ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про утворення дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ Гощанської районної державної адміністрації


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація

Дата: 16 вересня 2016 року

Номер: 423

Дата оприлюднення: 19.09.2016

 

Про утворення дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ Гощанської районної державної адміністрації

 

Відповідно до статті 69 Закону України «Про державну службу», з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку державними службовцями :

 

1.Утворити дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ Гощанської районної державної адміністрації.

2. Затвердити склад  дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ Гощанської районної державної адміністрації згідно з додатком.

3. Затвердити Положення про дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ Гощанської районної державної адміністрації, що додається.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова адміністрації                                                          Ю.Ковальчук

 

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

16.09.2016 № 423

 

Склад дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ

Гощанської районної державної адміністрації

 

Від керівника державної служби

Бук Іванна Миколаївна -

в.о.начальника відділу правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації

Віюк Людмила Анатоліївна -

начальник відділу - головний бухгалтер  відділу бухгалтерського обліку апарату райдержадміністрації

Парфьонова Ірина Віліївна -

керівник апарату райдержадміністрації

 

 

Від виборного органу первинної профспілкової організації з числа державних службовців

Бартманська Любов Йосипівна -

головний спеціаліст відділу правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації

Супрунець Леонтій Володимирович

начальник відділу житлово-комунального господарства та цивільного захисту райдержадміністрації, голова профспілки працівників Гощанської районної державної адміністрації (за згодою)

Ткачук Алла Миколаївна -

начальник відділу організаційної роботи та внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

 

 

 

 

В.о.керівника апарату адміністрації                                           Л.Єремеєва

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

16.09.2016№ 423

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ Гощанської районної державної адміністрації

 

1.   Загальні положення

Це Положення визначає загальні засади діяльності дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ Гощанської районної державної адміністрації  (далі - Дисциплінарна комісія).

1) Дисциплінарна комісія утворена на підставі статті 69 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (далі - Закон) для здійснення дисциплінарного провадження стосовно державних службовців Гощанської районної державної адміністрації (далі райдержадміністрація) та її структурних підрозділів, з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку.

2) У своїй роботі Дисциплінарна комісія керується Конституцією України, Законом, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, нормативно-правовими актами Національного агентства України з питань державної служби, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Рівненської обласної державної адміністрації та цим Положенням.

3) Підстави та порядок здійснення дисциплінарного провадження, а також повноваження Дисциплінарної комісії встановлено Законом та цим Положенням.

4) Дисциплінарне провадження ініціюється суб’єктом призначення (посадовою особою, якій відповідно до законодавства надано повноваження від імені держави призначати на відповідну посаду державної служби в державному органі та звільняти з такої посади) та/або безпосереднім керівником державного службовця.

5) Строк повноважень членів дисциплінарної комісії становить три роки.

6) У разі, якщо дисциплінарне провадження відкрито або здійснюється відносно одного з членів Дисциплінарної комісії, або один із членів Дисциплінарної комісії прямо підпорядкований особі, стосовно якої відкрито або здійснюється дисциплінарне провадження, такий член Дисциплінарної комісії не повинен брати участі у прийнятті рішення.

7) Члени Дисциплінарної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

8) За результатами розгляду дисциплінарної справи Дисциплінарною комісією виноситься подання, яке має рекомендаційний характер для суб’єкта призначення.

 

2. Склад Дисциплінарної комісії

 

1)     Дисциплінарна комісія діє у складі не менше шести членів.

         2) До складу Дисциплінарної комісії обов’язково включається  щонайменше одна особа, яка має юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня та досвід роботи за фахом, а також представники з числа працівників служби управління персоналом, відділу бухгалтерського обліку та відділу організаційної роботи та внутрішньої політики.

         3) Крім представників, зазначених у пункті 2, до складу Дисциплінарної комісії можуть включатись працівники інших підрозділів, а також експерти або інші представники громадських об’єднань, утворених відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», які мають досвід роботи у сфері державного управління, державної служби або за юридичним фахом.

         4) Кількість представників голови райдержадміністрації та виборної первинної профспілкової організації має бути рівною.

         5) Зміни складу Дисциплінарної комісії, включення (виключення) членів здійснюються за поданням Дисциплінарної комісії.

         6) Кількісний та персональний склад Дисциплінарної комісії затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

3. Порядок роботи Дисциплінарної комісії

1) Члени Дисциплінарної комісії на першому засіданні обирають Голову та Секретаря Дисциплінарної комісії.

2) З метою безперебійної роботи Дисциплінарної комісії обирається (визначається) заступник Голови, який виконує обов’язки Голови, у разі його відсутності .

3) Засідання Дисциплінарної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

4) Члени Дисциплінарної комісії беруть участь у засіданні особисто.

5) Члени Дисциплінарної комісії не мають права делегувати своїх представників для участі в засіданні Дисциплінарної комісії.

6) Рішення Дисциплінарною комісією приймається шляхом голосування:

рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на засіданні членів Дисциплінарної комісії;

у разі рівної кількості голосів, голос Головуючого є вирішальним.

7) Під час засідання секретарем Дисциплінарної комісії ведеться протокол, в якому фіксуються прийняті рішення та надані доручення.

8) Протокол підписується Головою Дисциплінарної комісії (у разі його відсутності - заступником) та Секретарем.

9) З метою збору інформації про обставини, які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження, для визначення Дисциплінарною комісією ступеня вини, характеру і тяжкості цього дисциплінарного проступку Дисциплінарною комісією формується дисциплінарна справа.

10) Дисциплінарна комісія розглядає дисциплінарну справу державного службовця, сформовану в установленому Законом порядку.

11) Забезпечення обліку та роботи з дисциплінарними справами покладається на Секретаря Дисциплінарної комісії та ведеться відповідно до Порядку, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року № 49 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 456/28586.

12) До участі у роботі Дисциплінарної комісії, у т.ч. проведенні службових перевірок, службових розслідувань, можуть залучатися відповідні фахівці.

4. Повноваження з підготовки матеріалів

         1) З метою організації ефективної роботи Дисциплінарної комісії, Голова Дисциплінарної комісії (у разі його відсутності - заступник):

         розподіляє завдання з підготовки матеріалів дисциплінарного провадження між членами Дисциплінарної комісії або доручає підготовку матеріалів одному члену комісії;

         надає (на бланках райдержадміністрації) письмові доручення, обов’язкові для виконання усіма державними службовцями, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах;

         заслуховує звіти членів комісії та залучених фахівців про хід підготовки матеріалів дисциплінарного провадження;

скликає засідання Дисциплінарної комісії;

         ініціює питання зміни персонального складу Дисциплінарної комісії.

         2) Невиконання письмового доручення Голови Дисциплінарної комісії (або у разі його відсутності - заступника) є підставою для ініціювання дисциплінарного провадження щодо особи, яка не виконала таке доручення.

         3) Член Дисциплінарної комісії, якому доручено підготовку матеріалів дисциплінарного провадження:

готує проекти письмових доручень Голови Дисциплінарної комісії (або особи, яка виконує його обов’язки);

збирає та аналізує інформацію про дисциплінарний проступок та, відповідно до неї, готує проект висновку (подання);

витребовує пояснення у державних службовців щодо обставин вчинення дисциплінарного проступку;

передає Секретарю відпрацьовані матеріали дисциплінарного провадження для підготовки інформації на засідання Дисциплінарної комісії.

 

5. Реалізація та збереження матеріалів

дисциплінарного провадження

1) Рекомендації щодо розглянутого дисциплінарного провадження зазначаються у поданні Дисциплінарної комісії, яке направляється суб’єкту призначення протягом 2 днів від дня підписання.

2) Після прийняття рішення суб’єктом призначення за матеріалами дисциплінарного провадження, сформована справа за актом приймання- передачі передається до служби управління персоналом райдержадміністрації. Матеріали дисциплінарного провадження зберігаються у дисциплінарній справі працівника, яка долучається до його особової справи.

3) Членам Дисциплінарної комісії та особам, залученим до її роботи, забороняється передавати і розголошувати інформацію, отриману під час здійснення дисциплінарного провадження.

4) За порушення вимог цього Положення винні особи несуть відповідальність, передбачену Законом.

 

 

 

В.о.керівника апарату адміністрації                                          Л.Єремеєва

 

 

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація

 

24 серпня

12.00 - атракціони для дітей «Дитяче ігрове містечко» (площа Незалежності, смт.Гоща);

15.00 - майстер-класи для дітей (площа Героїв Майдану); Пластова точка», фото-зона «Україну в серці збережу», фотовиставка Петра Зубкевича – ретроспектива відзначення Дня незалежності «Україна. Незалежність. Гоща», презентація картин Гощанського Погориння, польова кухня, виїзна торгівля (алея Слави).

17.00-20.30 - святковий концерт з нагоди 28-ї річниці незалежності України «Україно, цвіти у любові й добрі» за участю кращих аматорських колективів районних мистецьких установ; вручення Почесних грамот райдержадміністрації та районної ради, нагород Гощанської селищної ради; виступ лауреата Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів інструментально-вокального ансамблю «SoloMia» м.Київ (керівник Роман Шушвар), флешмоб «Ми - діти твої, Україно» (сцена на площі Героїв Майдану).

20.30 - відео-презентація кулінарного проекту «Гощанські традиції» (алея Слави).

20.40 - презентація сучасної аварійно-рятувальної техніки та обладнання служби цивільного захисту району (площа  Незалежності).

21.00-23.30 - святкова дискотека «Під зоряним небом» (площа Героїв Майдану).

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ