ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про Районну соціальну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 11 березня 2019 року

Номер: 76

Дата оприлюднення: 11.03.2019

 

 

Про Районну соціальну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року

 

 

Відповідно до статей 2, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 453 «Про затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 лютого 2019 року № 117 «Про Обласну соціальну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» :

 

1. Схвалити Районну соціальну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року (далі – Програма), що додається.

2. Службі у справах дітей райдержадміністрації подати Програму районній раді на затвердження в установленому порядку.

3. Кошти на реалізацію Програми передбачити в кошторисах установ, що залучені до виконання Програми.

4. Виконкомам сільських, селищної рад:

1) розробити в місячний термін відповідні Програми та забезпечити їх затвердження в установленому порядку;

2) під час переглядів місцевих бюджетів передбачати цільові кошти на реалізацію Програми.

5. Виконавцям забезпечити:

1) виконання Програми;

2) подання щороку до 25 грудня райдержадміністрації інформацій про стан виконання Програми.

6. Службі у справах дітей райдержадміністрації забезпечити узагальнення інформацій про хід виконання Програми щороку до 30 грудня.    

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Гоменюка Т.Т.

 

 

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                            Ю. КОВАЛЬЧУК

 

 

Додаток

до розпорядженням голови

райдержадміністрації

11.03.2019 № 76

 

Районна соціальна програма

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року

 

Мета Програми

 

Метою Програми є забезпечення послідовної імплементації положень Конвенції ООН про права дитини, розбудови ефективної системи захисту прав та інтересів дитини на рівні територіальної громади в умовах децентралізації, створення дружнього до дітей середовища відповідно до міжнародних стандартів та пріоритетів Стратегії Ради Європи з прав дитини                             (2016 - 2021 роки), а також досягнення Цілей Сталого Розвитку, затверджених Резолюцією Організації Об’єднаних Націй 70/1 «Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року», у частині дотримання прав дітей.

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми

 

Забезпечення раціонального використання ресурсів Програми та розв’язання проблеми передбачається шляхом концентрації зусиль органів державної влади і громадянського суспільства та здійснення комплексу заходів, спрямованих на виконання таких пріоритетів:

 

створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини, а саме:

забезпечення дитини якісною медичною допомогою від народження, у тому числі запровадження програм профілактики захворювань;

удосконалення превентивних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя підростаючого покоління;

створення ефективного, доступного та доброзичливого освітнього середовища, спрямованого на розвиток дитини, її талантів, розумових і фізичних здібностей; забезпечення доступу до якісної освіти, насамперед у сільській місцевості;

забезпечення духовного, морального і культурного розвитку дитини;

інтеграція дітей, які утримуються в інтернатних закладах, у соціальний простір територіальної громади;

 

забезпечення рівних можливостей для всіх дітей, а саме:

удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей з інвалідністю, інтегрування їх у соціум; впровадження інтегрованих послуг для дітей зазначеної категорії в територіальній громаді;

зміцнення системи захисту прав та інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

забезпечення прав дітей-іноземців, дітей національних меншин та дітей, розлучених із сім’єю, які не є громадянами України у тому числі  дітей-біженців та дітей, які потребують додаткового захисту;

створення умов для всебічного розвитку дітей із сільської місцевості;

 

зміцнення інституту сім’ї та формування відповідального батьківства, а саме:

підвищення рівня адресності соціальної підтримки малозабезпечених сімей з дітьми;

запровадження у територіальних громадах широкого спектру превентивних послуг з метою забезпечення рівного доступу до соціальних послуг за потребою;

забезпечення догляду та виховання дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, в сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних, реформування та реорганізація інтернатних закладів;

посилення роботи з профілактики бездоглядності та безпритульності дітей;

запровадження раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм своєчасної та ефективної соціальної допомоги;

удосконалення соціально-педагогічної роботи з формування відповідального батьківства, сімейних цінностей у підлітків, підготовка молоді до сімейного життя;

 

забезпечення захисту дітей від насильства, а саме:

формування політики громадської нетерпимості до всіх форм насильства над дітьми в суспільстві;

створення системи ефективної профілактики та протидії домашньому насильству над дітьми;

здійснення заходів щодо  протидії найгіршим формам дитячої праці, проституції та порнографії; захисту дітей від експлуатації, сексуального насильства і торгівлі людьми;

активізація інформаційно-просвітницької роботи із запобігання усіх форм насильства над дітьми;

 

створення системи правосуддя, дружнього до дитини, а саме:

впровадження дієвих форм і методів профілактики вчинення правопорушень дітьми;

удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей, які вчинили правопорушення;

врахування найкращих інтересів та думки дитини під час прийняття рішень, а саме:

забезпечення ефективної взаємодії між громадськими організаціями та органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підтримка дитячих ініціатив;

залучення громадянського суспільства до вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням найкращих інтересів дитини;

 

створення безпечного інформаційного простору для дітей, а саме:

забезпечення захисту персональних даних дитини та іншої конфіденційної інформації про неї, забезпечення безпеки дітей в інформаційному просторі;

формування політики запобігання проявам радикалізму, расизму, ксенофобії та іншим формам екстремізму дітей;

впровадження системи соціально-педагогічної роботи з батьками з питань безпеки дітей в інформаційному просторі;

 

активізація ролі територіальної громади у вирішенні питань забезпечення прав дітей в умовах децентралізації, а саме:

формування громади, доброзичливої до дітей;

удосконалення співробітництва з міжнародними організаціями у сфері забезпечення прав дітей.

 

Завдання і заходи

 

Завдання та заходи з виконання Програми наведено в додатку.

 

Очікувані результати, ефективність Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

поліпшити становище сімей з дітьми, мінімізувати ризики неналежного виховання дітей у сім’ях та вилучення з них дітей;

створити дружнє до дітей середовище в суспільстві відповідно до міжнародних зобов’язань;

забезпечити доступність дітей до всіх видів якісної медичної допомоги починаючи з народження;

забезпечити розвиток ефективного, доступного та доброзичливого освітнього середовища, спрямованого на розвиток дитини, її талантів, розумових і фізичних здібностей;

реалізувати право кожної дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сім’ї;

оптимізувати систему захисту прав та інтересів дітей, які постраждали від жорстокого поводження, зокрема експлуатації та  сексуального насильства, забезпечивши охоплення 100 відсотків таких дітей необхідною допомогою;

забезпечити раннє виявлення соціальних проблем, запобігання порушенням прав дитини шляхом удосконалення системи соціальних послуг у територіальних громадах;

запровадити дієвий механізм урахування думки дитини під час розв’язання питань, що стосуються її життя, збільшивши кількість дітей, охоплених різними формами громадської діяльності.

 

 

Обсяги та джерела фінансування

 

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, незаборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з районного бюджету становить у 2019 році – 15 тис. гривень, 2020 році – 20 тис. гривень, 2021 році –               25 тис. гривень.

       Розпорядник коштів згідно Програми – Гощанська районна державна адміністрація.

 

 

 

 

 

Начальник служби

у справах дітей райдержадміністрації                                    О. КУХМАН

 

 

Додаток

Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Районної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за

виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші джерела)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис.гривень

У тому числі за роками

 

усього

у тому числі за роками

2019

2020

2021

 

2019

2020

2021

 

1. Забезпечення дитини якісною медичною допомогою від народження, у тому числі запровадження програм профілактики захворювань

 

 

 

 

 

впровадження в медичну практику системи катамнестичного спостереження за новонародженими та дітьми віком до трьох років, у яких наявний ризик порушення усіх сфер розвитку та ризик розвитку хронічних захворювань

Гощанська центральна районна лікарня, виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

 

 

 

 

 

2.Удосконалення превентивних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя підростаючого покоління

частка охоплених учнів 5 - 9 класів, відсотків

100

100

100

100

формування в учнів 5 - 9 класів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, удосконалення навчання життєвим навичкам на компетентнісних засадах у межах предмета «Основи здоров’я», формування здоров’я зберігаючої компетентності шляхом реалізації у предметах інваріантної складової навчальних планів наскрізної змістової лінії “Здоров’я і безпека” з використанням сучасних інформаційних технологій

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

 

 

 

 

 

3. Створення ефективного, доступного та доброзичливого освітнього середовища, спрямованого на розвиток дитини, її талантів, розу

мових і фізичних здібностей; забезпечення доступу до якісної освіти, насамперед у сільській місцевості

частка дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивною

освітою,

відсотків

20

20

20

20

1) забезпечення дітей з особливими освітніми потребами місцями у закладах дошкільної освіти

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

 

 

 

 

 

 

 

20

20

20

20

2) забезпечення інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

 

 

 

 

 

4. Забезпечення духовного, морального і культурного розвитку дитини

 

 

 

 

 

1) сприяння у створенні умов для забезпечення потреби дітей та молоді у творчій самореалізації, їх інтелектуального, духовного, фізичного розвитку

Відділ культури і туризму райдержадміністрації,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) залучення дітей до заняття в любительських об’єднаннях і клубах
за інтересами, художній самодіяльності, музичних, театральних студіях

Відділ культури і туризму райдержадміністрації,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) проведення культурно-мистецьких акцій, спрямованих на вивчення народних традицій, звичаїв, обрядів з метою виховання та всебічного розвитку підростаючого покоління на основі національних традицій

Відділ культури і туризму райдержадміністрації,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

 

 

 

 

 

II. Забезпечення рівних можливостей для всіх дітей

 

5. Зміцнення системи захисту прав та інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

 

 

 

1) забезпечення контролю за веденням обліку нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яке належить їм на праві власності або користування, його збереженням, використанням та поверненням у придатному для проживання стані, в тому числі майна, над яким установлено опіку

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) проведення обліку та аналізу інформації щодо нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, яке належить їм на праві власності або користування, його збереження, використання та повернення у придатному для проживання стані, в тому числі майна, над яким установлено опіку

 

Служба у справах дітей райдерадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

 

 

 

 

 

 

 

частка законних представників дітей, охоплених роз’яснювальною роботою, відсотків

100

100

100

100

3) проведення роз’яснювальної  роботи серед опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів стосовно дотримання  законодавства в частині захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (своєчасна передача житла у власність дітей, оформ-лення спадщини тощо)

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

 

 

 

 

 

6. Забезпечення прав дітей-іноземців, дітей національних меншин та дітей, розлучених із сім’єю, які не є громадянами України, у тому числі дітей-біженців та дітей, які потребують додаткового захисту

частка дітей, розлучених із сім’єю, тимчасово влаштова-них та забезпече

них законним представником для захисту їх прав, відсотків

100

100

100

100

сприяння забезпеченню законного представництва дітей, розлучених із сім’єю, їх своєчасного тимчасового влаштування відповідно до найкращих інтересів дітей

Гощанський районний сектор УДМС, виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

 

 

 

 

 

7. Створення умов для всебічного розвитку дітей із сільської місцевості

 

 

 

 

 

надання бібліотечними закладами безкоштовної інформаційної та консультативної допомоги у сільській місцевості

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

 

 

 

 

 

III. Зміцнення інституту сім’ї та формування відповідального батьківства

 

8. Підвищення рівня адресності соціальної підтримки малозабезпечених сімей з дітьми

 

 

 

 

 

впровадження механізмів  самозайнятості працездатних непрацюючих осіб з малозабезпечених сімей та залучення їх до громадських робіт

Гощанська районна філія

Рівненського обласного центру зайнятості, виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

 

 

 

 

 

9.Запровадження в територіальних громадах широкого спектру превентивних послуг з метою забезпечення рівного доступу до соціальних послуг за потребою

 

частка охоплених дітей, відсотків

100

100

100

100

 забезпечення дітям рівного доступу до необхідних соціальних послуг на рівні територіальних громад відповідно до індивідуальних потреб дівчат і хлопців

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

 

 

 

 

 

10. Забезпечення догляду та вихо-вання дітей, у тому числі дітей з інва-лідністю, в сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних, реформування та реорганізація інтернатних закладів

 

 

 

 

 

 

1) сприяння в реалізації права  кожної дитини-сироти  і дитини, позбавленої батьківського піклування, з інвалідністю на виховання в сім’ї

Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

 

 

 

 

 

 

частка сімей, які усиновили дитину з інвалідніс

тю, охоплених соціальни

ми послугами відповідно до потреби, відсотків

100

100

100

100

2) надання соціальних послуг сім’ям, які усиновили, взяли на виховання дітей з інвалідністю

Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

11. Посилення роботи щодо профілактики бездоглядності та безпритульності дітей

частка дітей, які самовільно залишили місце постійного перебуван

ня, у тому числі заклади інституційного догляду та виховання дітей, відсотків

100

100

100

100

1) проведення профілактичної роботи із запобігання самовільному залишенню дітьми місця проживання, у тому числі закладів інституційного догляду та виховання дітей

Служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Гощанське відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Придбання паливно-мастильних матеріалів

Райдержадміністрація

Районний      бюджет

60,0

15,0

20,0

25,0

 

 

 

 

 

 

 

3) проведення профілактичних заходів з метою попередження вчинення дітьми адміністративних і кримінальних правопорушень, втягнення їх у протиправну діяльність, інших негативних проявів у підлітковому середовищі, а також виявлення дітей, які залишилися без батьківського піклування

Служба у справах дітей райдержадміністрації, Гощанське відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

 

 

 

 

 

12.Запроваджен

ня раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та надання їм своєчасної та ефективної соціальної допомоги

 

 

 

 

 

забезпечення надання соціальних послуг, відповідно до потреб, сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

 

 

 

 

 

13.Удосконалення соціально-педагогічної роботи з формування відпо-відального батьківства, сімейних цінностей у підлітків, підготовка молоді до сімейного життя

 

 

 

 

 

1) підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) проведення культурно-мистецьких та освітніх акцій, фестивалів, конкурсів, що популяризують сімейні цінності

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

IV. Захист дітей від насильства

 

14. Формування політики громадської нетерпимості до всіх форм насильства над дітьми в суспільстві

 

 

 

 

 

1) проведення широкомасштабних інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування громадянської небайдужості до усіх форм насильства та жорстокого поводження з дітьми

Виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) організація навчання фахівців, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі щодо дітей

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,  виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

 

 

 

 

 

15. Удосконален

ня заходів щодо протидії найгіршим формам дитячої праці, проституції та порнографії. Захист дітей від експлуатації, сексуального насильства та торгівлі людьми

 

 

 

 

 

1) забезпечення  організації та проведення профілактичних заходів із запобігання торгівлі дітьми

Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) проведення широкомасштабних інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності щодо запобігання втягнення дітей до торгівлі людьми, сексуальної експлуатації та сексуального насильства

Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) проведення заходів для підвищення рівня обізнаності дітей та роботодавців щодо додержання законодавства про працю неповнолітніх та недопущення використання найгірших форм дитячої праці

Гощанська районна філія Рівненського обласного центру зайнятості, виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

 

 

 

 

 

16. Активізація інформаційно-просвітницької роботи із запобігання усім формам насильства над дітьми

 

 

 

 

 

 проведення превентивних заходів щодо запобігання насильству над дітьми у суспільстві (у громадах, дитячих колективах, закладах тощо)

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

V. Створення системи правосуддя, дружнього до дитини

 

17. Впровадження дієвих форм і методів профілактики вчинення правопорушень дітьми

 

 

 

 

 

 здійснення заходів з  активізації профілактичної роботи з метою запобігання правопорушенням у дитячому середовищі шляхом запровадження у практику інноваційних методів та форм роботи з дітьми, схильними до правопорушень

Гощанське відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області

 

 

 

 

 

 

18. Удосконален

ня системи захисту прав та інтересів дітей, які вчинили правопорушення

 

 

 

 

 

1) забезпечення надання соціальних послуг відповідно до потреб дітям, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільненим від пода-льшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом, надання інших соціальних послуг відповідно до потреб

Гощанський районний сектор філії Державної установи «Центр пробації» у Рівненській області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) забезпечення надання соціальних послуг, відповідно до потреб,  сім’ям, в яких  діти перебувають/перебували у конфлікті з законом

Районний центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських, селищної рад

 

 

 

 

 

 

VI. Врахування найкращих інтересів та думки дитини під час прийняття рішень

 

19. Удоскона

лення механізмів урахування думки дитини під час вирішення питань, що стосуються її життя

 

 

 

 

 

сприяння розвитку учнівського врядування, дитячого громадського руху, пошук ових форм, методів і моделей його організації, поширення кращого педагогічного досвіду

Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

VII. Забезпечення захисту прав та інтересів дитини в умовах воєнних дій чи збройного конфлікту

 

20. Впрова

дження комплексних заходів щодо створення умов повноцінного життя та соціально-психологічної реабілітації дітей, які постраждали від воєнних дій чи збройного конфлікту, та дітей, розлучених із сім’єю, які не є громадянами України та потребують міжнародного захисту

 

 

 

 

 

створення умов на районному  рівні для медичної, психологічної, педагогічної реабілітації та соціальної реінтеграції дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

 
Служба у справах дітей райдержадміністрації, 
управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

 

 

 

VIII. Створення безпечного інформаційного простору для дітей

 

21. Забезпечення захисту персональних даних дитини та іншої конфіденційної інформації про неї, забезпечення безпеки дітей в інформаційному просторі

 

 

 

 

 

проведення інформаційно-роз’яснювальної  роботи серед батьків або осіб, які їх замінюють, щодо безпечного використання дітьми інформаційних ресурсів

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

22. Впрова

дження системи соціально-педагогічної роботи з батьками з питань безпеки дітей в інформаційному просторі

 

 

 

 

 

1) проведення соціально-педагогічної роботи з батьками з питань безпеки дітей в інформаційному просторі

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) висвітлення у засобах масової інформації проблем дітей та молоді, шляхи їх вирішення з метою створення позитивного інформаційного поля і запобігання впливу на свідомість дітей інформації негативного спрямування з елементами жорстокості, насильства та сексуальної розпусти

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

IX. Активізація ролі територіальної громади у вирішенні питань забезпечення прав дітей в умовах децентралізації

23.Формування громади, доброзичливої до дітей

 

 

 

 

 

забезпечення діяльності посадових осіб, відповідальних за захист прав дітей, у структурах виконавчих органів рад об’єднаних територіальних громад

об’єднані територіальні громади (за згодою)

 

 

 

 

 

Усього Програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0

15,0

20,0

25,0

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ