ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про Районну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019 – 2023 роки


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 24 травня 2019 року

Номер: 135

Дата оприлюднення: 24.05.2019

 

 

Про Районну  програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019 – 2023 роки

 

 

 

Відповідно до Законів України  «Про місцеві державні адміністрації»,  «Про охорону праці», на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 06 травня 2019 року № 423 Про Обласну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019 – 2023 роки», з метою  забезпечення виконання завдань у сфері охорони праці, зокрема, конституційного права громадян на безпечні  та нешкідливі умови праці, мінімізації ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сприятиме сталому економічному розвитку, збереженню і розвитку трудового потенціалу:

1. Схвалити  Районну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019 – 2023 роки (далі – Програма), що додається.

2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації подати Програму районній раді на затвердження в установленому порядку.

3. Виконавцям забезпечити реалізацію Програми, про що інформувати райдержадміністрацію щокварталу до 25 числа останнього місяця кварталу.

         4. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації   забезпечити узагальнення інформацій про хід виконання Програми щокварталу до 01  числа місяця, що настає за звітним періодом.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Гоменюка Т.Т.

 

 

Голова адміністрації                                                               Ю.КОВАЛЬЧУК

 

 

 

                                                                                 Додаток

  до розпорядження голови                                                                                                                                        

                                                                                       райдержадміністрації

                                                                                       24.05.2019 № 135

 

 

Районна програма

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019 – 2023 роки на 2019 – 2023 роки

 

 

Загальна частина

 

Розроблення Районної  програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019 - 2023 роки (далі – Програма) зумовлено необхідністю посилення державного регулювання у сфері охорони праці та координації дій органів виконавчої влади.

Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України «Про охорону праці».

Реалізацію заходів Програми буде спрямовано на поліпшення економічного стану в районі, зниження ризику виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сприятиме зменшенню видатків з державного бюджету на їх ліквідацію та відшкодування шкоди потерпілим на виробництві. І в кінцевому результаті – спрямовано на збереження та оздоровлення трудового потенціалу, збереження й підвищення працездатності та функціональних можливостей працівників.

Організацію виконання Програми в межах повноважень здійснює  управління соціального захисту населення райдержадміністрації спільно з органами виконавчої влади, виконавчими комітетами селищної та сільських рад, об’єднаними територіальними громадами та у взаємодії з підприємствами, установами  та організаціями району.

 

Мета та основні завдання Програми

 

Метою Програми є комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці, формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на виробництві, що сприятиме сталому економічному розвитку та соціальній спрямованості, збереженню і розвитку трудового потенціалу.

Основними завданнями Програми є:

забезпечення дотримання суб’єктами господарювання нормативно-правових актів з питань охорони праці;

налагодження дієвого контролю за охороною праці на всіх організаційних рівнях;

забезпечення функціонування системи управління охороною праці на кожному підприємстві, в установі та організації;

приведення до нормативних рівнів (обмеження впливу) шкідливих   і небезпечних факторів на робочих місцях шляхом впровадження новітніх безпечних технологій, нових видів засобів індивідуального та колективного захисту;

зниження виробничих ризиків, безпеки виробничих об’єктів, устаткування та запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки;

удосконалення системи навчання з охорони праці, в тому числі запровадження дистанційного навчання, з використанням комп’ютерних банків даних та нових інформаційних технологій.

Виконання зазначених завдань сприятиме поліпшенню стану охорони праці, його контрольованості та прогнозованості, зменшенню кількості аварій, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

         Заходи з виконання Районної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019 – 2023  роки наведені у додатку до Програми.

 

 

Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть змогу вирішити проблеми в сфері охорони праці, зокрема дозволить скоротити соціальні та економічні втрати  від негативних наслідків виробничого травматизму, професійної захворюваності та аварійності на виробництві і сприятиме сталому зростанню економіки району.

Ефективність виконання Програми буде забезпечуватися шляхом оптимізації матеріально-технічних, фінансових,  трудових витрат,  спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища  для забезпечення реалізації конституційного права громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, збереження та розвиток трудового потенціалу району.

 

Обсяги та джерела фінансування

 

Виконання Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області, Управління Держпраці у Рівненській області, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, інших джерел, не заборонених законодавством.

 

 

 

В.о. начальника управління  соціального

захисту населення адміністрації                                                     І. ГУМЕНЮК

 

 

                                                                                                                                                                                                            


        Додаток

                                                                                                                                                    до Програми

 

Заходи з виконання Районної   програми поліпшення

стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019 – 2023  роки

 

 

 

Найменування заходу

 

Відповідальні за виконання

 

Термін виконання

 

Індикатори

1.

Здійснення організаційно-методичного забезпечення та контролю за розробленням та впровадженням системи управління охороною праці на підприємствах, в установах та організаціях районі

 

Відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту райдержадміністрації, відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та агропромислового розвитку райдержадміністрації,   виконавчі комітети селищної та сільських рад,   об’єднані територіальні громади

2019 - 2023 роки

Сприятиме керованості та прогнозованості у сфері охорони праці, якісному контролю за станом охорони праці, зменшенню кількості нещасних випадків та аварій на виробництві

2.

При повідомній реєстрації колективних договорів рекомендувати включати до розділу "Охорона праці" комплексні заходи з охорони праці, їх фінансування та визначення відповідальних осіб

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад,  об’єднані територіальні громади

2019 - 2023 роки

Забезпечення соціальних гарантій у галузі охорони праці відповідно до законодавства

3.

Проведення семінарів, конференцій, нарад з питань охорони праці для роботодавців і керівників служб охорони праці підприємств, організацій та установ усіх форм власності, зокрема з обговорення нових нормативно-правових актів з охорони праці та соціального страхування

 

Відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту райдержадміністрації,  відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та агропромислового розвитку райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад, об’єднані територіальні громади

2019 - 2023 роки

Поширення нових знань, передового досвіду та підвищення фахового рівня роботодавців і спеціалістів з охорони праці

4.

Створення куточків (кабінетів) з охорони праці, укомплектування їх необхідною документацією та технічними засобами

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації, відділ  освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад, об’єднані територіальні громади

2019-2023 роки

Приведення робочих місць у відповідність з вимогами санітарно-гігієнічних норм. Домогтися проведення атестації робочих місць за умовами праці на кожному робочому місці з несприятливими умовами. Забезпечення соціального захисту осіб, які працюють у несприятливих умовах

 

5.

Підготовка та висвітлення матеріалів про обставини та причини нещасних випадків, аварій на виробництві, передовий досвід та нові розробки і досягнення у сфері охорони праці в засобах масової інформації

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад,  об’єднані територіальні громади

2019-2023 роки

Забезпечення безпеки експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж

6.

Контроль за проведенням суб’єктами господарювання ідентифікації, декларування об’єктів підвищеної небезпеки та терміном дії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки  відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року №956

Гощанський районний сектор ГУ ДСНС України у Рівненській області, виконавчі комітети селищної та сільських рад, об’єднані територіальні громади

2019-2023 роки

Дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці

7.

Організація навчання з метою підвищення рівня знань посадових осіб та спеціалістів, які вирішують питання охорони праці

Відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту райдержадміністрації, відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації, відділ  освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад, об’єднані територіальні громади

2019-2023 роки

Підвищення рівня знань та профілактичної роботи з питань охорони праці

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ