Рівненська обласна державна адміністрація 

На головну

33028, м. Рівне, м-н Просвіти, 1, тел.:(0362)264788, факс:(0362)260835, e-mail: roda@rv.gov.ua                          English version. Англійська версія

 
 липня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 

 

 

 

Державна система електронних звернень

 

 

 

 

 
 

 
Про гранти та стипендії голови обласної державної адміністрації та голови обласної радиВидавник: Рівненська обласна державна адміністрація
Номер: 78
Дата: 13 лютого 2006


 

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції

у Рівненській області

1   березня 2006 року

за № 15/672  

Внесено зміни: розпорядження голови облдержадміністрації від 22.10.2008 №453, зареєстроване в Головному управлінні юстиції в Рівненській області 12.11.2008 №59/835

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Керуючись статтею 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації ”, Програмою розвитку культури Рівненщини на період до 2007 року, схваленою розпорядженням голови облдержадміністрації від 11 квітня 2005 року № 142 і затвердженою рішенням обласної ради від 20 квітня 2005 року № 552, та з метою фінансової підтримки творчих проектів обдарованої молоді, матеріальної підтримки провідних працівників культури і мистецтв області:

 

1. Затвердити положення про порядок надання грантів голови облдержадміністрації та голови обласної ради обдарованій молоді у галузі літератури, театрального, музичного, образотворчого мистецтва, хореографії, народного мистецтва, кінематографії для створення і реалізації творчих проектів, що додається.

2. Затвердити положення про порядок надання стипендій голови облдержадміністрації та голови обласної ради народним артистам України, провідним творчим працівникам, ветеранам  культури і мистецтва, що додається.

  3. Призначити у 2006 році :

   3.1. Гранти голови облдержадміністрації та голови обласної ради  обдарованій молоді у галузі літератури, театрального, музичного, образотворчого мистецтва, хореографії, народного мистецтва, кінематографії для створення і реалізації творчих проектів згідно з додатком 1.

3.2. Стипендії голови облдержадміністрації та голови обласної ради народним артистам України, провідним творчим працівникам, ветеранам  культури і мистецтва в розмірі 100 грн. щомісяця згідно з  додатком 2.

4.  Виплату грантів та стипендій проводити в межах коштів, передбачених у кошторисі видатків обласного бюджету управлінню культури  облдержадміністрації на 2006 рік.

5.  Розпорядження голови облдержадміністрації від 7 травня 2002 року № 252 “Про оголошення 2003 року Роком культури в Рівненській області” визнати таким, що втратило чинність.

 Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації  Турка І.І.

 

          

            Голова адміністрації                     В.Червоній

 

 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                           Розпорядження голови

                                                       облдержадміністрації

                                                            13.02.06 № 78

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання грантів голови облдержадміністрації

 та голови обласної ради обдарованій молоді у галузі літератури,

театрального, музичного, образотворчого мистецтва, хореографії,

 народного мистецтва, кінематографії для створення і реалізації

творчих проектів

 

1. Грант голови облдержадміністрації та голови обласної ради (далі - грант) – фінансова підтримка обласною державною адміністрацією та обласною радою обдарованої молоді для створення і реалізації творчих проектів.

2. Грант може одержати творчо обдарована молода людина віком до 35 років.

3. Для одержання гранту його претенденти подають до 1 вересня року, що передує року виплати гранту, в управління культури облдержадміністрації заявку, до якої додаються такі документи:

 реєстраційна картка проекту;

 опис проекту;

 кошторис витрат;

 довідка - об’єктивка ;

 два рекомендаційні листи.

До реєстраційної картки проекту, яка заповняється безпосередньо під час подання заявки, вносяться основні відомості про проект.

Опис проекту містить інформацію про його актуальність, мету, етапи реалізації, необхідні ресурси, виконавців і партнерів, очікувані результати, прогноз щодо подальшої реалізації проекту.

У кошторисі витрат зазначається загальна  сума та перелік видатків, пов’язаних із реалізацією проекту.

Довідка - об’єктивка містить біографічні відомості про автора проекту, інформацію про його освіту, трудовий стаж.

 

Рекомендаційні  листи містять обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також визначення професійного, творчого потенціалу його автора тощо. Рекомендаційні листи надаються загальновизнаними фахівцями у відповідній галузі і оформляються в установленому порядку.

4. Для розгляду  заявок, конкурсного відбору  і висунення претендентів на отримання гранту утворюється комітет з представників управління культури облдержадміністрації, інших органів виконавчої влади і творчих спілок.

Склад комітету визначається і затверджується управлінням культури облдержадміністрації. Члени комітету  беруть участь у його роботі на громадських засадах.

Рішення комітету про висунення претендентів на отримання гранту ухвалюється таємним голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комітету.

5. Управління культури облдержадміністрації  щороку до  15 жовтня  подає на розгляд обласній державній адміністрації  рішення комітету  щодо претендентів на отримання гранту.

6. Голова облдержадміністрації  розпорядженням  призначає кількість грантів і встановлює їх розміри.

7. Особа, якій призначено грант (надалі – володар гранту), укладає з управлінням культури облдержадміністрації  угоду, що визначає порядок виплати вартості гранту, складання та подання звітності, здійснення контролю за виконанням угоди та відповідальність сторін. Форма угоди розробляється та встановлюється управлінням культури облдержадміністрації.

8. Володар гранту  звітується перед управлінням культури обласної державної адміністрації про використання коштів за формою, встановленою управлінням культури облдержадміністрації відповідно до угоди. У разі використання коштів не за призначенням володар гранту несе відповідальність, передбачену угодою.

  9. Управління культури облдержадміністрації щороку інформує облдержадміністрацію про проведену роботу з реалізації творчих проектів, на які були виділені кошти.

10. Інформація про призначення щорічних грантів  оприлюднюється через засоби масової інформації.

11. Кошти на виплату грантів виділяються з обласного бюджету. Оподаткування коштів, одержаних у вигляді гранту, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.

 

     Керівник апарату

     адміністрації                                                                               Я.Іващук

 

                                                  

 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                           Розпорядження голови

                                                       облдержадміністрації

                                                    13.02.06 № 78

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок призначення   стипендій  голови облдержадміністрації

та голови обласної ради народним артистам України,

провідним творчим працівникам, ветеранам  культури і мистецтва

 

1. Стипендії   голови облдержадміністрації та голови обласної ради (далі - стипендії)  присуджуються народним, заслуженим артистам України, заслуженим діячам мистецтв України, заслуженим художникам, працівникам культури України,  майстрам народної творчості України, поетам і письменникам, викладачам спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, провідним творчим працівникам, ветеранам  культури і мистецтва  за  вагомі досягнення та значний внесок у розвиток і пропаганду національної культури, високу професійну майстерність, активну громадську діяльність.

2. Розгляд кандидатур, відбір і висунення претендентів на отримання стипендій здійснює комітет з розроблення пропозицій щодо присвоєння  стипендій   голови облдержадміністрації та голови обласної ради народним артистам України, провідним творчим працівникам, ветеранам  культури і мистецтва (далі - комітет).

    Персональний склад  комітету затверджується наказом управління культури облдержадміністрації.

   Члени комітету беруть участь у його роботі на громадських засадах.

    Засідання комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 його складу. Рішення про висунення претендентів на призначення стипендії ухвалюється  таємним голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комітету.

    Творчим працівникам, які є  малозабезпеченими, одинокими, пенсіонерами при голосуванні надається перевага.

3. Управління культури облдержадміністрації  щороку до 1 жовтня  подає обласній державній адміністрації пропозиції щодо кандидатур для призначення стипендій.

4. Голова обласної державної адміністрації щороку  розпорядженням призначає 30 стипендій в наступних розмірах:

народним артистам України  по 150 (сто п’ятдесят ) гривень;

        заслуженим діячам мистецтв України, заслуженим артистам, художникам, письменникам, ветеранам, пенсіонерам культури і мистецтва по 100  (сто) гривень на місяць.

    Пропозиції щодо зміни кількості і розмірів стипендій вносяться управлінням культури облдержадміністрації під час підготовки проекту обласного бюджету.

5. Кандидатури на здобуття стипендій висувають відділи культури районних державних адміністрацій та міськвиконкомів, обласні установи культури і мистецтв, мистецькі навчальні заклади, творчі спілки. 

   Пропозиції щодо претендентів на здобуття стипендій приймаються комітетом до 1 вересня. До комітету подаються такі документи:

лист-клопотання про присудження стипендії;

характеристика кандидата на присудження стипендії.

   

 

       

         Керівник апарату

         адміністрації                                                                               Я.Іващук

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

Додаток 1

до розпорядження голови

                                                                                                  облдержадміністрації

                                                                                     13.02.06 № 78

 

 

 

СПИСОК

володарів грантів голови облдержадміністрації та голови обласної ради обдарованій молоді у галузі літератури, театрального, музичного, образотворчого мистецтва, хореографії, народного мистецтва, кінематографії

 

 

№ з/п

Прізвище, ім’я,

 по  батькові

Назва проекту

Вартість проекту     (грн.)

1.

Вишневський

Артем Миколайович

Видання збірки п’єс ”Клаптикова порода”

 

2000

2.

Іваник

Володимир Степанович

Видання книги Н.Іваник “Духовні

піснеспіви українською мовою”

 

1500

3.

Нагорнюк

Олексій Анатолійович

“Іван Петровець - співак і музикант”

Аудіофіксація традиційного чоловічого виконавства  західного Полісся”

1000

4.

Пархоменко

Тетяна Петрівна

Видання фольклорно-етнографічної збірки “Забуті свята та обряди Рівненщини”

 

2000

5.

Сидорчук

Олена Олександрівна

Створення садиби музейного типу в

с. Дермань І  “Ремісничий  хутір Плугаки”

 

2180

6.

Циганчук

Ксенія Анатоліївна

 

Видання збірки прози “Два дощі”

1000

7.

Черницький

Олексій Юрійович

Археологічне  історико - культурне дослідження поліських районів Рівненщини ( Березнівський та Рокитнівський )

1000

                                                                

   Керівник апарату

    адміністрації                                                                               Я.Іващук

                                                

                                                                                                                                 

 

                                                                               

 

                                                                                       

                                                                                           

 

 

 

 

 

  Додаток 2

 

 

   Керівник апарату

    адміністрації                                         Я.Іващук

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2  

до розпорядження голови

                                                                                    облдержадміністрації

                                                                                   13.02.06 № 78

 

 

СПИСОК

стипендіатів голови облдержадміністрації та голови  обласної ради

в 2006 році

 

 

1.

Бабенко Галина Феодосіївна - пенсіонерка, працювала директором Зарічненської центральної районної бібліотеки

2.

Бабюк Тетяна Михайлівна - пенсіонерка, працювала завідуючою читальним залом обласної бібліотеки для юнацтва

3.

Білоусова Ірина Іванівна - пенсіонерка, працювала завідуючою відділом обласної державної бібліотеки, ветеран праці, ветеран Великої Вітчизняної війни

4.

Бухало Гурій Васильович - кандидат історичних наук, провідний  спеціаліст обласного краєзнавчого музею

5.

Вєтров Григорій  Кіндратович - інвалід І групи, працював заступником начальника відділу культурологічної роботи управління культури облдержадміністрації

6.

Галапач Валентина Костянтинівна  - майстер сучасного декоративно-вжиткового мистецтва , вишивальниця

7.

Гаврилова Катерина Михайлівна - пенсіонерка, працювала завідуючою відділом  використання і збереження основного фонду обласної державної бібліотеки

8.

Гелюта Лідія Григорівна - заслужений працівник культури України,  пенсіонерка, учасниця  народної  аматорської капели  Дубенського районного будинку культури

9.

Грицюк Федір Олександрович - пенсіонер,  працював завідуючим клубом, керівником хору - ланки с. Лісове Дубровицького району

10.

Гаврюшенко Аталія Матвіївна - пенсіонерка, режисер народного аматорського молодіжного театру Рівненського міського палацу культури

11.

Євтушок Олександр Володимирович - член Національної спілки письменників України, заступник голови обласної організації Національної спілки письменників України, інвалід ІІ групи

12.

Калітинський Микола Петрович - заслужений працівник культури України, пенсіонер, викладач Рівненської міської музичної школи № 1 імені М.Лисенка

13.

Левчук  Галина Всеволодівна  - заслужена артистка України, артистка розмовного жанру  обласної філармонії

14.

Литвинчук Людмила Адамівна - член Національної спілки

письменників України, поетеса

 

15.

Липова Параска Прокопівна - пенсіонерка, член Національної спілки художників України, художниця 

16.

Льовіна Олександра Миколаївна - пенсіонерка, працювала завідуючою відділом обслуговування читачів обласної бібліотеки для дітей

17.

Марущак Віктор Семенович - заслужений діяч мистецтв України, художній керівник заслуженого ансамблю танцю України “Полісянка” Рівненського міського будинку культури

18.

Мартиненко Анатолій Іванович - заслужений працівник культури України, директор Рівненської міської  дитячої художньої школи

19.

Мушировський Володимир Макарович - пенсіонер, ветеран музейної справи, провідний спеціаліст  обласного краєзнавчого музею

20.

Невірковець Петро Антонович - пенсіонер,  керівник народного аматорського хору „Верес” Рівненського міського будинку культури

21.

Рябунець Орися  Іванівна - народний майстер декоративно - прикладного мистецтва, вишивальниця  

22.

Слива  Олександр Омелянович - пенсіонер,  заслужений працівник культури України, працював директором обласної бібліотеки для дітей, інвалід Великої Вітчизняної війни

23.

Свердлик Петро Арсентійович - пенсіонер, працював методистом обласного центру народної творчості, ветеран праці

24.

Солоневський  Ростислав Тимофійович - член Національної спілки письменників України, письменник - гуморист

25.

Сидорчук Віталій Анатолійович - директор Корецької дитячої школи мистецтв, керівник народного аматорського хорового колективу Корецького районного будинку культури і дозвілля

26.

Фенглер Микола Павлович  - заслужений працівник культури, пенсіонер, працював доцентом кафедри хорового диригування інституту культури, директором Сарненської музичної школи, керівником хору с. Зоря Рівненського району

27.

Фінчук  Любов Анатоліївна -  директор Деражненського сільського будинку культури Костопільського району, керівник народного аматорського ансамблю української пісні „Червона калина” Деражненського сільського будинку культури

28.

Фусик Людмила Василівна  - пенсіонерка, працювала викладачем класу бандури   Рівненської дитячої музичної школи № 1 ім. М.Лисенка

29.

Шморгун Євгеній Іванович - член Національної спілки письменників України, письменник-прозаїк

30.

Янчук Іван Васильович - пенсіонер, працював заступником директора Рівненського обласного театру ляльок

 

   Керівник апарату

   адміністрації                                    Я.Іващук       Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

 

 

 

Антимонопольний комітет України

Погода
Рівне

волог.:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua


 

  Обласний центр зайнятості Центра надання адміністративних послуг у м.Рівному   Обласний центр гідрометеорології  Інформаційний портал Рівненщина


Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
Анонси

 

Куди поїхати у липні: найцікавіші фестивалі Рівненщини

 

14-18 серпня

Всеукраїнський арт-семінар «Куст» (КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ УЧАСНИКІВ, ПРОГРАМА)

Версія для людей із вадами зору

         Версія для людей з вадами зору

http://picua.org/img/2017-11/20/wo8tbqcyr8580n5hjw4kcel07.png 

http://picua.org/img/2018-01/11/hdvt1kvboybn2uyicgplsawjx.jpg

РОБОТА «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ» (0800500078) РІВНЕНСЬКОЇ ОДА

http://j-p-g.net/if/2019/03/07/0833347001551949279.jpg

 

http://j-p-g.net/if/2019/03/07/0443461001551949112.jpg

 
ОГОЛОШЕННЯ

«Гаряча лінія» для суб'єктів підприємницької діяльності– (0362) 695 215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційний портал публічних фінансів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rv.gov.ua/sitenew/data/upload/photo/baner05082014.gif 

 

ДО УВАГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА ПРИЗОВОМ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ

ОБОВ’ЯЗКИ, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ З ГРОМАДЯНАМИ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ