ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про Програму економічного та соціального розвитку Гощанського району на 2017 рік


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація

Дата: 23 грудня 2016 року

Номер: 576

Дата оприлюднення: 24.12.2016

 

 

 

 

Про Програму економічного та соціального

розвитку Гощанського району на 2017 рік

 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та з метою забезпечення економічного зростання у господарському комплексі району, стабільного функціонування соціальної та гуманітарної сфер, поліпшення умов і підвищення безпеки життєдіяльності населення:

1. Схвалити Програму економічного та соціального розвитку Гощанського району на 2017 рік (далі - Програма), згідно з додатком.

2. Відділу економічного розвитку, торгівлі, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації в установленому порядку подати Програму на затвердження районній раді.

3. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам сільських, селищної рад, територіальним органам міністерств і відомств України забезпечити виконання Програми.

4. Виконавцям про виконання розпорядження інформувати райдержадміністрацію до 16 листопада 2017 року.

5. Відділу економічного розвитку, торгівлі, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації забезпечити узагальнення інформації до 26 грудня 2017 року.

6. Визнати таким, що втратило чинність, з 01 січня 2017 року, розпорядження голови райдержадміністрації від 17 грудня 2015 року № 563 «Про Програму економічного та соціального розвитку Гощанського району на 2016 рік».

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника, заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

Голова адміністрації                                                         Ю.Ковальчук

 

Додаток

до розпорядження голови райдержадміністрації

23.12.2016 № 576

 

Програма

економічного та соціального розвитку Гощанського району на  2017 рік

 

ЗМІСТ

І. Основні цілі та пріоритетні завдання соціально-економічного розвитку району на 2017 рік

ІІ. Підвищення конкурентоспроможності господарського комплексу району

2.1. Промисловість

2.2. Формування ефективного агропромислового комплексу та розвиток сільських територій

2.3. Інвестиційна та будівельна діяльність

2.3.1. Житлове будівництво

2.4. Реформування та технічне переоснащення житлово-комунального господарства

2.5. Транспортно – дорожній комплекс

2.6. Енергозабезпечення та енергозбереження

2.7. Зовнішньоекономічна діяльність

2.8. Торгівля та послуги

2.9. Податково-бюджетна політика

2.10. Лісове господарство

2.11. Розвиток підприємництва

ІІІ. Забезпечення реалізації в районі державної політики в соціальній та гуманітарній сферах

3.1. Соціальна сфера

3.1.1. Доходи населення та пенсійне забезпечення

3.1.2. Ринок праці та зайнятість населення

3.1.3. Охорона праці

3.1.4. Соціальний захист населення

3.2. Гуманітарна сфера

3.2.1. Охорона здоров’я

3.2.2. Освіта

3.2.3. Задоволення культурних потреб особистості та розбудова інформаційного простору

3.2.4. Демографічний розвиток, забезпечення підтримки сімей, дітей та молоді, гендерної рівності

3.2.5. Фізичне виховання і спорт

3.2.6. Туризм

ІV. Підвищення якості державного управління, удосконалення адміністративно-територіальної реформи місцевого самоврядування

4.1. Зміцнення обороноздатності держави

V. Безпека життєдіяльності населення

5.1. Охорона навколишнього природного середовища

5.1.1. Районний фонд охорони навколишнього природного середовища

5.2. Техногенна безпека

5.3. Протидія злочинності

VI. Основні показники економічного та соціального розвитку Гощанського району

VII. Пріоритетні завдання соціально-економічного розвитку Гощанського району у 2017 році

 

 

І. ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2017 РІК

Основна ціль соціально-економічного розвитку району у 2017 році - забезпечення збалансованого розвитку господарського комплексу, підвищення темпів економічного зростання у реальному секторі економіки, створення сприятливого інвестиційного клімату, розвиток приватної ініціативи та покращення добробуту населення, а саме:

1. Формування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку промисловості району та збільшення обсягів виробництва продукції.

2. Розвиток агропромислового комплексу.

3. Створення сприятливого інвестиційного середовища, поліпшення соціально–побутових умов жителів району.

4. Забезпечення належного та стабільного функціонування транспортного та інформаційного простору.

5. Подальший розвиток та підтримка малого підприємництва.

6. Збереження культурної спадщини.

 

ІІ. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ РАЙОНУ

2.1. Промисловість

Основні цілі на 2017 рік:

підвищення ефективності використання промислового потенціалу району та зростання обсягів промислового виробництва;

стимулювання залучення інвестицій.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

Забезпечення реалізації районної Програми пріоритетних напрямів розвитку промисловості.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та інфраструктури  райдержадміністрації, відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації

2

Створення сприятливих умов для залучення ефективних інвесторів у розвиток промислового комплексу.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та інфраструктури  райдержадміністрації спільно з промисловими підприємствами району, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

Критерій реалізації цілей - зростання темпу приросту промислового виробництва в цілому на 15 % проти рівня 2016 року.

 

2.2. Формування ефективного агропромислового комплексу та розвиток сільських територій

Основні цілі на 2017 рік:

розвиток сільського господарства як високоефективної конкурентноспроможної галузі економіки району;

впровадження сучасних агротехнологій та передових методів організації виробництва, зберігання, переробки, транспортування та реалізації сільськогосподарської продукції;

створення сприятливих фінансово-економічних умов розвитку сільських територій та поліпшення умов проживання сільського населення;

формування конкурентоспроможного агропромислового комплексу;

забезпечення конституційного права на землю юридичних та фізичних осіб, прозорого та дієвого ринку земель, проведення земельної реформи.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

Забезпечення виконання Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2017 року.

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

2

Залучення інвестицій у сільськогосподарське виробництво та забезпечення інноваційного розвитку галузі сільського господарства.

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації спільно з сільськогосподарськими підприємствами

3

Впровадження інтенсивних технологій виробництва рослинницької продукції, розширення площ посіву конкурентоспроможних культур.

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

4

Стабілізація поголів’я великої рогатої худоби.

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

5

Поліпшення селекційно-племінної роботи у тваринництві.

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

6

Виготовлення схем благоустрою і техніко-економічного обґрунтування використання і охорони земель адміністративно-територіальних утворень.

Управління Держгеокадастру в Гощанському районі, виконкоми сільських, селищної рад

7

Встановлення меж населених пунктів та проведення робіт із встановлення і закріплення на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень.

Управління Держгеокадастру в Гощанському районі, виконкоми сільських, селищної рад

8

Забезпечення експлуатації міжгосподарських державних і внутрішньогосподарських осушувальних систем.

Гощанська експлуатаційна дільниця Рівненського міжрайонного управління водного господарства, виконкоми сільських, селищної рад

9

Здійснення моніторингу меліорованих і прилеглих до них земель.

Гощанська експлуатаційна дільниця Рівненського міжрайонного управління водного господарства, виконкоми сільських, селищної рад

Критерії реалізації цілі:

ріст валової продукції сільського господарства на 20 % в порівнянні з 2016 роком.

 

2.3. Інвестиційна та будівельна діяльність

Основні цілі на 2017 рік:

сприяння залученню необхідних фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів, у тому числі в соціальній сфері;

формування позитивного іміджу району та його популяризація серед вітчизняних та іноземних інвесторів;

впровадження механізму державно-приватного партнерства.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

Сприяння залученню інвестицій в основний капітал, у тому числі на реконструкцію об’єктів соціальної сфери.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації

2

Забезпечення реалізації завдань Програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

3

Забезпечення реалізації завдань обласної програми будівництва, реконструкції, капітального ремонту загальноосвітніх шкіл та дошкільних навчальних закладів.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

4

Покращення стану доріг та вулиць комунальної власності, у тому числі в сільських населених пунктах.

Виконкоми сільських, селищної рад

5

Розроблення та періодичне оновлення інформаційних матеріалів про район, галузі господарського комплексу, підготовка маркетингових та інших цільових досліджень за запитами потенційних інвесторів.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та  інфраструктури райдержадміністрації

6

Визначення та документальне оформлення земельних ділянок і майнових комплексів (з урахуванням існуючих і перспективних шляхів сполучення, інженерних комунікацій), які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам для реалізації пріоритетних проектів.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, управління Держгеокадастру в Гощанському районі, виконкоми сільських, селищної рад

7

Підготовка інвестиційних проектів і бізнес-планів та подання їх для участі у міжнародних та вітчизняних конкурсах, зокрема щорічному Всеукраїнському конкурсі проектів та програм місцевого самоврядування.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та інфраструктури  райдержадміністрації

8

Розроблення та поширення інформації про район та його інноваційно-інвестиційний потенціал у спеціалізованих виданнях, на веб-сайтах, на виставково-ярмаркових заходах, бізнес-форумах, конференціях, зустрічах з потенційними інвесторами та діловими партнерами.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та  інфраструктури райдержадміністрації

9

Забезпечення участі району в реалізації комплексу заходів з організації регіонального індустріального (промислового) парку.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та  інфраструктури  райдержадміністрації

Критерії реалізації цілей:

збільшення залучень інвестицій в економіку району на 5 %;

збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій – на 5 %.

 

2.3.1. Житлове будівництво

Основна ціль на 2017 рік – реалізація Програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов по Програмі будівництва (придбання) доступного житла.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

Реалізація положень Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», Указу Президента України від 08.11.2007 № 1077/2007 «Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом», постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 № 1249 «Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки».

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації,

виконкоми сільських, селищної рад

2

Забезпечення виконання завдань Програми будівництва (придбання) доступного житла у Рівненській області на 2010 - 2017 роки.

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації,

виконкоми сільських, селищної рад

3

Інформування громадян, які перебувають на квартирному обліку, щодо участі у програмі будівництва (придбання) доступного житла та порядку надання державної підтримки.

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації,

виконкоми сільських, селищної рад

4

Резервування земельних ділянок під будівництво доступного житла з обов’язковим зазначенням таких ділянок на генеральних планах населених пунктів.

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації,

виконкоми сільських, селищної рад

5

Продовження роботи щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян, у тому числі шляхом пільгового житлового кредитування індивідуальних сільських забудовників та молодих сімей.

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

6

Забезпечення при проектуванні та будівництві житлових будинків безперешкодного доступу до них людей з обмеженими фізичними можливостями.

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації, проектні ліцензовані організації

 

2.4. Реформування та технічне переоснащення  житлово-комунального господарства

Основні цілі на 2017 рік:

модернізація та технічне переоснащення житлово-комунального господарства;

реалізація комплексу заходів з енергозбереження;

запровадження ефективних форм обслуговування житлового фонду.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

Запровадження ефективних форм експлуатації житлового фонду шляхом створення об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків, компаній, будинкових, вуличних комітетів.

Відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

2

Проведення районного конкурсу «Населений пункт зразкового благоустрою та громадського порядку».

Виконкоми сільських та селищної рад

3

Реалізація інвестиційних проектів з технічного переоснащення об‘єктів житлово–комунального господарства.

Відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад, комунальне підприємство «Політ» (за згодою), КП «Агентство розвитку Гощі» (за згодою)

Критерії реалізації цілей:

збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків з утримання та обслуговування житлового фонду на 10 одиниць.

 

2.5. Транспортно-дорожній комплекс

Основні цілі на 2017 рік:

покращення якості надання автотранспортних послуг населенню та підвищення безпеки перевезень;

забезпечення регулярним автобусним сполученням сільських населених пунктів;

поліпшення транспортно - експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

Реалізація завдань і заходів обласної програми підвищення безпеки дорожнього руху.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, філія «Гощанський райавтодор» ДП «Рівненський облавтодор», Гощанське відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області, виконкоми сільських, селищної рад

Критерій реалізації цілей – покращення експлуатаційного утримання доріг району.

 

2.6. Енергозабезпечення та енергозбереження

Основна ціль на 2017 рік – впровадження заходів з енергоефективності і енергозбереження, використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії у галузях господарського комплексу та соціальної сфери району.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

Забезпечення впровадження енергозберігаючих заходів суб’єктами господарювання району.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та  інфраструктури  райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

2

Проведення енергетичних обстежень бюджетних установ і організацій району.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та  інфраструктури  райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

3

Зменшення енергоємності споживання паливно-енергетичних ресурсів у галузях економіки та соціальній сфері району.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

4

Розроблення для бюджетної сфери району лімітів споживання енергоносіїв у розрізі електроенергії, газу, теплопостачання і води, з урахуванням вимог чинного законодавства.

Структурні підрозділи райдержадміністрації

5

Збільшення обсягів використання нетрадиційних джерел і альтернативних видів палива.

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Критерії реалізації цілі:

економія паливно-енергетичних ресурсів за рахунок виконання енергозберігаючих заходів.

 

2.7. Зовнішньоекономічна діяльність

Основна ціль на 2017 рік – підвищення ефективності використання експортного потенціалу району.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

Реалізація програми розвитку міжнародної та міжрегіональної співпраці на 2016-2018 роки.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та  інфраструктури райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

2

Надання консультаційних послуг товаровиробникам району щодо проведення міжнародних виставкових заходів та інформування про тендерні закупівлі товарів та послуг, які проводяться іноземними країнами.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та  інфраструктури райдержадміністрації

Критерії реалізації цілі – збільшення обсягу експорту товарів виробників району.

 

2.8. Торгівля та послуги

Основні цілі на 2017 рік:

формування ефективної торговельної інфраструктури для задоволення потреб споживачів району, у тому числі за рахунок розбудови торговельних центрів;

насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами за доступними цінами;

наближення мережі побутових послуг до місць проживання населення.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

Сприяння залученню інвестицій і кредитних коштів у розвиток матеріально-технічної бази внутрішньої торгівлі.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та інфраструктури  райдержадміністрації

2

Сприяння наповненню регіонального споживчого ринку якісними товарами, у першу чергу місцевого виробництва.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

3

Сприяння розширенню мережі фірмової торгівлі продукцією місцевих товаровиробників, у тому числі шляхом запровадження постійно діючих ярмарків.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

4

Розвиток мережі приймання  спеціальних платіжних карток у закладах торгівлі та ресторанного господарства.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та  інфраструктури райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

5

Насичення споживчого ринку району якісними товарами, в першу чергу місцевого виробництва.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

6

Підтримка місцевих виробників шляхом виділення місць на ринку смт Гоща.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та  інфраструктури райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, виконком Гощанської селищної ради

7

Сприяння розвитку книжкової торгівлі та торгівлі друкованими виданнями.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

8

Забезпечення поступового перетворення існуючих ринків на сучасні торговельно-сервісні центри, попередження виникнення торгівлі у невстановлених місцях.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

9

Розвиток служби побуту у сільській місцевості, в тому числі з надання побутових послуг першої необхідності (ремонт та пошиття одягу, ремонт взуття, перукарські та санітарно – гігієнічні послуги, ремонт побутової техніки).

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та  інфраструктури райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

10

Залучення фінансових ресурсів районного центру зайнятості на організацію безробітними громадянами підприємницької діяльності у сфері побутового обслуговування населення.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, районний центр зайнятості, виконкоми сільських, селищної рад

Критерії реалізації цілі:

забезпечення зростання обсягу обороту роздрібної торгівлі на 2 %;

розширення мережі сучасних об’єктів торгівлі та ресторанного господарства;

подальше впровадження сучасних стандартів торговельного обслуговування населення;

підвищення якості надання послуг підприємствами побутового обслуговування населення;

забезпечення стабільної цінової ситуації.

 

2.9. Податково-бюджетна політика

Основні цілі на 2017 рік:

забезпечення належних взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами та соціальної спрямованості видатків бюджету;

підвищення рівня самодостатності місцевих бюджетів;

налагодження партнерського діалогу між податковими органами та суб’єктами господарювання – платниками податків і зборів, підвищення рівня добровільної сплати податків та зборів;

реалізація заходів з детінізації економіки.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

Забезпечення збалансованості показників бюджету на 2017 рік.

Гощанське відділення Рівненської  об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області

2

Врегулювання міжбюджетних відносин бюджетів усіх рівнів.

Гощанське відділення Рівненської  об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області, фінансове управління райдержадміністрації

3

Підвищення рівня та ефективності використання бюджетних коштів внаслідок поступового запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів.

Гощанське відділення Рівненської  об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області, фінансове управління райдержадміністрації

4

Забезпечення скорочення податкового боргу підприємств – боржників до бюджетів усіх рівнів.

Гощанське відділення Рівненської  об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області

5

Сприяння скороченню кількості збиткових підприємств

Гощанське відділення Рівненської  об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області

6

Впровадження нових прогресивних форм обслуговування платників податків і зборів.

Гощанське відділення Рівненської  об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби  у Рівненській області

7

Здійснення комплексу заходів щодо раннього виявлення та руйнування тіньового сектору економіки.

Гощанське відділення Рівненської  об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби  у Рівненській області

8

Здійснення державних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

Критерії реалізації цілі:

налагодження цивілізованого, професійного та партнерського діалогу із суб’єктами господарювання – платниками податків і зборів;

підвищення рівня добровільної сплати податків та зборів;

скорочення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів;

цільове та ефективне використання бюджетних коштів;

впровадження нових прогресивних форм обслуговування платників податків і зборів.

 

2.10. Лісове господарство

Основна ціль на 2017 рік – розширене відтворення, збереження та охорона лісів, підвищення продуктивності насаджень.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

Забезпечення виконання програми «Ліси Рівненщини».

Спеціалізований сільськогосподарський виробничий кооператив “Діброва” (за згодою), Гощанське лісництво ДП “Острозький лісгосп” (за згодою), виконкоми сільських, селищної рад

2

Збільшення лісистості території району.

3

Покращення породного, якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності та біологічної стійкості.

4

Сприяння в організації проведення обласного конкурсу на кращу роботу із збільшення лісистості області, озеленення, благоустрою, екологічного оздоровлення територій, створення парків, скверів та інших об’єктів ландшафтної архітектури та садово-паркового мистецтва.

Критерії реалізації цілі:

збільшення лісистості району;

покращення лісовідновлення та лісорозведення;

заготівля селекційного лісового насіння;

вирощування садивного матеріалу .

 

2.11. Розвиток підприємництва

Основні цілі на 2017 рік:

забезпечення реалізації в районі державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності;

створення в районі сприятливого клімату для організації та ведення власної справи;

сприяння розвитку підприємництва в регіоні шляхом надання суб¢єктам малого бізнесу необхідної організаційної, інформаційно-консультативної, навчально-методичної, ресурсної та фінансово-кредитної підтримки.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

Виконання заходів районної програми розвитку малого підприємництва на 2015 – 2017 роки.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та  інфраструктури райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

2

Сприяння доступу малих підприємств до кредитних та інвестиційних ресурсів.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та  інфраструктури райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

3

Забезпечення фінансово-кредитної підтримки розвитку малого підприємництва за рахунок цільових коштів місцевих бюджетів.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та  інфраструктури райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

4

Підвищення ефективності діяльності інфраструктури підтримки підприємництва.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та  інфраструктури райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

5

Удосконалення інформаційного та консультативно-методичного забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та  інфраструктури райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

6

Забезпечення реалізації в районі державної регуляторної політики у сфері підприємництва.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

7

Забезпечення прозорості діяльності під час підготовки, прийняття, відстеження результативності та перегляду регуляторних актів.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

Критерії реалізації цілі:

зростання кількості малих підприємств у розрахунку на 10 тис. населення на 9,7 % до очікуваного рівня 2016 року;

збільшення чисельності фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності на 4,3 % в порівнянні з 2016 роком.  

 

 

 

 

ІІІ. Забезпечення реалізації в районі державної політики в соціальній

та гуманітарних сферах

3.1. Соціальна сфера

3.1.1. Доходи населення та пенсійне забезпечення

Основні цілі на 2017 рік:

забезпечення зростання реальних доходів населення, недопущення заборгованості із виплати заробітної плати;

стабільне функціонування пенсійної системи, забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю сплати суб’єктами господарювання єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

Сприяння зростанню рівня оплати праці та недопущення зниження реальних доходів населення.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

2

Забезпечення контролю за дотриманням всіма суб’єктами господарювання законодавчо встановлених мінімальних гарантій в оплаті праці.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

3

Забезпечення своєчасного і у повному обсязі фінансування виплати пенсій та грошової допомоги.

Корецьке об’єднане управління Пенсійного фонду України Рівненської області, виконкоми сільських, селищної рад

4

Вжиття заходів щодо проведення своєчасних розрахунків суб‘єктів господарювання зі сплати обов’язкових платежів до бюджету Пенсійного фонду України.

Корецьке об’єднане управління Пенсійного фонду України Рівненської області, виконкоми сільських, селищної рад

Кількісні критерії реалізації цілей:

скорочення заборгованості суб’єктів господарювання перед бюджетом Пенсійного фонду України;

забезпечення стабільності системи пенсійного забезпечення;

збільшення рівня заробітної плати.

 

3.1.2. Ринок праці та зайнятість населення

Основна ціль на 2017 рік – підвищення зайнятості населення

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

Забезпечення виконання програми зайнятості населення Гощанського району на період до 2017 року.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості, виконкоми сільських, селищної рад

2

Здійснення систематичного аналізу ситуації на ринку праці та вжиття оперативних заходів, спрямованих на покращення ситуації на ринку праці. Зниження рівня безробіття, передусім серед громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці

Районний центр зайнятості, виконкоми сільських, селищної рад

3

Залучення до громадських та інших  робіт тимчасового характеру 200 безробітних громадян.

Районний центр зайнятості, виконкоми сільських, селищної рад

Кількісні критерії реалізації цілей – забезпечення роботою не менше 1200 осіб та створення 280 нових робочих місць.

 

3.1.3. Охорона праці

Основна ціль на 2017 рік - підвищення рівня промислової безпеки та охорони праці, формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища, зниження рівня виробничого травматизму, професійних захворювань та нещасних випадків на виробництві.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

Реалізація заходів обласної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012 – 2016 роки.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Гощанському районі, Гощанська міжрайонна виконавча дирекція Рівненського обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

2

Удосконалення системи навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань промислової безпеки та охорони праці

3

Організація служби охорони праці у районі.

4

Організація навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів з промислової безпеки та охорони праці.

5

Приведення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях до нормативних (обмеження впливу) шляхом впровадження новітніх безпечних технологій та засобів індивідуального, колективного захисту.

Зниження рівня виробничих ризиків, забезпечення безпеки виробничих об‘єктів, устаткування, запобігання аваріям на об‘єктах підвищеної небезпеки.

 

 

 

Критерії реалізації цілі:

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, зменшення рівня виробничого травматизму, професійних захворювань та промислових аварій на виробництві.

 

3.1.4. Соціальний захист населення

Основні цілі на 2017 рік:

забезпечення дієвості і стабільності соціального захисту громадян;

організація ефективної системи соціальної допомоги населенню району шляхом забезпечення призначення усіх видів соціальної допомоги за однією заявою;

підтримання належних стандартів життя населення;

реалізація заходів з мінімізації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, зокрема щодо забезпечення нормальної життєдіяльності та оздоровлення постраждалих громадян.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

Реалізація заходів загальнодержавних та регіональних галузевих цільових програм у сфері  соціального захисту населення.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районна організація ветеранів війни та праці (за згодою), виконкоми сільських, селищної рад

2

Надання соціальної підтримки населенню шляхом обслуговування громадян безпосередньо за місцем проживання. Продовження роботи мобільного соціального офісу.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

3

Забезпечення виплати щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

4

Створення належних умов проживання інвалідів та громадян похилого віку, які перебувають на повному державному утриманні, зокрема покращення матеріально – технічного забезпечення та своєчасне фінансування установ соціального захисту населення.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

5

Своєчасне фінансування в межах планових призначень та ефективне використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню району.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

6

Забезпечення інвалідів, дітей – інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації (крісла колісні, спец автотранспорт, інші засоби реабілітації).

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Гощанський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), виконкоми сільських, селищної рад

7

Забезпечення ветеранів війни та інвалідів санаторно-курортними путівками.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районна організація ветеранів війни та праці, виконкоми сільських, селищної рад

8

Підвищення ефективності надання соціальних послуг через районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Гощанський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконкоми сільських, селищної рад

9

Комплексне медико-санітарне забезпечення, соціальний, медичний та протирадіаційний захист, лікування онкологічних захворювань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

10

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення (радіологічне обстеження забруднених унаслідок аварії на ЧАЕС територій району).

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

Кількісний критерій реалізації цілей – покращення соціальної підтримки вразливих груп населення району.

 

 

 

 

 

 

3.2. Гуманітарна сфера

3.2.1. Охорона здоров'я

Основні цілі на 2017 рік:

підвищення якості та доступності медичних послуг, профілактика та раннє виявлення захворювань;

покращення стану здоров’я населення району, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності;

зміцнення матеріально – технічної бази галузі.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

Модернізація та реформування мережі закладів охорони здоров’я.

Комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», Гощанська центральна районна лікарня

2

Створення лікарських амбулаторій загальної практики/сімейної медицини на базі ФАПів у населених пунктах з кількістю населення понад одну тисячу жителів

Комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», Гощанська центральна районна лікарня

3

Укомплектування обладнанням, лікувально – діагностичною апаратурою та санітарним транспортом лікувально – профілактичних закладів первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги (першочергово).

Комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», Гощанська центральна районна лікарня

4

Підготовка та перепідготовка лікарів – спеціалістів за фахом «загальна практика/сімейна медицина»

Комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», Гощанська центральна районна лікарня

5

Упровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів), локальних клінічних протоколів надання медичної допомоги, індикаторів якості закладів охорони здоров’я.

Комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», Гощанська центральна районна лікарня

6

Забезпечення імунопрофілактики та поліпшення якості профілактичних оглядів населення щодо раннього виявлення захворювань, особливо у сільській місцевості, профілактики і боротьби із соціально небезпечними захворюваннями.

Комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», Гощанська центральна районна лікарня

7

Забезпечення населення доступними та якісними  лікарськими засобами і виробами медичного призначення, продовження відшкодування хворим на гіпертонічну хворобу вартості окремих життєво необхідних лікарських засобів.

Комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», Гощанська центральна районна лікарня

8

Проведення інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя та профілактики захворювань.

Комунальний заклад «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», Гощанська центральна районна лікарня, виконкоми сільських, селищної рад

Кількісні критерії реалізації цілей:

охоплення диспансерним оглядом 98,6 % вагітних жінок;

охоплення профілактичним медичним оглядом та диспансеризацією 98,4 % дітей;

зменшення коефіцієнту малюкової смертності;

охоплення 80,0 % населення віком від 15 років і старше рентгенфлюорографічним обстеженням;

зниження питомої ваги деструктивних форм туберкульозу, виявлених  вперше;

зниження показника смертності від туберкульозу.

 

3.2.2. Освіта

Основні цілі на 2017 рік:

забезпечення громадянам рівних умов доступу до якісної освіти;

збільшення чисельності дітей, охоплених дошкільною освітою;

розвиток матеріально-технічної бази галузі в межах бюджетних асигнувань.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

Забезпечення виконання програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

2

Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів району, створення умов для однозмінного навчання, забезпечення функціонування освітніх округів.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

3

Модернізація матеріально – технічної та методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів, підвищення рівня професійної компетентності вчителя.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

4

Створення умов для раннього виявлення творчих нахилів дитини.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

5

Забезпечення профільного навчання учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

6

Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерними комплексами (у тому числі заміна застарілих), 100-відсоткове підключення до мережі Інтернет, запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

7

Створення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, соціальної адаптації; запровадження інклюзивної освіти.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

8

Збільшення чисельності дітей, охоплених дошкільною освітою; відновлення роботи непрацюючих та відкриття нових дошкільних навчальних закладів і груп з короткотривалим перебуванням дітей; розширення мережі навчально-виховних комплексів «Школа-дитячий садок», зокрема у сільській місцевості.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

9

Розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, забезпечення їх модернізації, оснащення сучасним обладнанням.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

10

Покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів (реконструкція та капітальний ремонт), проведення заходів з пожежної безпеки, охорони праці та енергозбереження.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

11

Будівництво та реконструкція навчальних закладів, будівництво спортивних залів.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

12

Реконструкція будівель навчальних закладів.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

13

Забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників, які проживають за межею пішохідної доступності, в тому числі придбання шкільних автобусів.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

Кількісні критерії реалізації цілей:

стовідсоткове охоплення дітей повною середньою освітою;

покращення матеріально-технічної бази галузі, в першу чергу в сільській місцевості.

 

3.2.3. Задоволення культурних потреб особистості та розбудова інформаційного простору

Основні цілі на 2017 рік:

охорона, збереження та відродження культурної спадщини, народних художніх промислів, підтримка професійного та аматорського мистецтва;

розвиток інфраструктури галузі культури.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

Забезпечення виконання Програми паспортизації об’єктів культурної спадщини в Гощанському районі, Програми розвитку культури та туризму.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

2

Збереження мережі закладів культури і мистецтва, бібліотечної та музейної справи, естетичного виховання, зокрема в сільській місцевості.

3

Проведення Всеукраїнських, обласних та районних фестивалів, свят, оглядів, конкурсів. Участь аматорських колективів району в Міжнародних, Всеукраїнських та обласних фестивалях-конкурсах, святах та обрядах.

4

Сприяння забезпечення широкого доступу до мережі Інтернет, зокрема у сільській місцевості, сприяння розбудові технологічної інфраструктури мережі Інтернет та мереж доступу до неї споживачів, створення окремих елементів технологічної інфраструктури  мережі Інтернет спільного користування.

5

Продовження комп’ютеризації бібліотечних закладів району, підключення їх до мережі Інтернет, забезпечення інформаційних потреб населення.

6

Проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини, обстеження та виготовлення паспортів пам’яток культури району, забезпечення виготовлення та встановлення охоронних дощок та охоронних знаків.

Кількісні критерії реалізації цілей:

збереження та примноження культурної спадщини;

виготовлення паспортів на об’єкти культурної спадщини.

 

3.2.4. Демографічний розвиток, забезпечення підтримки сімей,

дітей та молоді, гендерної рівності

Основні цілі на 2017 рік:

створення належних умов для всебічного розвитку сімї, забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, їх прав та законних інтересів;

сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді;

сприяння реалізації права кожної дитини на виховання у сім’ї: усиновлення дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення та підтримка прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

організація оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей та молоді, формування здорового способу життя, профілактика негативних тенденцій у молодіжному середовищі;

сприяння розвитку молодіжних, дитячих, жіночих громадських організацій;

утвердження гендерної рівності у суспільстві, забезпечення повноцінної та активної ролі жінок у соціально – економічному національному розвитку.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

Забезпечення виконання програми підтримки молоді в області.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських, селищної рад

2

Створення умов та підтримка самореалізації молоді, сприяння інтелектуальному та творчому розвитку молоді, патріотичне виховання, розвиток духовності, моральності, формування загальнолюдських життєвих принципів.

3

Формування та пропагування здорового та безпечного способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.

4

Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді.

5

Розвиток громадської активності молоді, підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій; інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

6

Організація відпочинку і оздоровлення дітей та молоді.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

7

Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї і жінок, гендерної рівності у суспільстві та запобігання насильству в сімї.

 

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

виконкоми сільських, селищної рад

8

Забезпечення стовідсоткового виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та надання їм необхідної допомоги.

Служба в справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських, селищної рад

9

Створення та функціонування дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сприяння реалізації права дитини на виховання в сім’ї.

Служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

Кількісні критерії реалізації цілей:

охоплення оздоровленням та відпочинком майже 55 % соціально незахищених категорій населення;

проведення понад 100 заходів, спрямованих на підтримку творчо обдарованої молоді, формування здорового способу життя дітей та молоді, патріотизму та моральності серед молоді, підтримку багатодітних та малозабезпечених сімей, сприяння гендерній рівності у суспільстві.

 

3.2.5. Фізичне виховання і спорт

Основні цілі на 2017 рік:

підвищення авторитету району на обласних та всеукраїнських спортивних аренах, забезпечення належної підготовки та участі команд і провідних спортсменів району у всеукраїнських змаганнях;

залучення до здорового способу життя усіх категорій населення, в тому числі інвалідів, через впровадження нових форм занять фізичною культурою і спортом.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

Забезпечення виконання програми розвитку фізичної культури і спорту в районі.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

2

Забезпечення підготовки та участі спортсменів району у реалізації І етапу національного проекту «Олімпійська надія - 2022».

3

Сприяння популяризації здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я нації:

- залучення громадян району до регулярних занять фізичною культурою та спортом;

- будівництво та облаштування спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення.

4

Облаштування спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення.

5

Забезпечення реалізації заходів програми «Спортивний майданчик».

Кількісні критерії реалізації цілей:

охоплення фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою понад 9 % громадян району;

залучення до занять фізичною культурою і спортом до 15 % учнівської молоді;

збільшення на 15 % кількості облаштованих спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

розширення мережі спортивних клубів району та відкриття відділень ДЮСШ на території сільських рад району.

 

3.2.6. Туризм

Основні цілі на 2017 рік:

забезпечення розвитку туристичної сфери за рахунок підвищення якості регіональних туристичних пропозицій до рівня міжнародних стандартів та формування позитивного туристичного іміджу району;

розширення мережі туристичних тематичних маршрутів, розвиток туристичної інфраструктури.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

Забезпечення виконання програми розвитку туризму в Рівненській області.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

2

Розроблення маркетингових матеріалів про туристичний потенціал району та представлення їх на міжнародних, всеукраїнських, районних спеціалізованих виставкових заходах, бізнес – форумах.

3

Підвищення якості готельних послуг шляхом проведення сертифікації та категоризації засобів розміщення усіх форм власності на території району.

4

Проведення виїзних навчальних турів та семінарів щодо організації  та розвитку сільського туризму.

5

Популяризація та реклама внутрішнього туристичного потенціалу району в засобах масової інформації та мережі Інтернет.

6

Створення мережі туристичних тематичних маршрутів в рамках проекту «Волинь туристична».

7

Проведення підготовчих робіт до створення етнопарку як туристичного центру району.

8

Адміністрування туристичного Інтернет – порталу.

9

Упорядкування, збереження та відновлення туристичних об’єктів.

 

Кількісні критерії реалізації цілей:

збільшення кількості обслуговуючих туристів;

зростання надходження платежів до бюджету від туристичної діяльності.

 

ІV. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ ТА РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Основні цілі на 2017 рік:

проведення адміністративної реформи та вдосконалення державного управління;

оптимізація структури місцевих органів державної виконавчої влади;

модернізація системи надання адміністративних послуг, у тому числі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

виконання райдержадміністрацією повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування, у тому числі з управління майном спільної власності територіальних громад району;

організаційне забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

Реалізація основних положень Стратегії державної кадрової політики на 2011 – 2020 роки

Апарат райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації, відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

2

Модернізація навчально-методичних і практичних заходів, спрямованих на досягнення якісно нового рівня кадрового забезпечення в усіх сферах державного управління

3

Забезпечення виконання вимог Законів України „Про державну службу” та „Про службу в органах місцевого самоврядування”, здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

4

Підвищення якості державного управління, реалізація завдань з адміністративно-територіальної реформи, виконання райдержадміністрацією повноважень, делегованих районною радою та органами місцевого самоврядування

5

Забезпечення відкритості, прозорості та відповідальності органів виконавчої влади відповідно до вимог Законів України „Про доступ до публічної інформації” та „Про адміністративні послуги”

6

Удосконалення механізмів оцінювання ефективності роботи місцевих органів влади

7

Модернізація форм, інструментів та процедур проведення щорічного конкурсу „Кращий державний службовець”

Кількісні критерії реалізації цілей:

впровадження основних положень та концепцій реформи адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування;

підвищення соціального статусу державних службовців;

зміцнення кадрового потенціалу державної служби, підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади;

забезпечення якості надання адміністративних послуг органами державної виконавчої влади.

 

4.1. Зміцнення обороноздатності держави

Основна ціль на 2017 рік:

забезпечення готовності Збройних Сил України, інших військових формувань України до виконання покладених на них завдань.

Основне завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Джерела фінансування

Відповідальні за виконання

1

Підготовка молоді до військової служби, організація та забезпечення проведення чергових призовів громадян на строкову військову службу у 2017 році.

-

Районна державна адміністрація, сектор мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, Гощанський об’єднаний районний військовий комісаріат, виконкоми сільських, селищної рад

 

V. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

5.1. Охорона навколишнього природного середовища

Основні цілі на 2017 рік:

забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони довкілля, екологічної безпеки населення, раціонального використання природних ресурсів;

формування екологічної свідомості громадян;

створення нових і розширення меж існуючих територій природно–заповідного фонду.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

1

Реалізація заходів програми розвитку природно – заповідного фонду та формування регіональної екологічної мережі Гощанського району на 2010-2020 роки.

Управління Держгеокадастру в Гощанському районі, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

2

Організація робіт щодо винесення меж в натуру територій та об’єктів природно – заповідного фонду району.

Управління Держгеокадастру в Гощанському районі, виконкоми сільських, селищної рад

3

Проведення роз’яснювальної роботи та інформування населення щодо стану навколишнього природного середовища району.

Управління Держгеокадастру в Гощанському районі, виконкоми сільських, селищної рад

 

5.1.1. Районний фонд охорони навколишнього природного середовища

Основні цілі на 2017 рік:

поліпшення екологічного стану довкілля шляхом забезпечення раціонального використання і відтворення природних ресурсів;

забезпечення безпечного для існування людини оточуючого середовища шляхом мінімізації впливу на нього людського фактору;

охорона довкілля, благоустрій населених пунктів та екологічний комфорт населення району;

забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин.

Основні завдання та заходи на 2016 рік:

Завдання  та заходи

Сума коштів (тис.грн.)

Відповідальний за виконання

1

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

-

Управління Держгеокадастру в Гощанському районі, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

2

Охорона і раціональне використання земель

-

3

Екологічно безпечне поводження з відходами виробництва, побутовими відходами

 

Виконкоми сільських, селищної рад

Кількісні критерії реалізації цілей:

підвищення екологічної свідомості та громадської активності в сфері охорони навколишнього середовища;

покращення екологічної ситуації в районі.

5.2. Техногенна безпека

Основні цілі на 2017 рік: запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і подій техногенного та природного характеру, зниження негативних наслідків у разі їх виникнення.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Джерела фінансування, тис.грн.

Відповідальні за виконання

1

Реалізація загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки.

-

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та  інфраструктури  райдержадміністрації, відділ містобудування та архітектури  райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Гощанська центральна районна лікарня, комунальний заклад “Гощанський районний центр первинної медико-соціальної допомоги”, районний сектор головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в Рівненській області, керівники потенційно-небезпечних об’єктів, виконкоми сільських, селищної рад

2

Проведення реконструкції автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту, залучення до оповіщення населення теле-, радіомовних компаній, операторів мобільного зв’язку.

-

3

Упровадження на об’єктах підвищеної небезпеки систем виявлення загрози надзвичайних ситуацій, а також локальних систем оповіщення персоналу цих об’єктів та населення у зонах можливого ураження.

-

4

Створення матеріального резерву всіх рівнів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою номенклатурою та фінансово – кошторисним розрахунком на 2016 рік.

-

5

Закупівля паливно-мастильних матеріалів на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій.

Районний бюджет

50,1 тис.грн.

Районна державна адміністрація, Державна пожежна рятувальна частина - 16

6

Закупівля форменного, спеціального одягу та захисних споряджень, посилених рукавів та запчастин для ремонту та забезпечення  оперативної готовності пожежних автомобілів.

 

Районний бюджет

20,0 тис.грн.

7

Закупівля мотопомпи

Районний бюджет

9,0 тис.грн.

8

Забезпечення розроблення в містобудівній документації розділу «Інженерно – технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)”.

-

Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та  інфраструктури  райдержадміністрації, відділ архітектури містобудування та архітектури райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Гощанська центральна районна лікарня, комунальний заклад “Гощанський районний центр первинної медико-соціальної допомоги”, районний сектор головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в Рівненській області, керівники потенційно-небезпечних об’єктів, виконкоми сільських, селищної рад

9

Уточнення (коригування) планів евакуації (тимчасового відселення) населення, яке проживає в прогнозованих зонах радіаційного та хімічного забруднення, виникнення стихійного лиха (масових лісових та торф’яних пожеж, затоплення, підтоплення тощо).

-

10

Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту персоналу небезпечних об’єктів, працівників підприємств та непрацюючого населення у зоні можливого радіаційного і хімічного забруднення.

-

11

Проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення, підвищення рівня практичної підготовки дітей та підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях.

-

Кількісні критерії реалізації цілі:

створення локальних систем виявлення загрози надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки;

зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та окремих видів надзвичайних ситуацій природного характеру, що пов’язані з санітарно-епідемічним благополуччям населення та територій;

зменшення розмірів збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

5.3. Протидія злочинності

Основні цілі на 2017 рік:

забезпечення активної протидії злочинності;

ослаблення дії криміногенних факторів;

формування правосвідомості громадян.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

Завдання та заходи

Джерела фінансування

Відповідальні за виконання

1

Захист прав і свобод людини, здійснення заходів щодо охорони публічного порядку, боротьби зі злочинністю.

-

Гощанське відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області, виконкоми сільських, селищної рад

2

Профілактика дитячої злочинності, недопущення втягнення неповнолітніх у кримінальне середовище.

-

Гощанське відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції  України в Рівненській області, виконкоми сільських, селищної рад

3

Запобігання злочинності у сфері економіки, активізація протидії корупції та організованій злочинності в основних бюджетоутворюючих галузях та сферах господарювання.

-

Гощанське відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області, виконкоми сільських, селищної рад

4

Запобігання розповсюдженню наркоманії, боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

-

Гощанське відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області, виконкоми сільських, селищної рад

5

Забезпечення діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Погориння».

-

Районна державна адміністрація, сектор мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Кількісні критерії реалізації цілей:

зниження рівня злочинності в районі;

зниження рівня дорожньо-транспортного травматизму, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Основні показники економічного та соціального розвитку Гощанського району

Показники

Один.

виміру

2015 рік, звіт

2016 рік, очікуване виконання

2017 рік, прогноз

Обсяг реалізованої продукції промисловості, у % до попереднього року

%

32,7

10,0

15,0

Валова продукція сільського господарства, у % до попереднього року

%

-15

20

20

Обсяг виконаних будівельних робіт

тис.грн

*

*

*

Введення в експлуатацію загальної площі житла, за рахунок всіх джерел фінансування, у % до попереднього року

%

3,0 р.більше

5

10

Середньомісячна заробітна плата

грн.

2878

3850

4500

Середньомісячна заробітна плата, у % до попереднього року

%

 

33,7

17

Створення нових робочих місць

одиниць

201

250

280

 

VII. Пріоритетні завдання соціально-економічного розвитку Гощанського району у 2017 році

1.1. Розвиток підприємництва та залучення інвестицій. Проекти до реалізації

1.                       Сприяння виробничій діяльності ТОВ “Країна смаку” с.Бугрин, ТОВ «ФАПОМЕД УКРАЇНА» смт Гоща, ТОВ «Медовий край»;

2.                       Сприяння будівництву заводу з виробництва асфальту в с.Красносілля.

1.2. Покращення транспортної та комунальної інфраструктури район. Проекти до реалізації

1. Сприяння будівництву міні ГЕС в с.Симонів та с.Воскодави;

2. Реконструкція системи водопостачання с.Жаврів Гощанського району;

3. Реконструкція системи водопостачання в с. Пустомити Гощанського району – будівництво;

4. Кріплення берега р.Горинь у с. Томахів Гощанського району (будівництво)

5. Кріплення берега р.Горинь на південній околиці с. Томахів Гощанського району (будівництво)

6. Будівництво самопливного колектора по вул..Шкільна, І.Франка, каналізаційної насосної станції і напірного колектора через р.Горинь в с.Горбаків Гощанського району.

7. Реконструкція гідротехнічної споруди та роботи з поліпшення технічного стану водойми по вул..Застав’я в смт Гоща

8. Реконструкція вуличних мереж водопостачання сіл Липки, Русивель, Садове, Синів, Майків Гощанського району

9. Реконструкція дороги Русивель – Майків, Тучин – Микулин – Дроздів, Матіївка – Мичів – Воронів – Воскодави  (на ділянці Матіївка - Воронів).

10. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Т.Г.Шевченка в с.Дуліби Гощанського району

1.3. Покращення якості життя громадян району. Галузь освіти. Проекти до реалізації

1. Реконструкція незавершеного будівництва школи під ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільній в с.Горбаків Гощанського району Рівненської області.

2. Реконструкція системи опалення Тучинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. 1 Травня, 22 в с.Тучин Гощанського району Рівненської області (заміна, утеплення труб тепломережі, винесення їх з підвального приміщення та будівництво котельні на альтернативному паливі)

3. Добудова до існуючого ясла-садка «Малятко» по вул. Першотравнева №5 в смт. Гоща, Гощанського району Рівненської області.

4. Термомодернізація огороджуючих конструкцій (реконструкція) Гощанської районної гімназії на вул. Незалежності, 21 в смт. Гоща Рівненської області.

5. Капітальний ремонт даху Мнишинської ЗОШ І-ІІ ст. Гощанського району

Галузь культури. Проекти до реалізації

1. Проведення ремонтно-реставраційних робіт пам’ятки архітектури місцевого значення Садиби Валевського в смт Гоща.

2. Впровадження енергозберігаючих заходів шляхом проведення реконструкції системи опалення Тучинського сільського центру народної творчості і дозвіллєвої роботи.

3.. Реконструкція даху приміщення Федорівського будинку культури.

4. Капітальний ремонт конструкцій та даху центру народної творчості і дозвіллєвої роботи в с.Воскодави Гощанського району

5. Капітальний ремонт даху клубної установи в с.Майків Гощанського району.

6. Капітальний ремонт глядацької зали та утеплення фасадів приміщення районного будинку культури.

Галузь охорони здоров’я. Проекти до реалізації

 

1. Капітальний ремонт вікон Гощанської ЦРЛ на вул.Павлова, 1 в смт Гоща Рівненської області (коригування)

2. Реконструкція Тучинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за угодою з міжнародним банком реконструкції та розвитку (Світовий банк) у рамках проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

 

2. Очікувані результати виконання поставлених завдань.

Зростання у реальному секторі:

Про досягнення цілі буде свідчити:

- зростання темпу приросту промислового виробництва в цілому на 15 % проти рівня 2016 року;

- ріст валової продукції сільського господарства на 20 % в порівнянні з 2016 роком.

Покращення інвестиційного клімату:

- збільшення залучень інвестицій в економіку району.

Підвищення рівня життя населення:

- стабілізація ситуації на ринку праці та створення біля 280 нових робочих місць;

- ріст розміру середньомісячної заробітної плати до заробітної плати до 4500 грн.

 

 

Керівник апарату адміністрації                                           І.Парфьонова

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ