ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в районі на 2017-2021 роки


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація

Дата:10 листопада 2016 року

Номер: 500

Дата оприлюднення: 11.11.2016

 

Про програму забезпечення мобілізаційної

підготовки  та оборонної роботи в районі

на 2017-2021 роки

 

На виконання законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України від 02 вересня 2013 року №471/2013, з метою забезпечення заходів мобілізаційної підготовки, організації і виконання завдань територіальної оборони, функціонування системи управління районом в особливий період:

1. Схвалити програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в районі на 2017-2021 роки (далі - Програма), згідно з додатком.

2.  Гощанському  об’єднаному районному військовому комісаріату подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету передбачати кошти на фінансування Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

4. Виконавцям про хід виконання Програми інформувати райдержадміністрацію щороку до 10 січня.

5. Сектору мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації забезпечити узагальнення інформації щороку до 15 січня.

6. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 20 травня 2015 року №222 «Про районну програму  мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2015-2019 роки», від 08 лютого 2016 року №53 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 20 травня 2015 року №222».

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                           Ю. Ковальчук

 

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

10.11.2016 № 500

 

 

ПРОГРАМА

забезпечення мобілізаційної  підготовки

та оборонної роботи в районі на 2017-2021 роки

 

І. Загальні положення

 

У зв’язку із складною ситуацією на сході нашої держави та загрозою відкритої агресії з боку Російської Федерації, з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національної безпеки держави, військовими комісаріатами спільно з місцевими держаними органами влади та органами місцевого самоврядування проводиться постійна робота щодо мобілізаційної підготовки, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення мобілізаційних ресурсів для проведення мобілізації, забезпечення виконання завдань територіальної оборони.

Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в районі на 2017-2021 роки (далі - Програма) розроблена у відповідності до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України від 02 вересня 2013 року №471/2013.

Прийняття Програми обумовлено необхідністю розв’язання нагальних проблем забезпечення повноцінної роботи з питань мобілізаційної підготовки, готовності до проведення мобілізації, організації і виконання завдань територіальної оборони району.

 

ІІ. Мета Програми

 

Метою програми є забезпечення готовності та здатності органів державної влади, усіх ланок воєнної організації України, органів місцевого самоврядування, Цивільної оборони України, національної економіки до переведення, при необхідності, з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення району до оборони відповідно до вимог «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», вирішення комплексу завдань щодо політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту  та  її  захист  у  разі  збройної  агресії  або збройного конфлікту.

Досягнення вищезазначеної мети можливе при здійсненні упродовж 2017 - 2021 років комплексу заходів, спрямованих на:

забезпечення життєво важливих інтересів населення, підприємств, установ, організацій району незалежно від форм власності при виникненні збройної  агресії  або збройного конфлікту;

удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням мобілізації людських і транспортних ресурсів, територіальної оборони;

забезпечення життєво важливих інтересів населення, підприємств, установ, організацій району незалежно від форм власності при виникненні збройної агресії або збройного конфлікту;

удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням мобілізації людських і транспортних ресурсів, територіальної оборони;

створення ефективних сил територіальної оборони районної ланки територіальної підсистеми Єдиної системи територіальної оборони;

розроблення організаційних заходів щодо забезпечення мобілізації людських і транспортних ресурсів, територіальної оборони району;

посилення державного нагляду за станом мобілізаційної підготовки  господарства району;

інформаційне забезпечення державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, населення району з питань мобілізації;

здійснення комплексу загальнодержавних воєнних і спеціальних заходів,  що здійснюються в особливий період;

вжиття заходів щодо забезпечення пункту управління штабу району територіальної оборони засобами автоматизації та зв’язку.

 

ІІІ. Завдання Програми та результативні показники

 

Основними завданнями Програми є :

1. Удосконалення системи воєнних і спеціальних заходів.

2. Забезпечення гарантованого рівня органів державної влади,  органів місцевого самоврядування, національної економіки до переведення, при необхідності, з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії,  ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території до оборони.

3. Здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури.

4. Створення сучасної, ефективної системи оповіщення населення району про мобілізацію людських і транспортних ресурсів, та заходи, що вживаються для запобігання втрат населення у разі збройної агресії.

5. Здійснення воєнних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню терористичної діяльності на території району.

6. Розроблення та впровадження програмно-апаратних комплексів моніторингу, збору, накопичення, обробки і відображення даних на базі сучасної комп’ютерної техніки, телекомунікаційних засобів підрозділів  районного рівня, сільських та селищної рад, у тому числі віддалених і мобільних абонентських пунктів.

Програма спрямована на створення районної ланки територіальної підсистеми Єдиної системи територіальної оборони та її ефективних сил для зменшення ризику виникнення терористичної діяльності, досягнення гарантованого рівня поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури, створення правових, організаційно-економічних умов для її розвитку, формування механізму регулювання та координації, які б сприяли :

підвищенню рівня готовності бази мобілізаційного розгортання;

впровадженню програмно-апаратних комплексів моніторингу, збирання, накопичення,  передачі,  обробки  і  відображення  даних  на  базі сучасної комп’ютерної техніки, телекомунікаційних засобів, інформаційно-програмних продуктів підрозділів районного рівня, рівнів сільських та селищної рад.

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити населення і територію району, запобігати виникненню проявів терористичної діяльності, підвищити рівень готовності бази мобілізаційного розгортання до дій за призначенням.

Виконання завдань Програми забезпечить суттєве підвищення рівня готовності населення, підприємств, установ, організацій району незалежно від форм власності при виникненні збройної агресії або збройного конфлікту та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів.

 

ІV. Фінансове заходів Програми

 

Фінансування витрат на виконання заходів Програми проводиться з районного бюджету, що передаються у вигляді субвенції державному бюджету, та інших джерел, не заборонених законодавством.

             Щорічно Гощанський об’єднаний районний військовий комісаріат під час формування проектів районного бюджету вносить пропозиції з фінансування заходів Програми. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку.

 

V. Очікувані результати

 

         Реалізація Програми протягом 2017-2021 років сприятиме вирішенню питань за такими напрямками, де спостерігається дефіцит ресурсів з державного бюджету, та забезпечить проведення на належному рівні мобілізаційної підготовки, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення мобілізаційних ресурсів, виконання завдань територіальної оборони.

 

VІ. Контроль за виконанням Програми

 

Контроль за виконанням Програми здійснює сектор мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації. Відповідальним за надання звітних матеріалів про виконання Програми є Гощанський об’єднаний районний військовий комісаріат.

 

 

 

 

В.о. керівника апарату адміністрації                                            Л.Єремеєва

 

 

 


Додаток  до Програми

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи району

на 2017-2021 роки

 

  

   №

 з/п

 

Найменування  заходу

Обсяг витрат, тис. гривень

 

Всього

 

Джерело фінансу-вання

 

Виконавець заходу

2017

рік

2018 рік

2019

рік

2020

рік

2021

рік

І. Мобілізаційна готовність

1.                  

    Забезпечення доставки мобілізаційних ресурсів (людських і транспортних) до пунктів збору військового комісаріату та пунктів прийому військових частин, у тому числі придбання пально-мастильних матеріалів для виконання заходів мобілізації.

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

100

 

 

 

Районний бюджет

Рівненський обласний військовий комісаріат (за згодою), Гощанський об’єднаний районний військовий комісаріат

2.                  

    Впровадження та забезпечення           функціонування сучасних систем військового обліку (придбання комп’ютерної техніки (ноутбуки, принтери, ксерокси та інше) з ліцензійним програмним забезпеченням та витратних матеріалів для іх заправки, відновлення і обслуговування).

 

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

70

 

 

 

Районний бюджет

Рівненський обласний військовий комісаріат (за згодою), Гощанський об’єднаний районний військовий комісаріат

 

  

   №

 з/п

 

Найменування  заходу

Обсяг витрат, тис. гривень

 

Всього

 

Джерело фінансу-вання

 

Виконавець заходу

2017

рік

2018 рік

2019

рік

2020

рік

2021

рік

3.                  

Забезпечення ведення військового обліку, мобілізаційної готовності та територіальної оборони району (придбання канцелярського приладдя (офісний папір, скоч, клей, олівці, ручки та інше).

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

 

25

 

 

Районний бюджет

Рівненський обласний військовий комісаріат (за згодою), Гощанський об’єднаний районний військовий комісаріат

 

 

4.                  

Дообладнання споруд Гощанського обєднаного районного військового комісаріату необхідними засобами технічної охорони (камерами відео- нагляду)

 

 

10

 

 

10

 

 

10

 

 

10

 

 

10

 

 

50

 

 

Районний бюджет

Рівненський обласний військовий комісаріат (за згодою), Гощанський об’єднаний районний військовий комісаріат

 

 

  

   №

 з/п

 

Найменування  заходу

Обсяг витрат, тис. гривень

 

Всього

 

Джерело фінансу-вання

 

Виконавець

заходу

2017

рік

2018

рік

2019

рік

2020

рік

2021

рік

ІІ. Забезпечення функціонування системи управління територіальною обороною Гощанського району

1.

Створення системи зв’язку територіальної оборони Гощанського району (придбання радіостанцій транкінгового зв’язку та ретрансляційних установок, у тому числі портативних цифрових радіостанцій Motorola DP4800, Motorola DP4400, автомобільних цифрових радіостанцій транкінгових Motorola DP4600, ретрансляторів Motorola MTR3000).

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

120

 

 

 

 

120

 

 

 

 

120

 

 

 

 

120

 

 

 

 

600

 

 

 

 

Районний бюджет

Рівненський обласний військовий комісаріат (за згодою), Гощанський об’єднаний районний військовий комісаріат

ІІІ. Підготовка підрозділів територіальної оборони Гощанського району

1.

Придбання речового майна для особового складу загону оборони, роти охорони (каремати, спальні мішки та інше).

 

 

35

 

 

35

 

 

35

 

 

35

 

 

35

 

 

 175

 

 

Районний бюджет

 

 

 

Рівненський обласний військовий комісаріат (за згодою), Гощанський об’єднаний районний військовий комісаріат

 

 

  

   №

 з/п

 

Найменування  заходу

Обсяг витрат, тис. гривень

 

Всього

 

Джерело фінансу-вання

 

Виконавець

заходу

2017

рік

2018

рік

2019

рік

2020

рік

2021

рік

2.

Придбання спорядження для підготовки особового складу загону оборони, роти охорони (ліхтарі, компаси, мотузки, карабіни, аптечки, лопати, сокири, пили, казани та інше).

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

110

 

 

Районний бюджет

 

Рівненський обласний військовий комісаріат (за згодою), Гощанський об’єднаний районний військовий комісаріат

3.

Придбання бензинових агрегатів для вироблення електричного струму для загону оборони, роти охорони.

 

 

14

 

 

14

 

 

14

 

 

14

 

 

14

 

 

70

 

 

Районний бюджет

 

Рівненський обласний військовий комісаріат (за згодою), Гощанський об’єднаний районний військовий комісаріат

 

 

 

  

   №

 з/п

 

Найменування  заходу

Обсяг витрат, тис. гривень

 

Всього

 

Джерело фінансу-вання

 

Виконавець

заходу

2017

рік

2018

рік

2019

рік

2020

рік

2021

рік

4.

Придбання  дерев’яних колод, бруса, жердин, дошок, бетонних блоків, поліетиленових мішків для обладнання блокпостів загону оборони

 

 

25

 

 

25

 

 

25

 

 

25

 

 

25

 

 

125

 

 

Районний бюджет

 

Рівненський обласний військовий комісаріат (за згодою), Гощанський об’єднаний районний військовий комісаріат

5

Виготовлення мішеней

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

10

 

 

Районний бюджет

Рівненський обласний військовий комісаріат (за згодою), Гощанський об’єднаний районний військовий комісаріат

 

Разом:

267

267

267

267

267

1335

 

 

 

 

В.о. керівника апарату адміністрації                                                                                                                        Л.Єремеєва


ПАСПОРТ

Програми забезпечення мобілізаційної

підготовки та оборонної роботи в районі на 2017-2021 роки

 

1. Найменування

Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в районі на 2017-2021 роки

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 листопада 2016 року №500 «Про  програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в районі на 2017-2021 роки»

3. Ініціатор розроблення Програми

Рівненська обласна державна адміністрація,

Рівненський обласний військовий комісаріат

4. Розробник програми

Гощанська районна державна адміністрація,

Гощанський обєднаний районний військовий комісаріат

5. Головний розпорядник коштів

Гощанська районна державна адміністрація

6. Відповідальні виконавці Програми

Гощанська районна державна адміністрація,

Рівненський обласний військовий комісаріат

Гощанський обєднаний районний військовий комісаріат

7. Учасники Програми

Гощанська районна державна адміністрація,

Рівненський обласний військовий комісаріат

Гощанський обєднаний районний військовий комісаріат

8. Термін реалізації Програми

2017 – 2021 роки

9. Джерела фінансування

Районний бюджет

10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, за рахунок коштів районного бюджету, з них:

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1335 тис. гривень

 

 

 

 

 

267 тис. гривень

267 тис. гривень

267 тис. гривень

267 тис. гривень

267 тис. гривень

 

 

 

В.о. керівника апарату адміністрації                                            Л.Єремеєва
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ