Рівненська обласна державна адміністрація 

На головну

33028, м. Рівне, м-н Просвіти, 1, тел.:(0362)264788, факс:(0362)260835, e-mail: roda@rv.gov.ua                          English version. Англійська версія

 
 листопада 2017 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 

 

 

 

Державна система електронних звернень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Положення про проведення обласного конкурсу проектів молодіжних і дитячих громадських організацій


Обговорення та внесення пропозицій до Переліку цілей та пріоритетних завдань програм (проектів, заходів) громадських організацій

 

Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації оголошує

обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

 

Проведення конкурсу здійснюється на виконання Обласної програми  підтримки молоді в області на 2016 – 2020 роки, схваленої розпорядженням голови Рівненської обласної адміністрації від 10.12.2015 № 716 та затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 25.12.2015 № 18, відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. № 1049, з метою підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій Рівненської області.

 

Перелік пріоритетних соціальних проблем, на розв’язання яких мають бути спрямовані проекти:

1. Формування громадянської позиції, національно-патріотичне виховання, самовдосконалення та інтелектуальний розвиток молоді.

2. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.

3. Профілактика злочинності та насильства в молодіжному середовищі, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, підвищення рівня правової освіти дітей та молоді.

4. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти).

5. Створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді).

6. Забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб.

 

Реалізація проекту повинна здійснюватися на території Рівненської області.

 

Для участі у конкурсі допускаються проекти, розроблені та подані громадськими організаціями, творчими спілками які зареєстровані в установленому порядку та здійснюють свою діяльність не менше двох років на момент закінчення терміну подання заявок на конкурс. Громадська організація, творча спілка може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

 

Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проекту становить 75% від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту. Громадська організація здійснює свій внесок у реалізацію проекту в розмірі не менше 25% від загального кошторису проекту.

 

Загальна сума кошторису проекту не повинна перевищувати 20 (двадцять) тисяч гривень.

В рамках конкурсу не будуть фінансуватися:

- виплата заробітної плати;

- придбання основних засобів;

- проведення семінарів, тренінгів, навчань, конференцій.

 

Для участі у конкурсі громадські організації повинні подати конкурсну документацію, підготовлену українською мовою:

1. Заявку на участь у конкурсі відповідно до визначеної форми (додаток 1).

2. Копію свідоцтва про реєстрацію, завірену печаткою організації.

3. Копію статуту (положення) організації, завірену печаткою організації.

4. Довідку (або її копію) з податкової інспекції про включення громадської організації до реєстру неприбуткових організацій (форма 4-ОПП).

5. Копію податкового звіту за попередні два роки.

6. Проект програми громадської організації відповідно до визначеної форми (додаток 2) (оригінал в двох примірниках та електронний варіант).

7. Рішення органу організації про затвердження проекту програми, завірене печаткою організації.

8. Листи-підтвердження інших організацій у разі, коли проект програми передбачає їх участь як співвиконавців.

9. 2 рекомендаційні листи від керівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій державної і комунальної та приватної форм власності, обласних творчих спілок.

10. Гарантії залучення громадською організацією коштів в обсязі не менше ніж 25 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту.

 

До участі у конкурсі не допускається або знімається з подальшої участі у ньому громадська організація, коли вона:

·          перебуває в стані ліквідації;

·          подала недостовірну інформацію про свою діяльність та організаційну спроможність реалізувати програму;

·          не забезпечила гарантії залучення додаткового фінансування для реалізації проекту програми;

·          подала офіційний лист про відкликання своєї конкурсної документації;

·          подала конкурсну документацію після встановленого терміну;

·          не в повному обсязі або не відповідно до визначеної форми подала конкурсну документацію.

Організації, що подавали конкурсну документацію, мають право на повернення їм усього комплекту документів за умови, якщо їх не допущено до попередньої кваліфікації конкурсу.

В інших випадках конкурсна документація не повертається.

 

Прийом конкурсної документації здійснюється відділом у справах молоді, оздоровлення, діловодства та контролю управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації щодня (крім вихідних і святкових днів) з 9:30 до 16.30 год. (м. Рівне, майдан Просвіти, 1, каб. 231, 209 тел. 26-16-94, 69-52-85 e-mail: sv_molod@ukr.net (з позначкою «обласний конкурс проектів»).

Кінцевий термін подачі документів – 21 квітня 2017 року.

 

Рішення конкурсної комісії щодо переможців конкурсу буде оприлюднене на сайті облдержадміністрації в розділі „Молодь” та на сторінці управління у соціальних мережах у тижневий термін з дня його винесення.

 

Додаток 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

заявка

на участь у конкурсі проектів молодіжних і дитячих громадських організацій

 

 

Дата реєстрації заявки

 

Реєстраційний номер

 

Підпис секретаря комісії

 

(заповнюється секретарем конкурсної комісії з розгляду проектів програм

громадських організацій)

 

 

Тема або пріоритет конкурсу

 

 

Назва громадської організації

 

 

Назва проекту програми

 

 

Загальна сума кошторису витрат на здійснення проекту програми

 

Очікуване фінансування від управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації (зазначити бажані дати надходження коштів на рахунок організації-виконавця)

 

Терміни реалізації проекту програми

 

Прізвище та ім’я керівника організації, адреса організації, телефон, факс, e-mail

 

Прізвище, ім’я та посада в організації керівника проекту програми, адреса, телефон, факс, e-mail

 

Банківські реквізити організації-виконавця

 

 

Підписи засвідчують зобов’язання:

·      подавати у конкурсній документації правдиву інформацію;

·      вичерпно інформувати управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації (фінансовий та творчий звіти) про реалізацію проекту програми;

·      під час будь-якого використання, застосування чи поширення інтелектуальних або інших цінностей, створених завдяки проекту програми, посилатися на фінансову підтримку управління у справах молоді та спорту

 

Підпис керівника організації _____________________ Дата____________

Печатка організації

 

 

Додаток 2

 

Форма проекту програми та кошторису витрат для його реалізації

 

Назва проекту ________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Назва організації _____________________________________________________

 

1.      Анотація _________________________________________________________

                         (на окремому аркуші, не більше однієї сторінки машинописного тексту)

      В анотації до проекту програми потрібно чітко і лаконічно розкрити його зміст за такою схемою:

·            назва проекту програми;

·            назва організації, що подає проект програми;

·            у чому полягає актуальність проекту програми, на розв’язання якої конкретної проблеми його спрямовано;

·            що конкретно і яким чином передбачається здійснити впродовж терміну реалізації програми;

·            які кошти і з яких джерел передбачається використати для здійснення проекту програми;

·            які ще організації братимуть участь у реалізації проекту програми.

 

2.      Загальна інформація _______________________________________________

2.1. Проблема, на вирішення якої спрямовано проект програми ______________________________________________________________________

( не більше 1/2 сторінки машинописного тексту)

2.2. Цільова група, на яку спрямовано проект програми ______________________

______________________________________________________________________

(вкажіть конкретні якісні та кількісні показники)

2.3. Що було зроблено вашою організацією щодо теми проекту програми? ______________________________________________________________________

2.4. Чому саме ваша організація береться за розв’язання зазначеної проблеми? ______________________________________________________________________

2.5. Мета проекту програми _____________________________________________

2.6. Завдання проекту програми __________________________________________

2.7. Очікувані результати реалізації проекту програми _______________________

______________________________________________________________________

(вкажіть конкретні якісні та кількісні показники)

2.8. План реалізації проекту програми

 

Етапи реалізації

Опис заходів для здійснення етапу

Термін реалізації етапу

Результати здійснення етапу

 

 

 

 

 

2.9. Яка діяльність за проектом програми здійснюватиметься після закінчення фінансування? ______________________________________________________________________

2.10. Як ваша організація інформуватиме громадськість про хід та результати виконання проекту програми? ___________________________________________

2.11. Які ще організації братимуть участь у реалізації проекту програми? ______________________________________________________________________

(назвіть адреси, телефони, контактні особи із зазначенням їх посад)

2.12. Хто з працівників (членів) вашої організації безпосередньо братиме участь у реалізації проекту програми (прізвища, посади)? Яку кваліфікацію вони мають? Що конкретно кожен з них робитиме в межах плану реалізації проекту програми? ______________________________________________________________________2.13. Яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати? ______________________________________________________________________

 

3. Кошторис витрат на реалізацію проекту програми  (починаючи з нового аркуша)

 

 

Назва статті витрат на реалізацію проекту програми

Сума коштів,

яка запитується

з обласного бюджету

Сума коштів, яка залучатиметься з інших джерел

Власний внесок організації

Загальна сума коштів на реалізацію проекту програми

Оплата послуг залучених спеціалістів

 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату

 

 

 

 

Відрядження

 

 

 

 

Оренда місць проведення заходу

 

 

 

 

Оренда транспорту

 

 

 

 

Оренда обладнання, оргтехніки

 

 

 

 

Прокат костюмів, одягу

 

 

 

 

Витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання

 

 

 

 

Художнє оформлення місць проведення заходу

 

 

 

 

Послуги зв’язку

 

 

 

 

Поліграфічні послуги

 

 

 

 

Інформаційні послуги

 

 

 

 

Канцелярські витрати

 

 

 

 

Призи, сувеніри

 

 

 

 

Інші витрати (у тому числі банківські послуги)

 

 

 

 

Усього витрат

 

 

 

 

 

Розрахунок витрат

 

 

№ з/п

Стаття витрат

Розрахунок

Усього, грн

1

2

3

4

5

6

1

Оплата послуг

залучених спеціалістів

Кількість залучених спеціалістів (осіб)

Кількість днів (годин/місяців)

Вартість за день (годину/

місяць), грн

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

2

Нарахування на заробітну плату

 

 

 

 

3

Відрядження і службові роз’їзди

Кількість осіб

Кількість днів

Вартість за день, грн

 

 

Харчування (добові)

 

 

 

 

 

Проїзд

 

 

 

 

 

Проживання

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

4

Оренда місць проведення заходу

Орендована площа

Кількість днів (годин) оренди

Вартість оренди, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

5

Оренда транспорту

Кількість одиниць

Кількість днів (годин) оренди

Вартість оренди, грн

 

 

 (найменування)

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

6

Оренда обладнання, оргтехніки

Кількість одиниць

Кількість днів (годин) оренди

Вартість оренди, грн

 

 

 (найменування)

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

7

Прокат костюмів, одягу

Кількість костюмів, одягу, що беруться напрокат

Кількість днів (годин) прокату

Вартість прокату, грн

 

 

 (найменування)

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

8

Витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання

Кількість одиниць

Період використання

Витрати на одиницю, грн

 

 

 (найменування)

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

9

Художнє оформлення місць проведення заходу

Кількість одиниць

Ціна за одиницю, грн

 

 

 

 (найменування)

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10

Послуги зв’язку

Кількість одиниць

(хв, шт.)

Ціна за одиницю, грн

 

 

 

 (найменування)

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

11

Поліграфічні послуги

Тираж

Ціна за одиницю, грн

 

 

 

 (найменування)

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

12

Інформаційні послуги

Кількість одиниць

Ціна за одиницю, грн

 

 

 

 (найменування)

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

13

Канцелярські витрати

Кількість одиниць

Ціна за одиницю, грн

 

 

 

 (найменування)

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

14

Призи, сувеніри

Кількість

одиниць

Ціна за одиницю, грн

 

 

 

 (найменування)

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

15

Інші витрати

 

 

 

 

 

(найменування) 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Разом витрат за кошторисом

 

 

 

 

 

 4. Організація може подати інші матеріали, які засвідчують її спроможність реалізувати проект програми.

                  

(М.П.) _____________________ (прізвище, ініціали керівника організації)

                             (підпис)

 

Додаткові матеріали

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

 

Антимонопольний комітет України 
 Інвестиційна карта Рівненщини Обласний центр зайнятості Центра надання адміністративних послуг у м.Рівному   Обласний центр гідрометеорології  Інформаційний портал Рівненщина
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

Версія для людей із вадами зору

         Версія для людей з вадами зору

Анонси подій

 

23 листопада

10.00 – ІІІ обласна медична конференція «Лікування та профілактика хвороб системи кровообігу у Рівненській області» (приміщенні конференц-залу готелю «Мир»)

 

12.00 - прес-брифінг щодо впровадження у лікарнях електронної системи охорони здоров'я eHealth

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

«Гаряча лінія» для суб'єктів підприємницької діяльності– (0362) 695 215

http://i.piccy.info/i9/7502b46108b8d87f5d82ccb4f4b9a83e/1445592859/9192/869320/aato.jpg

Гаряча лінія 

РОБОТА «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ» (0800500078) РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

Децентралізація на Рівненщині

Офіційний портал публічних фінансів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rv.gov.ua/sitenew/data/upload/photo/baner05082014.gif 

 

ДО УВАГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА ПРИЗОВОМ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ

ОБОВ’ЯЗКИ, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ З ГРОМАДЯНАМИ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ