ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

На головну Уряд УкраїниМапа сайту
 
 серпня 2019 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
Пошук
Розширений пошук»
 

 

 

 
Про районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки


Видавник: Гощанська районна державна адміністрація

Дата: 12 вересня 2016 року

Номер: 410

Дата оприлюднення: 16.09.2016

 

Про районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки

   

         Відповідно до статей 2, 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» та наказу Міністерства соціальної політики України від 06 листопада 2015 року № 1092 «Про затвердження рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29 жовтня 2015 року «Про основні пріоритеті державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 серпня 2016 року № 492 «Про обласну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки»:

 

         1. Схвалити районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки (далі-Програма), що додається.

 

         2. Службі у справах дітей райдержадміністрації подати Програму районній раді на затвердження в установленому порядку.

 

         3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні та внесенні змін до обласного бюджету на відповідні роки передбачати кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

 

4. Виконавчим комітетам сільських, селищної рад:

         1) розробити в місячний термін відповідні Програми та забезпечити їх затвердження в установленому порядку;

 

         2) під час формування відповідних бюджетів передбачати цільові кошти на реалізацію зазначених Програм.

 

         5. Виконавцям про хід реалізації Програми інформувати райдержадміністрацію щороку до 10 січня.

 

         6. Службі у справах дітей райдержадміністрації забезпечити узагальнення інформації про хід виконання Програми щороку до 15 січня.

 

         7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Гоменюка Т.Т.

 

 

 

 

Голова райдержадміністрації                                                              Ю. Ковальчук

 

 

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

12.09.2016 № 410

 

Районна програма

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016 – 2018 роки

 

1.     Загальні положення

 

         Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про житловий фонд соціального призначення», «Про охорону дитинства»; Указ Президента України від 16 грудня 2011 року  № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»; постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 «Про деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», наказ Міністерства соціальної політики України від 06 листопада 2015 року № 1092 «Про затвердження рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29 жовтня 2015 року «Про основні пріоритети державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні».

         За результатами аналізу, станом на 01 січня 2016 року в районі проживало 74 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, мають право власності на житло, 67 дітей даної категорії мають житло на праві користування, 3 дітей не мають житла. Досягли повноліття протягом  2015 року 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них усі 15 мали житло у придатному для проживання стані.

         Законодавство України гарантує право на позачергове отримання впорядкованого житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа. Проте, упродовж 2015 року в районі жодна дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, та особа з їх числа  не отримувала житла.

 

2. Мета та шляхи її досягнення

 

Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа:

ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом;

ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла;

формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на праві власності, та на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом після завершення їх перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми, а також після завершення ними навчання у вищих навчальних закладах,  строкової служби у Збройних Силах України, повернення з місць позбавлення волі.

 

3. Обсяги та джерела фінансування

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів  обласного бюджету (30%), місцевих бюджетів (70%) на умовах співфінансування та інших джерел відповідно до чинного законодавства.

 

4. Очікувані результати виконання Програми

 

         Виконання Програми дасть можливість:

         забезпечити збереження житла, що є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

         провести обстеження стану житлових приміщень, що перебувають у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та оцінку вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог, скласти проектно-кошторисну документацію на проведення таких робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог;

       реконструювати чи відремонтувати житло, до якого будуть повертатись діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,  після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми;

          визначити потребу в забезпеченні соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, сформувати бюджетні наміри для вирішення цього питання;

         вирішити питання щодо взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла;

          забезпечити дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа впорядкованим соціальним житлом;

         надати тимчасове житло дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;

         запобігти незаконному відчуженню житла, право власності чи право користування яким мають діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування.

 

 

V. Основні напрями та заходи щодо реалізації Програми

 

Назва напряму діяльності (пріорітетні завдання)

Заходи Програми

Виконавці

Строк виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість тис. гривень)

У тому числі за роками

(тис. гривень)

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Попереджен-ня втрати житла дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування

1) ведення

персоніфікова-

ного реєстру нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

Служба у справах дітей

райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад

Постійно

 

 

 

 

 

2)вжиття заходів щодо попередження незаконного відчуження житла та майна, що належить або яким користуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Служба у справах дітей

райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)встановлення опіки над житлом та майном, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та контроль за станом виконання опікунами обов’язків щодо його належного збереження

Служба у справах дітей

райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад

Постійно

 

 

 

 

 

4)сприяння виготовленню правовстано-

влюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Служба у справах дітей

райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад

Постійно

 

 

 

 

 

 

2. Приведення у належний стан житлових приміщень, що перебувають у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1)проведення обстеження стану житлових приміщень, що перебувають у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Служба у справах дітей

райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)вжиття заходів щодо проведення ремонту житла, що перебуває у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

Служба у справах дітей

райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад

2016-2018 роки

 

 

 

 

 

3.Забезпечення  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського, та осіб з їх числа соціальним житлом та надання їм в подальшому благоустроєн-ного жилого приміщення для постійного проживання 

1)створення фонду соціального житла для дітей-сиріт, дітей,позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Служба у справах дітей

райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських, селищної рад

2016-2018 роки

 

 

 

 

 

 

2) вирішення питання про взяття дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років та у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла

Служба у справах дітей

райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад

Постійно

 

 

 

 

 

 

3)  взяття дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Служба у справах дітей

райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної рад

2016-2018 роки

 

 

 

 

 

 

4)забезпечення житлом осіб з їх числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на умовах співфінансуваня (обласний бюджет – 30 відсотків, місцеві бюджети – 70 відсотків)

Фінансове управління райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації,  виконавчі комітети сільських, селищної рад

2016-2018 роки

Обласний бюджет

 

Місцеві бюджети

7000,0

 

 

815,0

1500,0

 

 

175,0

2500,0

 

 

290,0

3000,0

 

 

350,0

 

5)ініціювання передачі забудовниками місцевим радам частки жилої площі в новозбудованих будинках для потреби дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, на підставах, передбачених законодавством

Служба у справах дітей

райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських, селищної рад

Постійно

 

 

 

 

 

 

6)ініціювання передачі в комунальну власність житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного у встановленому законом порядку безхазяйним або відумерлим, для потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

Служба у справах дітей

райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських, селищної рад

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.о. керівника аппарату адміністрації                                               Л.Єремеєва

 
Реєстрація
Логін
Пароль
Реєстрація
Опитування

http://i.piccy.info/i9/c811ff2c35d34d10df4fdc6036eda6bc/1469112702/28006/1037507/2107.jpgЗапитання | Адміністратор
Інформаційний супровід: pressa1@rv.gov.ua Тех. підтримка: forweb@rv.gov.ua  ©  Рівненська обласна державна адміністрація
 

 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАПИТИ НА НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ