ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження плану роботи з кадрами Гощанської районної державної адміністрації на 2019 рік


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 8 лютого 2019 року

Номер: 45

Дата оприлюднення: 08.02.2019

 

 

Про затвердження плану роботи з

кадрами Гощанської районної державної

адміністрації на 2019 рік

 

На підставі статей 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Типового положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за № 438/28568, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 січня 2019 року № 45 «Про затвердження плану роботи з кадрами Рівненської обласної державної адміністрації на 2019 рік»:

 

1. ЗАТВЕРДИТИ план роботи з кадрами Гощанської районної державної адміністрації на 2019 рік згідно з додатком.

 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Парфьонову І.В.

 

 

 

Голова адміністрації                                                             Ю.КОВАЛЬЧУК

 

 

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

08.02.2019 № 45

 

 

П Л А Н

роботи з кадрами Гощанської районної державної адміністрації

на 2019 рік

 

І. Організаційні заходи

 

1.  Брати участь у виконанні положень Стратегії державної кадрової політики на 2012 - 2020 роки, затвердженої Указом Президента України
від 01 лютого 2012 року № 45/2012.

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації. Протягом року.

 

2. Проводити наради-семінари з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, спеціалістами кадрових служб (служб управління персоналом) структурних підрозділів райдержадміністрації, з метою своєчасного доведення до них вимог нормативно-правових актів з кадрових питань, роз'яснення положень законодавства про державну службу, обміну досвідом роботи.

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації.

Щокварталу.

 

3. Організувати  проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». Здійснювати моніторинг професійного зростання  переможців та лауреатів І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації. Протягом року.

 

4. Вжити організаційних заходів щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації.

2019 рік (за окремим графіком).

 

5. Здійснювати організаційне забезпечення  подання в установленому порядку державними службовцями райдержадміністрації декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації.

До 01 квітня 2019 року.


6. Узагальнити та підготувати в установлені строки «Звіт про кількісний склад державних службовців» відповідно до наказу  Національного агентства України з питань державної служби від 21 жовтня 2016 року № 223, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2016 року за       № 1477/29607.

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації.

Щокварталу  до 14 числа місяця, що настає за звітним періодом.

 

7. Забезпечити своєчасний розгляд питань щодо присвоєння рангів державним службовцям, які успішно відпрацювали на займаній посаді три роки, а також перегляд стажу роботи, що дає право на надбавку за вислугу років, та стажу державної служби державним службовцям райдержадміністрації.

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації.

Упродовж року.

 

8. Забезпечити ведення та зберігання  особових справ державних службовців райдержадміністрації, відповідно до Порядку ведення та зберігання  особових справ державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби  від 22 березня 2016 року № 64, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2016 року за              № 567/28697.

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації.

Протягом року.

 

9. Забезпечити участь державних службовців районної державної адміністрації у спартакіаді серед команд державних службовців області.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

ІІІ квартал 2019 року.

 

 

10. Забезпечити дотримання вимог  Закону України «Про захист персональних даних» під час обробки персональних даних.

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації.

Постійно.

 

11. Проводити відповідну роботу, спрямовану на популяризацію державної служби серед населення,  зокрема молоді.  

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації.

Постійно.

 

ІІ. Формування складу державних службовців

 

1. Проаналізувати кількісний і якісний склад державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації і внести пропозиції щодо удосконалення кадрового забезпечення. Визначити потребу у фахівцях місцевих органів виконавчої влади.

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації.

І квартал 2019 року.

 

2. Забезпечити своєчасне внесення змін в особові картки державних службовців відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 156, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1200/29330.

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації.

Протягом року.

        

3. Забезпечити конкурсний відбір на посади державної служби з урахуванням вимог до кожної посади відповідно до законодавства.

З метою забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та державної служби постійно аналізувати практику роботи з кадрами, вносити керівництву пропозиції щодо її вдосконалення, проводити роботу з періодичної ротації державних службовців.

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації.

Постійно.

 

4. Систематично проводити моніторинг з метою відстеження просування по службі молодих державних службовців, сприяти їх професійному зростанню. 

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації.

Постійно.

 

5. Забезпечити проведення в установленому порядку перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади».

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації.

Протягом року.

 

6. Інформувати обласну державну адміністрацію про апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців відповідно до наказу Національного агентства України з питань  державної служби від 08 квітня 2014 року № 43 «Про затвердження Порядку ведення переліку державних органів, установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 червня 2014 року за № 628/25405.

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації.

До 15 лютого 2019 року.

 

ІІІ. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації

державних службовців

 

1. Проводити роботу щодо підвищення рівня професійної компетентності державних службовців з питань впровадження нового законодавства у галузі державної служби.

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації.

 Протягом року.

 

2. Забезпечити відбір і направлення на навчання осіб, які виявили бажання навчатися у Національній академії державного управління при Президентові України, її Львівському регіональному інституті державного управління, комунальному навчальному закладі «Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій».

Підготувати прогнозні показники щодо направлення на навчання осіб у 2020 році до Національної академії державного управління при Президентові України, її Львівського регіонального інституту державного управління та магістратур при вищих навчальних закладах.

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації.

До 01 квітня 2019 року.

 

3. Забезпечити виконання планів-графіків навчання та підвищення кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, її Львівському регіональному інституті державного управління, комунальному навчальному закладі «Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій».

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації.

Протягом року.

 

 

 

4. Здійснювати моніторинг працевлаштування випускників магістратур за спеціальностями галузі знань «Державне управління».

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації.

Протягом року.

 

5. Створювати умови для проходження практики в райдержадміністрації слухачами Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів, студентами вищих навчальних закладів, підготовки ними дипломних, магістерських робіт з питань державного управління та державної служби.

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

Постійно.

 

 ІV. Контроль за станом кадрового забезпечення

 

1. Заслуховувати на засіданнях колегії районної державної адміністрації, нарадах, днях контролю стан виконання актів законодавства  з питань реалізації державної кадрової політики.

 

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

Протягом року.  

 

2. Забезпечити контроль за дотриманням на території області Указу Президента України від 16 квітня 2010 року № 542/2010 «Про деякі питання забезпечення здійснення повноважень місцевими державними адміністраціями».

 

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації.

Постійно.

 

Начальник відділу правового та кадрового

забезпечення апарату адміністрації                                                  А.ПОЛІЩУК

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ