангу

97440

(80 мінімальних заробітних плат)

2) бойового літака (винищувальної та штурмової авіації), зенітного ракетного комплексу

121800

(100 мінімальних заробітних плат)

3) реактивної системи залпового вогню

60900

(50 мінімальних заробітних плат)

4) тактичного ракетного комплексу, військового літака

54810

(45 мінімальних заробітних плат)

5) танка, наземної артилерії (самохідної), бойового вертольота

48720

(40 мінімальних заробітних плат)

6) наземної артилерії (іншої), військового вертольота, протитанкового ракетного комплексу

42630

(35 мінімальних заробітних плат)

7) бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини

42630

(35 мінімальних заробітних плат)

8) іншого літального апарата (об’єкта), оснащеного засобами ураження або спостереження (у тому числі безпілотного)

36540

(30 мінімальних заробітних плат)

9) переносного зенітно-ракетного комплексу

30450

(25 мінімальних заробітних плат)

10) судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю понад 5 тис. тонн

 

30450

(25 мінімальних заробітних плат)

11) судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю

до 5 тис. тонн включно

24360

(20 мінімальних заробітних плат)

12) військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), малогабаритного судна бойового (розвідувального) призначення, військового тягача

12180

(10 мінімальних заробітних плат)

 

_________

Примітки. 1. Виплата додаткових винагород здійснюється щомісяця за підсумками фактичного виконання конкретних завдань за минулий місяць.

2. За успішне виконання бойового завдання, визначеного розпорядчим документом вищого органу військового управління, або іншого завдання додаткова винагорода виплачується одноразово та розподіляється відповідно командиром (начальником) з’єднання, окремої військової частини, установи між підпорядкованими військовими частинами (підлеглим особовим складом) з урахуванням їх внеску.
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

 

 

 

 

 

Антимонопольний комітет України 

  Обласний центр зайнятості Центра надання адміністративних послуг у м.Рівному   Обласний центр гідрометеорології  Інформаційний портал Рівненщина


Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

Версія для людей із вадами зору

         Версія для людей з вадами зору

 

АНОНСИ ПОДІЙ

16 листопада

 

11.00 - вручення обласних премій учням ЗНЗ та професійно-технічних закладів (приміщення ОДА каб. 601)

 

11.00 – круглий стіл «Смарт спеціалізація: результат співпраці влади, бізнесу, науки та громадського суспільства»

 

22 листопада

Засідання Міжнародного трейд-клубу

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

Стипендії обдарованим та соціально активним особам з інвалідністю

Обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, діяльність яких направлена на роботу з молоддю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

«Гаряча лінія» для суб'єктів підприємницької діяльності– (0362) 695 215

Гаряча лінія

РОБОТА «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ» (0800500078) РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційний портал публічних фінансів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rv.gov.ua/sitenew/data/upload/photo/baner05082014.gif 

 

ДО УВАГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА ПРИЗОВОМ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ

ОБОВ’ЯЗКИ, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ З ГРОМАДЯНАМИ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

Оголошення

 

 

 СБУ звертається до мешканців з проханням бути пильними...

Детальніше ...

 

СБУ проводить прийом громадян щодо звільнення полонених, заручників... Детальніше ...