ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 вересня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження Положення про відділ культури і туризму Гощанської районної державної адміністрації (в новій редакції)


 

Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 03 квітня 2019 року

Номер: 97

Дата оприлюднення: 03.04.2019

 

Про затвердження Положення про відділ культури і туризму Гощанської районної державної адміністрації (в новій редакції)

 

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», у відповідності до постанов Кабінету Міністрів України від                12 березня 2005 року №179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державний адміністрацій»,  від 18 квітня 2012 року №606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в м.Києві та Севастополі державних адміністрацій», від 26 вересня 2012 № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»,  від 23 травня 2018 року № 434 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», наказу Міністерства культури України від 20 грудня 2012 № 1560 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації у сфері культури»,  з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства:

 

1.Затвердити Положення про відділ культури і туризму Гощанської районної державної  адміністрації  (у новій редакції), що додається.

 

2.Визнати    такими,   що   втратили   чинність,   розпорядження    голови райдержадміністрації від 25 січня 2013 року № 16 «Про затвердження Положення    про відділ культури і туризму Гощанської  районної державної адміністрації», від 06 червня 2013 року № 222 «Про внесення змін до Положення про відділ культури і туризму Гощанської районної державної адміністрації», від 23 грудня 2013 року № 514 «Про внесення змін до Положення про відділ культури і туризму Гощанської районної державної адміністрації», від 30 січня 2015 року № 33 «Про внесення змін до Положення про відділ культури і туризму Гощанської районної державної адміністрації».

 

3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови

райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                               Ю.КОВАЛЬЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Гощанської

районної державної адміністрації

03.04.2019 № 97

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури і туризму

Гощанської районної державної адміністрації

 

(в новій редакції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 р.

I.Загальні положення

1. Відділ культури і туризму Гощанської районної державної адміністрації (далі - Відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району виконує покладені на відділ культури і туризму завдання.

2. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний управлінню культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника управління культури і туризму облдержадміністрації, актами відповідного органу місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

4. Відділ має в своєму підпорядкуванні такі заклади: комунальний заклад «Гощанське районне об’єднання культури і дозвілля»; комунальний заклад «Гощанська районна школа мистецтв»; комунальний заклад «Гощанська районна централізована система публічно-шкільних бібліотек».

5. Бухгалтерський облік означених комунальних закладів здійснює централізована бухгалтерія Відділу.

ІІ. Основні завдання Відділу

1. Основним завданням Відділу є реалізація на території району державної політики у сфері культури і туризму, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин.

2. Відділ, відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

- забезпечує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

- забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- здійснює контроль за дотриманням установами галузі культури району правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

- бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

- забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

- бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

- бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

- бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

- готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

- вносить пропозиції щодо проекту бюджету Гощанського району;

- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- готує проекти угод, договорів у межах своїх повноважень;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

- контролює виконкоми сільських рад району з питань здійснення наданих їм законом повноважень у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини та туризму;

- організовує роботу із зберігання, обліку та використання архівних документів;

- постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

- забезпечує захист персональних даних;

- здійснює передбаченні законом галузеві повноваження.

2.1 У сфері культури і туризму:

- забезпечує реалізацію державної політики в галузі культури, мистецтв, культурної спадщини та туризму на території району;

- забезпечує вільний розвиток культурно-мистецьких процесів у районі;

- сприяє доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;

- сприяє відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

- аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури і туризму, охорони культурної спадщини у межах району та вживає заходів для усунення недоліків;

- сприяє збереженню культурної спадщини;

- забезпечує функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

- забезпечує гармонізацію міжконфесійних та міжнаціональних відносин;

- сприяє захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини, що діють на території району, а також споживачів культурного і туристичного продукту, контролює його якість;

- вивчає та аналізує тенденції етнонаціонального та етнокультурного розвитку на території району, розробляє поточні та довгострокові прогнози розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин.

3 Створює умови для:

- розвитку всіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і туризму;

- розвитку національно-культурних об’єднань та інших громадських організацій національних меншин, національно-культурних традицій;

- сприяння формуванню репертуару театрів, мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, організації виставок, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

- захисту прав споживачів національного культурного продукту;

- централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;

- сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтва;

- збереження та відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;

- забезпечення аналізу потреб у працівниках сфери культури і туризму та охорони культурної спадщини

4. Формує та подає управлінню культури і туризму облдержадміністрації пропозиції щодо:

- формування державної політики у сфері культури і туризму, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

- відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, іншими формами заохочення;

- занесення об'єктів культурної спадщини району до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

- занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України.

5. Подає управлінню культури і туризму облдержадміністрації інформацію про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам’яток культурної спадщини.

6. Бере участь у:

- розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку району, державних цільових та регіональних програм;

- організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

- розробленні пропозицій щодо будівництва об'єктів туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів, залучення інвестицій для розвитку культури і туризму та охорони культурної спадщини;

- вирішенні питань щодо врегулювання діяльності аварійно-рятувальних служб у сфері туризму на території району.

- у зміцненні міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків.

7. Сприяє:

- проводенню заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини.

- організації проведення фестивалів, лотерей, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень.

 

8.Здійснює:

- вичення та аналіз релігійної ситуації та процесів, що відбуваються у релігійному середовищі на території району.

- моніторинг стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин та релігії.

- проведеня фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики.

- надання організаційно-методичної допомоги та координує діяльність установ та організацій у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини, а також проводить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність у сфері культури і туризму.

- контроль за збереженням музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що занесені до Державного реєстру національного культурного надбання.

- збір та обробку статистичних даних у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини, а також контроль за їх достовірністю.

- забезпечення доступу юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць.

- виконання повноваженнь у сфері охорони культурної спадщини відповідно до чинного законодавства.

- ведення обліку (реєстру) релігійних організацій, що діють у районі, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними.

- видачу приписів щодо охорони пам’яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини» дозволів або з відхиленням від них.

- контроль за виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів з питань охорони культурної спадщини.

- визначення відповідних охоронних заходів щодо пам’яток місцевого значення та їх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт.

- облік проведення гастрольних заходів і подає управлінню культури і туризму облдержадміністрації відомості про проведення таких заходів для формування Єдиного банку даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні.

- роз’яснення через засоби масової інформації змісту державної політики у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини.

- інші функції та завдання, що покладені на відділ.

 

ІІІ. Права Відділу

1.Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, має право:

- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- проводити в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

- брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених головою райдержадміністрації;

- скликати в установленому порядку наради, утворювати робочі групи з питань, що належать до його повноважень.

2. Відділ в установленому законондавством порядку та у межах повноважень під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами та їх об'єднаннями.

IV. Управління Відділом, права та обов’язки начальника

1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією.

 

2. Начальник відділу:

- дотримується Конституції та законів України, діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

- дотримується принципів державної служби та правил етичної поведінки;

- поважає гідність людини, не допускає порушення прав і свобод людини та громадянина;

- з повагою ставиться до державних символів України;

- обов’язково використовує державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускає дискримінацію державної мови і протидіє можливим спробам її дискримінації;

- забезпечує в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів;

- сумлінно і професійно виконує свої посадові обов’язки;

- виконує рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України;

- додержується вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

- запобігає виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби;

- постійно підвищує рівень своєї професійної компетентності та удосконалює організацію службової діяльності;

- зберігає державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;

- надає публічну інформацію в межах, визначених законом.

- здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, сприяє створенню належних умов праці у структурних підрозділах;

- подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Відділ;

- планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

- вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

- може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

- видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням та забезпечує подання наказів нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер на державну реєстрацію;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників Відділу;

- затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов’язки між ними;

- при відповідному делегуванні повноважень сільськими, селищною радами призначає та звільняє з посад керівників та інших працівників сільських клубних установ;

- готує пропозиції на затвердження сесією районної ради статутів структурних підрозділів відділу, а також затверджує функціональні обов'язки працівників відділу;

- звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;

- представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з іншими територіальними органами міністерств, відомств України в районі, органах місцевого самоврядування району, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

- розпоряджається коштами в межах затверджених кошторисів відділу та структурних підрозділів.

- забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

- здійснює інші повноваження, визначені Законом.

3. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади можуть бути скасовані розпорядженням голови райдержадміністрації.

4. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу та видатки на його утримання визначає голова райдержадміністрації в межах виділених асигнувань.

5. Граничну чисельність, фонд оплати праці підпорядкованих закладів та видатки на їх утримання визначає начальник Відділу в межах виділених асигнувань.

6. Кошторис, штатний розпис Відділу затверджує голова райдержадміністрації, а кошторис і штатний розпис підпорядкованих закладів – начальник Відділу після проведення їх експертизи фінансовим управлінням райдержадміністрації відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

7. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, а також поточні рахунки в банках державного сектору, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

Начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації               А.ІВАСЮК

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 
 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ