ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про мережу спостереження та лабораторного контролю Гощанського району


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація

Дата: 14 вересня 2016 року

Номер: 413

Дата оприлюднення: 19.09.2016

Про мережу спостереження
та лабораторного контролю
Гощанського району

 

 

Відповідно до статей 35, 37 Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11 «Про затвердження  Положення про єдину державну систему цивільного захисту»,  від 11 березня 2015 року № 101  «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної  системи цивільного захисту», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 серпня 2016 року № 471 «Про мережу спостереження та лабораторного контролю Рівненської області» та з метою своєчасного виявлення та оцінки радіаційної і хімічної обстановки, чинників та осередку біологічного зараження:

1.      Затвердити:

Положення про мережу спостереження та лабораторного контролю Гощанського району, що додається;

Перелік підприємств, установ та організацій, що входять до складу мережі спостереження та лабораторного контролю Гощанського району (далі - Перелік) згідно з додатком 1;

Режими радіаційного захисту згідно з додатком 2;

Склад розрахунково-аналітичної групи Гощанського району згідно з додатком 3.

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам сільських та селищної рад організувати спостереження та контроль на відповідних територіях. Забезпечити своєчасне збирання, опрацювання та передачу інформації про стан навколишнього природного середовища, здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів.

3. У місячний термін вжити заходів щодо забезпечення диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження, розрахунково-аналітичної групи необхідним обладнанням та документацією.

         4. Підвищити рівень організації навчання населення щодо дій в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

         5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 22 вересня 2009 року № 502 « Про мережу спостережень та лабораторного контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним забрудненням на території Гощанського району».

         6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

Голова адміністрації                                                                  Ю.Ковальчук

 

 

Затверджено

Розпорядження голови Гощанської

районної державної адміністрації

14.09.2016 № 413

 

ПОЛОЖЕННЯ

про мережу спостереження та лабораторного контролю Гощанського району

І. Загальні положення

1. Мережа спостереження та лабораторного контролю Гощанського району (далі - Мережа) створюється з метою своєчасного виявлення та оцінки радіаційної і хімічної обстановки, організації та здійснення дозиметричного і хімічного контролю, своєчасного виявлення чинників та осередку біологічного зараження, прогнозування масштабів і наслідків зараження.

2. Мережа є складовою частиною територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

3. Координацію робіт закладів Мережі в усіх режимах функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту здійснює комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Гощанського району.

4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

зона відповідальності - визначена територія, на якій здійснюється радіаційне та хімічне спостереження відповідно до встановлених завдань та регламенту;

пост радіаційного та хімічного спостереження - позаштатне спеціалізоване формування (від двох до чотирьох осіб), яке здійснює періодичне або постійне радіаційне та хімічне спостереження відповідно до встановлених завдань та регламенту;

диспетчерська служба - передбачений штатним розписом підприємства, організації, установи підрозділ, який здійснює цілодобове чергування однією або декількома особами (далі - черговий об'єкта);

радіаційне та хімічне спостереження - комплекс заходів, направлений на збирання, оброблення, передавання, збереження та аналіз інформації про стан радіаційної та хімічної обстановки для прийняття рішень про своєчасне реагування на негативні зміни стану довкілля у разі виникнення надзвичайної ситуації або інших подій, пов'язаних з викидом радіоактивних або впливом хімічних речовин;

лабораторний контроль - дослідження в лабораторних умовах проб повітря, грунту, води, продуктів споживання тощо для встановлення рівня їх забрудненості радіоактивними, хімічними речовинами та бактеріальними засобами;

розрахунково-аналітична група - позаштатне спеціалізоване формування, яке здійснює збирання, оброблення, передавання і збереження інформації про стан радіаційної та хімічної обстановки.

ІІ. Основні завдання спостереження та лабораторного контролю

         5.  Основними завданнями спостереження та лабораторного контролю є:

при радіоактивному забрудненні:

контроль гамма-фону у визначених місцях (зонах відповідальності);

визначення рівня радіоактивного забруднення навколишнього природного середовища та продуктів споживання;

оцінка впливу радіоактивного забруднення на людей, тварин та навколишнє природне середовище;

проведення лабораторного контролю повітря, грунту, води, продуктів харчування, визначення їх придатності для подальшого споживання та використання;

при забрудненні небезпечними хімічними речовинами:

виявлення факту наявності в навколишньому природному середовищі небезпечних хімічних речовин;

визначення типу та концентрації небезпечних хімічних речовин в навколишньому природному середовищі;

оцінка небезпеки хімічного забруднення для людей, тварин та навколишнього природного середовища;

проведення лабораторного контролю повітря, грунту, води, продуктів харчування, визначення їх придатності до подальшого споживання та використання;

при забрудненні бактеріальними засобами, виникненні епідемій, епізоотій, епіфітотій:

встановлення факту появи особливо небезпечних інфекцій;

встановлення виду збудника хвороб;

проведення лабораторного контролю води, продуктів харчування, визначення придатності їх до подальшого споживання та використання.

ІІІ. Організація спостереження та лабораторного контролю

6. Радіаційне, хімічне спостереження та лабораторний контроль здійснюється з метою своєчасного отримання органами управління територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланками інформації про забруднення довкілля небезпечними хімічними і радіоактивними речовинами, аналізу та розроблення практичних рекомендацій щодо прийняття рішень про реагування та запровадження заходів захисту населення.

7. Обсяг заходів щодо здійснення радіаційного, хімічного спостереження та лабораторного контролю залежить від режимів функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

       У режимі повсякденного функціонування - ведення диспетчерськими службами у межах зони відповідальності постійного контролю за допомогою стаціонарних приладів за станом довкілля щодо реєстрації перевищень фонової потужності експозиційної (поглиненої) дози (за радіаційною обстановкою) та періодичний візуальний контроль за станом довкілля щодо випадків появи аномальних явищ на ґрунті, інших об'єктах у вигляді нехарактерного забарвлення, запаху, диму, туману тощо (без точного визначення типу отруйних або інших небезпечних хімічних речовин) - змінами в хімічній обстановці.

Радіаційне та хімічне спостереження у цьому випадку здійснюється 4 рази на добу (05.00, 11.00, 17.00, 23.00).

У режимі підвищеної готовності:

посилення роботи із залученням додаткових сил та засобів Мережі, пов'язаної з веденням спостережень за радіаційною та хімічною обстановкою в зонах відповідальності та в інших небезпечних зонах;

- прогнозування наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з впливом радіоактивного та хімічного забруднення.

Терміни, періодичність, місця спостережень і лабораторного контролю визначаються безпосередньо за фактом події та залежно від обстановки.

У режимі надзвичайної ситуації - здійснення постійного спостереження за радіаційною та хімічною обстановкою, організація лабораторного контролю в зоні надзвичайної ситуації.

Терміни, періодичність, місця спостережень і лабораторного контролю визначаються безпосередньо за фактом події та залежно від обстановки.

8. Радіаційне, хімічне спостереження та лабораторний контроль у відповідних режимах функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту здійснюється:

диспетчерськими службами;

постами радіаційного та хімічного спостереження;

лабораторіями підприємств, установ та організацій.

9. Радіаційне, хімічне спостереження та лабораторний контроль мають забезпечувати:

найбільш максимальне охоплення територій, в межах яких здійснюється діяльність органів управління, та населення;

оперативний збір та узагальнення даних про радіаційну та хімічну обстановку;

своєчасне оброблення отриманих даних (здійснення відповідних розрахунків    про можливі масштаби небезпеки та її наслідки);

кваліфікований аналіз та оцінку обстановки для прийняття рішень щодо порядку реагування та запровадження заходів захисту населення.

ІУ. Організація спостережень на об'єктах, які мають диспетчерські служби з режимом цілодобового чергування

10. Радіаційне та хімічне спостереження на об'єкті, який має диспетчерську службу з режимом цілодобового чергування, здійснюється відповідно до розділу ІІІ цього Положення.

11. з метою здійснення радіаційного та хімічного спостереження на об'єкті складається схема території у межах зони відповідальності з визначенням контрольних місць для спостереження.

За безпосереднє виконання заходів щодо радіаційного та хімічного спостереження в зоні відповідальності відповідає черговий об'єкта.

12. У ході приймання-передавання зміни черговий об'єкта повинен ознайомитись з обстановкою в зоні відповідальності, записами в журналі радіаційного та хімічного спостереження, візуально оглянути цілісність приладів та практично перевірити їх роботу. Кожен прилад повинен мати у своєму комплекті інструкцію з використання та технічний паспорт.

У разі спрацювання стаціонарних приладів для визначення фонової потужності   експозиційної   (поглиненої)   дози   вище   0,05   мР/год,   появи аномальних явищ (кольорової хмари або підозрілих крапель на грунті, рослинах, поверхнях будівель) у межах зони відповідальності або одержання інформації про можливе радіаційне або хімічне забруднення черговий об'єкта за допомогою переносних приладів радіаційної (для визначення точних значень потужності експозиційної (поглиненої) дози) або хімічної (для визначення типу небезпечних хімічних речовин) розвідки у межах зони відповідальності уточнює обстановку, здійснює відбір проб і протягом 15 хвилин з моменту виявлення небезпеки інформує керівництво об'єкта та відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту райдержадміністрації, диспетчерську зміну територіального підрозділу Головного управління ДСНС України у Рівненській області, уточнює у них метеорологічні дані, які використовує для підготовки інформації, і протягом двох годин надсилає оперативному черговому письмове повідомлення за формою № 1/МНС (додаток 1).

Отримані за результатами власних вимірів дані про стан радіаційної та хімічної обстановки черговий об'єкта записує у журнал радіаційного та хімічного спостереження (додаток 2).

       У разі виявлення радіаційного забруднення, найбільш забруднені місця позначаються на карті-схемі як реперні, де надалі здійснюються контрольні виміри потужності експозиційної дози і відбираються проби забрудненого грунту.

У разі необхідності керівництво об'єкта вводить на об'єкті відповідний режим діяльності, що визначений у розділі ІІІ цього Положення.

У разі аварії з викидом (виливом) небезпечних хімічних речовин на хімічно небезпечному об'єкті черговий цього об'єкта виконує свої функції згідно з інструкцією чергового диспетчера хімічно небезпечного об’єкта

про порядок дій у разі виникнення аварії з небезпечними хімічними речовинами, розробленою на виконання Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на

промислових об'єктах і транспорті, затвердженої спільним наказом МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки та Мінекоресурсів від 27.03.2001 № 73/82/64/122, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.04.2001 за № 326/5517.

У. Організація спостережень постами радіаційного та хімічного спостереження

13. З метою посилення роботи у режимах підвищеної готовності та надзвичайної ситуації створюються пости радіаційного та хімічного спостереження. Норми забезпечення формувань відповідними засобами радіаційного та хімічного захисту визначені у постанові Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200 „Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю".

14. Для постів радіаційного та хімічного спостереження з урахуванням конкретних завдань, які уточнюються на період спостережень, завчасно визначаються місця розташування або зони їх відповідальності.

15. Для виконання окремих завдань пости радіаційного та хімічного спостереження можуть оснащуватися автомобілями (у тому числі спеціально обладнаними) за рахунок об'єкта, який їх залучає.

16. Усі пости радіаційного та хімічного спостереження мають єдину нумерацію у межах всієї території області.

УІ. Організація збирання та оброблення інформації

17. З метою збирання та оброблення великого обсягу інформації, яка надходить від диспетчерських служб і постів радіаційного та хімічного спостереження у період посилення роботи в режимах підвищеної готовності та надзвичайної ситуації, створюється розрахунково-аналітична група.

18. Для роботи у складі розрахунково-аналітичної групи залучаються спеціалісти, які мають відповідну кваліфікацію.

19. Матеріально-технічне забезпечення (методики оцінки можливої обстановки, засоби зв'язку, обчислювальна техніка, карти, форми звітних документів, канцелярське приладдя тощо) розрахунково-аналітичної групи здійснюється за рахунок місцевих органів виконавчої влади, за рішенням яких вони створені.

20. За розрахунково-аналітичною групою району завчасно закріплюються відповідні пости радіаційного та хімічного спостереження і диспетчерські служби.

Зазначена розрахунково-аналітична група здійснює збирання, узагальнення та оброблення отриманої інформації з метою своєчасного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та реагування на них місцевими органами виконавчої влади відповідно до підпорядкування, передачі її у

розрахунково-аналітичну групу області у встановленому законодавством порядку.

УІІ. Режими радіаційного захисту

21. З метою зменшення дії іонізуючого випромінювання, захисту життя та здоров'я людей (персоналу об'єктів) у випадку аварій на радіаційно небезпечних об'єктах застосовуються наступні рівні втручання:

-      укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту;

-      використання засобів індивідуального захисту;

-      тимчасова евакуація людей;

-      йодна профілактика.

22. Порядок дій населення, використання засобів та методів його захисту в зонах радіоактивного забруднення місцевості визначений режимами радіаційного захисту.

Режими радіаційного захисту передбачають послідовність і тривалість використання населенням захисних споруд, житлових та виробничих будинків, обмеження його перебування на відкритій місцевості після виходу із захисних споруд або при виконанні рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт в осередках ураження.

УІІІ. Прилади для ведення радіаційного та хімічного спостереження

23. Для ведення радіаційного та хімічного спостереження використовуються стаціонарні або переносні прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю.

24. Усі прилади повинні бути в робочому стані та регулярно перевірятися у встановлений для них термін. Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю повинні бути повірені.

25. За періодичне обстеження приладів та підтримку їх у робочому стані з числа працівників об'єкта призначаються відповідальні особи.

26. Стан роботи та комплектності приладів оцінюється черговими під час приймання чергування. У разі виходу з ладу приладів радіаційної або хімічної розвідки черговий об'єкта негайно інформує про це  відповідальну особу.

27. На випадок виходу з ладу приладів радіаційного та хімічного контролю на об'єкті може створюватися запас таких приладів, які також підлягають повірці в установлені терміни.

 

В.о. керівника апарату адміністрації                                  Л.Єремеєва

 

Додаток 1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

14.09.2016 № 413

 

 

ПЕРЕЛІК

підприємств, установ та організацій, що входять до складу мережі спостереження і лабораторного контролю Гощанського району

 

1.  Управління Держпродспоживслужби в Гощанському районі.

2.  Гощанське районне лабораторне відділення ОМВ ДУ «Рівненський ОЛЦ ДСЕСУ»

3.             Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації.

4.             Відділ житлово-комунального господарства та цивільного захисту райдержадміністрації.

5.             Районний сектор Головного управління ДСНС України у Рівненській області.

6.             Гощанська дільниця Рівненського міжрайонного управління водного господарства.

    7.   ССВК «Діброва», Гощанське лісництво Острозького держлісгоспу.

    8. Радіаційно, хімічно небезпечні об’єкти, підприємства харчової промисловості, водопровідно-каналізаційного господарства та інші підприємства, установи, організації.

 

 

В.о. керівника апарату адміністрації                                Л.Єремеєва


 

 

 

Додаток 1

до Положення про мережу

спостереження та лабораторного

контролю Гощанського району

 

 

Зразок:

Форма № 1/МНС

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про факт виявлення концентрації небезпечних хімічних речовин вище гранично допустимих значень та потужність експозиційної дози вище

 0,05 мР/год, випадки появи аномальних явищ (кольорової хмари або підозрілих крапель на грунті, рослинах, поверхнях будівель)

________________________________________________

/назва об’єкта/

Місце виявлення події (адреса або координати)

Дата виявлення факту події

Час виявлення факту події

Виявлені масштаби події (площа, розміри зони забруднення)

Характер події (що виявлено або рівень потужності дози на місцевості, особливості зовнішнього вигляду, кольору, впливу на навколишнє середовище тощо)

Кого оповіщено

Напрямок поширення

(розповсюдження) події

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черговий _____________                                                   __________________

                  (підпис)                                                             (прізвище, ініціали)

 


 

 

Додаток 2

до Положення про мережу

спостереження та лабораторного

контролю Гощанського району

 

 

 

Зразок:

 

ЖУРНАЛ

радіаційного та хімічного спостереження

                        № з/п

Метеорологічна

обстановка

 станом на /дата, час/

Дата спостереження, час проведення вимірів

Потужність

 експозиційної дози

Вид, тип небезпечної  хімічної речовини та тип приладу

Кого повідомлено, час повідомлення

Місце проведення вимірювання

Прізвище, ім’я по

батькові чергового

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 2

до розпорядження голови

райдержадміністрації

14.09.2016 № 413

 

Режими радіаційного захисту

 

Номер режиму

Потужність дози, мР/год (мкЗв/год)

Заходи захисту

І

0,1 – 0,3

(1 – 3)

 

1.  Укриття дітей у захисних спорудах цивільного захисту під наглядом дорослих.

2.  Герметизація приміщень (вікон, дверей), вентиляційних отворів (димоходів).

3.  Герметизація та упаковка відкритих продуктів харчування, води, одягу.

4.  Час перебування дорослого населення на відкритому повітрі обмежений.

5.  Використання засобів індивідуального захисту органів дихання.

6.  Встановлення санітарних бар’єрів при вході у приміщення.

ІІ

0,3 – 1,5

(3 – 15)

1.  Укриття дітей у захисних спорудах цивільного захисту під наглядом дорослих.

2.  Герметизація приміщень (вікон, дверей), вентиляційних отворів (димоходів).

3.  Герметизація та упаковка відкритих продуктів харчування, води, одягу.

4.  Знаходження на вулиці без необхідності заборонено, час перебування обмежений.

5.  Використання засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, респіраторів).

6.  Встановлення санітарних бар’єрів при вході у приміщення.

7.  Проведення йодної профілактики дітей.

ІІІ

1,5 – 15

(15 – 150)

1.   Укриття всього населення в приміщеннях та захисних спорудах цивільного захисту.

2.   Герметизація приміщень (вікон, дверей), вентиляційних отворів (димоходів).

3.   Герметизація та упаковка відкритих продуктів харчування, води, одягу.

4.   Перебування на відкритому повітрі забороняється.

5.   Використання засобів індивідуального захисту.

6.   Встановлення санітарних бар’єрів при вході у приміщення.

7.   Проведення йодної профілактики всього населення.

8.   Часткова евакуація населення (діти, вагітні жінки).

IV

15 – 100

(150 – 1000)

1.   Укриття всього населення в приміщеннях та захисних спорудах цивільного захисту.

2.   Герметизація приміщень (вікон, дверей), вентиляційних отворів (димоходів).

3.   Герметизація та упаковка продуктів харчування, води, одягу.

4.   Використання засобів індивідуального захисту.

5.   Встановлення санітарних бар’єрів при вході у приміщення.

6.   Перебування на відкритому повітрі забороняється.

7.   Проведення йодної профілактики всього населення.

8.   Евакуація всього населення (крім задіяного у формуваннях цивільного захисту).

V

> 100

> (1000)

1.   Укриття всього населення в приміщеннях та захисних спорудах цивільного захисту.

2.   Герметизація приміщень (вікон, дверей), вентиляційних отворів (димоходів).

3.   Герметизація та упаковка продуктів харчування, води, одягу.

4.   Проведення йодної профілактики всього населення.

5.   Використання засобів індивідуального захисту.

6.   Перебування на відкритому повітрі забороняється.

7.   Повна евакуація населення.

 

 

В.о. керівника апарату адміністрації                                             Л.Єремеєва

 

 

 

Додаток 3

до розпорядження голови

райдержадміністрації

14.09.2016 № 413

 

СКЛАД

розрахунково-аналітичної групи Гощанського району 

 

№ з/п

Посада

Місце розташування

Телефон

1.

2.

3.

4.

1.

Завідувач сектору оборонної роботи апарату райдержадміністрації

смт Гоща,

вул. Незалежності 72

 

2-19-48

2.

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку,

торгівлі, будівництва та інфраструктури

райдержадміністрації                                                       

смт Гоща,

вул. Незалежності 72

 

2-29-81

3

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку,

торгівлі, будівництва та інфраструктури

райдержадміністрації                                                       

смт Гоща,

вул. Незалежності 72

 

2-29-81

 

 

 

В.о. керівника апарату адміністрації                                              Л.Єремеєва
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ