ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про Районну програму покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворень на 2019 рік


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація 

Дата: 04 січня 2019 року

Номер: 2

Дата оприлюднення: 04.01.2019

 

Про Районну програму покращення

діагностики, лікування та профілактики

злоякісних новоутворень на 2019 рік

 

Відповідно до Закону України „Основи законодавства України про охорону здоров’я”, розпорядження голови облдержадміністрації від 10 грудня 2018 року № 904 «Про Обласну  програму покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворень на 2019 рік», з метою зниження захворюваності і смертності від онкологічних захворювань, підвищення ефективності профілактики, забезпечення раннього виявлення та лікування онкологічних хворих:

 

1. Схвалити Районну програму покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворень на 2019 рік (далі – Програма), що додається.

2. Гощанській центральній районній лікарні: 

1) подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку; 

2) видатки на реалізацію Програми здійснювати у межах асигнувань, передбачених районним бюджетом.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації під час внесення змін до районного бюджету передбачати кошти для реалізації заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

4.  Виконавцям про хід виконання Програми інформувати райдержадміністрацію до 10 січня 2020 року. 

5. Гощанській центральній районній лікарні забезпечити узагальнення інформацій про виконання розпорядження до 15 січня 2020 року.

  6. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Ястремського Ю.В.

 

Голова адміністрації                                                                    Ю.КОВАЛЬЧУК

 

 

                                                                             Додаток  1 до Програми

 

ПАСПОРТ

Районної  програми покращення діагностики, лікування та профілактики   злоякісних новоутворень на 2019 рік

 

 

1.         

Ініціатор   розроблення Програми  

Гощанська центральна районна лікарня

 

 

 

 

 

2.         

Регіональний замовник Програми   

Гощанська районна державна адміністрація

 

 

 

 

 

3.         

Розробник Програми  

Гощанська центральна районна лікарня

 

 

 

 

 

4.         

Співрозробник Програми  

 

 

 

 

 

 

5.         

Відповідальний виконавець Програми  

Гощанська центральна районна лікарня,

КНП «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» районної ради

 

 

 

 

 

6.         

Термін реалізації Програми

2019 рік

 

 

 

 

 

7.         

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

 

 

 

 

 

8.         

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

510 000,00 гривень

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

коштів районного бюджету,

коштів інших джерел

 

510 000,00 гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.         

Прогнозні обсяги та джерела фінансування

 

 

 

 

к        Роки

Обсяг коштів, які планується залучити

для виконання Програми,  тис. гривень

 

 

 

 

Всього

в тому числі за джерелами фінансування

 

Рік

Державний бюджет, обласний бюджет

Районний  бюджет

бюджети об’єднаних територіальних громад

Інші  джерела

 

2019

510,0

 

Відповідно до плану фінансування

510,0

 

Відповідно до наповнення і фінансових можливостей бюджету

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

04.01.2019 № 2

 

 

Районна програма

покращення діагностики, лікування та профілактики

злоякісних новоутворень на 2019 рік

 

  

І. Загальна частина

 

Районна програма покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворень на 2019 рік (далі – Програма) спрямована на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я щодо задоволення потреб населення
у профілактиці злоякісних новоутворень і третинній високоспеціалізованій онкологічній допомозі відповідно до світових стандартів, у тому числі з урахуванням міжнародних принципів протиракової боротьби, що визначені у
 Паризькій хартії боротьби з раком.

Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних проблем. В районні майже кожна шістдесята людина хворіє на рак. Понад 13 відсотків смертей в районі пов'язані
з раковими захворюваннями. Зазначені
 показники є меншими лише порівняно із серцево-судинними захворюваннями.

Тенденції до зростання захворюваності та смертності від злоякісних пухлин, залежність онкопатології від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС свідчать про надзвичайну гостроту проблеми, необхідність продовження виконання превентивних заходів щодо захворювання не тільки закладами охорони здоров'я, але й комплексного підходу до розв'язання проблеми.

В районі проживає більше 727 осіб, які мають онкологічне захворювання, або 2071,6 випадка на 100 тисяч населення (обласний показник – 1932,1).

Щороку діагностується майже 3 тис. хворих на злоякісні новоутворення. У структурі захворюваності чоловічого населення переважають злоякісні пухлини легень, шлунка, шкіри, передміхурової залози, прямої кишки,
у жінок – рак молочної залози, шкіри, тіла матки, шлунка, ободової кишки.

Онкологічна поширеність на 100 тис. населення району упродовж
2012 – 2017 років  становить: 2012 рік – 1800,2 ( обл. – 1688,8), 2013 рік – 1856,7 (обл. – 1759,6), 2014 рік – 1937,1 ( обл. – 1805,0), 2015 рік – 1965 ( обл. – 1871,2), 2016 рік – 184,2 ( обл. – 1941,1), 2017 рік – 2064 ( обл. – 1869,3).

Онкологічна захворюваність на 100 тис. населення району  упродовж
2012 – 2017 років  становить: 2012 рік – 287,4 ( обл. – 259,0), 2013 рік – 299,6 (обл. – 277,8), 2014 рік – 256,2 ( обл. – 269,2), 2015 рік – 215,2 ( обл. – 251,3), 2016 рік – 243,7 ( обл. – 265,5), 2017 рік – 335,9( обл. – 265,5).

Показник смертності від злоякісних новоутворень на 100 тис. населення району упродовж 2012 – 2017 років становить: 2012 рік – 195,3 ( обл. – 150,4), 2013 рік – 229,6 ( обл. – 156,4), 2014 рік – 160,5 ( обл. – 152,1), 2015 рік – 130,2 (обл. - 143,7), 2016 рік - 226,6 ( обл. - 148,3), 2017 рік – 153,7 ( обл. – 159,7).

Зокрема, майже щороку близько 39 відсотків померлих – особи працездатного віку.

Через запізнілу діагностику онкологічних захворювань залишається високою питома вага (до 28 – 29 відсотків) онкологічних хворих, які помирають протягом одного року після встановлення діагнозу. У розвинених країнах світу цей показник не перевищує 25 відсотків.

Щороку більшість пацієнтів на злоякісні новоутворення, як тих,
що вперше беруться на диспансерний облік, так і онкологічних хворих району, яким встановлено діагноз у попередні роки, потребують складних
та дороговартісних методів третинної високоспеціалізованої онкологічної допомоги. Цю допомогу вони отримують в умовах комунального підприємства „Рівненський обласний протипухлинний центр” Рівненської обласної ради, який є правонаступником комунального закладу „Рівненський обласний онкологічний диспансер” Рівненської обласної ради, та в інших спеціалізованих закладах України.

Якщо хірургічні втручання та променеву терапію можна забезпечити
за рахунок наявних бюджету і ресурсів диспансеру на 60 – 70 відсотків потреби, то хіміотерапевтичне лікування можливе виключно за рахунок централізованого придбання хіміотерапевтичних препаратів від постачальників. Пацієнти самостійно докуповували хіміопрепарати, які не входили в поставку, для дотримання клінічних протоколів лікування відповідної локалізації онкологічної патології. Необхідні препарати супроводу хворими закуповувалися також. Ця ситуація не сприяла якісному охопленню онкологічних хворих ефективним лікуванням.

На ситуацію, що склалася в районі та області з онкологічними захворюваннями, як і в Україні в цілому, негативно впливають як об’єктивні, так і суб’єктивні фактори, зокрема:

відсутність ефективного моніторингу забруднення навколишнього середовища канцерогенними речовинами та технологічних процесів,
які до цього призводять, що не дає змоги розробити систему ефективних регіонально диференційованих заходів первинної профілактики онкологічних захворювань;

недостатній рівень оснащення закладів охорони здоров’я діагностичним обладнанням та обладнанням для хірургічного лікування, променевої терапії, надання інтенсивної допомоги;

обмежені можливості для здійснення санаторно-курортного лікування
осіб з онкологічною патологією;

відсутність дієвої системи медико-соціальної реабілітації осіб,
що завершили лікування;

недосконалість системи медичної, психологічної, соціальної та правової підтримки осіб, хворих на злоякісні новоутворення, та їхніх сімей;

ускладнена перенесеними фізичною та психологічною травмами, побічними ефектами лікування, тривалим відстороненням від громадського життя реінтеграція хворих, що завершили лікування, у суспільство;

незадовільне кадрове забезпечення психологами відділень, де лікуються хворі на злоякісні новоутворення.

 

ІІ. Мета і основні завдання Програми

 

Метою Програми є підвищення ефективності та поліпшення якості первинної і вторинної профілактики, одужання хворих на злоякісні новоутворення, зменшення кількості онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу, зниження показника смертності
від злоякісних новоутворень, покращення заходів належної реабілітації, симптоматичної допомоги, створення умов для продовження життя
та поліпшення його якості.

Основними завданнями Програми є:

рання діагностика онкологічних захворювань;

підвищення кваліфікації медичних працівників з питань попередження
та ранньої діагностики злоякісних новоутворень;

забезпечення якісних діагностично-лікувальних заходів для онкологічних хворих;

постійний моніторинг рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення і стану надання онкологічної допомоги населенню району;

визначення потреб і пріоритетів в організації надання онкологічної допомоги жителям району з урахуванням рівня, динаміки та структури захворюваності;

підвищення рівня обізнаності населення з питань онкології шляхом залучення засобів масової інформації.

ІІІ. Шляхи та способи розв'язання проблеми

 

Виконання заходів Програми (додаток 2) позитивно вплине на стан онкологічної ситуації в районі, дасть змогу реалізувати перспективні плани у наданні  сучасної онкологічної допомоги, а саме:

забезпечити якісну медичну і соціальну допомогу онкологічним хворим та реєстрацію випадків захворювання населення на злоякісні новоутворення
за встановленими вимогами Міністерства охорони здоров’я України;

удосконалити єдине інформаційне середовище в онкологічній службі району шляхом створення електронної мережі для здійснення моніторингу рівня захворюваності та смертності, забезпечити перехід до єдиної автоматизованої системи оцінювання ефективності заходів попередження онкологічної захворюваності;

визначати пріоритети в організації медичної та соціальної допомоги онкологічним хворим, зокрема щодо динаміки, структури захворюваності, інвалідності та смертності;

поліпшити діагностику, лікування та реабілітацію злоякісних новоутворень відповідно до нових державних стандартів;

забезпечити системи ефективної адекватної соціальної підтримки онкологічних хворих;

підвищити рівень санітарно-просвітницької роботи з питань індивідуальної профілактики раку та сучасних методів діагностики
та лікування, пропаганди здорового способу життя із залученням профільних спеціалістів і засобів масової інформації;

Прогнозні обсяги та джерела фінансування заходів Програми наведені у додатку 1.

 

ІV. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

покращити ранню діагностику злоякісних новоутворень I – II стадій, особливо візуальних локалізацій (ротової порожнини, щитовидної залози, молочної залози, шийки матки, прямої кишки та інших) на 6 – 7 відсотків;

покращити діагностику передракових захворювань у жителів району, оздоровлення і диспансерний нагляд за хворими з передраковими станами та особами з груп ризику виникнення онкологічної патології (загальні хронічні захворювання систем та органів, доброякісні пухлинні процеси всіх локалізацій, папіломовірусна інфекція статевої сфери, спадкова схильність
та інші чинники) на 6 – 7 відсотків;

забезпечити достатній рівень медикаментозного лікування онкологічних хворих;

знизити рівень задавненості онкологічної патології на 5 – 6 відсотків;
        
 знизити показники онкологічної смертності орієнтовно на 4 –
5
 відсотків;

знизити рівень показника смертності онкологічних хворих
протягом одного року після встановлення діагнозу орієнтовно на 5 – 6 відсотків;

покращити систему симптоматичної допомоги онкологічним хворим;

забезпечити ефективну соціальну підтримку онкологічним хворим;

покращити інформування населення щодо ризиків виникнення онкологічних захворювань та їх профілактики.

 

V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, які передбачаються у районному бюджеті головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним за фінансування Програми, за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з державного бюджету визначається щороку виходячи з конкретних завдань та наявності коштів.

  

Керівник апарату

адміністрації                                                                                     І.ПАРФЬОНОВА


                                                                                                       Додаток 2  до Програми

 

 

ЗАХОДИ

щодо виконання районної програми покращення  діагностики,  лікування

та профілактики злоякісних новоутворень на 2019 рік

 

 

Найменування заходу

Джерела фінансування

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. гривень

Виконавець

Очікувані результати

роки

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Участь у розробленні та затвердженні удосконалених освітніх програм для навчальних закладів, медичної громадськості та населення районну, що сприяють пропаганді здорового способу життя та профілактики розвитку злоякісних пухлин

Районний   бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

 

2019

2019

 

В межах

асигнувань,

передбачених

кошторисом

Гощанська центральна районна лікарня, КНП «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», служба  у справах дітей райдержадміністрації, відділі освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 

Підвищення онкологічної грамотності населення та онкологічної настороженості

2

Залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до інформування населення  району шляхом випуску тематичних роликів на телебаченні, радіо, організації промо-акцій, друкування бюлетенів та пам’яток з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування раку

Обласний  бюджет, інші джерела,
не заборонені чинним законодавством

 

2019

2019

 

В межах

асигнувань,

передбачених

кошторисом

Гощанська центральна районна лікарня, КНП «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», відділі освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, місцеві засоби   масової інформації

Підвищення онкологічної грамотності населення

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Для попередження недоліків онкологічної допомоги населенню новоствореними лікувально-профілактичними закладами, які організовано при об’єднаних територіальних громадах, запровадити та ресурсно удосконалити стан профілактичних оглядів і скринінгових заходів в роботі з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворень

 

Бюджети об’єднаних територіальних громад, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

 

2019

 

Визначається згідно з конкретними

завданнями  та

наявними коштами в медичних закладах

Гощанська центральна районна лікарня, КНП «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»,, об’єднані територіальні громади

Зниження занедбаності злоякісних новоутворень на 5 –
7 відсотків та збільшення п'ятирічного виживання на
7 – 8 відсотків

4

Забезпечити повноцінну роботу  оглядових,  мамологічних кабінетів  та кабінетів  патології шийки матки   лікувально-профілактичних закладів району шляхом підбору кваліфікованих кадрів та комплектації відповідно до табелів їх оснащення

Районні бюджети, бюджети міст обласного значення, бюджети об’єднаних територіальних громад, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

2019

 

Визначається згідно з конкретними

завданнями  та

наявними коштами в медичних закладах

Гощанська центральна районна лікарня, КНП «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»,, виконавчі комітети рад міст районного значення, об’єднані територіальні громади

Зниження занедбаності злоякісних новоутворень, особливо візуальних локалізацій, на 5 – 7 відсотків

 

 

5

Забезпечити онкохворих району препаратами для знеболення.

Державний бюджет, обласний  бюджет,районні бюджети, бюджети міст обласного значення, бюджети об’єднаних територіальних громад, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

2019

2019

 

100,0

Гощанська центральна районна лікарня, КНП «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»,, виконавчі комітети рад міст районного значення, об’єднані територіальні громади

Дотримання вимог національних  стандартів та клінічних протоколів у наданні спеціального лікування онкологічним хворим району

6

 Забезпечити надання медичної допомоги  онкохворих району шляхом виплати матеріальної допомоги для придбання  хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та фармацевтичних препаратів супроводу для лікування

Державний бюджет, обласний  бюджет,районні бюджети, бюджети міст обласного значення, бюджети об’єднаних територіальних громад, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

2019

2019

 

250,0

Гощанська центральна районна лікарня, КНП «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»,, виконавчі комітети рад міст районного значення, об’єднані територіальні громади

Дотримання вимог національних  стандартів та клінічних протоколів у наданні спеціального лікування онкологічним хворим області

7

Ефективне застосування телемедицини для ранньої діагностики  онкозахворювань в районі

Обласний бюджет, районні бюджети, бюджети міст обласного значення, бюджети об’єднаних територіальних громад, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

2019

2019

 

160,0

 

Гощанська центральна районна лікарня, КНП «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»,, виконавчі комітети рад міст районного значення, об’єднані територіальні громади

Поліпшення якості

надання допомоги

онкологічним хворим

8

Забезпечення участі фахівців-онкологів в обласних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях

Обласний  бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

 

2019

2019

 

В межах

асигнувань,

передбачених

кошторисом

Гощанська центральна районна лікарня, КНП «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»,, виконавчі комітети рад міст районного значення, об’єднані територіальні громади

Поліпшення якості надання третинної високо-спеціалізованої онкологічної допомоги

 

Всього:

 

 

2019

510,0

 

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                І.ПАРФЬОНОВА

 

 

                                                                                                                                                              Додаток 2  до Програми

 

 

ЗАХОДИ

щодо виконання Районної програми покращення  діагностики,  лікування

та профілактики злоякісних новоутворень на 2019 рік

 

 

Найменування заходу

Джерела фінансування

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис. гривень

Виконавець

Очікувані результати

роки

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Участь у розробленні та затвердженні удосконалених освітніх програм для навчальних закладів, медичної громадськості та населення районну, що сприяють пропаганді здорового способу життя та профілактики розвитку злоякісних пухлин

Районний   бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

 

2019

2019

 

В межах

асигнувань,

передбачених

кошторисом

Гощанська центральна районна лікарня, КНП «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»,  відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 

 

Підвищення онкологічної грамотності населення та онкологічної настороженості

2

Залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до інформування населення  району шляхом випуску тематичних роликів на телебаченні, радіо, організації промо-акцій, друкування бюлетенів та пам’яток з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування раку

 

 

Районний  бюджет, інші джерела,
не заборонені чинним законодавством

 

2019

2019

 

В межах

асигнувань,

передбачених

кошторисом

Гощанська центральна районна лікарня, КНП «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, місцеві засоби   масової інформації

Підвищення онкологічної грамотності населення

3

Для попередження недоліків онкологічної допомоги населенню новоствореними лікувально-профілактичними закладами, які організовано при об’єднаних територіальних громадах, запровадити та ресурсно удосконалити стан профілактичних оглядів і скринінгових заходів в роботі з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворень

 

Бюджети об’єднаних територіальних громад, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

 

2019

 

Визначається згідно з конкретними

завданнями  та

наявними коштами в медичних закладах

Гощанська центральна районна лікарня, КНП «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», об’єднані територіальні громади

Зниження занедбаності злоякісних новоутворень на 5 – 7 відсотків та збільшення п'ятирічного виживання на
7 – 8 відсотків

4

Забезпечити повноцінну роботу  оглядових,  мамологічних кабінетів  та кабінетів  патології шийки матки   лікувально-профілактичних закладів району шляхом підбору кваліфікованих кадрів та комплектації відповідно до табелів їх оснащення

Районний бюджет, бюджети об’єднаних територіальних громад, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

2019

 

Визначається згідно з конкретними

завданнями  та

наявними коштами в медичних закладах

Гощанська центральна районна лікарня, КНП «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», об’єднані територіальні громади

Зниження занедбаності злоякісних новоутворень, особливо візуальних локалізацій, на 5 – 7 відсотків

 

5

Забезпечити онкохворих району препаратами для знеболення

Державний бюджет, обласний  бюджет, районний бюджет, бюджети об’єднаних територіальних громад, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

2019

2019

 

100,0

Гощанська центральна районна лікарня, КНП «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», об’єднані територіальні громади

Дотримання вимог національних  стандартів та клінічних протоколів у наданні спеціального лікування онкологічним хворим району

6

 Забезпечити надання медичної допомоги  онкохворим району шляхом виплати матеріальної допомоги для придбання  хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та фармацевтичних препаратів супроводу для лікування

Державний бюджет, обласний  бюджет, районний бюджет, бюджети об’єднаних територіальних громад, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

2019

2019

 

250,0

Гощанська центральна районна лікарня, КНП «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», об’єднані територіальні громади

Дотримання вимог національних  стандартів та клінічних протоколів у наданні спеціального лікування онкологічним хворим району

7

Ефективне застосування телемедицини для ранньої діагностики  онкозахворювань в районі

Обласний бюджет, районний бюджет, бюджети об’єднаних територіальних громад, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

2019

2019

 

160,0

 

Гощанська центральна районна лікарня, КНП «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», об’єднані територіальні громади

Поліпшення якості

надання допомоги

онкологічним хворим

8

Забезпечення участі фахівців-онкологів в обласних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях

Районний  бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

 

2019

2019

 

В межах

асигнувань,

передбачених

кошторисом

Гощанська центральна районна лікарня, КНП «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», об’єднані територіальні громади

Поліпшення якості надання третинної високо-спеціалізованої онкологічної допомоги

 

Всього:

 

 

 

510,0

 

 

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ