ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про Програму розвитку освіти Гощанського району на 2019 – 2021 роки


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 26 червня 2019 року

Номер: 162

Дата оприлюднення: 26.06.2019

 

 

Про Програму розвитку

освіти Гощанського району

на 2019 – 2021 роки

 

 

Відповідно до статей 6, 13, 22, 28, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 травня 2019 року № 487 «Про Програму розвитку освіти Рівненської області на 2019 – 2021 роки»:

 1. Схвалити Програму розвитку освіти Гощанського району на 2019 – 2021 роки (далі – Програма), що додається.

 2. Відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

 3. Рекомендувати виконавчим комітетам сільських, селищної рад розробити та затвердити в установленому порядку відповідні програми.

 4. Виконавцям про хід виконання заходів Програми інформувати районну державну адміністрацію  щороку до 15 листопада.

 5. Відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації забезпечити узагальнення інформацій про хід виконання розпорядження щороку до 25 листопада.

 6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Гоменюка Т.Т.

 

 

 

 

 Голова адміністрації                                                                   Ю. КОВАЛЬЧУК

 

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

26.06.2019 162

 

Програма

розвитку освіти Гощанського району на 2019 – 2021 роки

 

Загальні положення

 

Програма розвитку освіти Гощанського району на 2019 – 2021 роки визначає мету, зміст, завдання та проблеми галузі освіти, конкретизує перелік основних напрямів і заходів з реалізації стратегічних завдань, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення. 

Розроблення Програми зумовлено необхідністю:

модернізації системи освіти району, переорієнтації на забезпечення якісної освіти та справедливого доступу до неї, реалізації принципу безперервної освіти;

забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти шляхом урізноманітнення форм її здобуття, проведення ліцензування приватних закладів дошкільної освіти, відкриття додаткових груп у функціонуючих закладах дошкільної освіти; 

забезпечення учням якісної освіти та справедливого доступу до неї в обсягах, визначених державними освітніми стандартами, здійснення та удосконалення мережі закладів загальної середньої освіти з малою наповнюваністю учнів відповідно до демографічних, економічних, соціальних перспектив розвитку громад, потреб громадян та суспільства; урізноманітнення моделей організації освіти, зокрема для сільських дітей; 

покращення якості освітнього процесу та корекційно-відновлювальної роботи;

створення нового освітнього простору;

удосконалення інформаційно-комунікаційного освітнього середовища;

створення умов для здобуття якісної позашкільної освіти;

підвищення соціального статусу працівників освітньої галузі.

 

Мета та основні завдання Програми

 

Метою Програми є забезпечення розвитку системи освіти району та створення умов для якісної освіти і справедливого доступу до неї, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям.

Основними завданнями Програми є:

розвиток освітньої системи та зміни, які сприятимуть підвищенню її якості та ефективності;

забезпечення права на освіту та створення рівних можливостей для здобуття якісної освіти відповідно до потреб громадян;

розвиток системи безперервної освіти та навчання впродовж життя;

формування соціально активної, відповідальної та толерантної особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, європейської цивілізації;

забезпечення громадянського, національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

 

Джерела фінансування

 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься в установленому порядку за рахунок видатків районного та місцевих бюджетів, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

У 2019–2021 роках видатки на виконання Програми здійснюватимуться   виконавцями в межах асигнувань, передбачених на відповідні роки.

 

Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми покращить умови доступу до отримання якісної освіти за рахунок випереджувального розвитку закладів освіти регіону відповідно до сучасних викликів, зокрема забезпечить:

створення умов для здобуття всіма дітьми дошкільної освіти;

створення рівних умов та можливостей для здобуття громадянами повноцінної освіти, особистісного розвитку і творчої самореалізації;

підвищення рівня якості навчання та виховання, що позитивно вплине на рівень кваліфікації, компетентності та відповідності фахівців усіх напрямів підготовки і перепідготовки кадрів, упровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій;

удосконалення змісту та технологій освіти;

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

залучення громадян району до національної культури, зміцнення моралі і духовності, формування у дітей та молоді національних світоглядних позицій, патріотизму;

підвищення професіоналізму та соціального статусу педагогічних  працівників;

приведення структури позашкільної освіти у відповідність із запитами населення;

забезпечення необхідним корекційним обладнанням, сучасними навчально-методичними засобами індивідуального та інклюзивного навчання закладів загальної освіти, логопедичних пунктів;

покращення матеріально-технічного забезпечення освітніх установ. 


Заходи з виконання

Програми  розвитку освіти Гощанського району на 2019 – 2021 роки

 

Назва напряму діяльності

 

 

Перелік заходів Програми

Строк вико-нання

захо-ду

 

 

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієн-товні обсяги фінансу-вання,

тис.

гривень

 

у тому числі за роками:

 

 

Очікуваний результат

 

2019

 

2020

 

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

І. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

1. Забезпечення функціонування оптимальної мережі закладів дошкільної освіти

розширення мережі закладів дошкільної освіти

 

2019 - 2021

роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

Місцеві бюджети

 

 

 

 

Створення умов для доступу до дошкільної освіти, забезпечення необхідної кількості закладів різних типів для здобуття дітьми дошкільної освіти

 

2. Розвиток професійного потенціалу  педагогічних працівників, 

поширення кращого досвіду роботи з дошкільної освіти

 

1) проведення оглядів, конкурсів, фестивалів тощо діяльності   закладів дошкільної освіти

 

2019 - 2021

роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

Районний бюджет

 

 

 

20

0

 

10

 

10

 

Покращення освітньої діяльності закладів   дошкільної освіти

Місцеві бюджети

 

 

 

 

2) проведення конкурсів педагогічної майстерності працівників закладів дошкільної освіти та інших заходів, спрямованих на підвищення престижності професії та методичного рівня педагогічних працівників закладів дошкільної освіти

2019 - 2021

роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

Районний бюджет

 

 

 

10

0

5

5

Підвищення соціального статусу педагогічних працівників закладів дошкільної освіти

Місцеві бюджети

 

 

 

 

3. Популяризація роботи педагогічних працівників закладів дошкільної освіти

участь у Всеукраїнських та проведення місцевих заходів із відзначення Дня дошкілля

2019 - 2021

роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

Районний бюджет

 

 

 

15

5

5

5

Підвищення соціального статусу працівників дошкільної освіти

Місцеві бюджети

 

 

 

 

 

ІІ. ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ  ОСВІТА

1. Забезпечення функціонування оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти

1) оптимізація (модернізація) мережі закладів загальної середньої освіти району

2019 - 2021

роки

Районна

державна адміністрація,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

Місцеві бюджети

 

 

 

 

Створення оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти

  для забезпечення доступу до 

якісних

освітніх

послуг

2) створення опорних шкіл з урахуванням перспективного плану формування об’єднаних територіальних громад, демографічних і економічних реалій; скорочення мережі закладів загальної середньої освіти з малою чисельністю учнів

 

2. Створення умов для впровадження освітньої реформи у закладах загальної середньої освіти

1) створення нового освітнього простору у закладах загальної середньої освіти

 

2019 - 2021

роки

Районна

державна адміністрація,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

Державний бюджет

 

Місцеві бюджети

 

 

 

 

Створення нового освітнього простору в усіх початкових класах 

2) упровадження Концепції «Нова українська школа»; нового Державного стандарту початкової освіти

3. Формування єдиного освітнього простору, покращення доступу до інформаційних освітніх ресурсів

1) Забезпечити функціонування відкритої інтернет-платформи для інформування педагогів, ознайомлення з навчальними матеріалами.

 

2019 - 2021

роки

 КУ «Гощанський рай методкабінет» районної ради

 

Районний бюджет

30

10

10

10

Удосконалення інформаційно-комунікацій-

ного освітнього середовища

2) забезпечення освітніх закладів безлімітним високошвидкісним доступом до обласних, українських та всесвітніх Інтернет-ресурсів з використанням 3G технологій

2019 - 2021

роки

Районна

державна адміністрація,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

Місцеві бюджети

 

 

 

 

 

Покращення доступу до мережі

Інтернет

3) створення, реконструкція, інформаційне забезпечення та оновлення веб-сайтів відділу освіти, молоді та спорту райдержадмініс-трації, закладів загальної середньої та  дошкільної освіти, шкільних бібліотек

2019 - 2021

роки

Районна

державна адміністрація,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

Місцеві бюджети

 

 

 

 

 

Формування єдиного інформацій-но-комуніка-ційного освітнього простору

4) популяризація здобутків галузі, висвітлення впровадження реформ в освіті, реалізації Концепції  «Нова українська школа»

2019 - 2021

роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

районний   бюджет

 

6

2

2

2

Доведення до громадськості інформації щодо стану, проблем та здобутків освітньої галузі

4. Модернізація матеріально-технічної бази  закладів загальної середньої освіти з інформаційно-комунікацій-них технологій

оновлення обладнання та модернізація навчальних комп’ю-терних комплексів, існуючих локальних мереж відповідно до встановлених вимог у закладах освіти району

2019 - 2021

роки

Районна

державна адміністрація,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

Місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

Покращення рівня викладання  навчальних дисциплін із застосуванням новітніх технологій

5. Удосконалення матеріально-технічної бази у закладах загальної середньої освіти

1) забезпечення поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти шляхом проведення капітальних ремонтів, здійснення реконструкції, будівництва та придбання обладнання, навчальних кабінетів і предметів довгострокового користування у тому числі опорних шкіл

2019 - 2021

роки

Районна

державна адміністрація,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

Місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

Покращення рівня викладання  навчальних дисциплін,   підвищення якості освіти

2) облаштування внутрішніх шкільних вбиралень

2019 - 2021

роки

Районна

державна адміністрація,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

Державнийбюджет

 

Місцеві бюджети

 

 

 

 

 

Створення комфортних  умов перебування

 

IV. КОРЕКЦІЙНА ОСВІТА

1. Створення інклюзивно-ресурсних центрів

забезпечення функціонування мережі інклюзивно-ресурсних центрів

2019

рік

Районна

державна адміністрація,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

Державний бюджет

 

Місцеві  бюджети

 

 

 

 

 

Надання якісних послуг  дітям з особливими освітніми потребами

 

2) реалізація заходів щодо створення універсального дизайну та розумного пристосування у закладах освіти з інклюзивним навчанням та  спеціальних групах і класах закладів дошкільної та загальної  середньої освіти

2019 -2021 роки

Районна

державна адміністрація,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

Місцеві  бюджети

 

 

 

 

 

Забезпечення у закладах освіти архітектурної доступності та універсального дизайну для

безперешкод-

ного доступу до приміщень осіб з інвалідністю

 

 

V. ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

1. Розвиток здібностей дітей та учнівської молоді шляхом охоплення позашкільною освітою

функціонування оптимальної мережі  

 

2019 - 2021

роки

 

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

Районний бюджет

 

 

 

  

 

 

 

 

Створення умов для здобуття якісної позашкільної освіти

2. Вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи з позашкільної освіти

проведення районного конкурсу «Кращий працівник позашкільної освіти», «Кращий тренер» тощо, нагородження переможців

2019 - 2021

роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

Районний бюджет

15

 

 

5

 

5

 

5

 

Підняття престижу   позашкільної освіти

3. Збереження життя і здоров’я дітей

проведення районного етапу Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних

 

 

2019 -2021 роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

Районний бюджет

12

 

4

4

4

Попереджен-ня трагічних випадків під час пожеж за участю дітей 

 

4.Стимулювання покращення організації роботи учнівського самоврядування

проведення районного конкурсу серед лідерів учнівського самоврядування «Лідер року»

2019 - 2021

роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

 

Не

потребує фінансу-вання

 

 

 

 

 

Підвищення мотивації до організації роботи учнівського самоврядуван-ня

 

VI. РОБОТА З КАДРАМИ ТА МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Популяризація роботи педагогічних працівників

популяризація досвіду роботи педагогічних працівників шляхом проведення професійних конкурсів «Учитель року», «Джерело творчості», конкурсу-ярмарку педагогічної творчості, фестивалю педагогічних ідей тощо та їх стимулювання шляхом виплати премій голови районної державної адміністрації

2019 - 2021

роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

Районний бюджет

30

10

10

10

Підвищення мотивації педагогічних працівників до

покращення якості роботи

Місцеві бюджети

 

 

 

 

 

VII.  ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА ТА СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА

1. Покращення спортивної бази

закладів загальної середньої світи

 

1) забезпечення закладів освіти спортивним інвентарем та обладнанням

2019 - 2021

роки

Районна

державна адміністрація,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

Місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом дітей та молоді

2) обладнання спортивно-ігрових майданчиків у всіх початкових школах 

 

2019 - 2021

роки

3) обладнання спортивних майданчиків, полів для ігрових видів спорту в усіх закладах загальної середньої освіти І - ІІ та І - ІІІ ступенів

2019 - 2021

роки

2. Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів серед учасників  освітнього процесу

організація спортивно-масової, туристичної роботи з педагогічними працівниками закладів освіти району, в тому числі проведення туристичних змагань тощо

2019 - 2021

роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної

державної адміністрації,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

Районний бюджет

 

 

 

20

6

7

7

Забезпечення фізичного розвитку педагогів засобами туризму, фізичної культури та спорту

Місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

Разом за Програмою

 

 

Районний бюджет

158 тис. грн.

 

42 тис. грн.

 

58 тис. грн.

 

58 тис. грн.

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти, молоді

та спорту райдержадміністрації                                                              О. САВОНІК                     
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ