ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про програму інформатизації Гощанського району на 2019-2020 роки


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 19 березня 2019 року

Номер: 81

Дата оприлюднення: 19.03.2019

 

 

Про програму інформатизації

Гощанського району

на 2019-2020 роки

  

Відповідно до статей 39, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року №644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональних програми і проекту інформатизації».

 

1. Схвалити програму інформатизації Гощанського району на 2019-2020 роки (далі - Програма), що додається.

 

       2. Відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації подати Програму районній раді для затвердження в установленому порядку.

 

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при перегляді бюджету на 2019 рік та формуванні проекту районного бюджету на 2020 рік  передбачати кошти на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

 

4. Виконавцям про хід виконання Програми інформувати райдержадміністрацію щороку до 15 грудня.

 

5. Відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації забезпечувати узагальнення інформації щороку до 20 грудня.

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Парфьонову І.В.

 

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                   Ю.КОВАЛЬЧУК

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

19.03.2019 № 81

 

ПРОГРАМА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2019-2020 РОКИ

 

 

І. КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ

 

1. Загальні положення

 

Програма інформатизації Гощанського району на 2019-2020 роки (далі –  Програма) розроблена на підставі Законів України “Про Національну програму інформатизації”, Указу Президента України від 20 жовтня 2005 року №1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», доручення Президента України від 21 березня 2012 року №1-1/645 «Щодо запровадження новітніх технологій у сфері телекомунікацій, які відповідають міжнародним стандартам, забезпечення права вільного доступу громадян до мережі Інтернет», постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року №644 «Про затвердження порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації». Програми інформатизації Рівненської області на 2018-2020 роки.

Головною метою Програми є розвиток інформатизації району у відповідності до Програми інформатизації Рівненської області, ефективна взаємодія органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, всебічне застосування новітніх інформаційних технологій, сучасних методів та засобів збирання, обробки, зберігання даних, побудова інформаційного суспільства та регіональної складової електронної інформаційної системи “Електронний уряд”.

Програма визначає стратегію комп’ютерного, телекомунікаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності райдержадміністрації і сільських, селищної рад Гощанського району для забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку регіону шляхом впровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності району.

 

2.  Сучасний стан і проблеми інформатизації Гощанського району

 

Наявність технічних засобів: телекомунікаційних та комп’ютерних мереж; корпоративної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

 

Інформаційно-телекомунікаційна мережа району складається із інформаційно-телекомунікаційної системи Гощанської районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування Гощанського району.

Більшість локальних комп’ютерних мереж райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування побудовані на базі операційних систем Windows XP/2003. Відсутні єдине корпоративне мережеве середовище. Мережеве обладнання потребує модернізації.

Аналіз ринку послуг доступу до мережі Інтернет свідчить про високі темпи збільшення швидкості та підвищення якості передачі-приймання інформації за рахунок вдосконалення програмно-апаратного забезпечення, використання сучасних потужних приймально-передавальних комплексів.

В райдержадміністрації пропускна здатність магістральних каналів зв’язку мережі за основними напрямками до 2 Мбіт/с, що надає можливість використовувати відеоконференцзв'язок з обласною державною адміністрацією.

У 2013 році до мережі Інтернет було підключено усі сільські та селищну раду, що дало їм можливість створення та функціонування електронних скриньок, покращення системи документообігу та оперативної співпраці з райдержадміністрацією та іншими установами та організаціями району.

Основним провайдером в сільських та селищній радах є Інтертелеком,  швидкість каналів зв’язку мережі за основними напрямками становить до 14,7 Мбіт/с.

Проте, в окремих сільських радах виникають проблеми зі зв’язком та роботою в глобальній мережі. Це зумовлено наявністю застарілого програмного та апаратного забезпечення.

Для того, щоб налагодити дану ділянку роботи необхідно забезпечити створення технологічної інфраструктури мережі Інтернет та мереж доступу до неї споживачів, сприяти забезпеченню широкого та якісного доступу до мережі Інтернет, зокрема, у сільській місцевості.

 

Забезпеченість інформаційними ресурсами та інформаційними технологіями

 

Однією із найважливіших передумов широкого впровадження сучасних інформаційних технологій у всі сфери державного управління є створення сучасної інформаційної інфраструктури із застосуванням новітніх технологій.

В апараті райдержадміністрації функціонує система електронного документообігу “Megapolis. Документообіг”, що забезпечує автоматизацію діловодства, контроль виконавської дисципліни та облік звернень громадян.

До інформаційних ресурсів району належить офіційна веб-сторінка райдержадміністрації (веб-сайт облдержадміністрації), що працює з 2007 року та постійно наповнюється актуальною інформацією про діяльність райдержадміністрації, соціально-економічне, культурне життя району тощо.

У райдержадміністрації функціонує система зв’язку «Відеоконференція» на базі програмного продукту True Conf Server з використанням персональних комп’ютерів, обладнаних відео(веб)камерами  та відповідною гарнітурою, що дає можливість брати участь у відеоконференціях, селекторних нарадах, які проводить облдержадміністрація з керівництвом району.

 

Забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням

 

Станом на 01 січня 2014 року середній відсоток забезпеченості обчислювальною технікою структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації становить 60 відсотків.

Однак наявний парк комп’ютерної техніки потребує оновлення.

В райдержадміністрації використовується 65 відсотків застарілої комп’ютерної техніки (вироблена понад п’ять-вісім років тому).

 Використовується 35 відсотків ліцензійних примірників комп’ютерних програм.

Недостатнім є рівень забезпеченості комп’ютерною технікою працівників виконавчих комітетів сільських, селищної рад - 46 відсотків, причому 54 відсотки наявних комп’ютерів морально застарілі.

Також, відсоток використання ліцензійного програмного забезпечення, зокрема операційних систем та офісних пакетів, в органах місцевого самоврядування є досить низьким.

 

Проблеми інформатизації

 

Досвід виконання завдань програм інформатизації попередніх років показав ряд проблемних питань, що уповільнюють процеси інформатизації району:

відсутнє фінансування Програми, що зумовлено обмеженими можливостями районного бюджету;

недостатнє оснащення місцевих органів влади сучасними програмно-технічними засобами (більшість технічного обладнання застаріла і потребує модернізації або поновлення);

відсутність відділу (сектору) інформаційно-комп’ютерного забезпечення або системного адміністратора у райдержадміністрації, які б забезпечували впровадження сучасних інформаційних технологій;

«електронна нерівність» між селищем та сільськими населеними пунктами району щодо доступності до електронних інформаційних ресурсів.

 

3.     Мета Програми

 

Метою Програми інформатизації Гощанського району на 2019-2020 роки є розвиток інформатизації району в інтеграційному зв’язку з Національною програмою інформатизації України та програмою обласної державної адміністрації і, як наслідок, ефективна взаємодія органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з громадою району, застосування новітніх інформаційних технологій, сучасних методів та засобів збору, оброблення, зберігання інформації, створення умов для побудови інформаційного суспільства.

 

4. Пріоритетні напрями інформатизації району та завдання Програми

 

Пріоритетні напрями інформатизації

 

Інформатизація місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування сприятиме прозорості та відкритості їх діяльності, підвищенню ефективності виконання посадових обов’язків державними службовцями, якісному наданню населенню різноманітних інформаційних послуг, інтеграції зі світовим інформаційним простором.

Пріоритетними напрямами інформатизації району є:

удосконалення взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району між собою, а також з населенням, шляхом використання сучасних інформаційних технологій;

розширення та модернізація парку комп’ютерної техніки та периферійного обладнання;

створення нових та забезпечення існуючих автоматизованих робочих
місць;

модернізація існуючих систем одержання та оброблення інформації
районних органів управління;

розширення зони діяльності систем автоматизованого документообігу та впровадження електронного цифрового підпису.

 

Основні завдання Програми

 

Основними завданнями інформатизації у 2019-2020 роках є:

нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення Програми;

підключення до корпоративної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Рівненської області;

впровадження нових та підтримка існуючих інформаційних, інформаційно-аналітичних та інформаційно-телекомунікаційних систем, придбання засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування;

впровадження  електронного  документообігу  в  діяльність структурних підрозділів  райдержадміністрації  та органів місцевого самоврядування;

впровадження електронного цифрового підпису;

поновлення програмного забезпечення на сучасні версії, поступовий
перехід на програмне забезпечення з відкритим кодом;

створення єдиного регіонального телекомунікаційного середовища на
основі каналів зв’язку з високою пропускною здатністю;

розвиток та модернізація технічного та програмного забезпечення
інформатизації (впровадження нових інструментальних засобів: комп’ютерів та периферії);

модернізація обладнання для проведення відеоконференцій, телекомунікаційних нарад;

формування комплексного захисту інформації;

покращення якості представництв органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в Інтернет-просторі;

введення посади системного адміністратора в апарат районної державної адміністрації.

 

5.     Принципи формування та реалізації Програми

 

Програма формується як складова частина обласної програми інформатизації, програм економічного та соціального розвитку області та району, спрямовується на досягнення раціонального використання науково-технічного та промислового потенціалу, матеріально-технічних і фінансових ресурсів шляхом створення та використання сучасної інформаційної інфраструктури в інтересах вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку району.

Реалізація Програми має здійснюватись із додержанням таких основних принципів:

узгодженість пріоритетів інформатизації з основними напрямами програм соціально-економічного розвитку району та області;

спадковість, поступовість і безперервність при реалізації проектів (завдань) Програми на наступні роки;

створення організаційних і фінансових основ для реалізації завдань інформатизації;

постійний облік виконання завдань і перерозподіл та концепція ресурсів на користь найбільш результативних напрямів інформатизації.

 

6.     Заходи щодо організаційного забезпечення реалізації Програми

 

Заходи з інформатизації району у 2019-2020 роках повинні забезпечити розвиток інформаційно-телекомунікаційної мережі та формування інформаційної структури в районі і, як наслідок, підвищення ефективності управлінських рішень у розв’язанні проблем соціально-економічного розвитку району.

Координація робіт щодо виконання завдань Програми покладається на відділ діловодства, організаційно-інформаційного забезпечення та звернень громадян апарату райдержадміністрації.

Згідно з чинним законодавством України до Програми, за необхідності, можуть в установленому порядку вноситися зміни.

 

7.     Визначення джерел фінансування Програми

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у районному бюджеті, і уточнюється під час складання проекту районного бюджету на відповідний рік в межах наявних фінансових ресурсів.  

Передбачаються також такі джерела фінансування Програми:

місцеві бюджети;

інші джерела, не заборонені законодавством.

Фінансування кожного завдання здійснюється окремо в межах договору на його виконання.

 

8.     Очікувані результати реалізації Програми

 

Найважливішими наслідками інформатизації є побудова сучасної системи державного управління, розвиток телекомунікаційного середовища, створення потужних інформаційних ресурсів, надання рівного якісного доступу до адміністративних послуг органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Результатами практичного впровадження завдань Програми стане:

подальший розвиток телекомунікаційного середовища району;

забезпечення більш ефективного функціонування районної державної адміністрації та селищної, сільських рад;

підвищення оперативності та ефективності прийняття управлінських рішень керівництвом району за рахунок:

оптимізації інформаційних потоків та стандартів документів;

оперативності даних, необхідних для обґрунтування та прийняття рішень;

скорочення часу підготовки документів;

вдосконалення звітності та документообігу;

застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі обробки інформації;

забезпечення доступу спеціалістів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до оперативних інформаційних та аналітичних баз даних;

модернізація обладнання для участі у проведенні відеоконференцій, селекторних нарад керівництва районної державної адміністрації та районної ради;

подолання «електронної нерівності» між селищем міського типу та сільськими населеними пунктами району, доступності до національних і світових інформаційних ресурсів для широкого кола користувачів.

 

 


ІІ. ЗАВДАННЯ НА 2019-2020 РОКИ

                                                                                                                                                                

 

з/п

 

 

Завдання (роботи)

 

 

Державний замовник завдання (робіт)

 

 

Джерела фінансування

 

 

Вартість, тис. грн.

Очікуваний результат

 

 

2019 р.

2020 р.

 

1

2

3

4

6

7

8

1.

Об'єднання інформаційних та телекомунікаційних ресурсів підрозділів райдержадміністрації, розширення та модернізація існуючої локальної мережі

Районна державна адміністрація

Районний бюджет

5,0

5,0

Забезпечення     роботи телекомунікаційної інфраструктури

2.

Поновлення, модернізація програмного забезпечення.

Приведення стану технічного захисту інформації у відповідності із вимогами законодавства України.

Районна державна адміністрація

Районний бюджет

30,0

30,0

Забезпечення сучасними автоматизованими системами одержання та оброблення інформації

3.

Легалізація програмного забезпечення

Районна державна адміністрація

Районний бюджет

250,0

300,0

Можливість користування ліцензійним програмним забезпеченням, отримання кваліфікованої підтримки програмних продуктів та їх оновлення

4.

Підтримка автоматизованого документообігу в райдержадміністрації

Районна державна адміністрація

Районний бюджет

5,0

5,0

Забезпечення інформаційної підтримки  прийняття управлінських рішень

 

 

5.

Розширення та модернізація парку комп’ютерної та периферійної техніки

 

 

Районна державна адміністрація

Районний бюджет

100,0

120,0

Забезпечення відповідності системним вимогам та надійності роботи телекомунікаційної інфраструктури

 

6.

Розвиток функціонування системи зв’язку «Відеоконференція»

Районна державна адміністрація

Районний бюджет

5,0

5,0

Придбання обладнання для участі у відеоконференціях із залученням широкого кола учасників

7.

Оплата послуг, обслуговування комп’ютерної та периферійної техніки

Районна державна адміністрація

Районний бюджет

50,0

50,0

Забезпечення координації робіт щодо виконання завдань Програми, обслуговування комп’ютерної та периферійної техніки

 

Всього

 

 

445,0

515,0

 

 

 

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців                                                                           М.СОБЧУК


Паспорт Програми

 

 

Регіон:

 

 

Гощанський район

Дата затвердження Програми:

 

____________2019 року

Дата узгодження з обласною державної адміністрацією:

 

 

_____________2019 року

Керівник Програми:

Керівник апарату Гощанської районної державної адміністрації

 

Термін реалізації Програми:

 

2019-2020 роки

Кількість завдань (робіт) на поточний рік:

 

 

____ завдань

Кількість завдань на наступний рік:

 

 

____ завдань

Обсяги фінансування на поточний рік, у тому числі бюджетні/позабюджетні:

 

 

 

445,0 тис.грн.

Обсяги фінансування на наступний рік, у тому числі бюджетні/позабюджетні:

 

515,0 тис.грн.

 

ЗМІСТ

 

І.

КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ГОЩАНСЬКОГО РАЙОНУ……………………………………………

 

1

1.      

Загальні положення…………………………………………………….

2

2.      

Сучасний стан і проблеми інформатизації Гощанського району…….

2

 

Наявність технічних засобів: телекомунікаційних та комп’ютерних мереж; корпоративної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування……………………………………………..

 

 

2

 

Забезпеченість інформаційними ресурсами та інформаційними технологіями…………………………………………………………….

 

2

 

Забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням…………………………………………………………..

 

 

3

 

Проблеми інформатизації………………………………………………

3

3.      

Мета Програми………………………………………………………….

4

4.      

Пріоритетні напрями інформатизації району та

завдання Програми……………………………………………………..

 

4

 

Пріоритетні напрями інформатизації………………………………….

4

 

Основні завдання Програми…………………………………………….

4

5.      

Принципи формування та реалізації Програми………………………

5

6.      

Заходи щодо організаційного забезпечення реалізації Програми……

5

7.      

Визначення джерел фінансування Програми………………………….

6

8.      

Очікувані результати реалізації Програми…………………………….

6

ІІ.

ЗАВДАННЯ НА 2019-2020 РОКИ……………………………………..

7

 

Паспорт Програми……………………………………………………….

9

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ