ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про програму підтримки фермерських та особистих селянських господарств Гощанського району на 2019 – 2023 роки


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата:23 квітня 2019 року

Номер: 110

Дата оприлюднення: 23.04.2019

 

Про програму підтримки фермерських та особистих селянських господарств Гощанського району на 2019 – 2023 роки

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтями 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою розвитку агропромислового комплексу району, забезпечення стабільного функціонування галузей сільського господарства:

1. Схвалити програму підтримки фермерських та особистих селянських господарств Гощанського району на 2019 – 2023 роки (далі – Програма), що додається.

2. Відділу економічного розвитку, торгівлі, будівництва та агропромислового розвитку райдержадміністрації подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачати в районному бюджеті кошти на реалізацію заходів Програми у межах наявних фінансових ресурсів.

4. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам сільських, селищної рад, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади:

1) забезпечити виконання заходів Програми;

2) щокварталу до 25 числа останнього місяця кварталу інформувати райдержадміністрацію про хід виконання заходів Програми.

5. Відділу економічного розвитку, торгівлі, будівництва та агропромислового розвитку райдержадміністрації забезпечити узагальнення інформації щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ястремського Ю.В.

 

 

Голова адміністрації                                                         Ю.КОВАЛЬЧУК

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

23.04.2019 110

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

підтримки фермерських та особистих селянських господарств

Гощанського району на 2019 – 2023 роки

 

Розділ 1. Визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямована Програма

 

     В агропромисловому комплексі залишається ряд проблемних питань, які потребують вирішення, а саме:

     дефіцит фінансових ресурсів та обігових коштів у дрібних сільськогосподарських виробників для застосування ефективних технологічних процесів сільськогосподарського виробництва, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення, насамперед на придбання необхідного обладнання;

     зменшення обсягів виробництва молока та низька його якість.

     Програма підтримки фермерських та особистих селянських господарств

Гощанського району на 2019 – 2023 роки (далі - Програма) спрямована на всебічну підтримку агропромислових формувань з метою підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.

     З метою подолання кризових явищ в окремих напрямках агропромислового комплексу району, забезпечення стабільності розвитку та враховуючи те, що сільськогосподарська галузь є пріоритетною, оскільки в аграрному секторі економіки виробляється понад 30 відсотків валової продукції району, вона вимагає фінансової підтримки.

     Тваринництво - одна з найважливіших галузей сільського господарства, в якій з року в рік скорочується поголів'я сільськогосподарських тварин, а відповідно виробництво сільськогосподарської продукції. У порівнянні з 2017 роком у всіх категоріях господарств чисельність поголів’я ВРХ зменшилась на 25 голів, поголів’я корів – на 11 голів.

     Пріоритетними напрямами розвитку агропромислового комплексу є розвиток молочного скотарства, нарощення обсягів виробництва молока та підвищення його якості, розвиток органічного сільського господарства та виробництва продуктів харчування, розвиток сільськогосподарської дорадчої діяльності. Молоко, яке закуповується у господарствах населення підприємствами для промислової переробки, низької якості, відповідає вимогам другого ґатунку. Підвищення якості молока від другого ґатунку до першого можливе за рахунок використання доїльних установок, обладнання для охолодження молока та дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час доїння. Ці заходи сприятимуть зменшенню рівня забрудненості молока та відповідно покращення його якісних показників. Для стимулювання збільшення обсягів виробництва молока та підвищення його якості в особистих селянських господарствах необхідна фінансова підтримка.

 

Розділ 2. Визначення мети Програми

 

     Метою Програми є:

підтримка фермерських та особистих селянських господарств на основі застосування нових економічних підходів та фінансової підтримки;

          збільшення поголів’я великої рогатої худоби;

          збір інформації про напрямки фінансування агропромислового комплексу потенційними інвесторами, запровадження постійного моніторингу залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки району;

          проведення моніторингу організаційних заходів щодо реформування аграрного сектору економіки району;

          збільшення обсягів виробництва молока, покращення його якості, підвищення продуктивності корів та зростання доходів власників особистих селянських господарств;

          збільшення надходжень коштів від сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

 

Розділ 3. Завдання Програми

     Основними завданнями Програми є:

     сприяння реалізації державної політики в агропромисловому комплексі;

     виробництво тваринницької продукції;

     Напрямки виконання програми залишаються незмінними впродовж дії Програми і до її закінчення.

 

Розділ 4. Механізм реалізації Програми

     Для отримання фінансування з районного бюджету фізичні та юридичні особи (фермерські господарства) повинні звернутися з листом на ім’я голови комісії з розгляду документів програми підтримки фермерських та особистих селянських господарств та надати перелік документів . Склад комісії наведено у додатку 1 до Програми.

     До участі в Програмі фізичні та юридичні особи (фермерські господарства) допускаються одноразово - один раз на 5 років. Не допускаються до участі в районній програмі особи, які отримували відшкодування дотацію чи допомогу відповідного призначення з обласного бюджету. Подача заявок здійснюється протягом фінансового року.

     Комісія розглядає подані документи в залежності від напрямку здійснення сільськогосподарської діяльності, перевіряє відповідність даних та приймає рішення щодо включення заявника до реєстру суб'єктів господарювання, які мають право на отримання компенсації понесених витрат.

 

     Розгляд заявок проводиться в 3 етапи:

     1 етап – не пізніше 1 червня.

     2 етап – не пізніше 1 вересня.

     3 етап – не пізніше 1 грудня.

     Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету за такими напрямами підтримки:

 

 Підтримка розвитку молочного скотарства.

     1. Відшкодування вартості придбаних доїльних установок вітчизняного виробництва здійснюється фізичним та юридичним особам (фермерським господарствам) за закуплену для власного користування нову доїльну установку вітчизняного виробництва за умови утримання у своєму господарстві не менш трьох корів, але не більше 10 тисяч гривень за одну установку.

     Фізична та юридична особа (фермерське господарство) має право на відшкодування вартості придбаної установки один раз на п’ять років, за умови участі в обласній або районній програмі.

     Для виплати відшкодування вартості придбаних доїльних установок вітчизняного виробництва фізичні та юридичні особи (фермерські господарства) подають:

     довідку, видану сільськими, селищною радами про кількість корів;

     копії паспортів великої рогатої худоби;

     копії платіжних документів та технічної документації на доїльну установку;

     копію паспорта особи (витяг про реєстрацію фермерського господарства);

     довідку про відкриття поточного рахунку в банку;

     документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

     Комісія розглядає подані документи в порядку черговості їх надходження, перевіряє відповідність даних та приймає рішення щодо відшкодування вартості придбаних доїльних установок вітчизняного виробництва.

 

     2. Виплата дотацій особистим селянським господарствам, які утримують три і більше корів, в сумі 3 тисячі гривень на одне господарство.

     Для виплати дотації подають:

     довідку, видану сільською, селищною радою, про кількість корів;

     копії паспортів великої рогатої худоби;

     копію паспорта особи;

довідки про відкриття поточного рахунку в банку;

документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

     Комісія розглядає подані документи в порядку черговості їх надходження, перевіряє відповідність даних та приймає рішення щодо надання дотації.

 

     3. Надання фінансової допомоги молодим особам віком до 35 років, які зареєстровані та проживають на території Гощанського району при реєстрації новостворених фермерських господарств в сільській місцевості 10 тисяч гривень на одного засновника фермерського господарства.

     Для виплати подають:

     реєстраційні документи фермерського господарства;

     копію паспорта особи;

     завірену копію статуту фермерського господарства;

     довідку про відкриття поточного рахунку в банку;

     документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

     Комісія розглядає подані документи в порядку черговості їх надходження, перевіряє відповідність даних та приймає рішення щодо надання дотації.

 

Розділ 5. Фінансове забезпечення Програми

 

     Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету за такими напрямами підтримки: розвиток молочного скотарства. Заходи щодо виконання Програми наведені у додатку 2 до Програми. Головним розпорядником державних коштів є Гощанська районна державна адміністрація.

     Обсяг бюджетних коштів визначається виходячи з фінансової можливості районного бюджету.

 

Розділ 6. Очікувані результати, ефективність Програми.

     Реалізація Програми забезпечить:

     нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції в дрібних товаровиробників;

     підвищення якості молока в особистих селянських господарствах;

     збільшення надходжень коштів від сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

 

Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі,

будівництва та агропромислового

розвитку райдержадміністрації                                                        О.ЧУЧМАН

 


Додаток 2 до Програми

 

Заходи

щодо виконання програми підтримки фермерських та особистих селянських господарств

Гощанського району на 2019 – 2023 роки

 

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Кошти районного, місцевого бюджетів, необхідні для фінансування заходів, тис. гривень

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Підтримка розвитку тваринництва

1

Відшкодування фізичним (юридичним) особам (фермерським господарствам) вартості придбаних доїльних установок вітчизняного виробництва

2019 – 2023

роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та агропромислового розвитку райдержадміністрації,

виконкоми сільських, селищної рад

Районний бюджет

50,00

60,00

70,00

80,00

80,00

2

Виплата дотацій власникам ОСГ, які утримують три і більше корів

2019 – 2023 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та агропромислового розвитку райдержадміністрації,

виконкоми сільських, селищної рад

Районний бюджет

 

50,00

60,00

70,00

80,00

80,00

3

Надання фінансової допомоги молодим особам віком до 35 років при реєстрації новостворених фермерських господарств в сільській місцевості

2019 – 2023 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та агропромислового розвитку райдержадміністрації,

виконкоми сільських, селищної рад

Районний бюджет

50,00

60,00

70,00

80,00

80,00

 

ВСЬОГО:

 

 

 

150,00

180,00

210,00

240,00

240,00


Додаток 1 до Програми

 

Склад

комісії з розгляду документів програми підтримки фермерських та особистих селянських господарств

Гощанського району на 2019 – 2023 роки

 

 

Ястремський

Юрій Вілійович

- перший заступник голови райдержадміністрації, співголова комісії

 

 

 

- заступник голови районної ради, співголова комісії (за згодою)

 

 

Палейчук Ірина Володимирівна

- заступник начальника відділу економічного розвитку, торгівлі, будівництва та агропромислового розвитку райдержадміністрації, секретар комісії

 

Члени комісії:

 

 

 

 

Назарчук

Людмила Петрівна

- начальник фінансового управління райдержадміністрації

 

 

 

 

Поліщук Андрій Анатолійович

- начальник відділу правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації

 

 

Чучман Оксана

Ісаківна

 

 

 - начальник відділу економічного розвитку, торгівлі, будівництва та агропромислового

розвитку райдержадміністрації        

 

-          сільський, селищний голови (за згодою)

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт Програми

 

Ініціатор розроблення програми

Гощанська районна державна адміністрація

Розробник програми

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та агропромислового розвитку райдержадміністрації

Співрозробники програми

Фінансове управління райдержадміністрації

Відповідальні виконавці програми

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та агропромислового розвитку райдержадміністрації

Термін реалізації програми

2019-2023 роки

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми(тис. грн.), в тому числі:

150,00

Районний бюджет, (тис.грн.)

150,00

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ