ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та інфраструктури районної державної адміністрації


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація

Дата: 06 вересня 2016 року

Номер: 403

Дата оприлюднення: 07.09.2016

 

 

Про затвердження

Положення про відділ

економічного розвитку, торгівлі,

будівництва та інфраструктури

районної державної адміністрації

 

 

 

Відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.          Затвердити Положення про відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та інфраструктури районної державної адміністрації, що додається.

2.          Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Ястремського Ю.В.

 

 

 

Голова адміністрації                                      Ю.Ковальчук

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

06.09.2016 № 403

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та інфраструктури

районної державної адміністрації

 

1. Відділ економічного розвитку, торгівлі, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації (далі - відділ), підпорядкований голові райдержадміністрації та заступнику голови відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, розпорядженнями районної  державної адміністрації.

 

3. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації на відповідній території району:

державної політики щодо економічного і соціального розвитку;

державної цінової політики;

державної промислової політики;

державної регіональної політики;

державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно – приватного партнерства;

державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, дозвільної системи;

державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, в тому числі  корпоративними правами держави;

єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

державної політики в галузі будівництва, транспорту та розвитку інфраструктури;

державної політики щодо децентралізації.

 

4. Відділ організовує виконання на території району Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку та здійснює  контроль за їх реалізацією;

забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

розробляє проект районної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання районної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

розробляє прогнози економічного і соціального розвитку на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку району;

аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, проводить оцінку внутрішньорайонної диференціації економічного і соціального розвитку;

в установленому порядку розробляє пропозиції єврорегіонального співробітництва і реалізації спільних з іншими суб’єктами транскордонного співробітництва проектів (програм);

проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на районному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток району;

бере участь у розробленні заходів щодо реалізації політики ціноутворення та забезпечення соціального захисту населення та зниження собівартості послуг суб’єктів природних монополій, ринків послуг та у  житлово – комунальній сфері;

визначає інвестиційний попит району на основі визначених державою пріоритетів;

розробляє проект районних програми інвестиційного розвитку та міжнародної і міжрегіональної співпраці, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання вище зазначених програм;

готує пропозиції щодо надання підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у  пріоритетних галузях економіки району;

розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату, готує пропозиції щодо перспективних інвестиційних проектів економічної та соціальної сфер;

координує роботу щодо створення та належного функціонування центру з надання адміністративних послуг;

виконує інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

 

5. Відділ готує пропозиції щодо:

погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

фінансової допомоги на розвиток окремих інвестиційних проектів, що реалізуються у пріоритетних сферах виробництв;

визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

включення інноваційних проектів за районними програмами до обласних програм і їх співфінансування;

розробки проекту районної програми розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання програми;

покращення інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування громадян суб’єктами господарювання незалежно від форм власності;

забезпечення розвитку міжрегіонального співробітництва суб’єктів малого і середнього підприємництва;

реалізації єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

забезпечення виконання районною державною адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності».

участі в інвентаризації та обліку об’єктів державної власності;

співпраці з установами та організаціями, що займаються сприянням розвитку місцевих громад, підприємництву, інноваційно-інвестиційній діяльності та можуть надати методично-консультаційну підтримку на районному рівні;

наповнення web-сайту адміністрації оперативною інформацією щодо інвестиційних можливостей району;

оновлення реєстру (переліку) грантодавців, з якими доцільно налагодити співпрацю;

участі громад району в конкурсах проектів розвитку територіальних громад області;

оновлення бази даних про вільні земельні ділянки, які можуть пропонуватися для реалізації інвестиційних проектів, моніторингу вільних земельних ділянок для визначення перспектив їх використання;

оновлення бази даних про наявність вільних приміщень на території Гощанського району, які можуть пропонуватися для реалізації інвестиційних проектів, моніторингу вільних приміщень для визначення перспектив їх використання;

реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та визначення  координатора проекту;

участі у розробці стратегічних і програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку України;

участі у реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову  економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС.

5.1. у галузі економічного розвитку і торгівлі:

- бере участь у розробці проекту районної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання районної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

- забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району а також інших регіональних програм, розробником яких є відділ;

- проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток регіону, готує проекти відповідних регіональних нормативно-правових актів;

- організовує роботу щодо розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату регіону у сферах транспорту (автомобільного, залізничного) та галузі промисловості;

- здійснює організаційні заходи щодо стабілізації роботи і нарощування обсягів виробництва та реалізації промисловими підприємствами, веде їх реєстр;

- організовує роботу щодо міжнародного співробітництва та розвитку співпраці з суб’єктами господарювання інших регіонів України;

- організовує робочі зустрічі з керівниками промислових підприємств щодо проблемних питань розвитку та відповідає за підготовку відповідних аналітичних матеріалів;

- бере участь у розробці проекту районної програми розвитку промисловості району, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання програми;

-          бере участь у розробці проекту районної програми розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання програми;

- бере участь у покращенні інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

- сприяє створенню сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування громадян суб’єктами господарювання незалежно від форм власності;

- сприяє в реалізації єдиної інформаційної політики з питань регуляторної політики;

- сприяє забезпеченню виконання районною державною адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності»;

- відповідає за проведення засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва в районі, «круглих столів» та інших інформаційних заходів;

- бере участь в інвентаризації та обліку об’єктів державної власності;

- відповідає за роботу районної робочої групи з обстеження місць несанкціонованої (стихійної ) вуличної торгівлі;

- складає дислокацію закладів торгівлі та ресторанного господарства на території району в розрізі сільських, селищної рад;

- складає дислокацію закладів побутового обслуговування торгівлі та ресторанного господарства на території району в розрізі сільських, селищної рад;

- складає перелік закладів торгівлі, які здійснюють  торгівлю книжковою продукцією та друкованими засобами масової інформації;

- проводить аналіз та веде реєстр щодо створення нових об’єктів у сфері побутового обслуговування на території району;

- розробляє та подає на затвердження голові райдержадміністрації план розвитку мережі об’єктів торгівлі та ресторанного господарства, проводить аналіз його виконання;

- сприяє реалізації заходів щодо державного і приватного партнерства;

- сприяє проведенню в районі ярмаркових заходів за участі місцевих товаровиробників;

- відповідає за роботу районної робочої групи з підготовки перспективного плану формування територій громад Гощанського району;

- координує роботу щодо проведення в районі заходів з децентралізації;

- відповідає за підготовку документів для відзначення підприємців району з нагоди державних та професійних свят та подання їх до облдержадміністрації та центральних органів;

- готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

- бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

 

5.2.      у галузі будівництва:

- бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

- готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку району в частині переліку об’єктів будівництва та реконструкції, і  подає  їх  на  розгляд  районної ради;

- сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території; 
- розробляє на основі пропозицій управлінь, відділів, інших підрозділів державної адміністрації поточні й перспективні програми капітального будівництва, складає переліки проектів будов і подає їх на затвердження в установленому порядку; 
- розробляє на основі пропозицій управлінь, відділів, інших підрозділів державної адміністрації проектні пропозиції до включення до Державного 
фонду регіонального розвитку та подає сформований пакет документів обласній державній адміністрації;

- розробляє на основі пропозицій управлінь, відділів, інших підрозділів державної адміністрації проектні пропозиції до включення до загальнорайонного переліку об’єктів, які фінансуються за рахунок  субвенції зони ризику та субвенції на розвиток окремих територій;

- готує пакет документів по об’єктах зони спостереження та надає його на погодження до Мінрегіону;

- готує документацію конкурсних торгів і проводить конкурсні торги на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів в межах повноважень відділу;

- здійснює моніторинг розвитку ринку будівельних матеріалів;

- бере участь у складанні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

- відповідає за ведення реєстру об’єктів незавершеного будівництва на території району;

- здійснює інші повноваження у сфері будівництва відповідно до діючих законів України.

 

5.3. у сфері питної води та питного водопостачання:

- розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання;

- забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

- здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення.

 

5.4. у сфері охорони навколишнього природного середовища:

- відповідає за реалізацію заходів, фінансування яких проводиться за рахунок коштів районного природоохоронного фонду;

- відповідає за формування пакету документів та їх подання до департаменту екології облдержадміністрації до фінансування за рахунок коштів обласного природоохоронного фонду;

- відповідає за затвердження для підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у довкілля та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законом.

 

5.5. у сфері комунальної інфраструктури:

- проводить моніторинг об’єктів комунальної інфраструктури щодо протяжності та технічного стану – вулиць, мереж вуличного освітлення,

 

7

пішохідних доріжок та тротуарів, мостів, шляхопроводів, зелених насаджень, газонів, квітників;

- розробляє та формує за пропозиціями сільських, селищної рад переліки комунальних доріг, які потребують проведення першочергових ремонтних робіт;

- розробляє заходи з належного утримання меліоративних систем та споруд району;

- розробляє заходи щодо електрифікації новозбудованих вулиць району;

- розробляє заходи в галузі екології.

 

5.6. у сфері розвитку інфраструктури:

- аналізує стан і тенденції розвитку галузей транспорту та зв'язку району, бере участь у визначенні пріоритетів та готує голові райдержадміністрації пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого розвитку району та організації надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;

- готує спрямовані на виконання законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо реформування і розвитку галузей транспорту та зв'язку і вживає заходів для їх реалізації;

- аналізує потреби району в перевезенні автомобільним транспортом, у послугах  поштового  зв'язку,  телекомунікаціях  та  визначає відповідність їх нормативним показникам;

- бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо створення сприятливих умов для надання транспортних послуг та послуг поштового зв'язку;

- бере участь у формуванні напрямів діяльності райдержадміністрації щодо підвищення рівня безпеки експлуатації усіх видів транспорту та у роботі комісії з питань безпеки руху;

- cпільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації  подає пропозиції щодо потреби в коштах для покриття витрат за надані послуги транспорту пільговим категоріям населення;

- забезпечує укладання угод з перевізниками на здійснення пільгового перевезення жителів району;

- аналізує та готує інформацію про фактичне відшкодування приватним перевізникам коштів на перевезення населення пільгових категорій;

- бере участь у формуванні транспортної мережі району;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

- здійснює аналіз та підготовку пропозицій щодо регулювання (встановлення) тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху в міжміському та приміському внутрішньообласному сполученні;

- відповідає за реалізацію заходів з енергозбереження.

 

5.7. У сфері інноваційно-інвестиційної політики та розвитку підприємництва:

- готує пропозиції керівництву району, спрямовані на забезпечення сталого розвитку економіки району;

- здійснює аналіз діяльності підприємств малого та середнього бізнесу, перспектив їх розвитку;

- здійснює аналіз ефективності існуючої інфраструктури підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності та розробляє пропозиції щодо її удосконалення;

- координує діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо реалізації в районі державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

- здійснює організаційно-адміністративне забезпечення участі громад району у щорічному обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад;

- приймає участь у підготовці, супроводі та відборі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та наданню пропозицій до органів виконавчої влади щодо впровадження та вдосконалення механізмів фінансово-кредитної підтримки суб'єктів господарської діяльності, які реалізують (планують реалізувати) такі інвестиційні проекти;

- координує взаємодію з міжнародними і українськими грантовими організаціями та здійснює моніторинг реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

- здійснює перегляд регуляторних актів та скасовує їх;

- бере участь у підготовці та розробці до видання навчально-методичних, довідкових, інформаційних, рекламних та презентаційних матеріалів, які сприятимуть розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності області, розвитку малого підприємництва, дозвільної системи та регуляторної політики;

- здійснює роботу з підготовки та оновлення інвестиційного паспорту району;

- координує роботу районного ресурсного центру розвитку громад;

 - розробляє пропозиції єврорегіонального співробітництва і реалізації спільних з іншими суб’єктами транскордонного співробітництва проектів (програм);

- визначає інвестиційний попит району на основі визначених державою пріоритетів;

- розробляє проект районних програм інвестиційного розвитку та міжнародної і міжрегіональної співпраці, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання вище зазначених програм;

- готує пропозиції щодо надання підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у  пріоритетних галузях економіки району;

- розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату, готує пропозиції щодо перспективних інвестиційних проектів економічної та соціальної сфер;

- співпрацює  з установами та організаціями, що займаються сприянням розвитку місцевих громад, підприємництву, інноваційно-інвестиційній діяльності та можуть надати методично-консультаційну підтримку на районному рівні;

- відповідає за наповнення web-сайту адміністрації оперативною інформацією щодо інвестиційних можливостей Гощанського району;

- відповідає за оновлення реєстру (переліку) грантодавців, з якими доцільно налагодити співпрацю;

- сприяє участі громад району в конкурсах проектів розвитку територіальних громад;

- оновлює базу даних про вільні земельні ділянки, які можуть пропонуватися для реалізації інвестиційних проектів, веде моніторинг вільних земельних ділянок для визначення перспектив їх використання;

- оновлює базу даних про наявність вільних приміщень на території Гощанського району, які можуть пропонуватися для реалізації інвестиційних проектів, моніторингу вільних приміщень для визначення перспектив їх використання;

- реалізує проекти міжнародної технічної допомоги та є координатор проектів;

- приймає участь у розробці стратегічних і програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку України;

- приймає участь у реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову  економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС.

- готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

 

6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурним підрозділами районної державної адміністрації, представницькими  органами, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами (їх об'єднаннями), установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ;

- постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

- контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

- виконує інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

 

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

8. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

затверджує функціональні обов'язки працівників відділу;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

 

9. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання відділу затверджує голова районної державної адміністрації.

 

 

 

 

В.о. керівника апарату

райдержадміністрації                                                                 Л.Єремеєва
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ