ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про районну програму «Діти Рівненщини» на 2016-2020 роки


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація

Дата: 28 жовтня 2016 року

Номер: 480

Дата оприлюднення: 01.11.2016

 

 

Про районну програму «Діти Рівненщини»

на 2016-2020 роки

 

         Відповідно до пункту шостого статті 22, пункту першого статті 19 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», статей 13 та 14 Основ законодавства України про охорону здоров'я, розпорядження голови облдержадміністрації від 30 вересня 2016 року №599 «Про програму «Діти Рівненщини на 2016-2020 роки» та з метою підвищення якості надання медичної допомоги дітям:

1.                 Схвалити районну програму «Діти Рівненщини» на 2016-2020 роки (далі – Програма), що додається.

2.                 Головному лікарю комунальної установи «Гощанська центральна районна лікарня» Гощанської районної ради Козяр-Грицак Г.В. подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.

3.                 Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні та внесенні змін до районного бюджету на відповідні роки передбачити кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

4.                 Рекомендувати сільським радам об’єднаних територіальних громад

розробити та затвердити місцеві програми та передбачити видатки на виконання заходів з місцевих бюджетів.

5.                 Комунальній установі «Гощанська центральна районна лікарня» Гощанської районної ради, комунальному закладу «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Гощанської районної ради, відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації під час формування відповідних бюджетів передбачити кошти на реалізацію Програми.

6.                 Виконавцям про хід реалізації Програми інформувати райдержадміністрацію щороку до 10 січня.

7.                 Комунальній установі «Гощанська центральна районна лікарня» Гощанської районної ради забезпечити узагальнення інформації про хід виконання Програми щороку до 15 січня.

8.                 Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Ястремського Ю.В.

 

 

 

 

Голова адміністрації                                      Ю. Ковальчук

 

 

 

Додаток

до розпорядження голови райдержадміністрації

28.10.2016 № 480

 

 

Районна програма

«Діти Рівненщини» на 2016-2020 роки

 

В Гощанському районі проживає 7794 дитини віком до 18 років. Діти усіх вікових категорій охоплені спостереженням та медичним забезпеченням закладів охорони здоров'я системи Міністерства охорони здоров'я, зокрема 320 дітей віком до 1 року життя, дітей-підлітків віком 14 – 17 років – 1168 осіб.

Аналіз демографічної ситуації свідчить, що стан здоров'я дітей в районі не має чіткої тенденції до покращення.

За останні три роки знизились показники народжуваності та природного приросту населення.

Важливими показниками здоров'я дитячого населення є хворобливість (поширеність захворювань) та захворюваність. Ці показники в динаміці мають тенденцію до зростання.

Відповідно, збільшується кількість хворих дітей, які потребують систематичного диспансерного спостереження та оздоровлення.

Зростання показників захворюваності та хворобливості дітей впливає на формування показників дитячої інвалідності.

Під наглядом лікувально-профілактичних закладів знаходиться 167 дітей-інвалідів, в тому числі щороку отримують статус дитини-інваліда вперше близько 20 дітей.

Медична допомога дітям надається лікувально-профілактичними закладами, а саме: комунальною установою «Гощанська центральна районна лікарня», комунальним закладом «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

Проблемою є те, що лікування дітей із вродженими і спадковими, органними захворюваннями та онкогематологічною патологією – дороговартісне та довготривале, яке лише частково фінансується з державного та місцевих бюджетів.

Потребує додаткового фінансування з обласного бюджету також лікування хворих дітей з вродженим (первинним) імунодефіцитом, які потребують постійної, впродовж життя, замісної терапії, ендокринологічними захворюваннями, фенілкетонурією, муковісцидозом, хронічними гепатитами В та С, ревматоїдним артритом, вродженою патологією органів слуху.

Потребує поліпшення фінансового забезпечення первинна медико-санітарна допомога, невідкладна медична допомога та безкоштовна стаціонарна медична допомога дітям раннього віку.

Невідкладна медична та стаціонарна допомога дітям фінансується лише на 30-40 відсотків від потреби.

Потребує осучаснення та постійного поліпшення матеріально-технічна база закладів охорони здоров'я району.

Актуальність розроблення Програми зумовлена необхідністю кардинального поліпшення організації та створення умов для надання якісної спеціалізованої медичної допомоги дітям.

Питання забезпечення життя та здоров'я дітей, створення належних умов для їх всебічного і повноцінного розвитку є пріоритетом державної політики у сфері охорони здоров'я.

 

Мета Програми

 

         Метою Програми є забезпечення доступності і підвищення якості первинної медико-санітарної, спеціалізованої та висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги дітям різних вікових груп на всіх рівнях її надання, зниження захворюваності, смертності дітей, дитячої інвалідності.

 

Шляхи розв'язання проблеми

 

         Для надання дитячому населенню району якісної медичної допомоги необхідно:

          вжити додаткових заходів і передбачити фінансове забезпечення (щороку) виконання державних соціальних стандартів у наданні медичної допомоги хворим дітям;

           зміцнити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров'я району, які надають медичну допомогу дітям, сконцентрувавши потенціал кадрових ресурсів, медичне обладнання, яке необхідне для надання якісної кваліфікаційної та спеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню району;

           провести дооснащення закладів охорони здоров'я району медичним обладнанням та апаратурою у відповідності із табелями оснащення з метою покращення лікувально-діагностичної роботи;

Заходи щодо виконання районної програми «Діти Рівненщини» на 2016 – 2020 роки, прогнозні обсяги фінансових видатків та джерела фінансування для виконання заходів районної програми «Діти Рівненщини» на 2016 – 2020 роки наведено у додатках 1, 2.

 

Очікувані результати

 

         Виконання Програми дасть змогу:

        

1.                 Забезпечити доступність і підвищити якість надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги дітям району.

2.                 Підвищити якість та своєчасність діагностики захворювань у дітей, забезпечити взяття на облік та проведення лікувально-оздоровчих заходів хворим дітям, які потребують постійного медикаментозного забезпечення.

3.                 Підвищити якість та ефективність виходжування і лікування недоношених та хворих новонароджених дітей.

4.      Знизити рівень загальної смертності дітей та малюкової смертності.

5.      Знизити рівень загальної та первинної дитячої інвалідності.

 

Обсяги та джерела фінансування

 

         Фінансування завдань Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

 

 

В.о. керівника апарату

райдержадміністрації                                                        Л. Єремеєва

 

 

Додаток 1

до районної програми

«Діти Рівненщини»

на 2016-2020 роки

 

 

Заходи

щодо виконання районної програми «Діти Рівненщини»

на 2016 – 2020 роки

 

1.     Організаційні заходи з поліпшення надання медичної допомоги дітям

1.1.                      Забезпечити масовий скринінг новонароджених дітей на спадкові порушення обміну речовин.

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги», виконавчі комітети сільських рад об’єднаних територіальних

громад

Постійно

1.2.                      Продовжити ведення реєстрів дітей, хворих на гіпотиреоз (вроджений, набутий, післяопераційний), гіпофізарний нанізм, синдром Шерешевського-Тернера, цукровий та нецукровий діабет, передчасний статевий розвиток, адреногенітальний синдром, муковісцидоз та орфанні захворювання.

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»

Постійно

1.3.                      Проводити щорічний моніторинг захворюваності щитоподібної залози у дітей молодшого шкільного віку.

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги», виконавчі комітети сільських рад об’єднаних територіальних

громад

2016-2020 роки

 

2.     Охорона здоров'я та формування здорового способу життя дітей

 

2.1.                      Здійснювати заходи стосовно використання йодованої харчової солі дитячим населенням шляхом введення її до раціонів харчування у закладах охорони здоров'я, загальноосвітніх навчальних закладах, інших організованих дитячих колективах.

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги», відділ

освіти, молоді та спортурайдержадміністрації,

виконавчікомітети сільських

рад об’єднаних територіальних

громад

2016-2020 роки

2.2.                      Здійснювати групову та індивідуальну йодну профілактику лікарськими засобами, що містять сполуки йоду, групам населення з підвищеною фізіологічною потребою у йоді (в першу чергу вагітним жінкам та жінкам, що вигодовують грудним молоком, дітям до 18 років).

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги», виконавчікомітети сільських рад об’єднаних територіальних

громад

Постійно

2.3.                      Вживати заходів щодо профілактики ожиріння у дітей шляхом проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення, забезпечення якісного шкільного харчування, заборони продажу у школах та поблизу них продуктів «швидкого харчування», підвищення доступності спортивних майданчиків, спортивних залів, спортивних секцій для дітей тощо.

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги», відділ

освіти, молоді та спортурайдержадміністрації,

виконавчі комітети сільських рад об’єднаних територіальних

громад

Постійно

2.4.                      Вживати заходів щодо виявлення ожиріння у дітей шляхом проведення навчання лікарів з питань застосування таблиць вікових індексів маси тіла у дітей, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 03 лютого 2009 року №55 «Про затвердження протоколів лікування дітей з ендокринними захворюваннями».

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»

Постійно

2.5.                      Організувати круглі столи на тему: «Школа самоконтролю цукрового діабету» в комунальній установі «Гощанська центральна районна лікарня».

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»

Постійно

2.6.                      Створити кабінети охорони зору дітей у закладах охорони здоров'я ІІ рівня надання медичної допомоги в смт. Гоща.

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»

2016-2018 роки

2.7.                      Проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з питань запобігання виникненню йодної недостатності.

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги», виконавчікомітети сільських рад об’єднаних територіальних

громад

Постійно

2.8.                      Продовжити проведення профілактичних заходів з метою запобігання вродженим вадам розвитку з використанням преконцепційних технологій.

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»,

виконавчікомітети сільських рад об’єднаних територіальних

громад

Постійно

2.9.                      Оновлювати та видавати інформаційні буклети та листівки для дітей і підлітків та їх батьків з питань збереження здоров'я.

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»     

Постійно

2.10.                  Забезпечити навчання педагогічного персоналу в загальноосвітніх закладах, інших дитячих установах з питань цукрового діабету у дітей, в тому числі надання першої невідкладної допомоги.

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»,

відділ освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських рад об’єднаних територіальних

громад

Постійно

 

3.     Підвищення якості та оптимізація медичних послуг,

що надаються дітям

 

3.1.                      Забезпечити надання первинної медико-санітарної допомоги дитячому населенню району, зокрема проведення щорічної диспансеризації дітей.

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»,

виконавчі комітети сільських

рад об'єднаних територіальних

громад

2016-2020 роки

3.2.                      Запровадити в практику роботи закладів охорони здоров'я району локальні протоколи діагностики та лікування хвороб у дітей на основі протоколів інтегрованого ведення хвороб дитячого віку, розроблені Міністерством охорони здоров'я України.

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»,

виконавчі комітети сільських

рад об’єднаних територіальних

громад

2016-2020 роки

3.3.                      Провести тренінги для лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики сімейної медицини щодо впровадження клінічних протоколів інтегрованого ведення хвороб дитячого віку на первинному і вторинному рівнях надання медичної допомоги дітям.

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»,

виконавчікомітети сільських

рад об’єднаних територіальних

громад

2016-2020 роки

3.4.                      Забезпечити проведення якісного медичного огляду дітей раннього віку у відповідності із Клінічним протоколом медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років, затвердженим наказом Міністерства охорони здоровя України від 20 березня 2008 року №149 «Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років».

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»

Постійно

3.5.                      Забезпечити надання невідкладної медичної допомоги дітям на первинному та вторинному рівнях

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомги»,

виконавчікомітети сільських

рад об’єднаних територіальних

громад

Постійно

3.6.                      Забезпечити своєчасне виявлення серед дітей осіб з онкогематологічною та іншою хронічною патологією, що призводить до інвалідності.

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»,

виконавчі комітети сільських

рад об’єднаних територіальних

громад

Постійно

3.7.                      Проводити визначення 17-гідроксипрогестерону у дітей, особливо хлопчиків, які перебувають у реанімаційних та інфекційних відділеннях, з метою своєчасного виявлення адреногенітального синдрому у дітей і зменшення смертності.

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,         

виконавчікомітети сільських

рад об’єднаних територіальних

громад

Постійно

 

4.     Зниження рівня дитячої смертності, запобігання дитячій інвалідності

 

4.1.                      Забезпечити замісною терапією дітей, хворих на гіпотіреозтиреоїдними препаратами.

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»,

виконавчі комітети сільських

рад об’єднаних територіальних

громад

2016-2020 роки

4.2.           Забезпечити дітей, хворих на цукровий діабет, препаратами інсуліну.

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»

2016-2020 роки

4.3.                      Забезпечити дітей із лабільним перебігом захворювання на цукровий діабет, частими гіпоглікеміями препаратами глюкагону для запобігання розвитку гіпоглікемічних станів.

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»,

2016-2020 роки

4.4.                      Забезпечити дітей віком до 18 років витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів.

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»

2016-2020 роки

4.5.                      Забезпечити дітей віком до 18 років та вагітних, які вперше захворіли на цукровий діабет, хворих з важкою лабільною формою діабету комплектами глюкометрів.

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»

2016-2020 роки

4.6.                      Забезпечити препаратом «Соматропін» дітей, хворих на гіпофізарний нанізм.

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»

2016-2020 роки

4.7.                      Забезпечити дітей, хворих на синдром Шерешевського-Тернера, препаратом «Соматропін».

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»

2016-2020 роки

4.8.                      Забезпечити дітей, хворих на нецукровий діабет, препаратом «Десмопресин».

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»

2016-2020 роки

4.9.                      Забезпечити дітей, хворих на передчасний статевий розвиток, препаратами аналогів люліберину («Диферелін-депо» 11,25мг).

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»

2016-2020 роки

4.10.                  Забезпечити дітей, хворих на хронічну недостатність надниркових залоз, замісною терапією (гідрокортизоном).

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»

2016-2020 роки

4.11.                  Вжити заходів щодо закупівлі відповідно до потреби медпрепаратів для медикаментозного забезпечення дітей з: первинним (вродженим) імунодефіцитом, гемофілією, синдромом Шерешевського-Тернера,муковісцидозом, епілепсією, дитячим церебральним паралічем,гіпофізарним нанізмом, гіпофізарним гігантизмом, нецукровим діабетом, справжнім передчасним статевим дозріванням,адреногенітальним синдромом, хронічним вірусним гепатитом, фенілкетонурією, хворобою Гоше, розсіяним склерозом, аутизмом.

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»,

виконавчі комітети сільських

рад об’єднаних територіальних

громад

2016-2020 роки

4.12.                  Оновлювати систематично реєстри дітей, хворих на захворювання, що призводять до інвалідності.

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»,

виконавчі комітети сільських

рад об’єднаних територіальних

громад

2016-2020 роки

4.13.                  Забезпечити спец сумішами для лікувального харчування хворих на фенілкетонурію дітей віком старше 3 років, а також вагітних жінок з метою профілактики виникнення синдрому материнської фенілкетонурії у їхніх дітей.

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»,

виконавчі комітети сільських

рад об’єднаних територіальних

громад

2016-2020 роки

4.14.                  Продовжити районний реєстр новонароджених та вроджених вад розвитку за міжнародними стандартами, а також членство в Міжнародній палаті систем моніторингу і досліджень (ICBDSR) та Європейській організації систем моніторингу ЄВРОКАТ.

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»

Постійно

 

5.     Зміцнення матеріально-технічної бази дитячих лікувально-профілактичних закладів

 

5.1.                      Провести інвентаризацію стану оснащення комунальної установи «Гощанська центральна районна лікарня» медичним обладнанням, апаратурою у відповідності із табелями оснащення з метою визначення забезпеченості та потреб цих закладів в оновленні сучасною медичною технікою.

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»,

виконавчі комітети сільських

рад об’єднаних територіальних

громад

2016 рік

5.2.                      Зміцнити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров'я району, які надають медичну допомогу дітям, забезпечивши проведення ремонтів, реконструкцій, придбання медичного обладнання, яке необхідне для надання кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги.

КУ «Гощанська центральна

районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний

центр первинної медико-

санітарної допомоги»,

виконавчікомітети сільських

радоб’єднаних територіальних

громад

2016-2020 роки


Додаток 2

до районної програми

«Діти Рівненщини»

на 2016-2020 роки

 

Прогнозні обсяги

фінансових видатків та джерела фінансування для виконання заходів Програми

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання, роки

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування за роками, тис. грн.

2016

2017

2018

2019

2020

Завдання 1. Охорона здоров’я дітей. Підвищення якості та оптимізація медичних послуг, що надаються дітям

1.1. Забезпечити безоплатне надання первинної медико-санітарної допомоги дитячому населенню, в тому числі проведення щорічної диспансеризації дітей

КЗ «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

2016-2020 роки

Місцеві бюджети

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

1.2. Забезпечити безоплатне надання невідкладної медичної допомоги дітям на первинному та вторинному рівнях

КУ «Гощанська центральна районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

2016-2020 роки

Місцеві бюджети

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Всього за

завданням 1

 

2016-2020 роки

Місцеві бюджети

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Завдання 2. Підвищення якості медичної допомоги, запобігання дитячій інвалідності

та зниження смертності дітей

2.1. Забезпечення дітей, хворих на імунодефіцит (вроджений), медичними препаратами

КУ «Гощанська центральна районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

2016-2020 роки

Місцеві бюджети

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

2.2. Забезпечити замісною терапією дітей, хворих на вроджений гіпотиреоз, тиреоїдними препаратами

КУ «Гощанська центральна районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

2016-2020 роки

Місцеві бюджети

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

2.3. Забезпечити хворих дітей на справжній передчасний статевий розвиток препаратами аналогів люліберину («Диферелін-депо» 11,25 мг)

КУ «Гощанська центральна районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

2016-2020 роки

Обласний бюджет

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.4. Забезпечити спеціальними сумішами для лікувального харчування хворих на фенілкетонурію вагітних жінок для профілактики синдрому материнської фенілкетонурії у їхніх дітей

КУ «Гощанська центральна районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

2016-2020 роки

Місцеві бюджети

Відповідно до потреби

2.5. Забезпечити медикаментозне лікування хворих на муковісцидоз дітей віком до 7 років

КУ «Гощанська центральна районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

2016-2020 роки

Місцеві бюджети

Індивідуально із розрахунку 75 тисяч гривень на 1 дитину в рік

 

2.6. Забезпечити медикаментозне лікування хворих на муковісцидоз дітей старше 7 років

КУ «Гощанська центральна районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

2016-2020 роки

Місцеві бюджети

Індивідуально із розрахунку 246 тисяч гривень на 1 дитину в рік

 

2.7. Забезпечити хворих на хронічні гепатити В та С дітей медичними препаратами

КУ «Гощанська центральна районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

2016-2020 роки

Місцеві бюджети

Індивідуально із розрахунку 15 тисяч гривень на 1 дитину в рік

 

2.8. Забезпечити дітей, хворих на виразковий коліт та хворобу Крона, медичними препаратами

КУ «Гощанська центральна районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

2016-2020 роки

Місцеві бюджети

Індивідуально із розрахунку 20 тисяч гривень на 1 дитину в рік

 

2.9. Забезпечити дітей, хворих на бульознийепідермоліз, медичними препаратами та витратними матеріалами

КУ «Гощанська центральна районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

2016-2020 роки

Місцеві бюджети

Індивідуально із розрахунку 10,0 тисяч гривень на 1 дитину в рік

 

2.10. Забезпечити медичними препаратами хворих на ревматоїдний артрит дітей

КУ «Гощанська центральна районна лікарня»,

КЗ «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

2016-2020 роки

Місцеві бюджети

56,0

73,0

73,0

75,0

75,0

2.11. Забезпечити слухопротезування дітей з втратою слуху ІІІ-ІV ступенів

КУ «Гощанська центральна районна лікарня»

КЗ «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

2016-2020 роки

Місцеві бюджети

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Всього за

завданням 2

 

2016-2020 роки

Місцеві бюджети

836,0

853,0

853,0

855,0

855,0

 

Завдання 3. Зміцнення матеріально-технічної бази дитячих лікувально-профілактичних закладів

3.1. Проведення ремонтів та придбання медичного обладнання для дитячих підрозділів закладів охорони здоровя

КУ «Гощанська центральна районна лікарня»

КЗ «Гощанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

2016-2020 роки

Місцеві бюджети

Відповідно до потреби

Всього за

завданням 3

 

2016-2020 роки

Місцеві бюджети

Відповідно до потреби

Всього за

завданнями 1-3

 

2016-2020 роки

Місцеві бюджети

886,0

903,0

903,0

905,0

905,0

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ